Ongevaccineerd op vakantie zonder een recente “C” test naar bijvoorbeeld Frankrijk? update: Déclaration


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #97


Via, via hoorde ik van iemand; “Ik doe een test die een aantal dagen geldig is, maar ik verblijf langer in het land vanwege vakantie en ik wordt aangehouden dan is de test daarna dus toch ongeldig ?”. 

update 23-06-2021: vanaf morgen zijn Frankrijk en België geel en is er geen test meer nodig

Zoals met alle regels de afgelopen 1,5 jaar, alle logica ontbreekt totaal. 

Een genetische experimentele injectie, ook wel vaccinatie genoemd, is voor weldenkende goed geïnformeerde mensen totaal ondenkbaar en zo’n PCR test is ook totaal 100% onbetrouwbaar en gevaarlijk. Wat doe je dan als je toch op vakantie wil?

Maak gewoon gebruik van je burgerrechten, de internationale grondwet. – De vrijheid om te reizen, ook vrijheid van verkeer of vrijheid van beweging, is een universeel mensenrecht.

“Ja maar daar weet ik niet zoveel van?”

Begin simpel door foto’s van de G7 top op je telefoon te zetten en laat zien hoe belachelijk een agent is die jouw vrijheid en rechten denkt te kunnen verbieden terwijl de leiders van het land alle regels aan de laars lappen. Alle bobo’s zoals Macron innig met zijn arm om Joe Biden etc, sociaal afstand houden NEE mondkapjes NEE

Zoek op “G7 2021 members without masks” afbeeldingen

Voordat je op reis gaat, …

Weet dat een levend virus wat in staat is om mensen te besmetten nog nooit wetenschappelijk is aangetoond. Weet dat het Duitse Hoge Gerechtshof hierover al een wettelijke uitspraak heeft gedaan in 2016 in de zaak van Dr. Stefan Lanka.

Vermijd de tolwegen, daarmee hou je een berg geld in de zak en je geniet veel meer van het prachtige Franse landschap, de schilderachtige dorpjes, en geniet tevens van de goedkopere koffie in de dorpjes, maaltijden en zaken als goedkopere brandstof.

En dat is natuurlijk in elk land toepasbaar

Medische experimenten zijn verboden volgens de Neurenberg Code, vraag aan een functionaris die meent het recht te hebben je tegen te houden een persoonlijke identificatie (verplicht) en maak daar een foto van met de mededeling dat je de functionaris of bijvoorbeeld een gendarme op persoonlijk titel voor het gerecht gaat dagen voor het overtreden van de grondwet. (Het bewijs doorsturen en contact opnemen met bijvoorbeeld viruswaarheid kan wellicht reeds voldoende zijn voor verdere gebundelde actie van Viruswaarheid of de Neurenberg Code zaak die al loopt)

Zie ook mijn zelf gemaakte afbeelding die ik als startscherm op de telefoon heb staan.

U heeft de eed op de grondwet afgelegd, ja?
vous avez prêté serment a la constitution, Oui?

Ik erken uw autoriteit niet meer
Je ne reconnais plus ton autorité

opsluiting, avondklok, sociale afstand, virus
confinement, couvre feu, distance sociale, virus

Met vriendelijke groet / Cordialement

Déclaration

Virus: La théorie du virus a été avancée par Louis Pasteur et déjà annulée par son contemporain, le Français Antoine Béchamps, qui a fait valoir que ce n’est pas un virus mais le fonctionnement du système immunitaire qui est en tête lorsqu’une toxine pénètre dans l’organisme.

La grippe: Pourtant, des gens meurent de la grippe annuelle. C’est en soi une honte, mais facile à expliquer. Notre nourriture a été cultivée sur des sols appauvris grâce à des méthodes agricoles modernes et le système immunitaire reçoit donc trop peu de matières premières telles que des vitamines et des minéraux pour pouvoir accomplir sa tâche correctement. Lire le rapport ; « Épuisement des terres agricoles »
https://www.uitdaging.net/gezondheid/uitputting-landbouwgronden/ (google traduire)

Virus contagieux: Un virus infectieux n’existe pas et n’a jamais existé. La Haute Cour allemande a statué à ce sujet en 2016 dans l’affaire du virologue Stefan Lanka

Constitution: À l’heure actuelle, les politiciens, la police, la justice et les médecins violent les droits humains internationaux fondamentaux et perpétuent les mensonges des médias. Les poursuites contre toutes ces personnes seront menées à titre personnel devant des tribunaux militaires tels que le Code de Nuremberg 2.0.

Réinitialisation globale: en ce moment, dans les coulisses, la plus grande opération de nettoyage est en cours et dominera bientôt l’actualité mondiale. Suivez les médias alternatifs pour la dernière mise à jour. Attendez-vous à ce qu’aucun des médias, de la politique, de la police, de la justice, du système médical, des sociétés pharmaceutiques ne puisse échapper à cette réinitialisation.

—-//—-

Verklaring

Virus: De virus theorie werd aangedragen door Louis Pasteur en al nietig verklaard door zijn tijdsgenoot, de Fransman Antoine Béchamps, hij stelde dat niet een virus maar het functioneren van het immuunsysteem leidend is als een gifstof het lichaam binnendringt.

De griep: Toch gaan er mensen dood aan de jaarlijkse griep. Dat op zich is al een schande maar wel eenvoudig te verklaren. Onze voeding is door de moderne landbouw methoden gekweekt op verarmde grond en het immuunsysteem krijgt daardoor te weinig grondstoffen als vitaminen en mineralen om het taak goed uit te kunnen voeren. Lees het rapport; “Uitputting landbouwgronden” 
https://www.uitdaging.net/gezondheid/uitputting-landbouwgronden/

Besmettelijk virus: Een besmettelijk virus bestaat niet en heeft nog nooit bestaan. Het Duitse Hoge Gerechtshof deed hierover een uitspraak in 2016 in een zaak van viroloog Stefan Lanka

Grondwet: Op dit moment worden door politici, politie de rechtspraak en dokters de internationale grondrechten van de mens met voeten getreden en de leugens door de media in stand gehouden. De rechtszaken tegen al deze mensen zullen op persoonlijke titel gevoerd gaan worden in militaire tribunalen zoals de Neurenberg Code 2.0.

Wereldwijde reset: Op dit moment voltrekt zich achter de schermen de grootste schoonmaak operatie plaats die binnenkort het nieuws wereldwijd gaat beheersen. Volg de alternatieve media voor de laatste update. Verwacht dat de media, de politiek, de politie, rechtspraak, het medisch systeem, farmacie bedrijven geen van allen aan deze reset kunnen ontsnappen.

Print deze verklaring uit en neem hem mee op vakantie voor het geval je aangehouden wordt. (geringe kans)

Je hebt een keuze: Je blijft de rest van je leven slaaf van de dictatuur, je legt je gezondheid grotesk in de waagschaal met de deelname van het medische experiment of je komt in opstand tegen de waanzin en ga in je recht staan, wat gaat het worden, een tussenweg bestaat immers niet.

Moet je de held uithangen om dit te doen? Mensen zoals ik, die weigeren aan dit experiment deel te nemen en tussen Nederland en Frankrijk op en neer reizen doen dit al anderhalf jaar zonder test. Dat is mijn recht! Bange mensen sluiten zichzelf maar op, en dat doen ze ook, letterlijk !!

Aanvullende info: Deze situatie gaat niet lang meer standhouden, in de VS zij via een WOB verzoek  in het Engels de Freedom of Information Act 866 pagina’s met e-mails van Fauci vrijgegeven die een licht werpen op de begindagen van de COVID-crisis en de giga fraude die er heeft plaatsgevonden.

Samen met de VS verkiezingsfraude en vele andere doofpotten zal deze storm de gehele nieuws cycle op zijn kop gaan zetten. De aanwijzingen die we hebben zal met name Nederland in de frontlinie gaan plaatsen bij het uitmesten van de COVID nep pandemie beerput. Stay tuned.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk