Media Propaganda: Professionele leugenaars !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #360


Wat kun je nog geloven in de media over je gezondheid en vrijheid? De leugens bouwen zich in razendsnel tempo op en hoe onderscheid je feiten van fictie?

Bijdrage Leefbewust.nl
Door: Mike

We zitten op dit moment in een informatieoorlog. Er spelen mondiaal zoveel belangen die betrekking hebben op macht, gezondheid en medische interventies (vaccineren) dat informatievoorziening zorgvuldig wordt afgewogen door autoriteiten. 

Niemand minder dan internationaal communicatiewetenschapper prof. dr. Cees Hamelink bracht in zijn lezing voor de Universiteit van Nederland op overtuigende wijze naar voren ‘Waarom je niet moet geloven wat in de kranten staat’.

Weliswaar opgenomen voor de corona crisis, maar de essentie van berichtgeving is sinds het ontstaan van de krant en andere media niet veranderd. Waar zit hem het gevaar in? 

“De media zijn een doorgeefluik voor professionele leugenaars. Journalisten liegen meestal niet, maar laten zich leiden door anderen die de leugen bedacht hebben”, aldus deze professor Hamelink. 

Hij vraagt zich af hoe deze leugen door internationale media keurig worden overgenomen. Dit heeft te maken met het feit dat “er meer propagandisten zijn dan journalisten”. 

Het tweede punt is dat deze leugens zeer nauwkeurig tot stand komen met professionele psychologen die inspelen op de menselijke emoties. Beelden van mensenleed en dieren leed hebben het altijd goed gedaan voor politiek gewin. 

In de lezing van Professor Hamelink is te zien hoe de media verhalen overnemen van geweld op baby’s (door het regime van Saddam Hoessein) die compleet uit de duim gezogen zijn. Het doel? Het binnenvallen van Irak door de VS. 

Deze strategie wordt oorlog na oorlog en crisis na crisis gebruikt om maatschappelijk draagvalk te creëren voor politieke doeleinden. Dit is met deze corona crisis niet anders. Je was echter een ‘complotgekkie’ als je zei dat de overheid angstpropaganda inzette om maatregelen te rechtvaardigen. 

Hoewel de geschiedenis zich blijft herhalen, kon niemand dit voor waar aannemen. Tot ook deze leugen ontmaskerd werd. 

Dat wat ik al maanden roep is via de traditionele media naar buiten gekomen. Zo berichtte het NOS vorige week: ‘Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken’.

De overheid werkte aan een strategie om de angst voor corona te vergroten, om zo begrip voor ingrijpende coronamaatregelen te kweken. Je leest het goed!

De wetenschappers leverden volop suggesties, ook voorstellen om “angst en volgzaamheid bij de bevolking” op de agenda te zetten, schrijft ‘Die Welt’. Waarom zou dit in Nederland anders zijn?

In Duitsland zijn de betrokkenen dus op heterdaad betrapt. Angst werd wederom ingezet als middel om macht te krijgen over het gedrag en emotie van de burger. En zo blijft de geschiedenis zichzelf herhalen. Gelukkig gaan de ogen bij veel mensen nu open. De mens is hardleers….

Je kan alle mensen zo af en toe bedonderen. Sommige mensen kun je altijd blijven bedonderen. Maar je kan niet álle mensen áltijd blijven bedonderen, aldus ― Abraham Lincoln. Zeer treffende uitspraak natuurlijk! 

Vandaag de dag staan we op een punt waarbij een vaccinatiepaspoort steeds meer vorm begint te krijgen. Ondanks eerdere toezeggingen dat er geen vaccinatiepaspoort zou komen, zegt Mark Rutte nu dat hij geen bezwaar heeft tegen een Europees Corona paspoort. 

Dit brengt ons land (en de hele EU) letterlijk terug naar de tijd van ‘apartheid’. Er zal weer sprake zijn van ‘rassenscheiding’. De gevaccineerden met privileges en de niet gevaccineerden met beperkingen. Ik verwacht dat deze tweeverdeling grote chaos teweeg zal gaan brengen, zo niet een burgeroorlog. 

De groep mensen die expliciet niet gevaccineerd willen worden groeit met de dag. Dit zullen miljoenen mensen zijn, alleen al in Nederland. Miljoenen mensen zullen zich verenigen om te strijden tegen deze medische tirannie. Dit zal terecht tot grootschalig protest en ongehoorzaamheid gaan leiden. 

Ik verwacht dat overheden overal ter wereld uiteindelijk zullen zwichten voor de vuist die we samen kunnen maken tegen deze medische dictatuur. Overal zullen er initiatieven opgezet worden om vanuit autonomie en zelfredzaamheid het leven verder vorm te geven. 

Wellicht is dit allemaal nodig om een nieuw systeem in het leven te roepen waarin niet de overheid, maar de burger centraal komt te staan. Het oude systeem kan alleen maar vallen als de absurditeit en buiten-proportionaliteit dusdanige extreme vormen gaat aannemen, dat het niet langer kan overleven. 

Het is dan aan ons om hierin een nieuwe wereld te creëren voor onszelf en onze kinderen. Een toekomst met een eigen zorgverzekering, eigen onafhankelijke artsen en specialisten, eigen onderwijs over voeding, leefstijl, immuniteit en zelfredzaamheid. 

Ik zie de toekomstige ontwikkelingen als een enorme kans voor ons allemaal. Wil je een onderdeel zijn van het oude paradigma, of sluit jij je aan bij het nieuwe paradigma? Hierin is er geen goede of foute keuze te maken. Onze vrije wil mag in meer of mindere mate zelf invulling geven aan dit leven. 

Ik pleit voor zelfregie, zelfredzaamheid en autonomie over geest, ziel en lichaam. Ik blijf me inzetten om Nederland gezonder en gelukkiger te maken. Met onze gezondheidsschool, de ‘Leef Bewust Academy’ brengen we alle eeuwenoude kennis over lichaam/geest/ziel samen tot een holistische oplossing. 

Met onze zeer zorgvuldig geselecteerde voedingssupplementen helpen we duizenden mensen per maand met de meest uiteenlopende problemen. 

Met onze dag events en retraites gaan we het fysieke en emotionele contact aan om diepere lagen in jezelf te verbinden en te kunnen helen. In de zomer hopen we je weer te mogen ontvangen bij één van deze dagen. Maar let op: er wordt geknuffeld en gelachen. Niemand ontneemt ons onze menselijkheid!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk