Leven in de illusie dat, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #107


5-Dimensionaal Bewustzijn
Alles is nep
De kenniskloof tussen wakkeren en slapende schapen
Vechten voor een verbazingwekkende toekomst
De magische matrix van onze bedrieglijke wereld
Het Belang van Wakker zijn

Bron artikel The Final Wakeup Call
Door: Peter B Meyer

Waarheid is Eenheidsbewustzijn is Verzet tegen Illusie van Leugens

De chaos waar de mensheid en planeet Aarde doorheen gaat, is de val van de tirannen; Draconische Wetgeving maakt plaats voor Eenheidsbewustzijn en Universele Wetgeving. Het Deep State imperium dat gebaseerd is op oude wetten heeft geen fundering meer, het zal falen en allen die binnen haar muren leven komen ten val. De religieuzen, politieke en corporate ondernemingen die niet zijn afgestemd op Eenheidsbewustzijn of Universele Wet, bekend als “Waarheid”, zullen ofwel moeten herstructureren of failliet gaan.

Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een infectie van Covid-19, maar de terreur van degenen die de wereld regeren, en die alle Naties bang maken om zich te onderwerpen aan hun doel om totale despotisch machtscontrole te bereiken in een eens vrije Natie. Covid-19 of Corona is niets anders dan Science Fiction, en ‘s werelds grootste Hoax.

Alles wat niet op de specifieke Aardfrequentie is voor ontwakings- en genezingsproces, dat open staat voor inkomende ascensie-energieën, – inkomende gouden golven van harmonische frequenties en eenheidsbewustzijn – zal ofwel moeten transformeren of falen. Dit omvat ook onze lichamen. Dat, rekening houdt met wat gewoonlijk genoemd wordt ascensie symptomen. Het is geen fantasie, het is meetbaar, echte wetenschap en feit.

Frequentie therapie, is de nieuwe weg in genezing, zelfs overleving van dodelijke Covid injecties is een reële mogelijkheid voor injectie-spijtoptanten, die te laat hebben ingezien dat de Covid injectie het cabal remedie is voor ontvolking van de mensheid. Hun levensverwachting is volgens specialisten maximaal drie jaar, met grote risico’s op allerlei ongeneeslijke ziekten, zoals o.a. de ziekte van Alzheimer. Frequentietherapie-onderzoek naar genezing van giftige Covid-injecties is bekroond met volledige genezing. Een dozijn geïnjecteerde en behandelde patiënten is terug op hun normaal gezondheidsniveau. Een veelheid van verschillende frequenties worden gelijktijdig toegepast in deze homeopathisch onschadelijke behandeling, vergelijkbaar met het herschrijven van de harde schijf in een computer, maar in dit geval het herschrijven van het immuunsysteem en de DNA-structuur, die worden her-geprogrammeerd ter volledige eliminering van auto-immuunziekten veroorzaakt door de injectie.
Meer informatie, via email.

5-Dimensionaal Bewustzijn

Gelukkig, als gevolg van tijdig planetaire verschuiving van 3D naar 5D dat nu plaatsvindt, resulteert dit in verhoogde vraag naar vereiste transparantie voor het menselijk collectief bewustzijn. Er komt een steeds groeiend aantal moedige mensen naar voren om te onthullen wat zij weten over wat sinds tientallen jaren, zelfs eeuwen, en hoogstwaarschijnlijk duizenden jaren lang verborgen is gehouden. Bijvoorbeeld; Regeringen liegen door hun tanden tegen het volk over de veiligheid van vaccins en al het andere dat zij opgedragen krijgen van hun marionettenmeesters om jou in een illusie van flagrante leugens te plaatsen.

Bewustzijn en Eenheid zijn in strijd met sociale engineering programma’s van de Elites. In werkelijkheid tast de pandemie het sociale bewustzijn aan. Enig begrip is nodig om te helpen deze programma’s te identificeren, t.w. de plannen van de globale elite, en hoe er geen slachtoffer ervan te worden. De globale elite wil dat de bevolking met 90% afneemt. Ze willen totale controle en invloed op elk aspect van ieders leven hebben. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun handen.

Bewustzijn en Eenheid zijn een directe belemmering voor hun plannen. Dat is de reden, dat ze ons alles van waarde willen afnemen. Ze doen dit in naam van het behoud van planeet Aarde en haar klimaat. Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en zich verplaatst in elektrische voertuigen met beperkte actieradius kunnen ze ons beter onder controle houden. Wees overtuigd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen ontworpen zijn om de rest van ons in beperkt aangewezen gebieden op te sluiten.

Alles is nep

Godsdienst wordt door het gewone volk als waar beschouwd, door de wakkeren als vals, en door de heersers als nuttig. Onthoud: Alles is nep! Hoe eerder mensen wakker worden voor het bedrog, hoe beter. Maar bovenal kun je te midden van dit alles echt en waarachtig zijn. Laat het je niet klein krijgen; laat het een uitdaging zijn om ons te helpen ons potentieel te bereiken en te benutten.

De echte waarheid over de kerk is ontmaskerd als pedofilie, hoeders van quintiljoenen gestolen effectieve rijkdom, het verbergen van historische literatuur over de ware menselijke geschiedenis, documenten en de originele Bijbel. Zij hebben opzettelijk onze oude geschiedenis, hun moorden en gepleegd bedrog verborgen.

Het geldsysteem is het hart van de reptielenslang. Snijd de kop van de slang af en de rest verwelkt en sterft af. Er is geen behoefte aan geweld, geen wapens, geen spandoeken, geen slogans, geen groepsdenken – slechts één gezamenlijke daad van wereldwijde niet-naleving zal het systeem breken.

Vergeet verdeeldheid tussen rassen en religie, deze werden ons opgedrongen door het ‘verdeel en heers’ principe van de cabal – de wereld heeft een historisch keerpunt bereikt. Beëindig wereldwijd het fascistisch NWO-banksysteem. Het is nu tijd voor actie. Wereldwijde niet-naleving zal het systeem breken. De macht die mensen de cabal ooit hebben gegeven, moet worden teruggenomen.

De kenniskloof tussen wakkeren en slapende schapen

Begrijp dat het veel gemakkelijker is om voor principes te vechten dan om ze na te leven, en dat een moedig individu nodig is om op te komen voor wat juist is en het gezag in het gezicht te spugen, dan blindelings bevelen op te volgen uit angst voor de gevolgen. Begrijp, we zijn allen één en de sleutel tot echte verandering en eenheid in deze wereld ligt in liefde. Het is tijd voor alle mensen van de wereld te begrijpen dat verdeeldheid tussen ons een illusie is. Er is geen verdeeldheid, het is tijd om de waarheid hiervan te begrijpen. Het is hun constant gepromote illusie van verdeeldheid; hun systeem is alleen in staat te functioneren op gevestigde publieke naleving. Stop met de naleving en hun systeem stopt te bestaan.

Het is noodzakelijk de kenniskloof tussen de wakkeren en slapende schapen te verkleinen. Niets is wat het lijkt en dit moet algemeen bekend worden. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, omdat geen enkele wetenschapper in staat is geweest dit virus te lokaliseren, ze hebben geen enkel bewijs gevonden voor asymptomatische overdracht van het coronavirus.

We worden voorbereid om te worden uitgeroeid door onze eigen omgekochte overheid, die onder controle van de Satanische Diepe Staat. Deze satanische controle is het resultaat van een zeer goed georganiseerd lange termijn samenzwering met als doel het vestigen van de Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op de Luciferiaanse revolutie tegen God en de Natuur.

Vechten voor een verbazingwekkende toekomst

Het Imperium van de Diepe Staat is aan het instorten. Het licht komt onze kant op. De Centrale Bank economie is aan het instorten en nu zichtbaar in een neerwaartse spiraal, met devaluerende fiat valuta’s, dat spoedig zal leiden tot hyperinflatie. Een crash is op handen, want Banken verliezen elke nacht triljoenen. De ineenstorting zal kort en hevig zijn, voordat het QFS in werking kan worden gesteld.

Wij, de patriotten, vechten voor een geweldige toekomst, die echt is en gaat gebeuren. Om een paar dingen te noemen die zullen komen; Vrije Energie, Interstellair Reizen, Tele Tijdreizen, een asset-gesteund monetair systeem, natuurlijke geneeswijzen voor genezing, het beëindigen van de geld-raket van chronisch zieken, zoals kanker, methodes om de atmosfeer te zuiveren van giftige en rampzalige Chemtrails, de effecten van geo-engineering en het blootleggen van gevaren van GMO-voedsel. Een terugkeer naar 100% biologisch voedsel, levering van voedingsmiddelen zonder gifstoffen, beëindiging van 5G en het stoppen van giftige vaccinatieprogramma’s. Met andere woorden, een echt Gouden Eeuw is aangebroken. Vele fenomenen die verborgen waren zullen worden onthuld, en veel van de verloren geschiedenis zal worden onthuld.

De magische matrix van onze bedrieglijke wereld

Hoe was een groep Satan aanbiddende Luciferianen in staat te infiltreren in de hoogste lagen van de regering, het Vaticaan, het leger en zelfs in geheime genootschappen, zoals de Tempeliers, de Vrijmetselaars, de Jezuïeten en de Ridders van Malta? Hun leugens moeten diepgaand zijn geweest en niet te onderscheiden van de waarheid, of erger.

Sinds millennia leeft de mensheid gepland binnen een kunstmatig gecreëerd Magnetisch Hologram dat gevormd is in de 3e Dimensionale omgeving die de Diepe Staat Agenda 2030 dient. De voltooiing van hun Agenda omvat 90% bevolkingsvermindering en volledige slavernij van overlevende gerobotiseerde dienaren. De wereld van vandaag is een hologram, ontworpen en bestuurd door Zwarte Occulte Magiërs van buiten onze wereld, Reptielachtige mens lijkende hybriden, zijn de meesters van misleiding en gedachtencontrole.

In het tijdperk van Enki, die de organisch en goddelijk menselijke lichaamsvorm van vóór het tijdperk van de Grote Zondvloed en de Ark van Noach veranderde in het huidig genetisch gedegradeerde menselijk lichaam. Bereikt door loskoppeling van de meerderheid van DNA-strengen, om zodoende de mens te ontkoppelen van haar Groot Kosmische Intelligentie.

Het Belang van Wakker zijn

Door controle over de massamedia wordt massa hersenspoeling gerealiseerd. Door alleen negatieve nieuwsstromen uit te zenden via televisie, radio, tijdschriften, kranten om het menselijk brein te hacken, en controle te kunnen uitoefenen over de realiteitsperceptie van het volk. Collectief gedrag wordt gestimuleerd via de gedachten van de mens, zorgvuldig gemanipuleerd door hun kennis van geheime esoterische en oude wetenschap. Het heeft alles te maken met het magnetisch raster van aardfrequenties welke de planeet omringen, om de energie van mensen om te zetten in een visueel holografische weergave van de werkelijkheid. Het is inbeslagname van het menselijk bewustzijn om vooraf ontworpen realiteiten te creëren.

Oorspronkelijk is de mensheid geschapen door de grote Schepper met onsterfelijk eeuwige zielen. De ontkoppeling werd noodzakelijk voor de uitvoering van de mind control programmering. De mensheid moest in een laag trillingsfrequentie gebied leven om gecontroleerde en illusionaire realiteit te bereiken, dat anders niet mogelijk zou zijn geweest. Zelfs de reptielachtige hybriden konden niet op Aarde leven onder de oorspronkelijke hogere trilling frequentie.

Wat wij onze werkelijkheid noemen is in feite een van dag tot dag collectief gecreëerd en veranderlijk magische matrix, d.w.z. een magnetische illusoire omgeving, en als deze niet voortdurend wordt gecontroleerd stijgt de vibratie tot een hogere frequentie, die voor de reptielachtige onhoudbaar is.

Er leven tientallen miljoenen mensen op Aarde die volledig in dienst staan van de duistere geesten, terwijl ze het zelf niet eens weten. Voor geld, roem, status en beloning, zijn zij bereid Agenda 2030 uit te voeren. Deze individuen zijn te vinden in Regeringen, Media, Grote bedrijven, Onderwijs, Geneeskunde, Religie, Militairen, Wetenschap, Hollywood, vrijwel overal. In het openbare leven flitsen zij met het piramidesymbool, zoals Merkel en Macron regelmatig doen, door het alziende oog te tonen, geheime handdrukken te geven om te laten zien dat zij in dienst staan van Duistere krachten, echter zonder dat ze weten wat ze werkelijk van hen willen!

De Deep State cabal is hevig betrokken bij de creatie van een geheel nieuw en nog meer losgekoppeld menselijk lichaam bij alle zielen die gevangen zitten in de Matrix. De meesten zijn Individuen die ver beneden hun intellectueel niveau zijn afgestompt, maar voor de DS beter per computer controleerbaar zijn, hun vrije wil is verwijderd zonder enige keuze anders dan zij eisen.

Zodra de vrije wil van de meerderheid is weggenomen, worden zij bang en volgelingen, om zich veiliger te voelen vragen ze om meer bescherming van de overheid, met meer beperkingen. Wat nu gebeurt, onder de Covid regels. Dit is het nieuw geschapen menselijk lichaam dat al in miljoenen om ons heen leeft, niet in staat om uit hun slavernij te ontwaken. Dit zijn de wezens die de Diepe Staat het liefste heeft. Mensen die geen vrijheid wil, maar veiligheid willen dat past in de matrixgevangenis, ontworpen om te leven in lage en giftige vibraties. Voor lezers die denken dat dit te ver gezocht is, kijk om je heen en observeer de vele Gezichtsmaskers, Chemtrails, de gevaren van stralingsuitstoot door Micro Wave Ovens, slimme meters, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G en binnenkort 6G.

Het werkelijke plan van het hoogste echelon cabal is om zich te ontdoen van het oude losgekoppeld menselijke lichaamsvorm, door het doden van 90% van de bevolking middels vergiftiging via voedsel, vaccinatie en medicijnen, om de oude lichaamsconfiguratie uit te roeien die niet langer hun belang dient.

Als dit eenmaal voltooid is, zal het voor iedereen met een echte vrije wil onmogelijk zijn zich tegen deze overname te verzetten. Ondertussen worden de Covid beperkingen met de dag zichtbaarder.

Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen het matrixsysteem, en stemmen stilzwijgend ermee in, verstoken zich uit te spreken, wordt iedereen automatisch opgenomen, of ze dat leuk vinden of niet. Tenzij actie wordt ondernomen om uit deze Matrix te stappen.

Denk erover na; Deze Matrix kan vandaag nog worden vernietigd, dus doe het onmiddellijk, want dit is onze allerlaatste kans volledige vernietiging van de DS-cabal te bereiken. We kunnen rekenen op de hulp van buiten wereldse Aarde Allianties die het Trump-team en de Patriotten bijstaan. Wordt een Patriot en maak dit streven tot onze wederzijdse plicht, om echte vrede op aarde te brengen in het welzijn van de mensheid.

 Waar we als één gaan, gaan we allemaal

Onze vrijheid moet van onderaf door onszelf worden bevochten, en niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze regeringen en hun regels verwerpen, zij zijn de handlangers van de DS-cabal marionettenmeesters. Bedenk: als we dit bevrijdingsproces niet zelf in gang zetten, heeft vrijheid geen waarde en zal niet standhouden!

De Final Wakeup Community is opgericht om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriotten zijn geworden, om zich aan te sluiten bij het gevecht de Wereldmaffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, en wij zullen zelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en in eeuwigdurende vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan ieder individu bijdraagt naar inzicht en vermogen.

Deelnemen aan FWC op TELEGRAM biedt het voordeel dat je voortdurend op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Wij bevinden ons in de laatste fase van onze strijd, waarvoor betrouwbare updates een prioriteit is. Word lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia.

Het is belangrijk zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk