Leugens vertellen i.p.v. de waarheid


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #80


Nep NASA Agentschap
Verkeerde Defensie
Nep Oorlog tegen Terreur
Imitatie Oorlog tegen Armoede
Oorlog tegen contant geld onder valse voorwendsels
Economie en markten verwrongen door vals geld
Verplicht onderwijs leert niets
Noch idee, noch inzicht wat de toekomst brengt
Final Wakeup Community

Final Wakeup Community
Door: Door Peter B. Meyer

Vertel een Leugen in plaats van de Waarheid

De beschaving, het product van duizenden jaren inspanning, hangt aan een zijden draadje. De ontaarding is overal zichtbaar. Zullen de volkeren, als de wereld wegzinkt in tirannie, hun vrijheid en hun ziel verdedigen, of zullen zij wegzinken in de tirannie, die opnieuw haar lelijke en allesverslindende kop heeft opgestoken?

Gevormd door geheimzinnige Luciferiaanse elites, op zoek naar de nieuwe wereldorde die alle naties, de hele wereld, in haar greep krijgt. Haar invloed is van binnenuit geïnfiltreerd in elk aspect van onze samenleving, van producten die we in de supermarkt kopen tot onderwerpen op nieuwszenders. Ze veroorzaken nu de grootste financiële catastrofe in de geschiedenis om hun eeuwen geleden geplande nieuwe wereldorde te implementeren.

De wereld verandert snel, en veel mensen beginnen door de mainstream media (MSM) heen te kijken, die in handen zijn van het bedrijfsleven. De televisie is gespecialiseerd in het “faken” en liegen over grote wereldgebeurtenissen tijdens meerdere gelegenheden. Dr. Udo Ulfkotte, uiteindelijk een klokkenluider, was meer dan twee decennia lang een Duitse topjournalist die gedwongen was het werk van inlichtingenagenten onder zijn eigen naam te publiceren, en de instructie kreeg dat hij bij niet-naleving zijn baan zou verliezen. Uiteindelijk werd hij tijdens een auto-ongeluk vermoord.

Nep NASA Agentschap

NASA werd gecreëerd door de Diepe Staat als een rookgordijn, ontworpen om het publiek af te leiden en te vermaken met “chemische vuurwerkraketten” die “leuk zijn om naar te kijken”. Zoals een anti-zwaartekracht insider eens verklaarde; de echte ruimtemissies worden in het geheim uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht en marine. NASA heeft in de afgelopen 40 jaar niet één nieuwe Space Shuttle Orbiter gebouwd.

Gary MacKinnon, een Britse hacker die inbrak in de computers van het Amerikaanse leger, de luchtmacht, de marine en de NASA, bevestigde; we hebben al volledig operationele ruimteoorlogsschepen. Zijn bevindingen versterken en ratificeren de beweringen van meerdere klokkenluiders die hebben bekend in de ruimte te zijn geweest en zelfs op Mars hebben gewerkt. Insiders vertellen dat NASA-missies naar de maan nooit hebben plaatsgevonden, omdat het met hun technologie onmogelijk is de Van Allen stralingsgordel te passeren.

De maanlanding door NASA in 1969 werd gefilmd op Aarde in de Nevada woestijn, de 1986 gedoemde challenger bemanning is nog steeds springlevend. NASA en regeringsbedrog hebben ruimtewandelingen, foto’s en beelden van de Aarde, en de dood van Astronauten vervalst. Wat winnen ze hiermee? Bekijk het zo, ook al hebben ze de dood van vele Astronauten vervalst, ze hebben hen allemaal een nieuw leven gegeven, gelukkig leven ze nog, en dat is een goede zaak. Echter, het mysterie achter de vernietiging van de space shuttle is nog steeds niet bekend. De echte reden is dat aspiraties van NASA-maanlandingen geleidelijk werd gestopt. Waarschijnlijk is, dat het heimelijk superieure ruimteprogramma van de Deep State als dekmantel diende, waarvoor NASA als afleidingsmanoeuvre werd gebruikt.

Verkeerde defensie

Het routinematig aanvallen van andere naties onder de geringste voorwendsels wordt gedaan om meer geopolitieke invloed te verkrijgen; marionetten-dictators te installeren; om land en natuurlijke hulpbronnen te stelen.

Israël heeft het graag over haar recht van zelfverdediging, maar wanneer is Israël ooit echt met een aanval bedreigd geweest, afgezien van in hun eigen verbeelding? Misschien waren ze bezorgd dat een paar Palestijnen met stenen en stokken door hun miljarden verslindende verdedigingswerken zouden doordringen, die gul werden geschonken door de Amerikaanse belastingbetalers. Het Amerikaanse leger heeft altijd in het teken gestaan van ongebreideld agressief gedrag t.b.v. preventieve aanvallen en attaques. Gesteund door het militair-industrieel-complex- MIC. Alleen, om de zakken van de Deep State cabal te vullen om anderen te kunnen omkopen ten behoeve van oorlogsconformiteit.

Nep oorlog tegen terreur

De Oorlog tegen Terreur lijkt ook een valstrik te zijn. Deze zullen zeer zeker de boeken van de Deep State ingaan als totale flop. Niet alleen is deze mythe er niet in geslaagd het terrorisme te stoppen, het is ook niet erin geslaagd ze opgang te brengen! Na tientallen jaren van voortdurende interventie en triljoenen te hebben uitgegeven om aanslagen te stimuleren, is het risico voor mensen om gedood te worden door een terrorist nog steeds minder dan één op 4 miljoen.

April 17, 2013

Dan is er nog het laatste verhaal over het begin met beperkingen voor het gebruik van contant geld en edelmetalen vanuit buiten de EU. De reden die voor deze beperking wordt gegeven is natuurlijk dat het noodzakelijk is om wegen te sluiten zoals die welke worden gebruikt om heimelijk militante terreuraanslagen op het continent te financieren. Toch moet gezegd worden; elke terreuraanslag, althans alle belangrijke, waren in scène gezet en uitgevoerd met relatief weinig geld, en betrokkenheid van overheidsmiddelen en instanties. Alle officiële verslagen van het MSM-nepnieuws werden vooraf geënsceneerd en bewerkt, om ervoor te zorgen dat elke zender hetzelfde diepdroevig schrikwekkend verhaal vertelt.

Imitatie oorlog tegen de armoede

De oorlog tegen de armoede, is een andere grote flop. Geen enkele serieuze econoom, wat de meesten reeds uitsluit, kan geloven dat armoede kan worden overwonnen door geld uit te geven aan programma’s die de afhankelijkheid stimuleren. En zo kan de Oorlog tegen Armoede eindeloos doorgaan.

Meer dan 50 jaar later en 25 triljoen euro weggegooid, zetten de anti-armoede strijders nog steeds hun helmen op en trekken elke dag ten strijde. Verwachten ze deze oorlog te winnen? Natuurlijk niet. “Je krijgt waarvoor je betaalt”. Zei Milton Friedman. Mensen betalen om arm te blijven zal zeker een paar kandidaten vinden.

Er leven 30 miljoen mensen meer in armoede dan toen de oorlog tegen armoede begon. Uitgezonderd van dit aantal zijn er nog meer onder werklozen. De oorlog tegen de armoede heeft ook hen geen goed gedaan. Er zijn meer werklozen dan ooit tevoren. En ze zijn nu allemaal afhankelijk van de Deep State overheid.

De Oorlog tegen Armoede steunt niet alleen een leger van arme mensen, maar ook een hele industrie van deskundigen, opvoeders, advocaten, sociologen, managers, onderzoekers en gemeenschapsorganisatoren – sommigen in de publieke sector, anderen in de particuliere sector. Al deze mensen worden ondersteund, maar de echte winnaars zijn de marionetten in de regering die hun zakken vullen met een deel van dit geld.

Oorlog tegen contant geld onder valse voorwendsels

Anti-cash en negatieve rente zijn radicale en krankzinnige maatregelen. Het zijn tekenen van totale wanhoop. Maar een enorme bedreiging voor de financiële zekerheid van loontrekkers. Centrale planners spelen met vuur om een monetaire catastrofe te ensceneren. De meeste mensen hebben geen idee wat er gebeurt als een munt ineenstort, laat staan hoe ze zich daarop moeten voorbereiden.

Het verbieden van contant geld laat zien dat de cabal wanhopig is. Dit is niet iets wat ze zouden overwegen als ze er zeker van waren dat ze controle over het financiële systeem en de economie hadden behouden. Het uiteindelijke resultaat van deze wanhoopsdaad zal voor hen contraproductief worden, en een zegen voor de bevolking zijn. Eindelijk maakt het de weg vrij voor de invoering van QFS, het geldsysteem van en voor het volk, met eerlijk door goud ondersteund geld, bevrijd van interventie en inflatie, en daardoor oneindig de koopkracht behoudt.

Na de ECB, onthult nu ook de Centrale Bank van de VS een budget van 6 biljoen euro, dit zal de overheidsuitgaven verhogen tot het hoogste niveau sinds WO2. Ze duwen de economie naar de rand van de afgrond, precies waar de patriotten het wil hebben. Als de crisis toeslaat, wie krijgt dan de schuld? Als de storm de mensen treft, zullen de banken de schuld krijgen en aangeklaagd worden voor hoogverraad. Een storm is op komst, wat voor soort storm, dat zullen de mensen snel genoeg te weten komen.

Economie en markten verwrongen door vals geld

Geld en banken zijn gebaseerd op foutief publiek sentiment. Geld zou een symbool van waarde moeten zijn. De belangrijkste manipulators op Aarde zijn de centrale banksters. Zij hebben het monopolie over de geldvoorraad. Zij kunnen hun balans op elk moment vergroten of verkleinen door activa te kopen of te verkopen, dat voornamelijk staatsschuld betreft. Ze hebben de aangepaste monetaire basis sinds 2008 ongeveer vervijfvoudigd, terwijl ze de overnacht bank uitleenrente op bijna nul hielden.

Het door hen uitgegeven geld is gemaakt uit niets, het is een vervalst substituut dat niet de naam “geld” zou mogen dragen, maar hooguit “valuta”, in tegenstelling tot geld dat wordt gecreëerd uit arbeid, mineralen of hulpbronnen door de input van energie. Door omkoping door de centrale banksters werd dit waardeloze schuldgeld bij wet tot wettig betaalmiddel gemaakt om het gelijk te stellen met energiegeld, om de waardevolle energie van het volk in de elitekas te laten vloeien. Dit is een walgelijke fraude in het volle zicht.

Verplicht onderwijs leert niets

Onderwijs moet een plus zijn voor het individu en voor de samenleving, toch? Fout. Onderwijs is alleen een plus wanneer vrije voorwaarden en prijzen bepalen wat het waard is. Jongeren hebben geen idee over de waardering wat hun werk waard is om daarvoor een beroep te leren en geld te verdienen. Alleen de ouderen kennen de diepere waarheid: het doet er nauwelijks toe.

Sinds de jaren zestig zijn de uitgaven voor onderwijs, per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd voor inflatie, enorm gestegen. Vanaf de jaren ’30, toen de eerste accurate gegevens werden verzameld, tot de jaren ’90 zijn de reële uitgaven voor onderwijs per student vijf keer zo hoog geworden. En sinds de jaren ’60 zijn ze meer dan verdubbeld.

Heeft deze stijging van de uitgaven enig nut gehad? Niet volgens de beschikbare gegevens. Testscores; gemeten prestaties, zijn in 40 jaar niet veranderd. Met andere woorden, de extra investeringen van de afgelopen 40 jaar zijn weggegooid geld geweest. Het geld had net zo goed door de gootsteen kunnen worden gespoeld.

Terwijl de prestatietests niet zijn veranderd, zijn de tests van potentiële prestaties wel verbeterd. Om welke reden dan ook tonen IQ-tests en SAT-tests aan dat jongeren slimmer worden, of beter in staat zijn de tests af te leggen. Dit lijkt misschien goed nieuws. Maar als wordt beseft dat multipel keuze tests gemakkelijker zijn geworden, is de intrinsieke kwaliteit van de test gedaald. Wat men ziet, is dat investeringen in het onderwijs over de laatste 4 decennia eigenlijk een negatief rendement hebben opgeleverd. Het oorspronkelijk testmateriaal was beter in staat om te leren en te waarderen. Zodat investeringen in het onderwijs per saldo minder opleverden in de hoedanigheid van kwaliteit leren.

Echt onderwijs staat in schril contrast met indoctrinatie, waarbij het, zoals het woord het al zegt, gaat om dogma’s, geloofssystemen of doctrines in iemands geest te stoppen. Helaas is ons huidig onderwijssysteem gefundeerd op neponderwijs of indoctrinatie, opgezet door de elite in het begin van de 20e eeuw. Zij baseerden het op hun beurt op het vroegere Pruisische industriële schoolmodel, dat was ontworpen om gehoorzame burgers, arbeiders en soldaten voort te brengen – geen creatieve vrije denkers die het systeem konden beproeven. Het is in wezen een model van verplicht onderwijs, waarbij alle kinderen van een land tot een bepaald

Een van de grote moderne denkers en verbeteraars op dit gebied was Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie vergroting, waarbij zij kinderen ziet als van nature leergierig en in staat om het leren te initiëren in een voldoend ondersteunend, maar individuele en goed voorbereide leeromgeving. Zij ontmoedigt de conventionele volgelingen-houding. Montessori ontwikkelde haar theorieën in het begin van 1900 vanuit wetenschappelijke experimenten met haar leerlingen; de methode is sindsdien in vele delen van de wereld toegepast, zowel in openbare als in particuliere scholen. Zodoende, werd het belang van de aardfrequenties ontdekt en toegepast. Een van haar studenten is deze auteur geweest, die op jonge leeftijd begon met zelfstandig denken en op 16-jarige leeftijd wakker was en decennia later de 6e dimensie in bewustzijn bereikte. Ter verduidelijking de doorsnee burger leeft in de 3e dimensie, de wakkeren in de 4e en 5e dimensie. In totaal bestaan 12 dimensies van bewustzijn.

Noch idee, noch inzicht wat de toekomst brengt

Het momentum voor de voltooiing van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) door gecentraliseerde controle van de wereldpolitiek, het bedrijfsleven, het bankwezen, het leger en de media neemt met de dag toe, en is duidelijk zichtbaar door de grootschalige spionage op ons. George Orwell schreef het reeds in z’n in 1948 gepubliceerde boek 1984, Grote Broer houdt je in de gaten!

Telkens wanneer een verborgen agenda op het punt staat te worden uitgevoerd, gebeurt er iets om de mensen bang te maken, waardoor de actie de invoering van de maatregel wordt gerechtvaardigd. Onze wereld wordt meer en meer een herhaling van het fascistisch Nazi Duitsland, vóór en in WO II. Dit is, in overeenstemming met agenda 2030 van de Deep State Cabal, als promotie voor de nieuwe wereld die de wereldbevolking te wachten staat.

De Council on Foreign Relations (CFR), en multinationale ondernemingen controleren reeds de meeste regeringen; zij bevorderen de één wereldregering door hun controle over de media, subsidies van stichtingen, en onderwijs; met uitoefening van macht over alle kwesties van de dag; zij controleren praktisch alle wegen; zij hebben de financiële macht om de “Nieuwe Wereld Orde” te bevorderen. De sleutel tot hun succes is de controle en manipulatie door internationale bankiers over het geldsysteem in elk land, terwijl ze het volk de indrukgeven alsof ze worden gecontroleerd door de regering.

De mensen hebben niet het minste idee, noch inzicht van het onheil dat hen te wachten staat. Zij negeren liever het voor de hand liggende en gaan in ontkenning van de waarheid die reeds werkelijkheid is geworden. In plaats daarvan geven de mensen er de voorkeur aan elkaar te verzekeren dat hun regering nooit de vrijheden van de burgers zal wegnemen en ons horigen van de elite te maken. De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid uit handen gegeven – het is raadzaam de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan te overdenken.

Het systeem is corrupt, en gevaarlijk disfunctioneel. Maar waarom zegt niemand dat? Centrale Bankiers hebben sinds de jaren tachtig de kredietcorrecties bestreden – zij zijn de veroorzakers van de kredietzeepbellen. En de laatste tien jaar zijn de Centrale Bankiers zo actief en agressief bezig geweest met het verdedigen van het verleden, dat de toekomst geen kans heeft gekregen. Hun gemakkelijk geld heeft het hele systeem gecorrumpeerd. Dus, er zal nooit een echt herstelde economie kunnen komen.

Niet alleen het monetaire systeem, maar alle systemen over de hele wereld zijn gecorrumpeerd. Wij, het volk, hebben weldra geen vrijheid meer; wij zijn allen tot slaaf gemaakt door het belasting- en geldsysteem via onze geboorteakte. Mensen zijn activa geworden om geld te verdienen voor de Elite, dat geld wordt gedeponeerd in de door de DS gecontroleerde Vaticaan bank. Het wordt met de dag erger. Het point of no return is gepasseerd. Er is weinig tijd over om te handelen in onze gezamenlijke verdediging. Onthoud: Als je niets doet, verdien je wat je krijgt.

Oneindige capaciteit zit in elk individu. De reden dat we worden gecontroleerd is niet omdat we niet over de capaciteit beschikken ons eigen lot te bepalen, maar omdat we onbewust onze macht hebben weggegeven. Wanneer wij niet op alle fronten voor ons eigen lot verantwoordelijkheid nemen, gebeurt iets dat niet leuk is, en dan krijgt daarvan iemand anders de schuld. Als er een probleem is, denken de mensen eerst dat de regering er wat aan moet doen.

Maar vergeet niet dat het de verborgen heersers zijn die jullie regering hebben geïnstrueerd, al deze problemen heimelijk hebben gecreëerd, en reageren op de vraag van het volk een “oplossing” aan te bieden, die altijd meer centralisatie van hun macht en uitholling van onze vrijheid eist.

Denk erover na; De wereld wordt bestuurd door Satanische Luciferianen verenigd in geheime genootschappen, gesticht op doodcultussen. Hun controle over het geldsysteem is de wortel van al het kwaad. Deze criminelen zullen nooit genoeg hebben, ze willen meer voor zichzelf en minder voor ons. Dit zal nooit stoppen. Diefstal, leugens en moord zijn hun belangrijkste instrumenten. Kijk om je heen en zie wat elke dag van het jaar gebeurt, jaar in jaar uit. Tegen 2030 zal nog maar 10% van de huidige bevolking in leven en gerobotiseerd zijn, om de Deep State elites te dienen die tegen die tijd onze planeet Aarde in eigendom bezitten. Vraag jezelf af of je dat laat gebeuren?

 Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

De Final Wakeup Community is opgezet om lezers en participanten over de hele wereld dichterbij elkaar te brengen. Het zijn de wakkeren die patriotten zijn geworden, om mee te strijden de Global Maffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, en wij zullen zelf bestemmen hoe onze wereld in harmonie en voortdurende vrede geleid zal worden. Waartoe elk individu een bijdrage naar inzicht en vermogen levert.


© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk