Ik ben gezond en daarom ben ik uit de “pas”.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #58


Ik heb het mRNA gif en daarom krijg ik ‘het pas’.

Ik ben gezond en daarom moet ik volgespoten worden met onbekend vergif, …

Dat is de dwingende eis die je rondom de wereld tot ‘wet’ ziet worden met het gezondheidspas ook wel het vaccinatiepas of COVID pas genoemd. Een nep ‘vaccin’ waar mensen van sterven en kleine tot grote bijwerkingen vertonen op de korte termijn met onbekende gevolgen op de lange termijn. Vervolgens krijgen de behandelde mensen de stempel dat het veilig is met deze genetisch gemodificeerde mensen om te gaan terwijl de gezonde mensen, die wel beter weten, als melaatsen door het leven zullen moeten gaan en uitgesloten zullen worden van de openbare samenleving. Niet alleen door de overheid maar eveneens door doodsbange medemensen die in zoverre onder mind controle staan dat ze de mogelijkheid ontnomen is om helder te kunnen nadenken geholpen door de giftige stoffen die bezit hebben genomen van de hersenen en een constante nevel veroorzaken in de ‘bovenkamer’. 

Daar komt in korte bewoordingen het nieuwe beleid op neer, dat geheel volgens reeds lang bekende plannen nu ten uitvoer wordt gebracht door de locale marionetten van de Nieuwe Wereld Orde.

De burger journalisten schrijven er al decennia over wat er te gebeuren stond met kramp in de handen, de wakkeren onder de bevolking komen langzaam in verzet. De alternatieve rechtskundige bereiden de grootste zaak voor uit de geschiedenis, scheuren beginnen te ontslaan in het politie apparaat, de gezondheidszorg, in sommige landen ook al openbaar binnen het leger en er worden waarschuwingen afgegeven (zoals in Frankrijk) voor een allesomvattende burgeroorlog.

Voor de waarheidsvinders zit de strijd er nu grotendeels op, de gezombificeerden in de wereld onder ons hebben immers vrijwillig het hazenpad van de angst, en vrijheid van reizen gekozen en de eerste of twee stappen voltooid naar de genetische ombouw operatie. De eerste stappen want voor al die propaganda mutatie nepvirussen liggen al andere genetische aanpassingen klaar op de plank om ‘goedgekeurd’ te worden.

Voor de Neurenberg Code 2.0 advocaten is het werk reeds in volle gang gezet, voor de twijfelaars breken nog wat spannende tijden aan, moet ik mij alsnog aanmelden in het zombie kamp om mijn baan of bedrijf te kunnen behouden? Moet ik ontslag nemen omdat ik het moraal niet meer kan verwerken of met stress thuis de zaak nog enigszins pogen te rekken voor een jaartje of zo?

Sommige mensen kijken vertwijfelt om zich heen en vragen zich in stilte af; “Ben ik de enige die nog normaal kan denken, die de logica kan zien van dit alles. De stappen doorziet van een overheid die niet opeens op de stoel van de dictator is gaan zitten maar die rol al vele jaren vervulde op een minder zichtbare manier. Toe werkend naar het moment supreme  waar alles tezamen kwam en ze hun dekmantel meenden te kunnen laten vallen, het moment dat iedereen het spel zou kunnen doorzien maar faalden door de van angst vertroebelde blik.

We weten dat aan alles een einde komt, aan het socialistische bewind van Stalin kwam een einde, er kwam eveneens een einde aan het vierde rijk van Hitler en zo vonden alle dictaturen net als Napoleon hun eigen Waterloo. Zo komt er ook een einde aan de Deep State, maar hoe en wanneer is niet duidelijk zoals het eveneens niet duidelijk is wie dit allemaal nog mee mogen gaan maken of durven mee te maken?


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk