De -niet zo verborgen- zwarte magie. (lang verhaal)


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #12


Verbanden zien tussen ogenschijnlijk op zichzelf staande zaken, in het Engels zo treffend connecting the dots genoemd, het verbinden van de aanknopingspunten. Sommige mensen zien het grotere plaatje, velen zijn blind, stekeblind, welkom in 2021. Mike Donkers reageerde op onderstaande Engelstalige artikel wat zijn gedachten hierover waren in vervlogen jaren en neemt je mee in zijn gedachtenwereld. Ik mag deze gedachten voorzien van een titel; “Ik heb het bewijs ! … (zegt mijn boerenverstand), maar eerst een stukje uit het bron artikel, …

– HM

Jason Christoff : The not so hidden black magic and your children.

Just words, nothing else is really needed. You can make people do things they would not normally do, make people believe things they would not normally believe and make people miss LARGE and OBVIOUS truths they would not usually miss…………using nothing more than words and word definitions.

Now, I want you to open your mind to what you may be missing about black magic.

How you think opens your body to operating as a gateway for other non-physical entities to travel through you. Positive thoughts channel positive entities into the physical world and negative thoughts channel negative entities.

What ancient cultures discovered is that fear is a major driver of negative thoughts and emotion in the body and that this emotion appeared to cause other negative things to happen immediately and in the future……not only the person carrying the fear but to the people around them as well. They also observed that the fear a child could produce, was the most powerful for channeling “negatives” into the physical world. That’s where the ritual sacrifice of the virgin and children comes into it in ancient times. (and in modern times if you can see it).

When things became out of balance in the physical world, in a negative way, it was because excess fear was occurring in society and in the children. There was no need to explain what was happening. The only logical goal was to master the pattern in order to predict what would happen or to use the magic to your advantage. What was observed appeared to be that fear opened a gate way to “not so nice spirits” that could use the person themselves as a portal into our physical world to further effect nature with more negative events, thoughts etc. It appeared negative or positive souls were waiting to gain spiritual birth into our physical world and it was our fear or love that decided what spirits were going to walk through our bodies to live on our side of reality. Spooky………. but you can also see it today if you look.

We can easily see examples of this today yet we describe these acts of magic with certain “words” in order that we chalk the event up to something other than magic. These words are designed to alter our reality and keep us living inside what’s called “a permanent childhood“, where we never fully grow into a full understanding of what we really are as living entities.


Ik heb het bewijs ! … (zegt mijn boerenverstand)

– Artikel van Mike Donkers | Fa(c)tsforum | dotcom.radio 28-03-2021

Ik ben heel enthousiast over dit artikel en ik zal middels citaten uit het artikel en van mijzelf uit het (recente) verleden uitleggen waarom:

Have you ever been lied to? All fibs do is benefit the person who’s fibbing and not the person being fibbed to.

Dat is een belangrijk motto dat iedereen zich dagelijks moet realiseren: de leugenaar heeft baat bij de leugen, niet degene die belogen wordt. Neem Rutte. Hij heeft baat bij zijn leugens, niet de Nederlandse bevolking die nu al 10 jaar door hem belogen wordt, waar de samenleving inmiddels een grote prijs voor heeft moeten betalen. Helaas werkt ons innerlijke kompas echter niet meer zo goed, zoals de auteur terecht constateert:

As a society we’ve had our “internal GPS” cleverly inverted by key words to the point where people generally are pursuing pain and avoiding pleasure. This has been relatively easy to accomplish because we’re conditioned daily that the truth is now simply what the vast majority of people believe. If lots of people believe a fib, it becomes the truth…even if it brings great pain to the entire society.

Dit doet denken aan deze opmerking die ik eerder deze week nog maakte:

Morry Krispijn zei eens dat 80% zit te wachten op 10%. Van de 20% die overblijft na de 80% bestaat 10% uit ‘true believers’ (volgzame schapen) en 10% wakkeren die zich verzetten tegen de psychopathie. De overige 80% wacht dus tot 1 van de 2 de overhand gaat nemen.

Het is dus niet dat er geen logisch en gezond verstand meer bestaat onder veel mensen, maar meer dat iedereen op elkaar zit te wachten, waardoor er niets gebeurt! ‘The only thing that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing’. En ondertussen gaan [ZIJ] door met de afbraak van de meest hoogstaande moderne beschaving en wij staan er bij en kijken er naar! Ik moet ook denken aan deze woorden van Mark Twain, die ik eerder heb geciteerd:

In the beginning of a change, the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot.

Op 22 oktober schreef ik op dit forum confronterende woorden voor mijn eigen forumleden, omdat ik deze passieve mentaliteit ook hier ontwaar:

Kennelijk hebben mijn eigen forumleden zich ook murw laten beuken door een geradicaliseerde overheid en dito samenleving. Maar de samenleving, zo luidt de oude slogan, dat ben jij. Vraag jezelf elke dag weer af wat jij toevoegt aan een realiteit die jij niet wil. Elke verandering begint met 1 moedig mens dat tegen de stroom in durft te roeien.

1 moedig mens brengt meer teweeg dan een hele meute laffe mensen! Door naar het volgende citaat uit het artikel:

The phrase “health care” is a prime example where a clever definition modification around the word “health” has reprogrammed people to believe that poisoning themselves and cutting out their organs (in an odd black magic like sacrificial blood ritual) is now considered cutting edge health care. Very few people participating in the “health care” system are healthy and not many working inside a “health care” institution can do anything that makes anyone healthy but we just keep playing our role in the slaughter house mentality because of the power of word fabrication and word definition changes.

Wat een feest van herkenning dit! Dit forum begon in 2011 als een gezondheidsforum, pas vanaf 2013 is politiek een steeds prominentere rol gaan spelen. Reeds in 2011 bezigde ik al de term ‘ziektezorg’ in diverse posts, maar ik haal deze aan van 16-6-2012:

Daarnaast hebben we ook nog een volkomen barbaarse ‘geneeskunde’ die hun middeleeuwse methodes verhult met ingewikkelde terminologie en dure apparatuur (waar wij voor betalen d.m.v. de ‘gezondheidszorg’, oftewel ziektezorg). Zij pompen je vol met volkomen lichaamsvreemde en schadelijke ‘medicijnen’, giftige chemische en synthetische stoffen dus, op basis van volkomen verkeerde theorieen over cholesterol en verzadigd vet, twee voedingsstoffen die nl. wel degelijk al vele miljoenen jaren deel uitmaken van onze evolutie.

Ik heb er nooit doekjes om gewonden, zoals bijv. deze van 26-9-2011:

Ik heb het vaker gezegd, de moderne geneesknudde komt neer op hakken, snijden, branden en vergiftigen.

Terug naar het bewuste artikel:

What you think you know, isn’t at all close to the truth and what you know may be the exact opposite of the truth. You believe magic is pure fantasy, something you see in movies, something that’s doesn’t exist in our physical world and something you can’t really prove etc etc.

Zojuist nog postte ik deze woorden:

We weten dat [ZE] aan predictive programming doen via Hollywood, het maakt onderdeel uit van hun religie om ons open en bloot te laten zien wat [ZE] doen, zodat wij het kunnen afdoen als fictie, want ‘dat zie je alleen maar in films’.

Onderstaand citaat is speciaal voor mensen die gefascineerd zijn door de wijsheid van oude natuurvolkeren:

Now the people today, who do believe in black magic, first gathered all their information on this subject from ancient cultures. Those ancient cultures in turn gathered their information on the subject from simple observation. Simple observation and documentation over many generations. Nothing but looking at the world over long periods of time and looking for patterns in nature. When you don’t have TV’s, ipads, adult sports, forced public schooling, aren’t always in one fear based crisis or another and don’t consume foods that destroy brain function……..you get really good at observing nature and that’s what these ancient cultures mastered in.

We zijn door onze ‘wetenschap’ extreem arrogante kwallen geworden, betweters van de eerste orde met een torenhoog ego. We denken dat we nu verder zijn dan het ‘bijgeloof’ en het ‘magische denken’ van natuurvolkeren, maar niets is minder waar en daardoor hebben we belangrijke lessen die we van deze mensen hadden kunnen leren laten liggen. Weston Price kon wel het juiste respect opbrengen voor de wijsheid van deze mensen, terwijl hij toch een echte wetenschapper was. Hij probeerde de geleerde lessen van natuurvolkeren naar buiten te brengen, maar de ‘wetenschap’ heeft hem kapot willen maken en m.i. is zijn fatale hartaanval het gevolg geweest van de voortdurende druk waaronder hij zijn boodschap probeerde wereldkundig te maken. Gelukkig heeft hij ons zijn briljante boek achtergelaten, de BESTE VOEDINGSSTUDIE OOIT. Hier in NL ben ik de grootste vertolker geweest van dit ‘magische denken’, dat veel verder reikt dan voeding alleen.

Ik op 22-6-2014:

Misschien een goed idee dat zo iemand zich eens verdiept in wat de aboriginals verstaan onder het begrip ‘Dreamtime’ (‘Droomtijd’). Sally Fallon in een boekrecensie hierover (mijn vertaling):

Waar haalden de Aboriginals deze kennis vandaan? Hoe wisten ze wat ze moesten doen? Deze was afkomstig uit de Droomtijd, legden ze uit aan de onwetende blanken. De Droomtijd, de supergevoelige wereld, wilde dat zij eerst en vooral zorgden voor het land. Zorg voor het land was de allerbelangrijkste taak voor de mens op aarde.

http://www.westonaprice.org/thumbs-up-reviews/the-biggest-estate-on-earth-by-bill-gammage

En deze van 19-12-2012:

Wie nog steeds skeptisch is, moet beseffen dat natuurvolkeren allemaal van mening waren dat deze aardse beleving een illusie is. Neem bijvoorbeeld het concept van ‘Dreamtime’ (Droomtijd) van de Aboriginals, die stellen dat je juist in je dromen het meest ‘wakker’ bent, omdat je je verbindt met de niet-aardse realiteit. Ook de Amerikaanse Indianen waren ervan overtuigd dat juist de ‘spirit world’ (geestenwereld) echt was en ons aardse bestaan een illusie. Onze materiele ‘wetenschap’ wijst dit concept cetegorisch af, omdat onze ‘wetenschap’ letterlijk een octaaf te laag denkt. Je hoeft de wind niet te zien om te weten dat-ie waait. Zo hoorde ik op de radio eens een ‘expert’ openlijk ons vermogen om ’s nachts te dromen een ‘foutje van de evolutie’ noemen. Dit is minstens zo arrogant als stellen dat ons niet-materiele DNA, dat maar liefst 98% beslaat (!), ‘junk-DNA’ zou zijn!

Wat een stelletje bijgelovige primitievelingen, gelukkig hebben wij nu ‘wetenschap’! We hebben vorig jaar luid en duidelijk kunnen zien hoe betrouwbaar de ‘wetenschappelijke’ modellen zijn die ons in een desastreuze COVID-crisis hebben gestort op basis van… een niet-bestaand virus, een BOZE GEEST! Wie is hier nu bijgelovig? Eerder zagen we datzelfde bijgeloof vermomd als ‘wetenschap’ natuurlijk al met de even frauduleuze klimaatmodellen. Dit is allemaal hier al vele jaren geleden aangekaart, lang voordat bij menigeen het besef is ontstaan dat we massaal voor de gek worden gehouden. Mijn topic Als je nog twijfelde aan wetenschap als teken van krankzinnigheid… startte ik reeds op 24-1-2012! Deze profetische woorden van mij van de dag daarna laten ook weinig aan de verbeelding over:

Als ik spreek over ‘de wetenschap’ heb ik het in werkelijkheid over een religieuze cult die krankzinnigheid als rationaliteit verkoopt in politiek correcte termen en die kennis onderdrukt i.p.v. verspreidt.

En wat te denken van dit citaat van 29-10-2011:

De ‘wetenschap’ zoals we die nu kennen is onderdeel van een moreel failliet systeem dat allang zijn beste tijd gehad heeft. Dit citaat van Bill Hicks is zeer treffend:

De reden waarom de wereld zo verneukt is, is omdat we een evolutie doormaken. En de reden waarom onze instituten, onze traditionele religies allemaal afbrokkelen is omdat ZE NIET LANGER RELEVANT ZIJN! Ze zijn niet langer relevant. Dus het is tijd voor ons om een nieuwe filosofie te creëren en misschien zelfs wel een nieuwe religie, snap je. En dat is goed, want dat is ons recht, want we zijn vrije kinderen van God met een geest die alles kan bedenken. En dat is zo’n beetje onze rol.

Hoeveel mensen staan hier nu wel voor open die hier 9 of 10 jaar geleden zelf nog grote moeite mee hadden?

If you believe in the law of attraction, you already believe in magic.

Dan ben ik al heel lang een ‘magische denker’! Ik noemde de ‘law of attraction’ voor het eerst op dit forum op 19-11-2011:

De scheppingskracht van de natuur is neutraal en kan zowel positief als negatief gebruikt worden, op basis van vrije wil. Datgene wat wij scheppen, geeft het universum als een boemerang aan ons terug (the law of attraction). We worden niet gestraft door de natuur als we ertegenin gaan, maar ervaren de gevolgen van onze daden, net zolang tot we beseffen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden. We doen het dus onszelf aan, de natuur geeft ons slechts de gevolgen terug van onze eigen, zelfgekozen daden.

Overigens nog even deze woorden van mij op 9-4-2020 over The Secret, genoemd door de auteur van het artikel:

The Secret heeft het concept van The Law of Attraction gejat van Napeleon Hill, een vooroorlogse auteur die bekend is geworden met zijn boek Think and Grow Rich. Dit boek is zeer concreet en gaat over succesvol ondernemerschap, dus totaal niet het vage gedachtegoed dat in The Secret wordt verkondigd. Napoleon Hill heeft in zijn boek ook een interessant hoofdstuk over het binnenhouden van seksuele energie (i.p.v. weg laten lekken aan de onderkant) om tot briljante inzichten en daden te komen.

Maar het echte feest der herkenning kwam toen ik dit las:

Think about how you look at your cell phone. You don’t know how it works but you use it anyway. Basically your cell phone is also another form of magic that you’re blocked from seeing “as magic” because of key control based words and word definitions. No one to this day can explain where electricity even comes from. Think about a hydro dam that generates electricity where a magnet spins inside a coil of wire to produce electricity. Where does the electricity come from exactly? What you’re not told is that no one really knows. It’s magic.

Het is bijna alsof deze auteur al vanaf het begin mijn forum volgt en via Google Vertalen mijn woorden tot zich heeft genomen! Dat uitgerekend Spal, die hier vanaf het prille begin actief was, deze tekst heeft geplaatst is veelzeggend, zij kan ook beamen dat ik dit soort dingen al vele jaren schrijf. De auteur van het artikel noemt het voorbeeld van elektriciteit, maar ook de wind, zuurstof en water zijn pure magie die we niet echt kunnen verklaren vanuit materiele ‘wetenschap’, we wekken enkel de ILLUSIE dat we dit kunnen verklaren. Of zoals ik schreef op 29-10-2011:

Wanneer leren we eens op onze eigen wijsheid vertrouwen in plaats van het oeverloze gezwets van ‘deskundigen’? Experts bouwden de Titanic, amateurs bouwden de Ark. De noordamerikaanse indianen vonden van ons blanken dat we teveel uitgingen van wat ze ‘geleende kennis’ noemden. Hiermee bedoelden ze dat we teveel leunden op autoriteitsfiguren en te weinig bouwden op wijsheid opgedaan uit eigen ervaring. De indianen zagen dit als een vorm van krankzinnigheid. Ze vertrouwden op eigen wijsheid. ‘Eigenwijs’ en ‘eigenzinnig’ zijn dus helemaal geen negatieve begrippen. Het gaat om geleefde kennis, geen geleende kennis.

Deze kennis, opgedaan door ervaring en gezond verstand in plaats van uitsluitend opgenomen via ‘geleerden’ (een elitair woord dat suggereert dat jij nooit zoveel te weten kan komen, nooit zo ‘geleerd’ kan worden), wordt door de wetenschap afgedaan als ‘anecdotisch bewijs’. ‘Onafhankelijk’ onderzoek en zogenaamde ‘evidence-based’ (op bewijzen gebaseerde) wetenschap wordt afgezet tegenover dit ‘anecdotisch’ bewijs. Dit zijn woordspelletjes, de aloude term ‘gezond verstand’ bestaat niet voor niets. De Amerikaanse schrijver William Dufty schreef in 1974 een boek genaamd Sugar Blues waarin hij feilloos uitlegt hoe het werkelijk zit:

Als ik hoofdpijn heb, of koorts, dan is dat geen feit behalve voor mijzelf. Als ik er een dokter over vertel, dan noemen doktoren dat anecdotisch bewijs. Als de dokter mijn temperatuur opneemt en noteert, dan wordt de hoofdpijn medisch bewijs. Als een andere dokter dit overneemt, wordt het een wetenschappelijk feit. Mocht ik bewijs willen dat mijn koorts afgelopen dinsdag 38 graden bedroeg en mijn dokter om mijn medische gegevens vragen, dan zullen deze niet aan mij verstrekt worden. Dit huis-tuin-en-keuken-feit is nu immers een wetenschappelijk feit geworden. Het is alleen nog maar beschikbaar voor een andere arts. Als ik me erover beklaag, dan zal de dokter me niet de wetenschappelijke gegevens omtrent mijn vroegere conditie geven, want dat is weer anecdotisch bewijs. En dat is waar ik oorspronkelijk binnenkwam in het hele verhaal.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat wat met gezond verstand te beredeneren is en duidelijk te zien is of te bemerken in het huidige systeem niet serieus genomen wordt totdat het wetenschappelijk is vastgesteld. Hoe vaak lezen we niet in de krant dat onderzoeken datgene bewijzen wat de meesten van ons met gezond boerenverstand allang wisten? Maar totdat het ‘bewezen’ wordt, bestaat het niet. Anecdotisch bewijs wordt dus per definitie van de hand gewezen, ook al blijkt het wetenschappelijk wel degelijk aantoonbaar te zijn. Dufty laat met dit voorbeeld ook zien hoe op geraffineerde wijze eeuwenoude evolutionaire wijsheden die een essentieel onderdeel uitmaken van menselijke culturen ons wereldwijd door de wetenschap afhandig worden gemaakt omdat ze ‘anecdotisch’ zijn. Is het niet de taak van de wetenschap om datgene wat er al is te verklaren? Nu doet de wetenschap net alsof het er niet is totdat het verklaard kan worden en zet gezond boerenverstand daarmee buitenspel.

Een grapje dat dit duidelijk maakt:

Drie doktoren waren onderweg naar een conferentie toen hun auto een lekke band kreeg. Ze stapten alledrie uit om de band te bekijken.
De eerste dokter zei: “Ik denk dat de band lek is.”
De tweede dokter keek er uitgebreider naar en zei: “Hij ziet er absoluut lek uit.”
De derde dokter kneep in de band en zei: “Hij voelt zeker lek aan.”
Alle drie de doktoren knikten instemmend en zeiden: “We kunnen maar beter wat testjes laten doen!”

Ik beschrijf hier de zwarte magie van ‘woordspelletjes’ die de auteur van het artikel ook noemt:

There is magic all around you that science tries to explain with words and those words are designed to trap you into looking at the world in a very limited way. There is more to our physical world than just physical stuff. There’s plenty of everyday magic out there to see with a new pair of eyes and a new understanding. Magic isn’t a dirty word or a word used by crazy people. Most ancient cultures believed in magic because it was obvious something non physical was controlling certain aspects of the physical world.

Dit komt regelrecht uit het ‘boek van Mike’:

In regards to what the Ancient cultures witnessed on a regular basis, it worked in the same way as a cell phone works today. They could not explain how it worked yet could only see that it did. You don’t need to know how something works in order to use it or to work with your discovery.

Ik kan de posts niet meer terugvinden waarin ik quantumtechnologie benoem via mobiele telefoons en het internet. Net als de auteur constateer ik dat we dit als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, evenals bijv. televisie en radio, maar deze onzichtbare frequentietechnologie is regelrechte magie! Denk ook aan de zin ‘je hoeft de wind niet te zien om te weten dat-ie waait’ in een van mijn citaten hierboven.

What ancient cultures discovered is that fear is a major driver of negative thoughts and emotion in the body and that this emotion appeared to cause other negative things to happen immediately and in the future……not only to the person carrying the fear but to the people around them as well. They also observed that the fear a child could produce, was the most powerful for channeling “negatives” into the physical world. That’s where the ritual sacrifice of the virgin and children comes into it in ancient times. (and in modern times if you can see it)

[ZE] voeden zich met angst, pijn en leed, dat schrijf ik ook al vele jaren. En wie zijn die [ZE]? Zijn [ZE] wel menselijk? Geen enkel mens haalt het in zijn hoofd om kinderen dood te martelen en daarna letterlijk hun bloed te drinken, dit is pure zwarte magie bedoeld om zeer donkere energie te verspreiden! Of zoals de auteur het verwoordt:

What was observed appeared to be that fear opened a gate way to “not so nice spirits” that could use the person themselves as a portal into our physical world to further effect nature with more negative events, thoughts etc. It appeared negative or positive souls were waiting to gain spiritual birth into our physical world and it was our fear or love that decided what spirits were going to walk through our bodies to live on our side of reality. Spooky………. but you can also see it today if you look.

Dit zijn de vierdimensionale wezens die ook in de bijbel staan beschreven in Efiziers 6:12 in de Bijbel:

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Het feest der herkenning houdt echter maar niet op als je verder leest in het artikel:

We can easily see examples of this today yet we describe these acts of magic with certain “words” in order that we chalk the event up to something other than magic. These words are designed to alter our reality and keep us living inside what’s called “a permanent childhood“, where we never fully grow into a full understanding of what we really are as living entities.

Al vele jaren spreek ik van een ‘spirituele puberteit’ van de mensheid. Het oudste voorbeeld dat ik kon vinden op dit forum dateert van 19-10-2013:

De mens is een spirituele puber geworden (ooit waren we veel hoger ontwikkeld, zo blijkt uit onderzoek naar oude, hoogstaande beschavingen) en moet opnieuw volwassen worden. Dit begint met een geloof in het volledige menselijke potentieel.

En dan SSRI’s als frequentiewapen, door de auteur als volgt beschreven:

For example take a child given toxic behavior altering medications and then this child goes on a shooting rampage at a local school. All school shooters in the US were on behavior altering medications at the times of the shooting.

Ik op 17-12-2011:

Je moet je ook afvragen waarom al die gezinsdrama’s en wilde schietpartijen vrijwel altijd gelinkt zijn aan psychotropische ‘medicatie’, zoals Prozac en Ritalin. Reken maar dat hier een duivelse frequentie in zit!

Hoeveel mensen staan nu meer open voor deze woorden dan 10 jaar geleden?

In the children’s Movie “Monsters Inc.” by Pixar (from Disney) monsters work at a factory where they enter a child’s room via a magical door in order to scare the children. The fear of the children is captured in a cylinder and the fear is used to power the world where the monsters live. Oddly enough Walt Disney himself was a high ranking officer of a organized group obsessed with the ancient observations I talk about and the use of that force to change the physical world to their advantage. Come on people………a magic door into another realm…between a place where the monsters live and people live……..and the monsters go get fear from children to bring back to the other monsters so they can keep living. Can you see it yet? It’s right there. Something else is going on and I don’t believe everything we’re told works the way we think it does.

Predictive programming, ik gebruikte de term voor het eerst in 2019, maar in alle eerlijkheid waren het andere forumleden die hier reeds vanaf 2013 over begonnen. Ere wie ere toekomt.

En de laatste opmerking van de auteur is ook rechtstreeks door mij geuit:

Spell evil backwards. Spell lived backwards. What does it spell? Something else is going on here……….

Onderstaand citaat van mijzelf stamt uit 19-1-2013, maar reeds op 2-11-2011 noemde ik deze omkering al!

Bedenk allereerst dat er veel verborgen wordt gehouden omtrent de werkelijke oorsprong van bepaalde woorden. Er heeft nl. door de powers-that-be ook veelvuldige taalmanipulatie plaatsgevonden. De beste voorbeelden zijn wel de Engelse woorden ‘evil’ en ‘devil’ die regelrechte omkeringen zijn van ‘live’ en ‘lived’.

Het enige wat ik mis in dit artikel is dat de auteur rechtstreeks benoemt dat de zwarte magie pure ‘mind control’ is, bedoeld om ons die zieke realiteit te laten manifesteren die [ZIJ] voor ogen hebben. De auteur impliceert dit allemaal wel, maar benoemt het niet rechtstreeks. Ik heb dit gedurende de jaren wel meermaals gedaan en ook specifiek FEMINISERING als voornaamste factor genoemd (de duivel is een vrouw):

We moeten beseffen dat we ons hebben laten gebruiken om een duister krachtveld te creeren, een darwinistische nachtmerrie.

(3-1-2012)

Het is een feit dat de machthebbers achter de schermen beschikken over zeer oude en verreikende kennis, waarmee ze d.m.v. omkeringen en vervormingen een negatief krachtveld willen creeren.

(14-1-2013)

Er is slechts een heel kleine groep die zich bewust vereenzelvigt met het Kwaad. Deze personen ritualiseren dit om hun gezamenlijke energie te bundelen en zo een groter krachtveld te creeren.

(19-1-2013)

Uiteindelijk is het belangrijk om te beseffen dat er geen boosaardige planeten, symbolen en getallen bestaan, het is allemaal een kwestie van interpretatie. Deze interpretatie is een intentie die door deze lui geritualiseerd wordt en daarmee versterkt, met als doel een energieveld, een krachtveld te genereren. Men maakt gebruik van zeer oude mythologie en spiritualiteit en bedient zich van regelrechte omkeringen van wat er ooit bedoeld werd.

(9-6-2013)

Spiritueel draagt oorlog bij aan de vorming van chaos en een negatief krachtveld, dat gepaard gaat met veel dood, verderf en leed. Het is een massaal bloedritueel.

(8-11-2013)

Onze interdimensionale elite van ‘gevallen engelen’ is nog steeds een tussenvorm en zij voeden zich behalve met materiele voeding ook met immateriele energie, alleen is dit nauwelijks nog lichtenergie maar ons lage bewustzijn. Door ons voortdurend in een laag bewustzijn te houden op basis van angst en onwetendheid parasiteren ze op onze negativiteit en duisternis. Zij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat we massaal letterlijk en figuurlijk ‘verlicht’ raken, want dan vormen wij geen voedingsbodem meer voor hen! Als dit gebeurt, dan zal onze trilling opnieuw hoger worden en zullen we uiteindelijk niet meer hoeven te parasiteren op andere levensvormen en weer kunnen leven van puur licht. We kunnen dan weer een brug slaan tussen materie en immaterie of zelfs ophouden met materieel te zijn en volledig opgaan in het licht (God).

(25-11-2013)

Karma is neutraal en als zij ons duizenden jaren lang in een laag bewustzijn hebben weten te houden, dan is het gevolg meer ellende op deze planeet. WIJ maken hun hel op aarde waar, onthoud dat goed, zonder ons kunnen deze bewustzijnsparasieten niets! Dit verklaart ook waarom ze zo lang hier ongestraft mee hebben weg kunnen komen. Er komt geen goddelijke interventie van bovenaf, zet dat uit je hoofd. Waar wij voor zouden moeten kiezen is goddelijke interventie van binnenuit, vanuit ONSZELF. Dit is een strijd zonder fysieke wapens, het is een strijd om ons bewustzijn.

Als wij onze vrije wil gebruiken om ervoor te kiezen niet langer meer mee te doen aan deze krankzinnigheid en er zijn genoeg van ons om een kritische massa te bereiken, zetten we gezamenlijk een ander krachtveld neer en dus ook een ander karma, omdat ook deze oorzaken weer andere gevolgen zullen hebben. Het gevolg pakt voor hen dan negatief uit, want ze kunnen niet langer parasiteren op ons bewustzijn omdat we hen deze voedingsbodem onthouden. Het grootste probleem is dat we ons hebben laten despiritualiseren door deze club. Het is dus zaak om je opnieuw te verbinden met de BEZIELING van alle leven. Dat is hun grootste angst en bedreiging. JIJ beheerst je eigen gedachten en gevoelens en niemand anders, dus kies ervoor om je te verbinden met creatie i.p.v. je ertegen te keren!

(17-5-2015)

Onze elite heeft zo lang de karmische dans weten te ontspringen omdat ze een KRACHTVELD hebben weten te creeren van geweld, wreedheid, sadisme, oorlog, leed en andere negativiteit, dat rechtstreeks tegen de creatie in gaat en dat ze ook nog ritualiseren om de energie krachtiger te maken. Aangezien ze zelf een minderheid zijn en ons, de massa, nodig hebben om een meerderheid (kritische massa) te creeren moeten ze onze geest bespelen en beheersen. Dit doet men d.m.v. angst en onwetendheid.

(17-5-2015)

Onderdeel van de satanische energie is de energie van de medeplichtigheid. Wij mensen beschikken als enige soort over de goddelijke gave van bewustzijn, vandaar dat er legendes zijn van de duivel die wil dat je een contract tekent in ruil voor je ziel of de vampier die tegen het raam tikt om te worden binnengelaten. Wij mensen zijn degenen die over de vrije wil beschikken om die handtekening te zetten of dat raam te openen en zo het kwaad binnen te laten en onze ziel (bewustzijn) te verkopen.

De zwakheid van de zieke spiritualiteit van de elite zit hem in het feit dat ook zij niet om de materiele schepping heen kunnen en dus ook niet om de schepper en zijn bewustzijn, net zo min als dat ze om het menselijke bewustzijn heen kunnen. Het enige wat zij kunnen doen is de creatie vervormen en omkeren, vandaar dat de duivel altijd bekend staat als een verleider en een misleider (de duivel moet dus wel een vrouw zijn). Waar zij werkelijk op uit zijn is niet geld of macht, maar onze VRIJHEID VAN BEWUSTZIJN. Zij staan of vallen bij onze MEDEPLICHTIGHEID en deze is het handigst te verwerven door ons in angst en onwetendheid te houden.

(9-8-2016)

De powers-that-be richten zich al heel lang op onze hormoonhuishouding. Dat doen ze d.m.v. fysieke hormoonverstoorders als xeno-oestrogenen, zware metalen, chemtrails, GMO’s, you name it. Wat echter vaak onderbelicht blijft is hoezeer een energiekrachtveld ook negatief kan uitwerken op de hormoonhuishouding.

Voordat het al te zweverig wordt, laat ik het heel concreet maken:

Er is een bepaalde tandbaarssoort die halverwege zijn/haar leven verandert van vrouwtje naar mannetje. De reden hiervoor is dat als eenmaal de jongen zijn gebaard er territoriumdrift ontstaat, waardoor deze vis steeds meer testosteron aanmaakt om het nageslacht en het leefgebied te verdedigen. Van mensenvrouwen die aan krachtsport doen weten we dat ze meer testosteron aanmaken, waardoor ze stoppen met menstrueren en onvruchtbaar worden. Het is dus wel degelijk mogelijk om het geslacht waarmee je geboren bent om te buigen aan de hand van zowel andere interne als ook externe omstandigheden.

Onze overgefeminiseerde westerse samenleving bevordert nog vrijwel uitsluitend vrouwelijke waarden. Wat denk je dat dit doet met de hormoonhuishouding van mannen? Opnieuw dus een duidelijk cultureel verschil met de moslims, want kijk eens hoezeer mannelijke waarden bij hen voorop staan. De kracht van culturele krachtvelden wordt zeer onderschat, maar de elite weet precies hoe de vork in de steel zit en speelt hier volop mee…

(18-7-2017)

Wat te denken van deze post van mij geschreven op 17-2-2018 waarin ik eveneens terugkijk op eerder geschreven posts van mijzelf?

Feminisering in de vorm van fysiek meetbare oestrogeendominantie is m.i. nog veel meer het gevolg van SOCIALE factoren dan fysieke. Mensen reageren op energiekrachtvelden. Als het dominante krachtveld vrouwelijk is, reageren wij hier fysiek op. Waarom wordt dit nooit meegenomen in de overwegingen? Als we werkelijk van de geschiedenis van de oudheid willen leren, dan zou dat les nr. 1 moeten zijn!

(19-6-2019)

En wat te denken van deze bespiegeling op 29-6-2019?

Verplaats je nu in de satanische omkering hiervan. God geeft ieder van ons een levensvonk, maar hoewel wij deel zijn van God zullen we nooit God zelf zijn. Omgedraaid wordt dat: God houdt ieder van ons gevangen in materie en onze bevrijding zit hem in het opheffen van de dualiteit van het aardse bestaan d.m.v. een spirituele wedergeboorte (fragmentatie van het brein middels op trauma’s gebaseerde mind control op zeer jonge leeftijd). Ook de transgender-agenda maakt hier al eeuwenlang onderdeel van uit, omdat deze het verenigen van het mannelijke (yang) en het vrouwelijke (yin) behelst. In andere tijden heette dit ‘hermafrodiet’ of ‘androgyn’. De term ‘travestiet’ is misschien nog wel het eerlijkst, aangezien de definitie van ‘travestie’ is: overdreven imitatie. Een satanische vervorming van het origineel dus. Ook de holebi-agenda past hier perfect bij, aangezien seks met hetzelfde geslacht een bespotting is van de natuurlijke orde en ook niet tot een nageslacht leidt, en daarmee puur hedonistisch en decadent is.

(19-8-2019)

Het schoolhoofd van de middelbare school waar ik op zat had een bloedmooie indische vrouw, die hij plotsklaps verliet voor een man. Moet de verklaring gezocht worden in nature (‘born this way’) of ‘nurture’ (voeding/sociale factoren)? Waarschijnlijk allebei. De verklaring die destijds gold voor dat schoolhoofd, en algemeen geaccepteerd werd, is dat hij dit al die jaren ‘onderdrukt’ moet hebben, vanwege de ‘maatschappij’ of zoiets (dit was in de jaren ’80).

Laten we beide argumenten even nalopen. Was deze man zo geboren en heeft hij vanwege maatschappelijke taboes dit altijd voor zich gehouden en zag hij zijn kans schoon in de veel tolerantere samenleving van de jaren ’80 in NL? Dat kan natuurlijk, ik kan niet in zijn hoofd en hart kijken. Of is het juist het tolerantere klimaat dat hem hiertoe heeft aangezet, omdat sociale taboes aan het afbrokkelen waren en zou het eerder daarvoor helemaal niet in zijn hoofd zijn opgekomen?

Bedenk dat deze man in het onderwijs zat en dus met bijna 100% zekerheid links was. Liberalism is a mental disorder. Bij linkse mensen leeft altijd het idee dat de mens ‘maakbaar’ is, dat tradities en ‘heilige huisjes’ omver geworpen moeten worden en dat ‘vooruitgang’ de enige weg voorwaarts is, ook als de complete samenleving daarvoor op de schop moet (‘revolutie’). Heeft hij in zijn progressieve kringen zich dit simpelweg aan laten praten? Bedenk dat deze mensen geen solide basis van normen en waarden hebben, ze zijn volledig ontkerkelijkt en dolen hun hele leven lang rond in een spiritueel vacuum. Kortom, ze trappen met beide benen in de bandeloze, grenzeloze en decadente satanische agenda van ‘do as thou wilst’. De mens is immers maakbaar en progressief deugen is het belangrijkste wat er is om aan de buitenwereld te laten zien.

En dan is er nog de mogelijkheid van blootstelling aan zware metalen, xeno-oestrogene en andere hormoonverstorende stoffen. Je merkt echter dat ik daar, in tegenstelling tot vele anderen die kritisch proberen te kijken naar dit soort sociale omwentelingen, relatief weinig aandacht aan besteed. Zoals eerder gezegd, dit verklaart niet waarom het in vroege beschavingen evengoed plaatsvond, toen er nog geen sprake was van veelvuldige blootstelling aan dergelijke substanties. Voor mij staat als een paal boven water dat vooral het maatschappelijke krachtveld, veroorzaakt door FEMINISERING, ten grondslag ligt aan deze teloorgang van beschavingen en culturen.

(11-8-2019)

In zijn boek The Biology of Belief beschrijft Bruce Lipton hoe overtuigingen onze biologie positief of negatief kunnen beinvloeden. We kennen allemaal het placebo-effect, wat positief kan worden ingezet in de geneeskunde, maar ook het nocebo-effect bestaat. Helaas wordt dat laatste wel gebezigd in de geneeskunde: u heeft nog maar x maanden te leven. Het heeft allemaal effect, mind over matter.

De verstokte darwinist Richard Dawkins heeft de term ‘meme’ geintroduceerd. Hiermee bedoelt hij een bepaalde geloofsovertuiging gehanteerd door 1 individu die ‘besmettelijk’ is en zich verspreidt over de samenleving, bijv.: verzadigd vet en cholesterol veroorzaken hart- en vaatziekte, of: CO2 veroorzaakt klimaatverandering. Volgens Dawkins worden deze culturele memes van generatie op generatie overgedragen.

Rupert Sheldrake spreekt van ‘morfologische velden’, dominante energiekrachtvelden die de volledige soort beinvloeden. De satanische NWO-elite weet dit allemaal. Niet voor niets doen zij aan mind control en cultuurmarxisme. Ze creeren overtuigingen (Lipton) en maken deze tot besmettelijke memes die cultureel overdraagbaar zijn over generaties (Dawkins), met als doel om kritische massa te genereren en zo de hele soort te beinvloeden (Sheldrake).

M.i. hebben ze dit reeds succesvol weten te bewerkstelligen met homofilie. Vanaf deze generatie wordt de transgender genormaliseerd en vervolgens richt men zich op de verspreiding van pedofilie. Voorwaarde hiervoor is de FEMINISERING van de samenleving. 100 jaar vrouwenrechten heeft de westerse beschaving inmiddels aan de rand van de afgrond gebracht. Feminisme is de overtuiging/meme/morfologisch veld dat ze nodig hadden, dat deden ze in andere beschavingen die ze ten gronde hebben gericht precies zo.

(11-8-2019)

Er waart al veel te lang zwarte magie over deze planeet. Van 2013 tot 2016, toen ze ook volop feminisme, LGBTQ en open grenzen over ons uit hebben gestort, was hun krachtveld zeer groot. Niet voor niets heb ik in 2016 3 topics gestart over precies deze onderwerpen. Na 2016 (Brexit en Trump) is ditzelfde krachtveld in rap tempo gaan afnemen, precies zoals ik ook had voorspeld.

Ik voel deze krachtvelden, mijn hele leven al. Wat ik bij normies voel die hier niet voor open staan en het estalishment maar blijven verdedigen is iets wat weliswaar op angst is gebaseerd, maar wat ik zou willen beschrijven als een vloek die ze over zich uit hebben laten roepen. Zij hebben hun vrijheid van bewustzijn overgegeven aan zeer duistere krachten die controle hebben over hun geest (mind control). Dit is waarom hun geest ook niet open kan staan voor alternatieven, ze hebben toegestaan dat hun hele identiteit hierop is gestoeld. Je zou dit best kunnen omschrijven als traumatisch. Je hoeft niet per se een geschiedenis van misbruik te hebben gehad om hiermee besmet te zijn. Het is een identificatie met angst, leed, schaarste, zwakte en zij zullen je altijd blijven vertellen dat ‘zo zit de mens en de wereld nu eenmaal in elkaar’ en ‘ik ben gewoon realistisch’.

Realisme is wat je realiseert, ze hebben hun goddelijke rol als medescheppers overgedragen aan een onzichtbare vijand die bezit van hen heeft genomen. De ‘uitdruiving’ zal voor hen zo mogelijk nog veel traumatischer zijn, want zij accepteren geen betere wereld omdat ze genoegen nemen met een slechte!

(18-3-2020)

Wij creeren onze persoonlijke maar ook collectieve realiteit. The Great Awakening is een vorm van positieve ‘hive mind’ (ook een term gebruikt door QAnon). Dezelfde methodes en technieken die de DS gebruikt worden nu door de white hats gebruikt, incl. de symboliek. Bedenk dat satanisten niets kunnen creeren, zij kunnen slechts dat wat er is omkeren of vervormen. Dit heeft te maken met INTENTIE en d.m.v. mind control kan dit op grote schaal gebeuren. Dit is neutraal en kan voor goed of kwaad geschieden. Creatie is niets meer dan een POTENTIEEL en het is onze VRIJE WIL die bepaalt of dit voor goed of kwaad wordt ingezet. Het gaat dus om ENERGIEKRACHTVELDEN.

(19-3-2020)

Wat we nu ervaren als onderdeel van The Great Awakening, vooral tijdens deze lockdown, is hoeveel angst en negativiteit er nog leeft onder de mensen, alle mensen. Diegenen in de alternatieve wereld die beweren ‘wakker’ te zijn hebben hun Derde Oog dicht laten spuiten met zwarte verf. Bedenk dat er nog altijd helaas een sterk krachtveld van zwarte magie over deze planeet waait. Wie zich op deze lagere frequentieband bevindt zal er steevast door worden besmet. Deze mensen zien alleen een donkere tunnel, maar nooit licht aan het eind ervan. Ze hebben zich ook geidentificeerd met die duisternis, hebben het zelfs nodig want anders hebben ze niets meer om zich tegen te kunnen verzetten! Ze willen niet uit de matrix stappen, want hun ego is onverzadigbaar en wil altijd meer, meer negativiteit.

(17-4-2020)

Wij manifesteren de wereld op basis van onze overtuigingen en gedachtenkracht. Geloof, geduld en vertrouwen is de meest krachtige energie die er bestaat. Hoe sneller we dat door gaan krijgen, hoe sneller je ook resultaten ziet die je geloof, geduld en vertrouwen bevestigen. Hoe langer het duurt voordat we tot dit besef komen, hoe langer het ook duurt voordat je concrete resultaten gaat zien en hoe meer je geduld, geloof en vertrouwen op de proef wordt gesteld. Uiteindelijk is eerst zien, dan geloven de langste weg, want het gaat uit van wantrouwen, ongeloof en ongeduld. Kijk dus goed uit welk krachtveld je voedt!

(19-4-2020)

Er wordt wel eens gesteld dat we co-creatoren zijn. We moeten heel erg uitkijken met dit soort terminologie, aangezien er een veronderstelling van uit kan gaan dat we gelijk zijn aan God als het gaat om ons creatievermogen. Dat zijn we niet, wij mensen zijn ondergeschikt aan God, alle schepping is dat. Wij hebben echter als enige levende soort de goddelijke gave van vrije wil en bewustzijn gekregen. De quantumfysica leert ons dat materie een illusie is omdat de observeerder de materiele realiteit bepaalt. Daarnaast leert het ons dat we verbonden zijn d.m.v. een soort ‘internet of the mind’ (quantum entanglement) en dat we daarmee energiekrachtvelden creeren. Dit geeft ons in zekere zin scheppingskracht omdat het ons in staat stelt om te manifesteren, puur en alleen met de kracht van onze gedachten. God vertrouwt ons deze unieke verantwoordelijkheid toe, maar we misbruiken deze macht als we deze niet in dienst stellen van God en het bestaan van onze ziel en bewustzijn ontkennen. Dit wordt echter door God geoorloofd op basis van onze vrije wil, het is ONZE keus en verantwoordelijkheid, elke dag weer: hemel of hel, liefde of angst, wij hebben de sleutel reeds vanaf onze geboorte in handen. Dit is Gods ‘routekaart’ terug naar het Paradijs.

Met uitzondering van een zeer klein percentage uiterst zieke en gestoorde individuen zijn de meeste mensen goedaardig. De enige reden waarom we nog geen hemel op aarde hebben (de weg terug naar het Paradijs) is omdat we zijn misleid om te denken dat we machteloos zijn, tevelen zijn zich ONBEWUST van deze goddelijke macht en kracht. Hier gaat overigens op korte termijn drastische en ONOMKEERBARE verandering in komen (dark to light, God wins) en wij gaan dit meemaken in ons leven!

(18-9-2020)

Vraag jezelf af welk krachtveld je onderdeel van wil uitmaken en voeden.

Eerst zien dan geloven = materialistisch = Satan.
Eerst geloven dan zien = spiritueel = God.

(19-11-2020)

Op de een of andere manier weten [ZIJ] energie te manipuleren bij diegenen die hier gevoelig voor zijn, op basis van een lage trilling.

Hetzelfde is het geval met de schrikbarende daling in testosteron bij mannen en jongens en de toename van homoseksualiteit en transgenderisme. Hormonale verschuivingen worden vaak toegeschreven aan fysieke factoren als zware metalen, xeno-oestrogenen in voeding en plastic en andere materiele oorzaken, maar er is veel meer aan de hand, waaronder een verschuivend energetisch krachtveld en daar hoor je nooit iemand over. Het is niet dat de andere factoren geen rol spelen, maar dat dit niet de enige uitleg is, er is meer aan de hand.

Om verklaringen te zoeken voor de toenemende dommigheid en volgzaamheid van zovelen worden o.a. genoemd de kwaliteit van onderwijs, hersenspoeling via media en andere materiele oorzaken, maar ook hier geldt dat er iets energetisch aan de hand is waarover niemand spreekt. Eveneens spelen de genoemde factoren een rol, maar zijn niet het hele plaatje, er is meer aan de hand. Uiteindelijk zullen we erachter komen dat dit concreter is dan jij denkt, dat [ZIJ] beschikken over keiharde technologie waarmee [ZIJ] diegenen die op een lager energieniveau vibreren weten te manipuleren en bespelen.

(27-12-2020)

Er wordt een KRACHTVELD gecreeerd dat een IMMATERIELE factor van betekenis is. Als we accepteren dat ‘terrain’ de werkelijke ziekmaker is (Bechamp), dan moeten we zeer zeker kijken naar ziekmakende materiele factoren die de omgeving van de cellen vervuilen en verzieken. Als we echter vervolgens accepteren dat de voeding van de mens veel verder gaat dan materiele voeding, dan kunnen we niet om de wetenschap heen dat er meer moet zijn wat ze op ons afvuren, iets waar we veel te weinig bij stil staan en vaak over het hoofd zien. Hormonen worden bijv. ook bepaald door GEDRAG, niet alleen door fysieke factoren. Iets om over na te denken…

(19-3-2021)

Geloof het of niet, maar dit is slechts een kleine greep uit wat ik de afgelopen 11 jaar heb opgeschreven. Ik had het antwoord op mijn vragen over zwarte magie dus al die tijd allang gegeven! Ik laat jullie achter met deze wijze boodschap:

Noot: Toch mooi dat ik deze naam heb gekozen voor de website: Gedachten Voer

-en-

… met hoeveel mensen ga jij deze inzichten delen ?

– HM

Podcast Jason Christoff on Black Magic

Vorige week schreef ik bij dotcom.radio

We zaten wat te klessebesse
Het verhaal ging over “jeunesse”
Het Franse woord voor jeugdigheid
Die de wakkeren ervaren in eenzaamheid
Want als er in al de jaren nu echt iets gaat wegen
Dan zijn het de mensen die al die tijd zwegen

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk