Sommigen worden geroepen te strijden, …

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #57


Hoe de wereld in elkaar steekt in deze verwarrende tijden is steeds minder duidelijk. Iedereen denkt het er zijne over, sommigen worden boos op de hele wereld, sommigen ook op ons, wordt deze boosheid in de juiste richting gekanaliseerd dan kan er iets positiefs uit voort komen. Sommigen worden dus boos op ons omdat wij de verkeerde richting in zouden denken, de verkeerde mensen en richting steunen (?) Mike heeft deze week extreem gedachtenvoer, …

Door Mike Donkers Fac(t)sforum | dotcom.radio

Inmiddels is mij wel duidelijk wat de agenda van de white hats is. Laat ik hier een samenvatting in het Nederlands van geven. Dit gaat echter hard klinken, dus wees voorbereid op wat ik hier ga schrijven!

Er is een theorie dat C19 al had moeten worden uitgerold kort na Hillary’s verkiezing in 2016. In dat geval is de agenda van de Deep State vertraagd door 4 jaar Trump. In veel opzichten is er zeker sprake van een vertraging omdat Trump handelsverdragen als TPP en NAFTA ongedaan heeft gemaakt, maar ook het klimaatverdrag van Parijs. Daarnaast is de constructie van die grensmuur ook slecht nieuws voor de Deep State omdat daarmee hun mensen-, drugs- en wapenhandel aanzienlijk is bemoeilijkt.

Een andere theorie stelt dat de C19-agenda ergens in 2023 of 2025 uitgerold had moeten worden en door Trump vooruit is geschoven. Er is hier op dit forum veel te doen over Trumps pro-vaccinatiestandpunt, velen begrijpen het niet of willen het niet begrijpen. En wat moeten we maken van de statement van Q ‘You and your families are safe’, terwijl er rondom ons heen mensen met bosjes vallen door die spuit? Waarom hebben de white hats niet de uitrol van de vaccins weten te voorkomen of de vaccins op z’n minst onschadelijk gemaakt? Moeten er werkelijk miljoenen doden vallen door de ‘prikjes’ en wat zegt dit over ‘patriots in control’?

Een en ander wordt volgens mij pas echt duidelijk als je het beziet vanuit een spiritueel en vooral Bijbels perspectief:

Wat nu gebeurt is reeds eerder gebeurd. Ik verwijs hierbij naar het verhaal van de Ark van Noach. De duivel heerste toen ook al over de aarde en was met dezelfde flauwekul bezig als nu. Net als nu waren diersoorten, maar ongetwijfeld ook mensen, dusdanig met elkaar doorgekruist en doorgefokt dat er sprake was van onherstelbaar beschadigd DNA dat totaal niet meer in overeenstemming was met Gods ontwerp. Denk hierbij aan chimera’s zoals dit moderne gedrocht, de Vacanti-muis uit 1996.

De Duivel bespot graag Gods creaties en God was het zat en overspoelde de aarde. Noach laadde nog enkele van de overgebleven zuivere en (redelijk) onaangetaste exemplaren van mens-, plant- en diersoorten op de Ark om elders op de wereld een nieuwe start te kunnen maken. Dat werd uiteindelijk op de berg Ararat in Armenie, een land dat dan ook gezien kan worden als de eerste christelijke beschaving ter wereld.

Als God het toen zover heeft laten komen dat zo goed als alle leven op de planeet dusdanig verminkt en verpest werd, tot welke aantallen denk je dan dat Hij deze keer bereid is te gaan? Er is echter 1 verschil met de tijd van Noach:

God heeft toen moeten ingrijpen omdat wij mensen niet of onvoldoende bereid waren onze vrije wil in te zetten als verantwoordelijke hoeders van de aarde die wij speciaal van God onder onze hoede hadden gekregen. Dit keer is het anders, de tweedeling die we nu zien is, om het eveneens in Bijbelse termen te stellen, de splijting van de Rode Zee die ik reeds vele jaren voor C19 had voorspeld tussen twee groepen mensen: zij die het snappen en zij die het niet snappen.

Inmiddels kom ik met steeds meer mensen in conflict over de tweedeling in de maatschappij waarop door de machtspolitiek wordt aangestuurd. Liever gezegd, zij komen in conflict met mij, ik niet met hen. Valt het niet op dat al deze mensen geen enkele tegenspraak dulden, hoe rustig of logisch en feitelijk dan ook, en voortdurend exact dezelfde ‘talking points’ (complotten, sektes) hanteren om andersdenkenden mee aan te duiden? Valt het niet op dat ze geen volwassen conflictbeheersing kennen en kwaad worden of weglopen als kleine kinderen indien ze worden geconfronteerd met andere standpunten?

Wees nu eens eerlijk, hoeveel denk jij dat deze mensen in staat zijn om bij te dragen aan een oplossing, een uitweg uit deze massapsychose? Wat nu als de white hats wisten dat er geen andere weg was dan de geplande uitroeiing van de mensheid zoals vermeld op de Georgia Guidestones? Wat als het enige wat zij konden doen was zorgen dat dit een VRIJWILLIGE uitroeiing betrof, op basis van MEDEPLICHTIGHEID met de Duivel? Wat als de beste manier om de Deep State te treffen was om ze HUN EIGEN MENSEN, de allergrootste deugers, om zeep te helpen, zodat alleen nog de kritische denkers over zouden blijven, die bereid zijn het Goddelijke pad te volgen en hier niet tegen te rebelleren? Is dit wat Q bedoelt met ‘you and your families are safe’? Geldt dit uitsluitend voor wie UIT EIGEN VRIJE WIL kiest om zich niet te laten injecteren met de DNA-veranderende gifspuit?

Bedenk dat we in WO3 verkeren, mensen, en dat dit een oorlog is om onze vrije wil, onze ziel en bewustzijn, onze spiritualiteit, onze geest en onze lichamelijke en mentale gezondheid. In een oorlog vallen er slachtoffers, maar deze keer is het een kamikazestrijd waarbij de Goddelijke vrije wil zoals gebruikelijk wordt aangewend door de Duivel om ons middels misleiding en bedrog weg te laten leiden van God, maar waarbij het Goddelijke Plan is om de volgelingen van de Duivel te laten kiezen voor massale zelfmoord op basis van diezelfde vrije wil. Deze mensen gedragen zich sektarisch en de Duivel is hun Jim Jones en de spuit hun Kool Aid, hun bekertje frisdrank met gif erin. Dit is de fysieke en spirituele prijs die betaald moet worden voor het kiezen van de kant van de Duivel. Het is echter nooit te laat om tot inkeer te komen en we moeten voor iedereen die hiertoe bereid is ruimte over laten in ons hart. Kiezen zij er echter voor om tot de laatste snik het Duivelse pad te volgen, dan moeten wij hen loslaten en bidden voor hun ziel. Dit geldt ook voor familieleden, vrienden en kennissen!

Maar dit zijn onschuldige mensen, normale mensen als jij en ik, zul je wellicht zeggen. O ja, werkelijk? Definieer ‘onschuldig’. Definieer ‘normaal’. Ben je onschuldig als je bewust of onbewust medeplichtig bent aan Het Kwaad door weg te kijken, doelredenaties te hanteren en agressief en neerbuigend te reageren op redelijke tegengeluiden? Hoe normaal was het ‘oude normaal’ waar deze deug-mensen zo naar terug verlangen? Hebben zij ooit stil gestaan bij wat er toen al niet klopte, zoals wij dat misschien ons hele leven wel al doen? Zijn zij bereid om een BETER normaal samen met ons neer te zetten of zijn wij met deze lui in ons midden binnen no-time weer terug bij af? Wat voegen deze mensen toe als we een echt betere wereld willen? Ik weet het, dit klinkt bikkelhard, maar wees nou eens heel eerlijk en probeer stil te staan bij een essentiële keus tussen mensen die onderdeel uitmaken van de oplossing en mensen die onderdeel uitmaken van het probleem. Dit is de keus waar de white hats voor staan, omdat ze niet mogen morrelen aan de goddelijke gave van vrije wil. Is dit waar Q op doelt als het woord ‘flood’ valt? Is de nieuwe vloedgolf een goddelijke ingreep waarbij deze keer de Duivel en zijn volgelingen uitgelokt worden op hun eigen zwaard te vallen? Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat dit Het Plan is. In de Bijbel staat dat de Duivel eerst over de aarde zal heersen om daarna alsnog verslagen te worden door God. God wins (Q). Vergeet ook niet de woorden van Jezus in Mattheus 10:34:

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

De gefeminiseerde westerse kerk ziet dit als een ‘beeldspraak’. Ik heb hier maar 1 ding op te zeggen:

Ja maar, hoe zit het dan met kinderen, (geestelijk) gehandicapten en (demente) ouderen, wilsonbekwamen die onderwerp worden gemaakt van levensgevaarlijke medische experimenten? Dit zijn de werkelijke onschuldigen en helaas vallen er in een oorlog altijd onschuldige slachtoffers. De prijs die voor vrijheid moet worden betaald is nu eenmaal groot, ik zou willen dat het anders was maar de geschiedenis leert ons het tegendeel. Wat de geschiedenis ons echter ook leert is dat dit soort regimes altijd een beperkte houdbaarheid hebben. Er zullen tribunalen komen en de allerhoogste straffen zullen worden uitgedeeld aan hen die ons hier willens en wetens in hebben gestort, hun ziel zal geen rust kennen en ze zullen eeuwig branden in de Hel. En deze keer zal er geen Prins Bernhard klaar staan om de belangrijkste kopstukken via zijn vriendjes in het Vaticaan en via de KLM weg te sluizen naar Zuid-Amerika. Niemand ontsnapt aan Gods gerechtigheid. 

Nothing can stop what is coming. Nothing.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk