2021: Hoe staan we ervoor en waar willen we naar toe?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #76


Dit artikel kreeg ik toegestuurd van Pi, om toch een poging te wagen mensen bij de les te krijgen, zelf kan ik steeds moeilijker de motivatie vinden na 21 jaar om pogingen in die richting te doen. Het wordt steeds meer en meer een verloren strijd met name voor de gevaccineerden en al diegene die het besluit al hebben genomen de mouw op te rollen.

– HM

Welvaartseconomie uit balans
Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd
Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel
Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed
Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom
COVID Vaccin creëert Varianten
Wees bewapend met de waarheid
Voorgelogen en bedrogen

Final Wakeup Community
Door: Peter B. Meyer

Het ontbreekt de meeste mensen aan kritisch denken, maar het wordt tijd gewapend te zijn met de waarheid, dus lees verder en verspreid de boodschap. Deze onderwerpen zijn schandalig omdat het ons allemaal betreft.

‘Niets is wat het lijkt’ en dat moet algemeen bekend worden onder het grote publiek. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, geen enkele wetenschapper heeft dit virus kunnen lokaliseren. We worden ontvolkt door onze eigen overheid, die is omgekocht en onder controle staat van de Satanische Diepe Staat. Deze satanische controle is het resultaat van goed georganiseerde samenzweringen met als enig doel het vestigen van de Nieuwe Wereld Orde. Gebaseerd op Luciferiaanse revolutie tegen God en Natuur.

Alles is nep en vals! Hoe eerder hoe beter het is wakker te worden over dit sinister bedrog. Bedenk; je kunt echt en effectief zijn te midden van al deze bedrieglijkheid. Laat het je niet omlaag halen; maar laat het een uitdaging zijn om jou en alle anderen om ons heen te helpen, ons potentieel te bereiken.

De mensheid heeft haar macht weggegeven aan nep-gezag. De echte autoriteit zijn wijzelf, het volk, in onze ware en oorspronkelijke vorm van zelfbestuur en bewustzijn. Wij nemen beslissingen voor onszelf. Volkeren zijn misleid hun recht op zelfbestuur weg te geven aan een autoriteit die niet bestaat, en dan nog deze kritiekloos te gehoorzamen. Zonder kritisch na te denken en zich af te vragen waarom, zonder zelfs maar de gevolgen voor de mensheid te begrijpen.

Onze beschaving, het product van duizenden jaren inspanning, hangt aan een zijden draadje. Corruptie is alom tegenwoordig en dompelt ons in tirannie. Zal de mensheid haar vrijheid en ziel verdedigen, of zullen ze ten prooi vallen aan de dictatuur van het totalitarisme?

De Diepe Staat, ooit gevormd door geheimzinnig Luciferiaanse Satanisten, wil de nieuwe wereldorde uiterlijk in 2030 invoeren. Dit vindt duidelijk overal om ons heen nu plaats. Hun invloed is geïnfiltreerd in elk aspect van onze samenleving, van nieuwsitems tot consumptiegoederen. Zij brengen ons de grootste financiële catastrofe teweeg, ooit in de geschiedenis waargenomen, om hun nieuwe wereldorde te kunnen invoeren.

Hun censuur heeft onze abonnee dienst uitgeschakeld. Onthoud; zij willen niet, dat de ware boodschap overkomt. Wees behulpzaam en verspreid de boodschap door onze artikelen te delen met iedereen die je kent. Iedereen moet geïnformeerd worden over de ware stand van zaken waarin ze leven. En over wat binnenkort gaat gebeuren!

Nepnieuws

Nepnieuws, zo lijkt het, is wat de mensen willen. Nieuws wordt gezien als een vorm van entertainment. Mensen willen amusement waardoor ze zich slim, heldhaftig en nuttig voelen. Dit is de reden waarom mensen leugens willen! Ze willen zich niet ongemakkelijk, onaanvaardbaar of dom voelen. Dus het laatste wat ze willen is serieuze informatie of echt inzicht.

De waarheid is moeilijk te accepteren en te bitter om te slikken. Mensen schijnen nieuws te willen dat vlot overkomt, en dat hen groter en slimmer laat voelen. In plaats van ervaring en berichtgeving uit de eerste hand, wordt het nieuws steeds valser naarmate men verder afstaat van de harde feiten.

Het nieuws dat in de kranten wordt gelezen is allemaal en overal hetzelfde, speelt zich meestal ver weg af, is gebaseerd op motieven die mensen niet kunnen begrijpen, en berust vaak op samengestelde fantasieën, mythen en desillusies. Gepubliceerd, bijvoorbeeld, als financieel of economisch nieuws.

Nieuws is zelden wat het pretendeert te zijn. Het is geen bloedeloos verslag van onweerlegbare feiten, zoals een lijst van temperaturen die op de Noordpool zijn gemeten. In plaats daarvan wordt elk stukje ervan beïnvloed en gevormd door een web van ideeën, mythen en misvattingen. Anders zou het nieuws betekenisloos zijn als instrument van de elite in het nastreven van hun doelen. Om deze reden zijn journalisten van vandaag niet meer de echte onderzoeksjournalisten van vroeger.

Frauduleuze boekhouding

Het monetaire systeem is gebaseerd op frauduleuze boekhoudpraktijken en is van onder tot boven corrupt; met de macht van geldschepping kan een bank nooit failliet gaan. Ze creëren al het geld dat ze nodig hebben, maar boeken dat geld niet in hun grootboek. Om preciezer te zijn, geld dat niet wordt verantwoord in hun kasstroomrekening. De macht geld uit het niets te scheppen en het tegen rente uit te lenen is woeker.

Maar wat algemeen niet bekend is, is dat verstrekte leningen vaak ook niet worden geboekt! Dus zonder schuld met de macht van geldschepping, kunnen banken niet failliet gaan! Leningen die niet of gedeeltelijk worden terugbetaald zijn dus nooit een verlies voor de bank. Elk klein beetje van de lening plus de rente die is terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank!

Wanneer bijvoorbeeld € 100 wordt gecreëerd en uitgeleend, maar niet is geboekt in het grootboek, en slechts € 20 wordt teruggegeven, heeft de bank nog steeds een winst van € 20, omdat de andere € 80 aan spookgeld werd witgewassen tijdens de lening uitgifte niet is geboekt als schuldvordering, daarom kan dit geen verlies zijn! En de reden is waarom de teruggestorte € 20 winst is voor de bank. Dit is nu precies de kern van het bankgeheim, bewust gericht op frauduleuze boekhouding, waardoor het bankwezen in combinatie met de creatie van spookgeld immense macht verkrijgt.

Welvaartseconomie uit balans

Het monetaire systeem, de huidige economie en het welvaartssysteem proberen de oorlogszuchtige elites te vernietigen, waardoor gewone mensen verlamd achterblijven in de daaropvolgende puinhopen. De schuld wereldwijd nadert verbazingwekkend honderden biljoenen, zonder einde in zicht. Het papieren fiat monetaire systeem heeft 50 jaar achtereen gedraaid, terwijl het laatste systeem het slechts 35 jaar heeft volgehouden. Het monetaire systeem van nu had al lang vernietigd moeten zijn. Het vermogen van iedereen, t.w. hun spaargeld, hun pensioen, kortom alles waarvoor ze gewerkt hebben, staat op het spel.

Cijfers, grafieken, berichtgeving, alles is nep, onecht en vals. De signalen zijn overal om ons heen merkbaar. Ze zijn onmiskenbaar duidelijk. Helaas zijn de meeste mensen zich niet bewust van de feiten en de waarheid en geloven ze in het grote bedrog. Alleen degenen die wakker zijn weten zeker dat bijna alles wat over de economie van nu wordt gezegd frauduleus, onjuist en misleidend is. De economie doet het “geweldig”, zegt de Centrale Bank. Het is de “beste economie die we ooit hebben gehad”, zegt de regering, en het zal nog veel beter worden. Niets van dit alles is waar. Helemaal niet!

Hoe de menselijke geest wordt gemanipuleerd

Niets is wat het lijkt. De mensen wordt verteld dat anarchisme slecht is en democratie goed. Anarchisten zijn hooligans die door de straten razen, stenen en molotovcocktails gooien en over het algemeen voor overlast zorgen, zo luidt de desinformatie. Maar in werkelijkheid is anarchie in wezen “Vrijheid”, vrij van slavernij; vrij van gedwongen worden om tegen je wil te handelen. Aan de andere kant van de medaille is democratie niets anders dan een dictatuur, waar 51% van het volk de rechten van de andere 49% kan wegnemen. Democratie is in feite oplichterij, omdat zij alleen maar de rijkdom van het volk verdeelt, dat op den duur sowieso vernietigd wordt. Denk altijd in spiegelbeeld; als ze zwart zeggen, is de werkelijkheid wit. Als ze zeggen ga linksaf is rechtsaf beter.

De waarheid blijkt altijd het tegenovergestelde te zijn van wat aan de mensen wordt verkocht. Neem het geval van 5G, dat wordt gepromoot als een innovatie voor het welzijn van de mensheid, terwijl het niets minder is dan een massavernietigingswapen, om de bevolking voor meer dan 90% van de bevolking uit te moorden.

Geen Gezondheidszorg maar Ziek worden is het doel

Gezondheidszorg is een pathologische leugen, het is nooit de intentie geweest mensen te genezen van ziektes, sinds de gezondheidszorg werd geconfisqueerd door Rockefeller t.b.v. Big Pharma. Dit begon met John D. Rockefeller (1839-1937) die concurrentie een zonde vond en een uitgesproken voorstander was van monopolie, weg van de vrije markt. Zoals hij uitlegde; concurrentie gaat ten koste van buitensporige winsten. Dus begonnen de Rockefellers alle rivalen in hun industrie op te kopen, die ofwel als partners ofwel als aandeelhouders werden ingelijfd. Degenen die niet wilden deelnemen werden verpletterd. Zo werden zij de monopolisten in de gezondheid industrie en herhaalden dat ook in industrieën als; bank- en financiële instellingen, energie, chemicaliën, farmaceutica, gezondheidszorg, voedselverwerking, media, wapenhandel en -productie, informatietechnologie, onderwijs, en nog een paar andere takken meer.

Evenzo met Facebook, Google, en Alphabet, om alle entiteiten onder de Neurale-link te brengen. Die Deep-Mind controle maakt een optimaal digitaal brein mogelijk dat zich verbindt met het internet, in principe met alle digitale en bio-digitale netwerken, menselijke lichamen, machines, robotica, enz.

Voor geschiktmaking van bv. Realiteit vergroting; Virtual Realiteit, Gemengde Realiteit, Hologrammen en andere technologieën, die gebruikt kunnen worden voor surveillance, het volgen, manipuleren, controleren, sociale engineering, re-engineering, herprogrammering, hersenspoelen, kinderen opsporen, quarantaine, bedreiging, arrestaties, het plegen van culturele genocide, en het doden van de mens door machines. Bio-Digitale KI, Digitale KI, het koppelen van robotica door 5G, 6G en andere netwerken naar Deep State commandocentra.

Er was verzet tegen dit platform, maar onlangs heeft de EU in het geheim het groene licht gegeven voor dit soort menselijke ingrepen, omdat dezelfde families die al deze bedrijven en vele andere controleren, ook de EU controleren.

De Diepe Staat, via de Rothschilds en Rockefellers, streefde niet alleen naar controle over olie, en alle andere opkomende nieuwe energiebronnen voor wereldwijde economische vooruitgang, maar zij breidden ook hun invloed uit over geneeskunde, onderwijs en psychologie, alsmede het vergroten van hun controle over de authentieke wetenschap van het leven zelf, biologie, gezondheidszorg, en haar toepassingen in de wereld van planten, kruiden en landbouw.

Mensen beseffen niet hoe hun leven wordt beïnvloed

Voor het grootste deel zijn hun sinistere inspanningen onopgemerkt voorbijgegaan aan de bevolking als geheel. Weinig mensen waren zich ervan bewust hoe hun leven subtiel, en soms niet zo subtiel, werd beïnvloed door een of ander project, gefinancierd met de immense rijkdom van de Rothschilds en de Rockefellers. Toen dit onderwerp door mij werd onderzocht, was het al snel duidelijk dat de geschiedenis van dit soort ontwikkelingen onlosmakelijk verbonden is met de politieke geschiedenis van deze zeer machtige families.

De gebroeders Rockefeller begonnen met de creatie van het concept multinationale bio-agribusiness. Het is het verhaal van genetische manipulatie en het patenteren van planten en andere levende organismen.

Zij financierden de Groene Revolutie in de landbouwsector van ontwikkelingslanden, onder meer om nieuwe markten te creëren voor petrochemische meststoffen en aardolieproducten, en om de afhankelijkheid van energieproducten te vergroten. Hun betrokkenheid is een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal van genetisch gemodificeerde gewassen van nu.

Eigenlijk is het verhaal van de GMO’s dat van de evolutie van de macht in handen van de elite, in de loop waarvan werd bepaald dat zij de hele wereld onder hun controle zouden brengen, koste wat het kost. Reeds, tientallen jaren eerder was deze macht gebaseerd rond de Archon families Rothschild en Rockefeller.

Spoedig zullen we onze ware oorsprong ontdekken wie we daadwerkelijk zijn en wat werkelijk aan de hand is. Aan de ene kant zijn het de Duistere Machten die bijna onbeperkt vrij spel hebben op het oppervlak van onze planeet en al tienduizenden jaren aan bezig zijn, terwijl aan de andere kant de Lichtkrachten staan, t.w. de Patriotten die zich grote inspanningen getroosten om de negatieve krachten zo snel als mogelijk is te verwijderen.

De implicaties van het massaal slaapwandelen zijn duidelijk: met miljarden slapende mensen zijn de machthebbers die wakker zijn in het voordeel. Slapende mensen zijn gemakkelijk te controleren. Hun bewuste ziel bevindt zich in een mentale gevangenis, waar ze tijd, arbeid en energie krijgen toebedeeld. Die mensen hebben weinig of geen vrije wil. Lees het eeuwenoude Illuminati-Protocol 3:1;

“Ik kan u verzekeren dat we nu nog maar een paar meter van ons doel verwijderd zijn. Zodra de cirkel sluit, zijn alle staten van Europa geklemd als in een bankschroef.”

Mensen gedragen zich als schapen, ze zullen zich nimmer losmaken van deze waanzin.

Covid mRNA spike-eiwit injectie is besmettelijke menselijke biobom

Ook het Covid vaccine is een illusie, het is geen vaccine maar een giftige injectie dat het volk laat geloven dat ze beschermd zijn tegen iets dat niet is, maar wel hun levensverwachting reduceert tot maximaal 3 jaren. Erger nog; Reeds, duizenden “niet gevaccineerden” melden bijwerkingen van Covid-vaccins, zonder gevaccineerd te zijn. Feit is dat mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel in contact zijn geweest met “gevaccineerde” mensen, besmet zijn met een ongekend aantal ziekten die hun oorsprong vinden in de Covid-vaccins. Mensen die in nauw contact zijn geweest met “gevaccineerden”, melden o.a. pericarditis – een zwelling en irritatie van het weefsel rond het hart dat pijn op de borst veroorzaakt; auto-immuunziekten; gordelroos – een virale infectie met pijnlijke uitslag van blaasjes rondom het lichaam; trombose; Bells palsy – symptomen van plotselinge zwakte in de gezichtsspieren.

Reeds is bevestigd: dat het mRNA-“vaccin” met synthetisch spike-eiwit + Nano-technologische hydrogel, vele gevallen van bijwerkingen veroorzaakt op het vrouwelijk voortplantingssysteem, plus duizenden andere cerebrale, cardiale, neurologische, neuromusculaire effecten, bloedstolsels, trombose, met duizenden sterfgevallen nu de “gevaccineerden” zich over de hele wereld hebben verspreid.

Volgens de officiële propaganda; Pandemie-curves en statistieken tonen aan dat het aantal mensen dat zogenaamd ziek is van deze nieuwe “Covid-variant” explodeert in alle landen die massaal hebben “gevaccineerd” zoals Israël, Brazilië, India, de VS, enz.

COVID Vaccin creëert Varianten

Nobelprijswinnaar professor Luc Montagnier wijst erop dat massavaccinatie een enorme vergissing is. Een wetenschappelijke en een medische fout. Het is een onaanvaardbare fout. De geschiedenisboeken zullen dat aantonen, want het is de vaccinatie die de varianten creëert.

Voor het originele virus, zijn antilichamen gecreëerd door het vaccin. Wat doet het virus? Sterft het of vindt het een andere oplossing? Ze produceren nieuwe varianten als gevolg van de vaccinatie. Je ziet het in elk land, het is hetzelfde: de curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen. Mensen werden ziek door Corona nadat ze gevaccineerd waren. Ik zal je laten zien dat ze varianten creëren die resistent zijn tegen het vaccin. Het is ondenkbaar. Ze zwijgen. Veel mensen weten dit, epidemiologen weten het ook. Het zijn de antilichamen die door het virus worden aangemaakt die de infectie sterker maken. Het is wat wij noemen Antilichaam Afhankelijke Versterking, wat betekent dat antilichamen een bepaalde infectie bevorderen.

Het antilichaam hecht zich aan het virus, vanaf dat moment heeft het de receptoren, de antilichamen, we hebben ze in de macrofaag (verhoogde uitstoot van pro-inflammatoire). Het activeert het virus en niet per ongeluk, maar vanwege het feit dat ze gekoppeld zijn aan de antilichamen. Het is duidelijk dat de nieuwe varianten ontstaan door antilichaam-gemedieerde selectie als gevolg van de vaccinatie.

De mens denkt en handelt afhankelijk van slimheid, rijpheid of bewustzijn en richt zijn leven in naar innerlijke overtuiging en ideeën. Je kunt niemand bekeren of waarschuwen iets blijvends te doen dat nog geleefd of ervaren wil worden. Niemand wordt gedwongen tot deze inenting – en toch voelen veel mensen zich ertoe gedwongen. Waarschijnlijk, dat het gratis is en hun angstmechanisme de acceptatie motiveert van deze nepvaccins die bedoeld zijn het menselijk ras op Aarde uit te roeien. Zelfs, artsen weigeren gevaccineerde patiënten te behandelen.

Word wakker en blijf met beide benen op de grond staan om te vechten voor je vrijheid en een vrije wereld zonder dictatuur. Er is geen enkele redder van deze planeet. Er zijn vele redders, als mensen massaal wakker worden en zich verenigen.

Begin naar de wereld van nu te kijken, het is verleidelijk om te denken dat de wereldmaffia uit elkaar valt. We zijn aangekomen, in een overgangsproces. De mensheid beweegt zich naar een hoger bewustzijn en er is nu meer positieve energie op de planeet dan negatief.

Honderdduizenden jaren lang hebben mensen gehandeld vanuit een oud, negatief bewustzijn van oorlog, geweld, wreedheid en behoefte aan macht en geld. Dit is nu aan het veranderen. De verandering lijkt langzaam te gaan, maar de mensheid is aan het verschuiven naar vrede, samenwerking, respect en goedaardigheid.

Er zijn nog veel meer illusies, waarover extra afleveringen volgen.

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en vecht voor je leven!

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de Cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelf gestuurde maatschappij.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk