Een mini waterturbine met grote mogelijkheden


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #29


Een paar jaar geleden zag ik de video van dit Belgische bedrijf al een paar keer voorbij komen. Wat een pracht idee dacht ik gelijk. Er waren toen echter nog geen gerealiseerde projecten op video, nu wel, …

Waterkracht bestaat al millennia bij ons, maar de 20e-eeuwse race om enorme gecentraliseerde waterkracht dammen te bouwen in veel delen van de wereld heeft onnoemelijke milieuschade veroorzaakt. Nu werkt een nieuwe micro – waterkracht technologie met de natuurlijke stroming van water en dieren in het wild in plaats van ertegen, om de broodnodige constante basislast stroom naar off-grid gebieden in afgelegen gebieden van ontwikkelingslanden te brengen.

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk