5 Gates, over een lang voorbereide pandemie, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #361


Het boek ‘5GATES’ is geschreven tijdens een bewust door de overheid en massamedia internationaal opgeklopte chaos van dagelijkse idioterieën, mediahysterie, het illegaal gijzelen en geestelijk mishandelen van burgers wereldwijd (lockdowns). Gekoppeld aan een door weinigen opgemerkte fascistische censuur op eerlijke wetenschap(pers) en integere journalisten. Tijdens Event 201 en bij de WHO en EU wordt dit debiliseren van de bevolking op industriële schaal een ‘Flood strategy‘ genoemd: ‘Overspoel de hele wereld met een aanhoudende vloedgolf van eenzijdige informatie rond Covid-19 en ga tegengeluiden tegen.’

Bron artikel WantToKnow

Begin maart kreeg ik een mail van Olivier; “Mogen we je een gratis exemplaar sturen van het boek ‘5Gates? – Over een lang voorbereide pandemie, het politici probleem en wat er echt aan de hand is…’ geschreven door Benjamin Adamah” Leuk maar voordat ik dat boek heb gelezen zijn we misschien een jaar verder. Vandaar dat we in overleg het artikel van WantToKnow plaatsen. Zonder voorwoord van Guido en de prachtige illustraties maar wel het belangrijkste waar het om gaat. Het boek is hier te bestellen

Inmiddels is er in dit verband zelfs een samenwerking met de NATO aangegaan. Goedkoop, want wij betalen met ons belastinggeld de NATO. Weliswaar voor totaal andere doelen dan Eurocommissarissen helpen om ons voor te liegen en te hersenspoelen, maar huppekee…

De hightech-bedrijven, zoals Google, Facebook en Twitter, die zich als een social media-Gestapo hebben opgesteld, hebben bij dit alles, iedereen die nog zelfstandig, logisch en menselijk denkt, inmiddels stevig onder de neus gewreven, dat WHO/Bill Gates’-vijandige misdrijven, als ‘intelligentie’, ‘menselijk voelen’ of ‘zelfstandig denken’ hooguit nog worden gedoogd. Daarbij is ook humor verboden. De macht haat humor, omdat humor de macht relativeert. Heb je het ook in de gaten?

Door dit alles is onze samenleving in no time zo verzuurd geraakt, dat wanneer je bij wijze van spreken een net geoogste augurk aan een touwtje uit je raam zou hangen, de kans reëel wordt dat je hem als een zure bom weer naar binnen kunt trekken.. Dat de elite achter deze ‘Plandemic’ –na 20 jaar informatieoorlog op guerrillaniveau– zo openlijk de oorlog heeft verklaard, aan échte wetenschap en oprechte en vooral onafhankelijke journalistiek, is heel simpel te bevatten.

Echte wetenschap en journalistiek vormen namelijk, naast een burgerrechten-soliderende grondwet, het fundament van de democratie en onze westerse ‘beschaving’. Je weet wel, die beschaving die zich sinds de late 18de eeuw, met veel vallen en opstaan probeert te ontplooien en de grote vloek is van iedereen, die zich -ten koste van de ander- probeert te verrijken of macht te verwerven (en ieder jaar als vaste gast in Davos van de sustainable wijntjes en gefiguurzaagde luxe hapjes geniet).

Bewust politiegeweld en zinloos rellen
Inmiddels is ‘Team-Plandemic’ erachter, dat je het alleen met de Flood-Strategy niet redt. Met bewust buitensporig politiegeweld zijn onze politici en burgemeesters nu als loyale marketeers voor Klaus Schwab, Bill Gates, de door niemand gekozen leden van de Europese Commissie en de vaccinatie- & biotracking system-lobbies, het laatste stukje beschaving, democratie en vrijheid de nek aan het omdraaien.

En dan richt je desnoods een waterkanon op een weerloze jonge vrouw, om haar met grote kracht tegen een betonnen muur te doen klappen, waardoor ze een schedelbasisfractuur en 18 hechtingen oploopt. Dan laat je ‘NOS-kijkende’ trollen, haar vervolgens op social media, verrot schelden en een trap nageven, om de politie en de opdracht gevende burgemeester een extra hart onder de riem te steken.

Hierbij de opmerking dat het rellen NIET wordt gedaan door demonstranten zoals deze jonge onfortuinlijke vrouw, maar een mix van de zg. romeo’s en idioten, die niet snappen, dat ze met het vernielen van winkelruiten of auto’s enkel hun eigen lafheid naar een hoger octaaf brengen. Met als bonus een gepland ‘excuus’ voor de overheid om de politiestaat – desnoods met het leger erbij – verder aan te snoeren.

Is de vergelijking met nazi-Duitsland echt ongepast of vooral ongemakkelijk..!?
Mensen worden boos als je vergelijkingen met nazi-Duitsland maakt. Terecht of onterecht, laten we gewoon eerlijk zijn; het is inmiddels een toer van vanjewelste om nu als harde handhaver van de natte dromen van Bill Gates en Klaus Schwab uit te leggen, waar precies die vergelijking dan spaak loopt tussen jouw gedrag en dat van de SS of Gestapo. Een vergelijkingstabel Nazi-Duitsland – WHO-Plandemic, was nog voor de grote rellen in 2020 al eenvoudig samen te stellen en beslaat in mijn boek dan ook meteen 3 bladzijden (pag. 268 t/m 270), maar dat terzijde..

De coronacrises: een blitzkrieg van multinationals tegen het klein- en middenbedrijf.
Na drie dagen avondklokrellen (ongetwijfeld nu al genomineerd als het scrabblewoord van het jaar 2021) rept de NOS met speeksel op de kin, over een WIBRA die geplunderd wordt. In de 10 maanden daarvoor heeft de NOS het nooit opgenomen voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), dat goed is voor een economische omzet van € 1 biljoen p.jr. en meer dan 70% van het bruto nationaal product, waarvan wij van het MKB jaarlijks € 400 miljard uit het buitenland naar Nederland hevelen. Menig middenstander is al failliet of heeft na een leven van vaak 70 uur werken per week, zelfmoord gepleegd, te wijten aan de lockdowns.

Hoe ver moet je als bedrijf gaan, als je eigen werknemers gaan waarschuwen voor haar boosaardige karakter..!?

Maar dat is in politiek Nederland niet interessant meer. Politici zetten alles op alles om hun script-leveranciers (ook bekend als ‘carrièrecontacten’) te beschermen en hun wensen uit te voeren, want zelf blijken ze al decennia niets creatiefs op bestuurlijk niveau meer te kunnen produceren.

Multinationals niet aanspreken op ‘slecht levensgedrag’, maar alleen de kleine Amsterdamse ondernemer. Belangen van belastingontwijkers gaan zeker in Amsterdam (let op, met 20.000+ fake-adressen aan de Debussylaan) daarom altijd voor, op de belasting-betalende ondernemers, die deze stad maakte tot een van de leukste en welvarendste steden ter wereld, voordat alles bewust door politici vernield werd.

Femke Halsema wil nu ondernemers in Amsterdamse hoogstraten aan een doorlichtingprocedure onderwerpen, waarna deze MKB-ers alleen nog een vergunning krijgen, indien ze in de ogen van Halsema geen ‘slecht levensgedrag’ hebben vertoond.

Het bedrijf Google, gevestigd op haar belastingontwijkersadres Claude Debussylaan 34, 15th Floor. 1082 MD Amsterdam, is voor haar wangedrag al voor een miljardenboete veroordeeld en schuldig aan het eigen personeel seksueel intimideren, hoeft net als alle andere 20.000 belastingontwijkende bedrijven GEEN vergunning te verdienen! En de gemeente Amsterdam blijft voor al deze belastingontwijkers gewoon die fake-adressen faciliteren, in samenwerking met het Ministerie van Financiën.

Die kleine- en middelgrote ondernemer zit niet in het echelon waar de carrièrepoliticus wat aan heeft. De groep van belastingontwijkende multinationals is dusdanig gefuseerd met de hogere politieke organen, als de Europese Commissie, dat je daar de rode loper WEL voor blijft uitrollen. Bovendien zitten er aardig wat bedrijven uit deze groep in het informele bestuur of supportkader van de huidige fake-crisis.

Het is jammer dat nog veel te weinig kleine ondernemers zich realiseren dat deze fake-crisis voor een zeer belangrijk deel een ‘blitzkrieg’ van zeer grote multinationals en molochische financiële spelers – via het medium WHO – tegen het klein- en middenbedrijf is.

De bijbel van het neoliberalisme: ‘The Road to Servedom’..
Voor dee groep van de extreemrijken der Aarde, is in de optiek van de moderne carrièrepoliticus geen inspanning te veel. Deze groep is uitstekend georganiseerd. ‘Geprogrammeerd’ is wellicht een beter passend woord hier. Ene meneer Friedrich Hayek schreef namelijk in 1944 al een boek, getiteld ‘The Road to Servedom’ (De Weg naar Slavernij), dat -evenals zijn latere werk- tot handleiding diende en nog steeds dient, om dat wat bekend werd als de sociaal-democratie om zeep te helpen. Wat we nu frontaal meemaken is al decennia achter de schermen in de stealth-modus aan de gang. We zien nu alleen eindfase van een lang geleden ingezet sloopproces (de realisering van de technocratische gecentraliseerde wereld-oligarchie) en die eindfase speelt zich noodzakelijkerwijs bovengronds af.

Als iemand die de NOS, NPO en alle, enkel nog dankzij subsidies van Brussel (ons belastinggeld) in leven gehouden mainstreamkranten, al 20 jaar links laat liggen, heb ik vanaf dag 1 geen barst geloofd van het officiële nieuws omtrent een ‘pandemie’. Heb ik direct dwars door deze ‘Plandemic’ heen gekeken en mij tot taak gesteld om, door de kakafonie van media-indoctrinaties en angsthysterie héén, en dóór de bomen, het bos zichtbaar te maken. Een belangrijk hoofdstuk in mijn boek gaat daarom dan ook over de grote missing link in het Plandemic-verhaal: het neoliberalisme – de stroming die Friedrich Hayek met dat boek ‘The Road to Servedom’ in het leven riep.

Zonder een basale kennis van het fenomeen neoliberalisme mis je namelijk de essentie, van dát wat we nu meemaken en verdwaal je in een jungle van lockdown-verschijnselen, die eigenlijk alleen maar symptomatisch zijn, maar niet de kern pakken. Deze hele Plandemic of ‘fake-crisis’ is de apotheose van het neoliberalisme, een kamikaze-achtige politieke stroming waarvan geen enkele politicus officieel lid was, maar die al decennia achter de schermen van de poppenkastpolitiek voortwoekert als de enige echte politiek die wordt gevoerd.

In een kromme paradox kun je zeggen dat deze plaatsvindt, direct onder de neus van, maar uit het zicht van de kiezer/belastingbetaler. Dit verklaart waarom D66, Groen Links, de SP, Christen Unie, SGP, CDA, PvdA en controlled opposition veteraan de PVV, nu allemaal één grote VVD vormen, wat GEEN liberale partij is(!), maar een partij die onder Rutte het neoliberalisme versneld in Nederland heeft uitgezaaid. Net zoals Thatcher en Reagon dat, in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de VS deden, in de jaren ’80.

‘Uitgezaaid’ is het juiste woord want neoliberalisme is een politieke kanker, die doelbewust een sociaal-economische woestijnvorming nastreeft, volgens een intrinsiek techno-fascistisch model dat is ingebed in een doorlopend mediacratisch offensief.

Stemmen op fake-links of fake-rechts
Waar alle stemmende sukkels nog braaf naar het stembureau gingen en waar men nog serieus dacht dat er zoiets als links of rechts bestond, stemde vrijwel iedereen zonder het te weten neoliberaal. Weet dat dit neoliberalisme diametraal tegenover liberalisme staat, net zoals politiek nu diametraal tegenover bestuurskunde staat.

Na de Tweede Wereldoorlog had men in Europa en in de VS de buik vol van nazi’s en fascisten en kreeg de sociaal-democratie stevige voeten in aarde. Binnen de sociaal-democratie wordt het vrij ondernemerschap – zoals het liberalisme dat begrijpt – in balans gehouden met een, in de basis, sociale ordening van de samenleving. Ondernemers krijgen daarbinnen veel vrijheid om een onderneming uit te bouwen, maar dragen wel, net als iedereen zorg voor een sociaal vangnet voor mensen die door omstandigheden of hun pensioenleeftijd niet meer mee kunnen meedraaien.

President Ronald Reagan en zijn Britse ambtsgenoot premier Margareth Thatcher, ploegden gezamenlijk het virtuele erf voor het zaaien en ontkiemen van de zaden van het neo-liberalisme in de jaren 1970/80.

Er is een bureaucratie, maar deze is matig en functioneel en veel minder extreem en gepolitiseerd dan in fascistische of communistische regiems of binnen een neoliberaal regiem, dat wat bureaucratie betreft, de kroon spant. De pers is in een sociaal-democratie NIET binnen een collusieverband (geïnstitutionaliseerde corruptie) vervlochten met de overheid en de instanties die de overheid van hun script voorzien (multinationals, trans-Atlantische denktanks, ongrijpbare financiële instituten, de VS en EU), maar werkt nog volgens de Code van Bordeaux en wantrouwt in beginsel de politiek.

Omdat democratie voor 100% afhankelijk is van een eerlijke pers, kan deze ook enkel gedijen zolang als die onafhankelijke pers (en wetenschap) bestaat. Aldus begreep Friedrich Hayek al snel dat een vrije pers en vrije wetenschap (een liberaal gegeven bij uitstek) het eerste was dat om zeep zou moeten worden geholpen om zijn fascistoïde hard core kapitalisme door te kunnen drukken: het neoliberalisme.

Wat is neoliberalisme nou precies in een notendop? Het is:

  1. het maximaal terugbrengen van de macht van de burger en diens rechten
  2. het maximaal inperken van burgervrijheden
  3. het ‘filteren’ van informatiestromen via door de overheid aangewezen instituten
  4. het in dienst stellen van politici als marketingtool om kunstmatig markten te creëren voor de rijke industriëlen
  5. het hiermee de hele overheid van een land in dienst stellen van enkele rijke industriëlen
  6. het hiermee alle pers- en voorlichtingsinstituten in dienst stellen van enkele rijke industriëlen wat zich op deze wijze verbindt aan structurele wetenschapsvervalsing en informatiecensuur
  7. het stimuleren van miljardairs, die op elke denkbare wijze hun kapitaal (en macht) mogen vergroten, inclusief via allerlei onethische methoden (zoals bijv. belastingontwijking)
  8. het krankzinnige geloof dat alleen dit soort miljardairs uit verveling dingen verzinnen om de wereld te veranderen, waar ze dankzij hun enorme hoeveelheden kapitaal ook de mogelijkheden toe hebben, inclusief het opkopen daartoe, van politici, regeringen, NGO’s, persdiensten etc..

Ok, met dit filter in gedachten kun je dus in no time alle illusies die de NOS, NPO en de rest van de Nederlands-Belgische rioolmedia al decennia in ons bewustzijn proberen te impregneren, snel, schoon en efficiënt verwijderen.

Een gezonde discussie over vaccinaties wordt wel heel moeilijk als iedereen google’d en NIETS te weten komt van andere perspectieven

De vallende kwartjesregen
Ineens worden we dictatoriaal geregeerd, door corrupte doorgedraaide teams van Bill Gates & Klaus Schwab-vriendelijke medici, die door integere collega’s in alles wat ze zeggen onderuit gehaald worden, aangezien al hun adviezen volslagen belachelijk zijn en enkel schade aanrichten. Een corrupte pers houdt hen -samen met de overheid- echter koste wat kost in het zadel. Snap je het doel van het neoliberalisme, dan snap je waarom Bill Gates, Elon Musk, de Hightech-reuzen ineens boven de wet staan.

Dan snap je, waarom het RIVM en de Gezondheidsraad de meest abominabele onwetenschappelijke onzin uit mogen kramen, waarom Wiebes naast de slachtoffers van de Toeslagen-affaire ook ZZP-ers aan het jennen was, waarom er zoveel belastingontwijkende bedrijven staan ingeschreven in dat pand aan de Debussylaan op de Amsterdam Zuid-as – met de complimenten, medewerking en het massaal-door-de-vingers-zien, van de EU, de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Financiën.

Je snapt dan. waarom de Europese Commissie 45 keer de Nederlandse regering heeft geadviseerd, minder steun aan ‘de kwetsbaren’ in de samenleving te geven en tegelijk ‘de kwetsbaren’ in de samenleving schaamteloos in een marketingslogan voor de vaccinatielobbies heeft ingezet. Je snapt waarom er een apartheidsbelastingstelsel is, waarin een bedrijf als Google naar verhouding 1000 keer minder belasting betaalt, dan de kleine ondernemer (die dat belastingtekort door belastingontwijking ook nog eens moet compenseren voor deze belastingontwijkers!).

Je snapt waarom burgemeester Halsema (GroenLinks) alles uit de kast trekt, om die US$ 350, die Bill Gates iedere seconde met vaccins verdient, torenhoog bóven de rechten en belangen van het Amsterdamse klein- en middenbedrijf te stellen. Tegelijkertijd marktkooplieden pest met maatregelen die conform de Code van Neurenberg al 70 jaar verboden waren. Je snapt hoe de Europese Commissie € 8 miljard van ons belastinggeld kon roven voor belasting ontwijkende farmaceuten, die er een nutteloos en -letterlijk- ‘levensgevaarlijk’ bullshit-vaccin mee fabriceren.

De lichaamstaal is eenvoudig te duiden toch? De baas en zijn zetbaas..!!

Je snapt waarom er een viruspandemie werd verzonnen in het kader van het , al jaren daarvoor, tussen de EU, WHO en de vaccinatie- en biometrische trackinglobbies gestelde doel, om iedereen te vaccineren en aan een vaccinatiepaspoort te hangen..! Je snapt waarom Soros’ hobbyproject ‘Black Life Matters’,  totaal niet geïnteresseerd is in het racisme van Bill Gates (tientallen dode zwarte kinderen en een half miljoen verlamde Indiase kinderen, 1 miljoen heimelijk gesteriliseerde zwarte vrouwen en meer).

En ook het racisme van Tedros Ghebreyesus Adhanom interesseert ze geen reet (Zoals de 2,5 miljoen Amhara-Ethiopiërs die spoorloos ‘verdwenen’, de racistische gedwongen sterilisaties, hulp bij 3 cholerapandemieën onder Amhara’s tegengehouden en meer (KIJK HIER)).

Je snapt waarom Soros’ hobbyproject Black Life Matters totaal niet geïnteresseerd is in het racisme van Bill Gates (tientallen dode zwarte kinderen en een half miljoen verlamde Indiase kinderen, 1 miljoen heimelijk gesteriliseerde zwarte vrouwen en meer). Je snapt waarom in 2017 Tedros tot hoofd van de WHO werd gekozen (via lobbywerk van Gates en China) nadat hij 720 journalisten had vervolgd en bestuurslid was geweest in Bill Gates’ vaccinatielobbyclub GAVI.

In datzelfde jaar 2017 werd een wereldwijde miljardenhandel in Covid-19 testkits gestart – bijgehouden door de World Bank, die samen met de WHO in 2017 een vaccinatiedeal had gemaakt. Dus 3 jaar voordat Tedros op 11 februari 2020 officieel te kennen gaf: Er is een nieuw onbekend SARS-virus en we noemen de ziekte die het veroorzaakt Covid-19. Je snapt waarom de World Bank in september 2020, toen mensen er lucht van kregen, snel alle Covid-19 testkit pagina’s op haar website omdoopte in Medical testkits-pagina’s.

Je snapt waarom in 2009 op advies van een oud RIVM-directeur de WHO de wetenschappelijk/medische definitie van ‘pandemie’ heeft veranderd in een commercieel/politieke definitie. Je snapt waarom men zelfs nadat de WHO toegaf dat je een positieve test niet als ‘besmetting’ mag communiceren, Den Haag, radio, TV en krant hier doodleuk mee doorgaan om de lockdowns en nu ook de avondklok in stand te houden.

Je snapt precies wat er werkelijk gebeurt op het Museumplein, wat voor toneelstuk hier wordt uitgevoerd en waarom de politie, weer onder aanvoering van Halsema, escalaties van geweld laat aanzwengelen door romeo’s.  En je snapt waarom de 100% met ons belastinggeld betaalde politie – de grondwet met voeten tredend – juist graag een bejaarde, een invalide of bijvoorbeeld een blind meisje slaat. Je snapt waarom in 2009 op advies van een oud RIVM-directeur de WHO de wetenschappelijk/medische definitie van ‘pandemie’ heeft veranderd in een commercieel/politieke definitie.

De grootste en meest agressieve reclamestunt uit de menselijke geschiedenis, de Plandemic, met alle leugens erop en eraan, moet en zal worden doorgedramd, totdat iedereen de reclame geloofd en een Bill Gates en Klaus Schwab (misschien in een triootje met een BNN-er die ons sinds 2009 nog heel wat ingepikt belastinggeld schuldig is) gezamenlijk hun orgasme kunnen beleven. Om het even hoeveel kinderen van 12 of 13 daarvoor nog zelfmoord moeten plegen, om het even hoeveel bedrijven, het levenswerk van mensen die daar al hun energie, creativiteit en familiekapitaal instaken, failliet worden gelogen (door kabinet, OMT, Telegraaf, Radio-1, burgemeesters etc.).

En om het even hoeveel miljoenen er van honger omkomen in de derde wereld, te wijten aan de – door Wit-Rusland (en grote delen van Afrika) zwart op wit aantoonbaar 200% zinloze lockdowns. Tot slot snap je, waarom kartelaanhangers mensen van nieuwe politieke partijen weren, als medewerkers van een stemlokaal. Vervalsen ze straks namelijk niet op industriële schaal de verkiezingsuitslagen dan hangen ze en valt hun leugenimperium als een kaartenhuis in elkaar met het ene domino-effect na het andere..!! Kijk naar dit soort overmoedige taal van een minister-president, die het gewoon recht in je gezicht zegt tegenwoordig. NIKS MEER TE VERLIEZEN EN TOCH WINNAAR..?!

Nog jaren met ‘nieuwe varianten van het coronavirus’
Bij een echte pandemie in plaats van de geducttapete fake-versie ervan waar men ons nog jaren in op hoopt te sluiten met ‘nieuwe varianten van het coronavirus’ hoeven er immers geen topdeskundigen te worden geframed en geshamed en monddood gemaakt. In tegendeel. Dit zijn juist de eerste mensen die bijeen worden geroepen om het probleem te helpen oplossen. Er hoeft bij een echte pandemie geen 9 jaar oud script van de Rockefeller Foundation te worden afgedraaid alsof we met elkaar in een Netflix-productie zitten die we niet uit kunnen zetten.

Met zinloze onwetenschappelijke maatregelen als de zeer gezondheidsschadelijke mondkappen en het schadelijke social distancing, die ervoor zorgen dat de economie kapot gaat, mensen onnodig veel stress en extra gezondheidsschade en psychische klachten en trauma’s oplopen. Zoveel dat 6000 GGZ-professionals een brandbrief naar de regering sturen en rood alarm slaan inzake de psychische gezondheidsschade van de ‘maatregelen’.

Bij een echte pandemie zou er geen reclame voor de griepspuit worden gemaakt. Tijdens de Mexicaanse griep was 70% van de zieken juist ingeënt tegen de Mexicaanse griep. De 10 toplanden met de meeste coronaslachtoffers zijn toevallig net die 10 landen waar meer dan 49% van de bevolking juist de griepspuit heeft gehad, waaronder Spanje dat evenveel coronagevallen registreerde als (griepspuitvrij) Kenia, maar door die griepspuiten 4 keer meer doden telde!!

In mijn boek is de lijst onder de paragraafkop: Stel er was een echte coronapandemie in plaats van een corona-PsyOp, nog een heel stuk langer (pagina’s 27 tm 31). Inmiddels is de puinhoop compleet. Het feit dat het virus alleen maar de hand van de goochelaar is die van Agenda 21 en de Vierde Industriële Revolutie moet afleiden dringt zelfs in de reguliere media door. Hiermee geen virus ontkennend.

Ik vond in mijn research een hele rits onafhankelijke virologen die het genetisch gemodificeerde coronavirus uit Wuhan bevestigen – dat ding met die HIV-component er in gelast. Maar had men de (inter)nationale slogan: We kunnen pas terug naar normaal als iedereen gevaccineerd is vervangen door We kunnen sowieso terug naar normaal, vooral als we dagelijks vitamine D, C, Quercitine en zink nemen en preventief microdoseren met hydroxychloroquine, dan was er ondanks dat met US$ 3,5 miljoen illegale Fauci-dollars gehypete virus ook niets aan de hand.

Mocht je al wat oplopen dan krijg je in vrijwel alle gevallen nauwelijks verschijnselen, al ben je 80. Maar laten we niet afdwalen. De IFR was geen reden voor het etiket pandemie-jaar op 2020. Zelfs niet als je er het gegoochel met cijfers meeneemt, en bij het griepseizoen 2019-2020 de helft van het griepseizoen 2020-2021 optelt, wat men dus heeft gedaan. Laat staan het gelijkstellen van positieve PCR-testen aan ‘besmettingen’ en ‘nieuwe coronagevallen’.

Het vrijwillige taboe op de vraag naar de commerciële pandemie-definitie
Soms moet je ergens als een pitbull je tanden in blijven zetten en pas loslaten als je er een vitaal stuk uit hebt gescheurd. Hoe saai dat ook is. De crux van die bizarre South Park-aflevering, waar we nu nog steeds in opgesloten zitten, blijft natuurlijk de beslissing van de WHO, onder druk van de vaccinatielobbies om in 2009 de wetenschappelijk/medische definitie van ‘pandemie’ in een commercieel/politieke definitie van ‘pandemie’ te veranderen!

De enigen die hierbij gebaat zijn, zijn nu bij iedereen bekend en de hele rest van de planeet lijdt er onder. Strategisch is het een megablunder dat men het stellen van de vraag aan de WHO en hun loopjongens als Rutte, De Jonge, de GGD, RIVM, etc. naar het waarom en de legitimatie aan het algemeen wereldgezondheidsbelang van die beslissing niet in de spits van de verzetsstrategie heeft zitten. Het verzet loopt hierdoor meestal uit in gesteggel.  En waar slaat die totaalontkenning door de WHO, gezondheidsdiensten en politici van het begrip geestelijke gezondheid op?

CLICK VOOR ALLE INFO

En waar slaat dat bewust doen alsof zelfmoorden, doden door uitgestelde medische behandelingen en de 38 miljoen hongerdoden die door de nutteloze lockdowns verwacht worden, niet opwegen tegen de coronamaatregelen? Dan komt de grote golf van economische malaise hier nog bij, waarvan we nog maar net aan het begin staan, de chronische onderhuidse stress, de schadelijke effecten van mondkappen en het vernietigen van het enthousiasme aka de levenslust bij mensen.

Het zoveelste puzzelstukje in deze Corona-fakery..! Herrn Von Schwab, tot uw dienst, maar niet heus..!

Je geeft ze immers niets anders om naar uit te kijken dan de psychopate dystopieën van Klaus Schwab (zelfs al je bezit raak je kwijt en je wordt 24/7 gemonitord door iemand die je niet kent, maar de baas over jouw leven, gezin, kinderen, bewegingsvrijheid en toekomst is) en Bill Gates (minimaal 2 keer per jaar zo’n Frankenstein-injectie of anders de digitale isoleercel). Probeer het een BOA of ME-er of mondkap-hysterische NS-medewerker maar eens uit te leggen, laat staan een nog grote debiel zoals een NRC- of Volkskrant-abonnee of een burgemeester van een grote stad.

Het boek is hier te bestellen

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk