De bevrijding van onderdrukking!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #56


Minister betekend dienaar van het volk. 

Helaas hebben we tegenwoordig ministers die opdrachtgevers hebben die er zeker niet zijn om de bevolking te dienen! Zelfs het tegenovergestelde gezien de willekeur aan maatregelen, beperkingen en dwangmaatregelen die we als bevolking moeten ondergaan. 

We worden gedwongen dit te ondergaan omdat de politie en het leger ons niet meer beschermen, maar zelfs gewelddadig optreden tegen demonstranten die op vreedzame manier uitdrukking geven aan hun ongenoegen over de genomen maatregelen. Dat is een duidelijk teken aan de wand omdat demonstreren een recht is beschreven in de wet. Het is dus de politie die de wet overtreed!

Wanneer de politie opdracht krijgt hard op te treden tegen vreedzame demonstranten is er stront aan de knikker! Dan wil het gezag, de politici die denken de macht te hebben iets verborgen houden!

We hebben in het verleden daar verschillende voorbeelden van. Atoomwapens in Nederland is een zeer duidelijk voorbeeld! Ook de protesten daartegen werden hardhandig neergeslagen!

Wanneer de politiek iets voor ons verborgen willen houden komen er dwangmaatregelen, restricties, beperkingen die bekrachtigd worden door de grondwettelijke vrijheden te beperken door noodwetjes, bedreigingen ( als u dat niet doet besmet u een ander en we moeten elkaar beschermen ) en dringende adviezen! 

En dit alles leid naar één punt!
De overheid gaat iedereen redden door ze gratis te vaccineren!

De mensen die de gevolgen van vaccinatie, de vele problemen en zelfs doden, worden onder de pet gehouden. Dus moeten we stellen dat de media haar werk niet doet en op de handen blijft zitten. 

Dat is de reden dat er mensen zijn die onderzoek doen en op internet zaken vinden die gepost worden door ongeruste wetenschappers die wel eerlijk hun mening willen zeggen. Maar dat is dan al snel fake nieuws.

Er is een oorlog aan de gang die niet wordt uitgevochten met explosieve wapens, maar met onderdrukking, dwang, misleiding, manipulatie, bedrog, sociale dwang, angst, wettelijke dwang en staatsterreur! En dat in een democratie die verworden is tot een dictatuur.

Maar er is hoop!

Nu al zijn er wereldwijd mensen die in kleine groepen bij elkaar komen om muziek te maken en samen te dansen! Muziek maken en dansen zijn de meest mooie uitingen van plezier, vrijheid, en blijdschap.

Blijdschap is hier een onderdeel dat verder gaat dan we op het eerste gezicht vermoeden. Waar komt deze blijdschap vandaan?

Tot nu toe is er geen reden tot blijdschap omdat we nog steeds dictatoriale maatregelen krijgen opgedrongen. 

De behoefte aan vrijheid wordt steeds sterker! Het zijn altijd de meesters die de slaven onderdrukken. Maar elke slaaf heeft een drang naar vrijheid. Door muziek te maken, te dansen laten mensen zien dat ze slavernij afkeuren. 

De bevrijding is nabij!

Duizenden mensen over de hele wereld informeren elkaar! Mensen die bij geheime diensten werken en klokkenluiders zijn zonder aan de bel te trekken! Ze spelen informatie naar kanalen die dit verder verspreiden. Hierdoor ontstaan informatiekanalen die niet van de gewone lamzakkerige media komen. 

Maar ook steeds meer wetenschappers laten van zich horen. Ze doen onderzoek naar de vaccins. Kijken welke stoffer er in zitten en wat deze stoffen kunnen veroorzaken!

En deze kanalen delen steeds meer informatie over prangende onderwerpen zoals over de vaccins waar de angstige, of voor welke andere reden dan ook, zich laten vaccineren zonder te weten wat hiervan over enige tijd de consequenties van zijn. De informatie daarover is wel te vinden op internet, maar weinigen nemen de tijd om hier onderzoek te doen. Dus hebben ze een zeer groot vertrouwen in overheden.

Deze overheden doen zelf ook geen onderzoek, maar vertrouwen mensen die veel geld verdienen aan vaccins of de aandelen van bedrijven die vaccins maken. 

Ab Osterhaus en Jaap van Dissel zijn hier enige voorbeelden van. Hun optredens op radio en tv zijn zo veelvuldig dat veel mensen al kots nijgingen krijgen. 

Daarbij dreigen overheden met een vaccinatie paspoort om de twijfelaars over de vaccinatiestreep te trekken.

De bevrijding is nabij omdat steeds meer mensen vrijheid willen. Ook iets willen doen om deze vrijheid te bevechten. Zeggenschap over zichzelf! Een betere wereld. Minder vervuiling. Geen chemische middelen meer die ons leven bedreigen. Geen farmaceutische middelen meer omdat ze weten daar niet beter van te worden. 

Deze hele wereld lijdt aan symptoom onderdrukking!

De meeste mensen voelen dat dit gaat veranderen. De protesten worden groter en sterker. En daarmee ook de drang naar vrijheid! 

Steeds meer mensen voelen een blijdschap! Steeds meer mensen voelen een liefde die ze niet kunnen benoemen, maar er wel is. Het is alsof de mensen voelen dat er een verandering komt die de mensen meer vrijheid geeft. En dat is misschien de blijdschap die mensen ook voelen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk