De EU in de uitverkoop


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur plus dag #9


Slechts 3 jaar geleden: De EU commissie heeft KPMG – nu niet een bedrijf dat overkomt als betrouwbaar – opdracht gegeven te bekijken of overheid bedrijven en Nuts voorzieningen in privé handen beter door bedrijven geleid kunnen worden en het daardoor economisch beter gaan doen. 

Dit is echt de kat op het spek binden omdat KPMG juist deze grote bedrijven helpt belasting te ontduiken of te ontwijken. Daarbij helpt het bedrijven begeleiden in een overgang! Nu is dat op zich al een klap in het eigen gezicht van de overheid omdat ze daarmee zeggen dat ze zelf niet capabel zijn dit te doen.

We zien dat dit ook echt zo is en dat politici niet echt in staat zijn goed te besturen. Dit komt ook omdat politici te dikwijls de lijn ( zo u wilt de orders ) van de grote bedrijven moeten volgen. Die maken nu al grotendeels de dienst uit. In dank daarvoor krijgen politici allerlei mooie en goedbetaalde banen. Daarom is het maar goed dat wij burgers belasting betalen! Kunnen ze doorgaan met dit vieze spelletje.

Ze pretenderen een land of een heel continent te kunnen besturen. Maar is dat werkelijk zo? Dit onderzoek is een motie van wantrouwen tegen het eigen kunnen. Dat ze staats bedrijven niet kunnen besturen is duidelijk zichtbaar bij de verschillende bedrijven als b.v. ProRail en de NS. Dit komt deels omdat de leiding van deze bedrijven via vriendjes politiek worden aangesteld. Het is niet de beste man zoeken voor een bedrijf. Geen open sollicitatie, nee, de vriendjes kunnen aan kloten en dat kost de Nederlandse belastingbetaler miljoenen per jaar. Debacle na debacle bewijzen dit! Daar moet de burger dan mee leven!

Dit gegeven vinden we in de hele EU!

ECB.

De ECB heeft jarenlang enorme veel geld uit het niets weten te toveren waarmee ze aandelen van EU lidstaten opkochten. Deze aandelen zijn van de bevolking van de betrokken landen! Hier heb ik al eerder over geschreven! Toen al heb ik de vrees geuit dat deze aandelen aan Het Grote Geld verkocht gaan worden.

Er komt weer een grote crisis aan en die is niet ver weg meer! Tijdens die crisis komen landen weer geld tekort. Daardoor worden staatseigendommen, maar ook de hele middenstand, minder waard. Dan komt “Het Grote Geld ” met zakken geld en betalen een fractie van de werkelijke waarden. Dit hebben we gezien in Griekenland en dat is het grote voorbeeld. ( De robot Dijsselbloem is een groot voorbeeld hoe je dat doet. Geen centimeter toegeven als je als land gewond op de grond ligt en dan nog even in de wonden trappen.)

Dit wil zeggen dat Het Grote Geld nog meer invloed gaat krijgen in alle Europese landen, maar eigenlijk alle landen in de wereld. (Hoewel ik het vermoeden heb dat de voormalig Oostbloklanden, die nu bij de unie gelokt zijn, hieraan niet zullen toegeven.)

Waterleiding, elektriciteit, verkeerswegen, spoorwegen, staatsgebouwen, gezondheid zorg, ouderenzorg, voedingsmiddelen, werkgelegenheid en wat verder nog in staatshanden is wordt dan uitgebuit door mensen die maar één ding voor ogen hebben en dat is geld verdienen. Het Neoliberalisme ten top! En ten dode opgeschreven!

Daarbij is deze opdracht ook nog in strijd met de verplichting van de Europese Commissie en Europese wetgeving om neutraliteit in de kwestie van eigendom van openbare goederen en diensten. Dat is vastgelegd in de EU-verdragen. Dit is niet de eerste keer dat de EU commissie haar eigen wetgeving, verdragen en regelgeving aan haar laars lapt. CEO (Corporate Europe Observatory) , de Europese waakhond betreffende wetgeving bedrijven, heeft de Europese Commissie inzage gevraagd in de onderzoeksrapporten van KPMG maar de Commissie weigert dit. Het wordt dan ook tijd dat de EU commissie ruim baan maakt voor een eerlijke commissie. Een groep bestuurders die niet snuift en teveel drinkt. Het Grote Geld heeft al zeer veel Grote Multinationale Ondernemingen in handen of er grote hoeveelheden aandelen in. Het mag duidelijk zijn wat dat inhoud!

Alle bevolkingen van de betrokken landen zullen volkomen afhankelijk worden van deze mensen. U kunt zich wel voorstellen wat dat inhoudt. Niet?

Dan zal ik dat u vertellen! U wordt slaaf! Uw kinderen worden slaaf. Het nageslacht van uw kinderen worden slaaf! Nog meer slaaf dan u nu al slaaf bent. En dat is nog niet alles!

Deze Grote Multinationale Ondernemingen kunnen landen voor een speciale rechtbank dagen als blijkt dat wetgeving of regelgeving hun winst beperkt. Deze speciale rechtbank is er al maar wordt via CETA naar Europa gebracht. Er werken advocaten die voor het merendeel werkzaam zijn voor grote bedrijven. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de EU commissie bezig gaat de EU te verkopen aan geld graaiers. Een voorbeeld van deze rechtbank is Monsanto die de EU dreigt voor het gerecht te slepen als ze Roundup niet toestaan. Over vijf jaar zegt Monsanto hetzelfde. En de EU is bang voor dergelijke rechtszaken anders hadden ze Monsanto wel de dikke vinger gegeven.

Het is ook niet zo dat alle grote ondernemingen goed geleid worden. Want haar leiders hebben dikwijls een grote hebzucht! Veel leiders zijn alleen bezig met macht en zoveel mogelijk geld vergaren. We hebben dit gezien bij de hypotheek en financiële crisis die nog steeds niet achter de rug is, terwijl een volgende crisis zich al weer aandient!

Want u denkt dat u vrij mens bent.

Helaas wordt u door het systeem al gedwongen in de pas te lopen met het systeem. En dat systeem geeft u niet die vrijheid die een vrij mens heeft!

Een eenvoudig voorbeeld:

U bent ziek en hebt zorg nodig. Via uw ziekenverzekering kunt u alleen naar een reguliere zorgverlener. U kunt wel zeggen: ik wil naar een homeopaat, of ik wil liever acupunctuur, uw goed recht! Maar dat moet u zelf betalen! U wilt zelf bepalen door welke zorgverlener u wilt worden geholpen. Helemaal niet! De zorgverzekeraar bepaalt dat voor u. Regeringen zijn zo zwak of op de hand van Big Pharma, dat ze zelfs Cannabis olie verbieden.

U wilt goed voedsel hebben. Dat moet dan wel worden aangeboden. Daarvoor moet u naar een speciale winkel en moet daar meer voor betalen. Het aanbod is zeer beperkt, dus niet iedereen heeft de zelfde kans en vrijheid goed voedsel te kopen. Zolang de fabrikanten van goede voeding slecht voedsel blijven produceren en aanbieden bent u verplicht dit te kopen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden hoe u ingepakt bent in het systeem. En nu bestaat de kans dat dit systeem nog verder wordt uitgerold om u nog meer te beperken bij al de beperkingen die langzaam uw vrijheid beperken. Laten u dit doorgaan dan houdt u meer in stand dan u lief is! Nu kunt u nog protesteren! Waar? Op straat. Voor de rest hebt u geen stem meer en worden u uw rechten al ontnomen!

Noot: Slechts 3 jaar geleden geschreven en nu al bewaarheid en … achterhaald, want het is inmiddels al veel erger geworden. Mega fraude op 17 maart wat de naam ‘verkiezing’ niet eens meer waardig is. Ruim een jaar dictatuur, vrijheidsbeperkingen en een tweedeling in de maatschappij tussen de gezombieficeerden en bewuste burgers. 

Noot: Henk Mutsaers

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk