Evergreen


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #32


Van verschillende bronnen krijg ik informatie over het vastgelopen schip Evergreen. Eerst even iets uitleggen over deze bronnen! Alle landen hebben geheime diensten! CIA, Mossad, MI6, en de Russische dienst zijn hierin grote spelers. Het wordt steeds duidelijker dat deze diensten twee kampen hebben. Wit en zwart. Wat de zaken soms grijs maakt!

Er zijn drie mogelijke gebeurtenissen omtrent het schip Evergreen die de media niet heeft vermeld!

Maar het kan zijn dat de media dit wil verzwijgen, of deze informatie niet heeft gekregen, wat ik betwijfel! 

Na het lezen van dit artikel kunnen we zien of de media hier nu wel aandacht aan gaat besteden.

Kinderen

In de alternatieve media wordt gesuggereerd dat het schip kinderen vervoerde in containers voor de markt van pedofielen, kinderverkrachting, het martelen van kinderen, organenoogst, het verkrijgen van met Adrenaline gevuld bloed voor het verjongen van mensen die dit kunnen betalen en het ritueel vermoorden van kinderen. Volgens bepaalde rapporten verdwijnen er jaarlijks meer dan 1.5 miljoen kinderen. Dit is naar mijn mening een lage schatting!

Er is andere informatie.

Door het laten vastlopen van het schip werd het Suezkanaal afgesloten voor de andere scheepvaart. Dit heeft tot gevolg gehad dat zeer veel schepen ergens voor anker moesten en enorme verliezen het gevolg was. Deze verliezen komen voor rekening van de eigenaren van Evergreen. Deze eigenaren zijn de Rockefeller en de Clinton Foundation, voor zover mijn informatie over de eigenaren. 

Ook in China werd een drukke snelweg afgesloten door een ongeluk met een containervrachtwagen van het bedrijf Evergreen! 

Dit is een enorme financiële klap voor de mensen die de wereldbevolking willen beheersen! De NWO ( de Nieuwe Wereld Orde ) en WEF ( Wereld Economisch Forum ). De mensen die wat meer onderzoek doen weten waarom dit een goed teken is! 

Gevaarlijk wapen.

De derde optie is nog belangrijker, maar is geen uitsluiting van de eerste twee! Uit de informatie blijkt dat verschillende diensten uit het Midden-Oosten hebben samengewerkt om een zeer gevaarlijk wapen te vernietigen.  De diensten van Turkije, Israël , Egypte en Qatar hebben hier direct aan medegewerkt. Maar er waren op de achtergrond meerdere diensten bij betrokken!

De bronnen zeggen dat Bill Gates hier een hoofdrol in speelt. Bill Gates koopt momenteel in verschillende delen van de wereld land. Zeer waarschijnlijk wil hij hier landbouwgebieden maken waar gemodificeerde gewassen op moeten groeien. Bill Gates is een groot voorstander van deze gewassen en heeft in het verleden al enkele malen veel geld voor onderzoek geschonken aan o.a. Monsanto en andere Gentech bedrijven die de voedselvoorziening totaal in handen willen krijgen! Want wie de voedselvoorziening in handen heeft, heeft de heerschappij over de wereld. Daarbij blijkt ook dat deze partijen ook bezig zijn overal op de wereld natuurlijke watervoorraden op te kopen.  Al deze multinationale bedrijven zijn in handen van dezelfde eigenaren!

Wanneer dit wapen operationeel zou worden, kan ongeveer hetzelfde gebeuren als met het gebruik van RoundUp door Gentech bedrijven, alleen vele malen erger! Alles in de omgeving van zaden die behandeld zijn met RoundUp gaat dood. Maar de eters van deze gewassen kunnen wel kanker of andere ziekten krijgen doordat ze via het voedsel ook dit giftige middel binnen krijgen.

Willen we een schonere wereld maken dan zullen alle chemische middelen die in de land, tuinbouw en veeteelt gebruikt worden uitgebannen moeten worden! Dus dit plan van Bill Gates is niet goed voor de gezondheid van de mensheid! 

Bill Gates en consorten zijn ook bezig kunstvlees te maken. Ha, denken nu de veganisten en vegetariërs, kunstvlees is niet van een dier, dus kan ik dat ook eten. Vergissing! In den beginnen was er een dier. Men neme een klein beetje vlees van dit dier en net als met bacteriën laten we dit zich vermenigvuldigen door er iets van voedsel bij te doen om het te laten groeien tot een biefstuk! Dus een biefstuk uit het laboratorium. 

Het wapen. Met het wapen dat vervoerd werd op het schip Evergreen kon men natuurrampen en klimaatrampen veroorzaken!  In daarvoor geschikte gebieden in samenwerking met 5G was het mogelijk mensen te besturen, de hormoonhuishouding te verstoren bij de mensen die een chip in hun lichaam hebben. 

Vaak via vaccinatie ingebracht!!!

Dit wapen kon het klimaat op verschillende plaatsen zo beïnvloeden dat het niet geschikt is hier land en tuinbouw te verwezenlijken. Ook is het mogelijk oogsten te vernietigen door kou, hagen of enorme regenbuien!

Waarschijnlijk is dit wapen een uitvloeisel van Haarp. ( High Frequency Active Auroral Research Program.)  

Maar dat is mijn eigen interpretatie. 

Haarp in eigenlijk een uitvinding van Nicola Tesla, die hiermee elektriciteit de Ionosfeer kon insturen, daar de wilde energie, die daar veel aanwezig is, kon bundelen aan de gestuurde energie en deze zonder kabels kon leiden naar de plek die hij wilde. Hiermee zijn experimenten uitgevoerd die erg veel elektrische energie bevatte! Dit systeem komt in de toekomst vrij, maar zonder de negatieve impulsen die ook mogelijk zijn.

Er gaan geruchten dat dit systeem al door wetenschappers gebruikt wordt om orkanen, aardbevingen en andere weer beïnvloeding te genereren! En dit zeer gevaarlijk wapen is in handen van de Amerikaanse marine! Het is voor vele doeleinde geschikt! Het beoogde doel is afhankelijk van de frequentie die gebruikt wordt Een bron informeerde mij enige jaren geleden dat de VS landen dwingt of straft wanneer ze iets willen dat tegen de strategie van de VS is.

Rusland heeft dezelfde technologie. Maar ik heb nog nooit gehoord dat Rusland dit heeft gebruikt om andere landen te treffen! 

Waarom dit wapen inzetten?

De tegenstand tegen de zogenaamde Covid 19 virus maatregelen wordt wereldwijd steeds sterker. En de mensheid krijgt steeds meer weerstand tegen dit eiwit met de naam virus en de door Bill gates gemaakte eiwitstruktuur varianten die hij over de wereld laat uitstrooien. Al zeer veel mensen die ziek waren of een slecht immuunsysteem hadden, zijn al overleden. Mede door verkeerde behandelingen op IC afdelingen. Dus ondanks de angstaanjagende informatie van wetenschappers en overheden is het geloof in het gevaar voor Covid 19 aan het wegebben. 

Mensen zijn het daarom ook zat om zich te houden aan de proportioneel idiote maatregelen die en elkaar tegenspreken en niet nuttig blijken te zijn. Van de PCR test is door wetenschappers al vele malen gezegd dat die niet goed werkt, maar wordt desondanks nog steeds gebruikt. Dit is geen opsteker voor de geloofwaardigheid. Zelfs willen steeds minder mensen gevaccineerd worden omdat er gevaarlijke stoffen in de vaccins zitten en steeds meer mensen daar achter komen.

Dit zijn redenen om de onderdrukkende maatregelen los te laten en een nieuw wapen in te zetten om toch hun doel te bereiken. Het onderdrukken van de mensheid!  

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk