Verplichte Vaccinatie van de baan: Resolutie 2361/2021


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 1 jaar dictatuur + dag #6


Grenscontrole op vaccinatie plicht, reisverbod niet gevaccineerden, ontslag bij vaccinatie weigering, dat zijn allen zaken die van de baan zijn. EN TERECHT, … er is geen besmettelijk virus, er is nog NOOIT een besmettelijk virus geweest, we worden bedonderd door medici, wetenschappers en de overheid. Bovendien probeert men ons een levensbedreigend mRNA vaccin aan te smeren via propaganda en angst zaaien !!

Aan allen die bang zijn dat hun gezondheid -NU- bedreigt wordt, zonder jezelf af van de samenleving en ga net zolang onderzoeken wat er nu echt aan de hand is en je het bovendien ook snapt wat er gaande is

De Europese Rechtbank heeft zich uitgesproken over het verbod op verplichte vaccinatie. Hier is het einde van de terreur.

Elke vaccinatieverplichting is nu standaard onwettig. 27-01-2021 in resolutie 2361/2021 onder meer dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt.

De 47 lidstaten wordt verzocht vóór vaccinatie te melden dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd.

Discriminatie is ook uitdrukkelijk verboden in geval van bestaande gezondheidsrisico’s of als een persoon niet wenst te worden ingeënt.

Vaccin fabrikanten zijn verplicht om alle vaccin veiligheidsinformatie te publiceren. (noot: nog steeds niet verantwoordelijk voor de gevolgen)

Met deze resolutie heeft de grootste mensenrechtenorganisatie in Europa nu normen en verplichtingen vastgesteld, evenals richtlijnen opgesteld onder internationaal recht, die door alle 47 lidstaten moet worden toegepast, inclusief de EU als organisatie.

Discriminatie, bijvoorbeeld op de werkplek of reisverboden voor niet-gevaccineerde mensen, is daarom wettelijk uitgesloten.

In elke gerechtelijke procedure, tegen elke autoriteit, elke werkgever, elke reisaanbieder, elke huishoudmanager, enz. is dit document van kracht

Om de vaccins effectief te laten zijn, is hun succesvolle inzet en voldoende opname cruciaal. De snelheid waarmee de vaccins worden ontwikkeld, kan echter een moeilijk te bestrijden uitdaging vormen vertrouwen in hen op te bouwen. Een rechtvaardige inzet van Covid-19-vaccins is ook nodig om de werkzaamheid te waarborgen van het vaccin. Als vaccins niet voldoende verspreid worden in een zwaar getroffen gebied van een land, worden ze ondoeltreffend om het tij van de pandemie te keren. Verder kent het virus geen grenzen en is het dus in het belang van elk land om samen te werken om te zorgen voor wereldwijde gelijkheid bij de toegang tot Covid-19-vaccins.

Vaccin aarzeling en vaccinatie-nationalisme hebben de capaciteit om de tot dusver verrassend snelle en succesvolle Covid-19 vaccinatie laten ontsporen, door het SARS-CoV-2-virus te laten muteren en zo ‘s werelds meest effectieve instrument tegen de pandemie tot dusver.

… dat en meer onbewezen onzin lezen we in het document maar gelukkig ook nog iets waar we wat mee kunnen, …

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk