Covid Pandemie is Nep – Ontvolking is het Doel


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #87


Betekenis van het woord COVID

Hoe Covid-nummers worden vervalst

Groei in bewustwording

Breking: Meer goud dan men zich kan voorstellen!

Bron artikel: the Final Wakeup Call Alles is een illusie 5
Door: Peter B Meyer

Statistische Leugens

Mensen zijn ongeduldig en hun aandacht spanne is ellendig kort. Slechts weinigen zijn in staat om de dingen op lange termijn te zien, doordat iedereen gewend is “in het nu te leven” en gaat voor “onmiddellijke voldoening”. Ze zijn niet gefocust op wat er voor hen ligt. Of geïnteresseerd in de menselijke geschiedenis, om van het verleden te leren. De MSM-headlines schreeuwen niet over een “beurscrash” of een “economische depressie”, of iets anders groots. Maar dat betekent nog niet dat de economie aan de beterende hand is. De Centrale Banken van de Rothschilds spreken in koor, een wereldwijde recessie is begonnen, en de pijn die we tot nu toe hebben ervaren is slechts het topje van de ijsberg. Denk eens aan wat George Orwell ooit zei;

In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

Alle onzin begint met statistische leugens: Statistieken door overheden uitgegeven over het aantal doden door de Covid pandemie, de economie, Inflatie, Groei, Werkloosheid, etc. zijn vals en gemanipuleerd om ons leven beter en sterker te laten uitzien dan het in werkelijkheid is. Centrale Banken beweren dat het inflatiecijfer 1,7% is. Ze zeggen dat het werkloosheidscijfer 4,6% is. Zij publiceren deze cijfers met getallen achter de komma en een strak gezicht, alsof het feiten zijn. Maar het zijn helemaal geen feiten. Het zijn slechts holle constructies.

De echte statistieken, samengesteld door John Williams van Shadowstats.com, schetsen een alarmerend beeld: Vrijwel alle “groei” in de economie sinds de crash van ’08 is kunstmatig gegenereerd door de centrale bankiers, terwijl het risico van schuldbesmetting enorm is toegenomen. Moderne economische rapporten worden gemasseerd om de economie sterker te laten lijken dan ze in werkelijkheid is.

Covid Pandemie is nep – Ontvolking is het doel

Covid gaat niet over gezondheid of immuniteit, maar eerder over het ontvolken van de wereld; De Eugenetische 2030 agenda, stuurt deze onnodige Covid vaccinatie aan. Het heeft niets te maken met bescherming van de gezondheid van de mensen. Integendeel. Het is bevolkingsvermindering op grote schaal. Er is geen behoefte aan vaccins of beter gezegd injecties, omdat het ook geen vaccin is. Hydroxychloroquine doet het werk beter, met veel minder gezondheidsrisico’s, en goedkoper.

Aangezien de mRNA-“vaccins” experimenteel zijn, is niet bekend of het lichaam al dan niet in staat zal zijn zichzelf te reinigen van de rampzalige bijwerkingen, zoals bloedstolling, trombose, mogelijke verlamming en uiteindelijk de dood.

Wetenschappelijke voorspellingen zijn dat injecties van het mRNA-type het menselijk genoom aantasten, en dat het lichaam hoogstwaarschijnlijk nooit zal ontgiften van iets dat het DNA aantast. Als deze veronderstelling juist is, betekent dit in het kort dat geïnjecteerde mensen nooit meer de oude zullen zijn, en dat hun gezondheid voor de rest van hun leven negatief wordt beïnvloed. Dit is, ongetwijfeld, een massale genocide misdaad tegen de mensheid. Deze valt samen met de waarschuwingen van Dr. Sucharit Bhakdi over bloedstolling en de desastreuze gevolgen daarvan voor de gezondheid, d.w.z. dat het kan leiden tot herseninfarcten, verlammingen en de dood.

Dr. Bhakdi waarschuwt dat de COVID-hysterie op leugens berust en dat de COVID-“vaccins”, vooral het mRNA-type, een wereldwijde catastrofe zullen veroorzaken en een mogelijke decimering van de menselijke bevolking. Hij smeekt de mensen het vaccin niet te nemen, vooral als zij al een eerste injectie hebben genomen. Als zij dat wel doen, zegt hij, zullen zij decimering van de wereldbevolking helpen veroorzaken.

Om te beginnen legt Dr. Bhakdi uit dat de valse PCR-test is misbruikt om angst te zaaien op een manier die niet wetenschappelijk is. Vervolgens legt hij uit wat de mRNA-vaccins zullen aanrichten in het menselijk lichaam. Hij verwacht onder andere massale dodelijke bloedstolling [dat nu al optreedt], alsmede reacties van het immuunsysteem die het menselijk lichaam vernietigen. Tenslotte waarschuwde Bhakdi, die tijdens een viraal gegaan Fox News interview voor het naderende “onheil”, en roept op tot strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken en een onmiddellijke stopzetting van dit wereldwijde experiment.

Een op 2 juni 2021 – huiveringwekkende studie onthult dat mRNA-vaccin Nano deeltjes door het hele lichaam laten circuleren: hersenen, hart, lever, eierstokken, testikels en ‘chippen’ daarmee de gevaccineerde mensen voor digitale controle!

Tenminste acht mensen die werden gevaccineerd voor COVID-19 in de dagen direct na de eerste vrijgave van de vaccinatie in december, kregen ernstige allergische reacties waarvan de reguliere wetenschap nu beweert dat ze werden veroorzaakt door giftige Nano deeltjes vanuit de mRNA.

Een verbinding die bekend staat als polyethyleenglycol (PEG) welke is toegevoegd aan de matrixstructuur rond de mRNA-ingrediënten en wordt gebruikt in de injecties van Pfizer en BioNTech, wordt verondersteld ernstige anafylaxie te veroorzaken – een plotselinge systemisch allergische reactie, wat de autoriteiten ertoe heeft aangezet om waarschuwingen uit te vaardigen over de gevaren ervan.

“PEG is nog nooit eerder gebruikt in een goedgekeurd vaccin, maar het wordt aangetroffen in veel geneesmiddelen die af en toe anafylaxie hebben uitgelokt – een potentieel levensbedreigende reactie die uitslag, een kelderende bloeddruk, kortademigheid en een snelle hartslag kan veroorzaken,” waarschuwt het tijdschrift Science.

Met andere woorden; Gevaccineerd tegen COVID-19 kan iemands risico om ernstig ziek te worden of te sterven verhogen bij blootstelling aan het virus na vaccinatie.

Dr. James Lyons-Weiler publiceerde zelfs een studie over dit onderwerp, waarin hij waarschuwde dat alle immunogene epitopen van SARS-CoV-2, op één na, gelijk zijn aan menselijke eiwitten, wat suggereert dat elk bijbehorend vaccin een zekere mate van levensbedreigende auto-immuniteit zal opwekken.

De satanische eugenisten willen opzettelijke bevolkingsvermindering creëren. Dit is nu aan de gang met de Covid Pandemie. Gedwongen door een giftige “gratis voor iedereen” vaccinatiecampagne, dat niet eens een vaccin is maar gewoon een giftige injectie, met niet geteste mRNA-achtige “gentherapie“, terwijl het ingebouwde spike-eiwit zeer gevaarlijk spul is waardoor elk geïnjecteerd individu een zeer besmettelijk wandelend biowapen wordt voor omstanders. Dit op zichzelf is niet alleen misdadig, maar meer dan duivels.

Betekenis van het woord COVID

Als COVID omgekeerd wordt gelezen, staat er DIVOC. Vertaald: DIVOC = BEZETEN. DIVOC betekent in het Hebreeuws “gespletenheid” volgens de Mythologie “bezetenheid door een boze geest”. Bovendien worden de “vaccins”, afhankelijk van de fabrikant en afhankelijk van de groep, altijd opzettelijk een beetje anders bereid, om bij gevaccineerde mensen verschillende reacties, ziekten of aandoeningen te veroorzaken. De ernstige bijwerkingen, die onlangs na “vaccinatie” bekend zijn geworden, zijn opzet van de DS-criminelen. De bedoelde “ontwikkelingen” beginnen meestal met een aanzienlijke vertraging. Oude mensen zullen eerder sterven, mensen van middelbare leeftijd zullen slechts 60 jaar worden, jonge mensen zullen zich niet kunnen voortplanten, baby’s en kleine kinderen zullen de puberteit niet overleven. In het algemeen suggereren specialisten op dit gebied van de wetenschap dat een levensduur van drie jaar na injectie het hoogst haalbare is.

Hoe Covid-cijfers vervalst worden

De CDC heeft vorige week de laatste sterftecijfers vrijgegeven na de experimentele COVID-injecties. Het dodental staat nu op 4.863 mensen, volwassenen en kinderen inbegrepen, waarvan is vastgesteld dat zij zijn overleden na het krijgen van een van de experimentele COVID-injecties. Maar de werkelijke cijfers zijn meer dan 17.000 doden en ten minste 1,2 miljoen gemelde gewonden in alleen al de VS en Europa. Bron.

Deze pandemie mist alle kenmerken van een pandemie, maar is opgepompt om het te laten lijken als een pandemie; letterlijk oppompen met alle aangemelde sterfgevallen door welke oorzaak dan ook, zelfs auto-ongelukken zijn toegevoegd om te worden gecategoriseerd als Covid sterfgevallen.

Ziekenhuizen krijgen 13.000 euro betaald voor elke patiënt bij wie Covid is vastgesteld en 39.000 euro voor elk sterfgeval in verband met Covid. Eerder dit jaar zijn artsen in NY tot de conclusie gekomen dat meer dan 80% van de beademde patiënten de beademing niet hebben overleefd.

De huidige “versoepeling” van de Covid-beperkingen in de VS en in veel Europese landen zorgt voor blijdschap, vreugde, feestelijke stemming en een opgewekt gevoel bij de bevolking, in de stellige hoop dat de nepplandemie voorbij is. Dit kan ook een list zijn en de voorbode van veel erger dat komen gaat. Er is bijvoorbeeld al een andere, ernstiger pandemie gepland en onderweg, waarbij meer injecties nodig zijn om neurologische systemen aan te tasten, terwijl de MSM bij monde van de NYT met grote moeite probeert uit te leggen waarom de aanwas van de wereldbevolking terugloopt en ronduit afneemt, zonder een keer Covid en de snode, dodelijke agenda te vernoemen.

“Hoewel de bevolking in sommige landen blijft groeien, vooral in Afrika, dalen de vruchtbaarheidscijfers bijna overal. Demografen voorspellen nu dat de wereldbevolking in de tweede helft van deze eeuw, of misschien al eerder, voor het eerst een langdurige daling zal vertonen.”

Waarom zou het vruchtbaarheidscijfer plotseling dalen in “ontwikkelde” landen? Omdat de Deep State cabal waarschuwt dat om de planeet te redden, de wereld minder, veel minder “eters” en consumenten nodig heeft? Of zou het iets anders kunnen zijn dat te maken heeft met de wijd en zijd opgedrongen valse Covid “vaccins”?

Is dit niet precies wat de Gates-Rockefellers-Kissinger et al clan in gedachten had? En werd beschreven door George Orwell in zijn in 1948 gepubliceerde boek 1984? De echte naam van het spel is echter de mRNA-achtige injecties die bekend staan als “gentherapie” en die anti-vruchtbaarheids- en sterilisatiecomponenten bevatten.

De beste manier voor de mensheid om te reageren op de Covid Wereld Voorspelling is zich collectief met alle middelen te verzetten tegen vaccinatie en actief bezwaar te maken tegen de digitalisering van persoonlijke gegevens en ook van het geld. Het eindresultaat is; annexatie door Kunstmatige Intelligentie t.b.v. nog meer slavernij door de globale financiële elite.

Wij, het volk, hebben duidelijk de macht om deze duivelse tirannie die boven ons hoofd hangt te overwinnen. Het is een kwestie van geloven in onszelf, de kracht van collectief positief en liefdevol denken en optreden. Onze gezamenlijke macht van solidariteit, die de Satanisten zal verslaan.

Groei in bewustwording

Sinds de oudheid, onder de heersende duim van ‘s werelds Zwarte Adel of verborgen opperheren, is de mensheid gestuurd en gesteld, onderdrukt en tot onderwerping gedwongen door middel van hersenspoeling en ziel vernietigende gruweldaden. Degenen die niet in staat zijn, te zien dat zowat alles onder de zon bedrog is, hun familie en vrienden op elk denkbare manier beïnvloedt; en zich nog niet realiseren in welke mate de duistere heersers ons stevig genaaid hebben, staan inderdaad op het punt de schok van hun leven te ervaren als dit hele frauduleuze systeem ineenstort. Wat zij voor realiteit hebben gehouden zal spoedig in de afgrond van Grote Misleiding zinken.

Eenvoudig, word bewust door ervoor te kiezen. Door te handelen naar synchroniciteit, beter bekend als zinvolle toevalligheden. Door te handelen naar dat wat ons roept, beweegt en inspireert. Actie ondernemen door te luisteren naar je innerlijke stem, die uit je innerlijke wezen komt; aandacht schenken aan je gezond verstand en je basisinstincten.

Kiezen voor bewustwording betekent je losmaken van mind control programmering; ontsnapping aan de effecten van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevangenis matrix die om ons heen geweven is, door Globalistische onderdrukking.

Creëer een optimistisch verlangen meer te weten te komen over de waarheid met betrekking tot wat er gaande is in jouw wereld. Om te zien dat de wereld een puinhoop is en dat wij, mensen, voortploeteren als de orde van de dag, in de verwachting dat iemand anders het allemaal wel zal regelen. De meesten van ons hebben het te druk met geld verdienen en overleven, in plaats van te echt te leven, dat al onze tijd opslokt. De meeste mensen lijken niet verder te kunnen kijken dan dat, en dat is waarom we in deze puinhoop zitten.

We zijn allemaal gemanipuleerd en voor de gek gehouden. We zijn allemaal gebiologeerd, gehypnotiseerd en veranderd in consument-gedreven slaven. Geld verdienen voor de grote bedrijven en de 0,1% elites van deze wereld is de naam van dit spel geworden. Elke dag worden ze rijker en rijker, en vinden ze nieuwe manieren, zoals de opwarming van de aarde en de belasting op CO2-uitstoot, om ons te dwingen ons zuurverdiende geld af te staan; daar zijn ze heel slim in. Ze weten hoe ze de menselijke geest en het menselijk sentiment moeten bewerken, ze weten hoe ze ons ons geld kunnen laten uitgeven zonder dat we het door hebben.

Regeringen onttrekken veel te veel geld aan ons, en we gebruiken bijna al onze tijd op aarde om voor dit geld te werken. Ze laten elk gezin een klein beetje overhouden, terwijl de echt rijken erin slagen hun belastingen te ontduiken via zorgvuldig aangelegde achterdeurtjes.

Het werkelijke doel van de overheid is, altijd en overal, de weinigen in staat te stellen de velen uit te buiten. Het geldsysteem is een slimme manier om dat te bereiken. Erken alsjeblieft dat je regering jouw grootste vijand is. Gratis vaccins bestaan niet. Als iets gratis wordt aangeboden, moet het altijd een verborgen agenda dienen. Deze keer, het beëindigen van de mensheid. Ze willen alles voor zichzelf hebben en zich ontdoen van de bevolking. Als je dit begrijpt, ben je je bewust geworden.

Alleen massaal ontwaken kan deze misdadigers stoppen die ons in real time aan het vernietigen zijn. Open je ogen en vecht voor je leven en dat van je kinderen!

Breking: Meer goud dan men zich kan voorstellen!

Eerder was gemeld dat men onder het Vaticaan in een tunnel naar Jeruzalem ongeveer een kilometer goud had gevonden, het blijkt dat deze stapel goud de hele weg naar Jeruzalem doorloopt, ongeveer 1.500 mijl, in totaal 650 vliegtuigladingen in volume.

Er werd veel meer goud gevonden in de tunnel onder Vaticaanstad, dan men zich kan voorstellen. Vanuit Vaticaanstad loopt, diep onder de grond, een tunnel die bijna in een rechte lijn naar Jeruzalem loopt. De werkelijke rechtstreekse vliegafstand is 1.432,90 mijl of 2.306,03 km. De tunnel loopt zowel onder land als onder water. Je vraagt je misschien af: hoe bouwt men zo’n tunnel en hoe lang duurt dat?

Vanaf Vaticaanstad werd de eerste 150 mijl, of 241 Kms, een enorme hoeveelheid goud gevonden, 13 verdiepingen hoog opgestapeld. Het is niet bekend hoeveel “13 niveaus hoog” eigenlijk betekent, maar hoe dan ook, het was heel veel.

Samen met deze enorme hoeveelheid goud werden vele boeken of manuscripten gevonden. Er wordt gezegd dat deze oude boeken uit de Bijbel zijn gestolen! Of zelfs uit de bibliotheek van Alexandrië, voordat ze die in brand staken om alle oude kennis en geschiedenis te vernietigen, zoals over de beschavingen van Atlantis of Lemuria. Laten we hopen dat dit juist is?

Eerder dit jaar hebben de Alliantie en het leger de Octopus uitgeschakeld door het hoofd af te hakken, de 13 bloedlijnfamilies, en het Vaticaan. Tijdens deze operatie vonden zij de ondergrondse tunnels, het goud en de rollen/boeken enz.

Er kon wel 30.000 ton goud zijn opgehaald om de raming aan de lage kant te houden, minstens 650 vliegtuigen waren nodig om al het goud dat uit de tunnel werd gehaald, af te voeren. Daarna werd Buckingham Palace geïnspecteerd, waar soortgelijk een enorme hoeveelheden goud enz. werd gevonden, opgeslagen voor de rijken, dat was geroofd van ons, het volk. Al het goud werd naar Fort Knox gevlogen om veilig bewaard te worden.

Omdat dit goud toebehoort aan het volk van deze wereld, zal het worden gebruikt om het QFS-geld wereldwijd te ondersteunen, vrijwel alle valuta’s van het QFS.

Een grote vraag rijst; hoe is het daar gekomen? Wie heeft het daar gebracht? Gedurende hoeveel duizenden jaren is het daar blijven liggen? Zullen we het ooit weten? Natuurlijk zullen we het antwoord in de niet al te verre toekomst te weten komen. Eerlijkheid zal de nieuwe norm zijn!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk