Een crisis is een bedenkelijke toestand die een feite een mogelijkheid schept, …

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #19


Deze week las ik ergens dat het woord crisis uit het oude Grieks stamt en niet zo’n negatieve lading kent als waar we de crisis nu allemaal in zien. Een crisis een ‘moment van de waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de verdere toekomst.

Als je lichaam in een gezondheidscrisis verkeerd betekend dat dus een moment van bezinning; “Wat ga ik doen om hier uit te komen?” In de meeste gevallen ruimschoots de tijd om een weloverwogen beslissing te nemen. Sommige mensen denken daar al te voor over na en weten in ieder geval al welke richting ze nooit zullen overwegen zoals ik die met een grote boog om gifmengers heen loopt met ergens het woord farmaceutisch in de naamgeving. Met wat je om je heen ziet gebeuren is bij crisis management een nog betere keuze om voor gezondheid preventie te gaan.

De politiek, door sommigen nog steeds stug democratie genoemd, die politiek verkeerd nu ook in een crisis. Mijnheer de president, welterusten, u zult wel moe zijn na zo’n dagje hersengymnastiek waar je onderscheid moet blijven maken tussen de echte leugens en leugentjes om bestwil. De man met de allergrootste orderportefeuille aan miskleunen, schandaaltjes, achterkamer dealtjes moet scherpe hersenen bezitten om al die leugens nog feilloos te kunnen herroepen. Op het moment dat je vergeet wat je de dag ervoor was vergeten te zeggen wordt het hoogtijd om daar eens over na te gaan zitten denken. Bij voorkeur minimaal tussen vier muren met tralies en de sleutel in de gracht van het kasteel. Zeker is dat de gehele politiek met een kater zit en dit proberen recht te breien kan alleen maar leiden tot een nog groter verval in vertrouwen.

Kortom dé politiek zit in de hoek waar de klappen gaan vallen, iedereen doorziet nu de spelletjes omdat ze niet meer te verbergen waren.

Als nooit te voor -ZIET- men dat de leugen regeert !

Dan is er nog een van hoger hand gecreëerde “C” crisis, nee niet die hoger hand maar gewoon omhoog gevallen ‘leiders’ die menen voor God te kunnen spelen. Ze menen de natuur een beetje te helpen door te bepalen wie er al eerder afscheid mogen gaan nemen van moeder aarde, volgens ‘hen’ is het immers al een beetje te druk geworden op deze planeet en kunnen er wel wat minder ‘nutteloze’ eters rond komen te lopen.

Met dit spel hebben ze wel hun hand overspeeld, ook al lijken de dominosteentjes nu nog keurig hun kant in te vallen, toch heb ik al wat blokkades waargenomen die deze Greatest show on earth tot een stop gaat brengen, tot een reset, onze Great Reset.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, …
of ik voel dat  het zo niet door kan gaan.


Dat de verkiezingsfraude in de VS niet ongestraft zal blijven daar kan je vergif op innemen, die bom gaat vroeg of laat barsten. Maar nog eerder gaat de “C” bom barsen, mensen leven nu nog wel volgens de regels van de overheid, vooral zoals Mike zei in een land als Duitsland, plichtsgetrouw en hier in Frankrijk zijn dan minder plichtsgetrouw maar wel veel bange mensen.

Als die uit gaan vinden dat ze voor de gek gehouden zijn barst de bom en zullen ze in dezelfde mate rebelleren als men nu de regels volgt.

Zweden heeft nooit in lockdown gezeten en een derde van Amerika is weer vrij, alles open het “normale leven” is daar weer hersteld. Hoe lang is dat nog geheim te houden?

Hoelang nog?

Het zijn al die kleine dingen bij elkaar geteld die mensen de vraag doet stellen:

IN WELKE SLECHTE FILM ZIJN WE TERECHT GEKOMEN.

De lockdowns zorgen er voor dat er geen bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, rechtstreekse ontmoetingen waar de presentator vragen kan stellen aan het publiek en er alle vooroordelen en waangedachten eruit kan trekken en elimineren.

De logica is zoek geraakt, de maatregelen spreken elkaar tegen, alweer een nieuwe lockdown maar niemand gaat er dood behalve oude mensen die al op de wachtlijst stonden van Piet Hein.

Nog nooit had ik het gevoel dat het nieuws zo snel ging als nu.

Een puntje in het begin op de dotcom.radio agenda geplaatst kan ik binnen 7 dagen al weer overslaan omdat het niet meer relevant is. Belangrijke onderwerken zoals de pensioenleugen en 5G kan ik overslaan, terzijde schuiven omdat andere zaken om de aandacht schreeuwen.

We horen in het nieuws van een containerschip in het Suez kanaal dat een giga economische schadepost heeft gecreëerd. Maar dat schip vaart toevallig onder de naam “Evergreen”, en ineens duiken er allerlei nieuwswaardigheden op over een ander schip de Chelsea, waar in de haven van Baltimore in 2017 containers zijn ontdekt voor mensensmokkel. Daar is ook een film over gemaakt en de powers that be laten altijd openlijk weten wat zij doen.

Containers, ze weet ik sinds vorige week kunnen tegenwoordig ook hoogwaardige ballistische wapensystemen bevatten die op afstand bestuurd kunnen worden. Joost mar het weten waar die containers allemaal al terecht zijn gekomen?

Als er ooit tegenkrachten waren, en die zijn er, die in gaan grijpen dan lijkt mij dit het moment van handelen.

Uitstel gaat leiden tot miljoenen onschuldige doden die in het “C” valse vlag verhaal zijn getrapt met een jaar lange “C” media angst terreur. Want èèn ding is mij wel duidelijk geworden, het mRNA vaccin is ontworpen om het lang gedroomde eugenetica plan van de Deep State ten uitvoer te brengen.

Ik heb alle vertrouwen in nummer 45, de rechthebbende president van Amerika, en hij zal het ongetwijfeld niet over zijn kant kunnen laten gaan dat het aaltal doden in de vele miljoenen gaat lopen. Immers, eenmaal besmet met het mRNA is er geen weg meer terug.

In Maart zagen we de toegenomen ‘madness’ ontvouwen in ons dagelijkse leven, de waanzin, de onmenselijkheid. Wereldwijd nemen de protesten toe en ook bij de politie zelf begint de opstand te ontluiken.

Hoe was het ook al weer in de “Q” posts. “Onderbreek nooit een vijand die bezig is zichzelf te vernietigen”. Dat is precies wat we zaken gebeuren dit jaar 2021, agenda 21.

De politiek overspeelde zijn kaarten, de rechtspraak bleek zichtbaar niet thuis voor de burgers en de kleine ondernemers, de politie sloeg met grof geweld de burgers in elkaar, dermate zelfs dat er nu een revolte is binnen het korps.

Al deze zaken maken dat meer en meer mensen het grote plaatje beginnen te zien, als er nu iemand komt met nog meer nieuws, ongelofelijk, harten brekend nieuws dan zal de toorn bij iedere wereldburger vernietigend zijn ten aanzien van de satanische krachten achter de schermen die ineens getoond gaan worden in het volle licht. Dan zullen al die diep weggestopte verdrongen onrealistische vermoedens toch bewaarheid worden; “Zie je wel, ik heb het altijd wel gedacht”. Een terecht of onterecht gedachte, maar deze gebundelde energie zal de val van een eeuwenoud misdadig systeem gaan bewerkstelligen, … eindelijk.

Een evenement dat het einde van de eerste of tweede wereldoorlog zal overtreffen, meer impact dan de val van het Romeinse rijk, de val van de muur, of, … tel al deze zaken uit de geschiedenis bij elkaar op en we komen in de buurt van wat er nu te gebeuren staat.

Een crisis is een bedenkelijke toestand die een feite een mogelijkheid schept, …

De crisis die de Deep State voor ons geschapen had, open en bloot zelfs, die crisis was dermate groot dat er welhaast tegenkrachten moesten zijn, moesten opstaan om nu in actie te komen, een -NU of NOOIT- scenario, een eens in je leven mogelijkheid. En, ook voor “the good guys” is van kracht, laat nooit een goede crisis verloren gaan.

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk