De Twin Towers. 9/11 De gevolgen zijn nog steeds merkbaar!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #359


Wat gebeurde er voor, tijdens en na 11 september 2001? Dit artikel schreef ik in maart 2016. Waarom zijn er pijnlijke vragen na bestudering van de beelden, rapporten, verhoren, onderzoeken en achtergehouden informatie. De vragen gesteld aan de leden van het 9/11 Commissie Report heeft geen sluitende antwoorden opgeleverd en zijn onvolledig beantwoord. Vragen waar geen antwoord op komt roepen altijd nieuwe vragen op. Dan gaat de verbeelding een grote rol spelen. Maar is het verbeelding?

9/11 samenzwering

Complot theorie?

Of zit er meer achter! Wat, als er voor een complottheorie meer bewijs is dan voor de heersende officiële theorie. Wat als blijkt dat Amerika 9/11 gebruikt om verdere escalatie tot een 3e wereldoorlog mogelijk te maken. Als blijkt dat Al- Qaida door de CIA is opgericht om overal in de wereld het Amerikaanse leger in te kunnen zetten. En die informatie is al bewezen door wat Amerika doet! Overal binnenvallen om oorlog te kunnen voeren. Terroristische groepen financieel en materieel te steunen zoals in Afghanistan, Irak en Syrië. Zelfs Oekraïne heeft met 9/11 te maken. Net als MH17 ermee heeft te maken. Dat Europa gebruikt wordt om hand en spandiensten te verlenen voor Amerika heeft ermee te maken. Dat Europa slachtoffer wordt van het Amerikaanse beleid heeft ermee te maken. Dat Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Iran gedestabiliseerd zijn heeft ermee te maken. Dat een eventueel derde wereldoorlog niet op Amerikaans grondgebied wordt uitgevochten, maar op Europees grondgebied, heeft ermee te maken. Dat Amerika bezig is Rusland te isoleren heeft ermee te maken. Dat via onderhandelingen Merkel en Hollande voorlopig een derde wereldoorlog hebben kunnen voorkomen door met Poetin te praten heeft ermee te maken. Stappen die Europa al veel eerder had moeten zetten omdat Amerika voor Europa een slechte vriend is. Amerika wil liever zwaardere wapens leveren aan Kiev. Want oorlog maken is één van de beste dingen dat de Amerikanen kunnen. Dat nu Rusland door een boycot wordt getroffen heeft ermee te maken. Dat Europa hier veel schade door ondervindt heeft ermee te maken. Europa kan beter eerlijke en open onderhandelingen met Rusland beginnen over toetreding tot een verenigd Europa. Pas als Europa stopt de VS te helpen met oorlog voeren zal Amerika inbinden!

Een onpartijdig collectief van wetenschappers en specialisten.

Er is een collectief van wetenschappers en specialisten dat zich heeft gebogen over de beelden en de gegevens die werden gemaakt over 9/11. Met grote nauwkeurigheid is onderzocht wat verteld en opgespoord is. Volgens hen is het onmogelijk dat een gebouw als toren 1 van de Twin Towers op de manier ineen stort zoals blijkt uit het filmmateriaal. Zelfs is nagerekend dat een dergelijk gebouw de inslag van een vliegtuig met gemak moet kunnen weerstaan. Er is wel de mogelijkheid dat er dan twee etages vernietigd worden. Maar er is zeker geen aanleiding voor een totale instorting. De instorting was alleen mogelijk geweest voor de hoger gelegen etages, niet voor die eronder. Er was zoveel staal verwerkt in de Twin Towers dat het gewoon onmogelijk is dat er een instorting plaatsvindt zoals te zien is op filmbeelden.

De torens vielen als het ware in een vrije val. En dan nog beide. Curieus! Een aantal andere gegevens komt later nog.

Wat opvalt is de snelle afvoer van de enorme hoeveelheid staal. Staal dat gedeeltelijk verdween, werd verscheept naar China en India, of werd opgeslagen. Hierdoor was het niet mogelijk een directe reconstructie te maken en feiten boven tafel te brengen.

Bij verhoren is een aantal getuigenverklaringen niet in de officiële documenten opgenomen. Ook zijn belangrijke getuigen niet verhoord.

Een betrouwbare getuige.

Eén van die betrouwbare mensen is William Rodriguez. William was conciërge van de Noord toren van de Twin Towers en werkte al meer dan twintig jaar in de gebouwen. Al lange tijd kende hij de gebouwen zeer goed dus hij wist er de weg. (Kijk op internet naar deze man).
Hij was de man die o.a. de brandweer hielp in de Noord toren. Ook William is verhoord. Maar de commissie heeft weinig of niets gedaan met de informatie die hij gaf. Wel is William door president Bush onderscheiden voor de heldendaden die hij vlak voor de instorting leverde. Er zijn hem ook vele miljoenen dollars aangeboden, die Bush persoonlijk wilde overhandigen. Die heeft William geweigerd. Hij wil de wereld open en eerlijk kunnen vertellen wat hij heeft gezien, gehoord en heeft meegemaakt tijdens het redden van vele mensen. Hij vertelt zijn verhaal over de hele wereld.

Volgens William werden de onderscheiding en de miljoenen hem niet geboden voor zijn heldhaftige hulp maar om hem de mond te snoeren. Aan een kroongetuige, waarvan de verklaring onder in een la verdwijnt, heb je weinig als je de waarheid wilt vinden.

De nieuwe eigenaar.

Een ander belangrijk persoon was de nieuwe eigenaar van de Twin Towers. Deze man, Larry Silverstein, verzekerde de gebouwen zes weken voor de aanslag voor 3.5 miljard dollar. En je komt er zelf niet zomaar op, maar de verzekering was ook tegen terroristische aanslagen. Wel vreemd omdat terroristische aanslagen erg weinig voorkwamen op zulke gebouwen. Het WTC moest ook nog gerenoveerd worden. Een ingrijpend en kostbaar gebeuren dat een slordig miljard ging kosten. De Port Authority- voormalig eigenaar – wilde het gebouw eigenlijk gesloopt hebben omdat er veel asbest in verwerkt zat en het gebouw niet rendabel meer was. Silverstein was van dit alles op de hoogte maar wist tot 9/11 de renovatie tegen te houden.

Vlug opruimen.

Wat ook opvallend is dat korte tijd nadat de torens waren ingestort al het sein alles veilig werd gegeven ondanks de bergen asbest die in het puin aanwezig waren. Officiële autoriteiten waarschuwden dat het te gevaarlijk was om puin te ruimen. Dit alleen kon met beschermende kleding. Er werd vanuit het Witte Huis grote druk uitgeoefend om door te werken. De omwonenden klaagden over huid- en keel problemen, toch werd het terrein niet afgezet en gezekerd. Het Witte huis, onder de bezielende leiding van George W. Bush, wilde zo snel mogelijk Wall Street openen en liet de, voor de volksgezondheid en werkers, gevaarlijke operatie doorgaan. Later werd bekend dat het Witte Huis verschillende instanties onder druk had gezet om alles zo snel mogelijk af te werken, ondanks de gevaren. Dat had een reden die met de beurs had te maken. Maar dat later! Er werden metingen verricht die als direct gevaarlijk voor de gezondheid bestempeld werden. De laatst gehouden onderzoeken bewijzen dat veel werkers die de troep opruimden lijden aan ernstige aandoeningen van luchtwegen en enige vormen van kanker. Inmiddels zijn ongeveer 1000 van deze mensen overleden.

Claim.

Silverstein diende een claim in van 7 miljard dollar. De verzekeringsmaatschappij ging hiervoor naar de rechter omdat ze vonden dat het één terroristische aanslag was en de verzekerde som 3.5 miljard was. Silverstein ging hiertegen in beroep en beweerde recht te hebben op 7 miljard omdat er twee torens waren ingevlogen. Uiteindelijk kreeg hij daarin gelijk en kreeg een bedrag van 4.6 miljard dollar uitgekeerd. Niet gek voor gebouwen die niet rendabel meer waren.

Er verscheen een artikel in de krant “Business Week” met een uittreksel van het boek van Eric Darton. Dit boek werd uitgebracht in 1999. Hierin beschrijft hij dat het WTC ( World Trade center ) ook wel Twin Towers genoemd, niet rendabel meer was.

WTC 7

Ook vreemd dat een gebouw dat niet in de val zone van één van de torens lag en ook niet werd ingevlogen, WTC 7, toch instort. In dit gebouw lagen veel gegevens van de CIA opgeslagen. Deze geheime rapporten wilde de CIA vernietigen. De senaat wilde deze rapporten inzien om informatie te krijgen of de CIA ook in het binnenland actief werkzaam was. Ook wilde de senaat weten of er CIA zaken waren die tegen de Amerikaanse wetten of tegen de grondwet waren. Op deze manier wilde de senaat enige invloed krijgen op de CIA. Alle rapporten werden vernietigd en afgevoerd. Dit is, volgens mij, niet in de media genoemd. In WTC 7 waren ook andere (geheime) diensten ondergebracht.

De afgedane president.

Daarbij komt nog een ander argument om de hoek kijken. George W Bush had, als president van Amerika, al voor zijn aantreden afgedaan bij de Amerikaanse bevolking. Dit omdat zijn broer, de Gouverneur van Florida, gesjoemeld had met stemmen tellen. Hij wilde graag graag laten zien dat hij de cowboy uit Texas vertegenwoordigt. Met een revolver in de hand het recht halen. Van de familie Bush wordt gezegd dat ze over de hele wereld connecties hebben waarvan we kunnen zeggen dat ze op zijn minst erg verdacht zijn, o.a. met de Bin Laden familie.

Even voorstellen. De Bush familie.

Zo zijn er bewijzen dat opa Bush voor de WW2 ( tweede wereldoorlog) materialen en wapens leverde aan het Hitler bewind. De Bush familie had toen een groot aandeel in een Poolse mijnindustrie, de Consolidated Silesian Steel Corporation. Heinrich Himmler had hier ook aandelen in en gebruikte een deel van de opbrengst voor het oprichten van de Schutzstaffel SS.

De Bush familie verdiende veel geld aan de dwangarbeiders die werkten in de ertsmijnen van Auschwitz. Er werd veel geld gestopt in het failliete Duitsland van Hitler. Uit documenten blijkt dat de heer Prescott Bush enorme bedragen, die via Rotterdam gesluisd werden, stopte in o.a. de Duitse staalindustrie. Ook heeft de familie Bush hechte banden met de Bin Laden familie en andere belangrijke rijken in Saoedi Arabië. Geen land waar mensenrechten hoog in het vaandel staan.

Zo kan men zien dat een familie ” van onbesproken gedrag” twee Amerikaanse presidenten kan leveren. En appels vallen nooit ver van een boom! Zowel papa als de zoon waren oorlog zuchtig en verdienden vele miljoenen aan de gevoerde oorlogen.

Kunnen we deze mensen gewoon hun gang laten gaan en onszelf nog langer als slachtoffer laten gebruiken? Kunnen we onszelf nog recht in de ogen kijken. Zolang we dat toelaten zijn we mede verantwoordelijk. Want wij zijn tevens de werkmieren die dit alles moeten opbrengen, financieel en door werk te leveren. Wilt u vrijwillig slaaf blijven?

Het Communisme verdrongen door kapitalisme.

Kan er daardoor een link zijn tussen het eventueel invliegen van het WTC en Bush? Sinds 1991 was de koude oorlog ten einde en daarop was een groot deel van de bewapeningswedloop gebaseerd. Er zijn voldoende wapens op aarde om de aarde tien maal te vernietigen, en nog blijkt dit niet voldoende. Steeds weer moeten er nieuwe wapens bij gemaakt worden. Een wereld waar geen oorlog is, blijkt voor enkele “mensen” financieel een waardeloze wereld. Het werd dus hoog tijd dat er een nieuwe vijand gecreëerd werd. Maar hoe vind je die. Wel daar zijn allerlei trucs voor die worden uitgedacht door denktanks. Maar die trucs moeten ook wel een klein beetje acceptabel zijn om de bevolking zand in de ogen te strooien. En als je daarbij de bevolking het idee geeft dat hen wat wordt aangedaan, kun je de gekste dingen doen. Dan zorg je er dus voor dat het acceptabel is door het WTC zogenaamd in te vliegen. Dat daarbij veel slachtoffers vallen is bijkomende schade. En een bijkomende goede zaak is ook dat je meteen een wapen in handen hebt om de bevolking te kunnen controleren onder het mom van nodig zijn om het individu te beschermen tegen terroristen en iedereen en alles af te luisteren en op camera op te nemen. Big Brother kijkt naar je. Dat de Europese leiders geen ballen hebben, onnozel zijn, of zeer naïef, bewijzen ze door er verder niets aan te doen. Terwijl ze wel de mond vol hebben over integriteit en het waarborgen van privacy. En u! Hoe bent u bereid uw leiders tot de orde te roepen? Of voelt u zich verdeelt? Of hebt u geen enkel recht!

Beperking persoonlijke vrijheid.

Overal zijn camera’s. De politie mag zomaar iedereen fouilleren. De politie mag in je computer kijken. NSA en andere geheime diensten horen en zien alles dat we doen en zeggen. Via uw tv kunnen ze u afluisteren terwijl u niets in de gaten heeft! Hebt u een camera op uw tv, dan kunnen ze kijken wat u doet! Uw privé ligt op straat! Ze kunnen de webcam op je computer aanzetten en je huiskamer binnen kijken. En die viespeuken kunnen ook naar je dochter kijken terwijl ze zich uitkleedt. Kunnen ze je dochter dwingen dingen te doen die je niet wilt dat ze doet. Het zijn betrouwbare overheden die deze praktijken toepassen voor “onze” veiligheid. Overheden zijn ook mensen, en niet altijd integer en met een andere agenda dan je zou willen. Dus wees gewaarschuwd! Je privacy wordt op grove manier geschonden en er is niemand die bereid is er iets aan te doen. De massa zegt;” als je niets te verbergen hebt geeft het toch niet!” Deze slogan is er door een denktank ingebracht om de goedgelovigen de mond te snoeren! Maar is dat waar het om draait! Dat je niets te verbergen hebt? Het gaat er meer om dat er mensen zijn die er wel iets aan hebben om te zien hoe je leeft, wat je eet, hoe je neukt, wanneer je in je neus peutert en wat je koopt.

Belangrijke informatie en manipulatie.

Daar halen ze informatie uit om je nog meer en beter te kunnen manipuleren. Net zoals je gemanipuleerd wordt door wat ze je vertellen als ze een oorlog voorbereiden. Kijk maar naar het mooie verhaal over de aanzet van de tweede aanval op Irak. Er zouden chemische wapens in Irak zijn en dat was de reden om het volk zover te krijgen tot een beetje goedkeuring Irak binnen te vallen. Chemische wapens die nooit werden gevonden. ( Wel oude chemische wapens die door Amerika geleverd waren aan Saddam Hoessein. Maar dat is in de media verzwegen!) Ondanks de jarenlange zoektocht van een zware onderzoek- delegatie van de VN is er niets gevonden. Maar de VS wilde kost wat kost een oorlog beginnen in Irak. Een nieuwe vijand creëren was uiteindelijk één van de redenen waarom het WTC moest worden opgeofferd. Maar niet de enige!

Angst maakt mensen kneedbaar en manipuleerbaar.

Via een “terroristische aanval” de mensheid onder controle brengen en een vrijbrief om hier en daar een oorlog te voeren. Dat was niet genoeg. De leidende rol die de VS zichzelf toebedeeld en wil behouden is het uiteindelijke doel.

De bondgenoten van Amerika zoals Europa, Australië en een aantal westers georiënteerde landen, denken hieraan te kunnen ontsnappen door vrienden te blijven en zelfs hulp te bieden aan dit streven van Amerika. Maar als Amerika haar doel bereikt heeft is die vriendschap over en toont Amerika haar ware gezicht. Dit komt al duidelijk naar voren in de “geheime” TTIP onderhandelingen die nu worden gevoerd en waar Amerikaanse wetgeving kan worden ingevoerd in andere continenten. Deze onderhandelingen geven duidelijk weer waar Amerika op uit is en onze leiders trappen daar met open ogen in. Maar burgers zullen uiteindelijk hiervan de dupe zijn als ze er nu geen actie tegen ondernemen.

Maar de bewijslast voor het invliegen van het WTC is nog niet volledig.

Vliegtuigen hebben zwarte dozen en die worden meestal gevonden. Ondanks dat er twee brandweermannen zeker weten dat drie van de vier dozen aan de autoriteiten zijn overhandigd, ontkennen de autoriteiten de dozen te bezitten. Als er zwarte dozen zijn, dan zijn ze in bezit van de FBI.

Het kan zijn dat er zwarte dozen zijn neergelegd om de indruk te wekken dat echte vliegtuigen gebruikt zijn. Iets waar nooit echt bewijzen van is gevonden in de vorm van brokstukken van vliegtuigen. Het is dus zelfs onzeker of de torens werkelijk door vliegtuigen zijn ingevlogen.

Zwarte dozen.

De twee brandweermannen, Mike Bellone en Nicholas DeMasi, zeggen tegen de AFP ( American Free Press) de recorders te hebben gevonden. Een groep FBI agenten gaf hen de order hierover te zwijgen. Deze twee brandweermannen zijn nooit verhoord door de 9/11 commissie.

Een andere verklaringen van o.a. Dale Leppart, vliegongeval deskundige, die zegt dat zwarte dozen in bijna alle gevallen worden gevonden. Een onderzoeksjournalist van goede naam zegt te hebben vernomen dat er vier zwarte dozen in het bezit zijn van de FBI.

Grote belangen.

Als dit werkelijk zo is, zijn er grote belangen die onder de hoed worden gehouden. Want als die zwarte dozen echt uit de ingevlogen vliegtuigen zijn staat daarop de informatie die alles kan verklaren. Iets dat alleen kan betekenen dat er mensen zijn die de waarheid kennen en te laf zijn om hiermee naar voren te komen, of een andere agenda hebben. We weten inmiddels dat klokkenluiders niet met open armen worden ontvangen, maar meestal door de macht van een staat in een positie worden gedrukt die ronduit misdadig is. Deze mensen moeten in aanmerking komen voor de Nobelprijs omdat ze hun privé, maar mogelijk ook hun leven in gevaar brengen om burgers te informeren hoe onze leiders met ons omgaan. Hier komt dan ook duidelijk naar voren dat wij burgers er alleen maar zijn om de arbeid te leveren en het geld op te brengen dat deze ” hooggeplaatste mensen” nodig hebben om hun plannen te verwezenlijken.

Volgens de Amerikaanse regering waren er vier vliegtuigen betrokken bij aanslagen op drie locaties. Elk vliegtuig heeft een registratienummer. De betrokkenheid van deze vliegtuigen is al twijfelachtig en de registratienummers worden niet vrijgegeven. Wel de vluchtnummers, maar ook weer niet de serienummers van de recorders.

Zowel de recorders en andere onderdelen van vliegtuigen moeten na een crash altijd worden onderzocht door de FAA ( Federal Aviation Administration). Dit staat in de Amerikaanse wetgeving betreffende het vliegverkeer. De FAA wilde deze gegevens hebben. De aanvraag hiertoe werd niet ingewilligd.

Vluchtrecorders kunnen bij zeer zware crashes nog steeds gegevens over een vlucht opslaan en beschermd bewaren. In augustus 2006 werden de gegevens van vlucht 93 en vlucht 77 gepubliceerd. De vluchtgegevens van vlucht 11 en 175 blijven tot nu toe geheim omdat volgens de autoriteiten deze gegevens nooit zijn gevonden. Dit is in tegenspraak tot vroegere uitlatingen dat geen enkele recorder was gevonden. Alleen een voicerecorder van vlucht 93 kon gerepareerd worden. Maar die gegevens kan ik ook verzinnen! Het echte fysieke bewijs is nooit geleverd!

Veel Boeing vliegtuigen zijn uitgerust met BUAP ( Boeing Uninterruptible Auto Pilot ). Met dit systeem kunnen autoriteiten vanaf de grond de controle over vliegtuigen overnemen. Volgens mij kan dit systeem gebruikt zijn bij één of meerdere toestellen als die de Towers invlogen. Dit systeem is mogelijk ook tijdelijk gebruikt tijdens de vlucht van MH17.

Alleen als er werkelijk vliegtuigen de torens zijn ingevlogen!

Als! Als er helemaal geen sprake is van echte vliegtuigen die de Towers zijn ingevlogen. Dat is ook een serieuze optie omdat er buiten de gebouwen en tussen het puin geen wrakstukken van een vliegtuig zijn gevonden. Niets!

De Bush familie.

Zoals boven en onder blijkt, en naar voren komt in andere artikelen van mijn hand, weten de Bush familieleden als geen ander winst te maken uit oorlog.

Al voor de tweede wereldoorlog, in 1934, investeerde opa Bush in de staalindustrie en de mijnen in Duitsland als directeur/eigenaar van een bank. Mede hiermee kon Hitler zijn grote en zware oorlogsindustrie opzetten. Maar ook de Irak oorlog was een goudmijn voor de familie. Er werd direct na 9/11 geïnvesteerd in het oprichten van bedrijven die zich konden richten tegen de gevaren van terroristische aanslagen. Opdrachtgever was de Amerikaanse regering. Een voormalig hoofd van de CIA, James Woolsey, tevens een invloedrijk adviseur van George Bush, werd directeur. Zo werd George Bush ook directeur van Union Banking Corporation, net als opa voor de 2e W.O.. Ook hier werden grote winsten gemaakt met oorlog voeren. Moeten de verantwoordelijken van de Bush familie niet worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid?

Nog meer “belangrijke mensen”.

Het broertje van George Bush, Marvin, was hoofd beveiliging van het WTC. Het gaat maar door!

Een dochtermaatschappij van Halliburton, kreeg grote opdrachten van het Ministerie van Defensie om te werken in Irak. De voormalig baas van Halliburton was vice president Dick Cheney.

Via Donald Rumsfeld ( van 2001 tot 2006 minister van defensie) werd aan een Europees bedrijf opdracht gegeven om in Noord Korea twee watergekoelde nucleaire reactoren te bouwen. Dit terwijl zowel Bush als Rumsfeld Noord Korea rekende tot de as van het kwaad.

Terug naar de Twin Towers zelf.

Uit verschillende documenten blijkt dat vlak voor en zelfs tijdens het “invliegen” van de torens grote sommen geld zijn overgemaakt. De harde schijven van een aantal zwaar beschadigde computers konden worden uitgelezen en daaruit bleek dat er grote bedragen- eigendom van de stad New York en anderen- zijn overgemaakt, wel op illegale wijze.

Een Duitse firma (Convar) wist via lasertechniek uit de zwaar gehavende harde schijven deze informatie te halen. Dat in opdracht van creditcard bedrijven en accountants van de stad New York. Deze bedrijven en de stad New York moeten de miljoenen betalen die illegaal werden overgemaakt. Niet blij dus en ze gingen ervoor om er achter te komen wie hen een oor hadden aangenaaid. Het kostte wel tussen de 20.000 en 30.000 dollar om uit elke computer de geheimen te halen. Een aantal is zo beschadigd dat er niets meer te achterhalen was. Maar ongeveer 30 computers hadden nog info die een juist beeld geven van de enorme diefstal die werd gepleegd.

Wel vreemd dat deze mensen dit deden vlak voor het invliegen van de torens. Alsof ze van te voren wisten wat er stond te gebeuren. Hoeveel mensen er waren betrokken bij deze actie is niet bekend.

De FBI is de instantie die hier onderzoek naar zou doen. Helaas is er nooit enige uitslag gedaan betreffende het onderzoek. Het is onder het vloerkleed geveegd. En geen mens die er verder enige aandacht aan heeft besteed. We weten zeker dat zeer “belangrijke mensen” een deksel op de put weten te houden.

Het Bush broertje.

De broer van George Bush, Marvin, op dat moment hoofd beveiliging van de Towers, moet geweten hebben wat er zich afspeelde. Zo is er een aantal lange stroomonderbrekingen geweest in de dagen voor de ramp. Er waren ook een aantal evacuaties van mensen uit toren gedeeltes, iets dat bijna nooit gebeurde in de tijd ervoor.

In de Zuid toren viel op 8 september de stroom volledig uit en waren er technici bezig. Ze waren alleen omdat er geen toezicht was, iets dat zeer vreemd is omdat het altijd verplicht was dat iemand van de beveiliging toezicht hield op reparaties in de torens. Had Marvin hier de hand in?

De grote stroomonderbreking duurde ongeveer 40 uur en was drie weken tevoren bekend gemaakt. Door deze bekendmaking konden computers op tijd overgeschakeld worden. De bevestiging van deze stroomstoring staat nergens beschreven. Alsof het nooit gebeurd is.

Het is en blijft verdacht stil over deze zaak.

Overigens heeft Zembla op 10 september 2006 een docu gemaakt over 9/11. Helaas heeft Zembla geen diepgaande onderzoekingen kunnen doen met de toen beschikbare gegevens om waarheid vinding te verkrijgen. Of Zembla had opdracht alleen de al bekende feiten openbaar te maken!

Complottheorie sterker dan officiële lezing.

Of er een complot is geweest is tot nu nooit echt bewezen. Wel zijn er aanwijzingen die, op zijn zachts gezegd, zo verdacht zijn dat een complottheorie niet is weg te denken. De bewijzen voor een complottheorie zijn sterker dan de officiële regering- lezing.

Verdachte overname.

Het Duitse bedrijf Convar, dat onderzocht wat er terug te vinden was op de harde schijven, is in 2002 overgenomen door een Amerikaans bedrijf Korff Inc. Kroff Inc. is één van de grootste beveiliging- bedrijven van Amerika, werkt nauw samen met de Amerikaanse regering en is al lange tijd het bedrijf dat de beveiliging van Amerikaanse presidenten op zich neemt.

De Torens.

Er zijn veel zaken met betrekking tot de instorting onderzocht. Ik zal u niet vervelen met alle technische details die door bevoegde instanties zoals FEMA en NIST beschreven zijn.

Onweerlegbaar is dat de Torens instortten alsof ze dat deden in een vrije val. Bij gebouwen is dat onmogelijk omdat de onderliggende structuur het vallende gedeelte zal tegenwerken te vallen. Hierbij komt ook dat het staal in het gebouw bij een instorting zou vervormen en daardoor het gebouw in een andere richting zou doen afbuigen. De torens stortte in alsof het gecontroleerd gebeurde, recht naar beneden!

Zelfs Toren WTC 7, dat niet werd ingevlogen, stortte op dezelfde manier in als de andere.

Staal doorsnijden.

Van de enorme hoeveelheid staal is meer dan 80% snel afgevoerd en hergebruikt zonder dat het werd onderzocht. De 20% die wel werd onderzocht is niet onderzocht op de aanwezigheid van zwavel, aluminium of termiet. Dit zijn stoffen die, gemengd, staal kunnen doorsnijden alsof het boter is, gesneden door een heet mes. Er is op de filmbeelden duidelijk te zien dat er zeer hete vlammen moeten zijn geweest aan de buitenkanten van het gebouw waar de staalconstructie was. Wel is in de rapporten beschreven dat er stalen balletjes zijn gevonden die duiden op de aanwezigheid van, door het leger gebruikte, Termaat. Het leger gebruikt dit om staal te snijden.

Het onderzoeksbureau NIST heeft geen onderzoek gedaan naar eventuele resten van termiet, terwijl dit in Amerika wel wettelijk verplicht is bij een brand in gebouwen hoger dan 7 verdiepingen.

Vliegtuigbrandstof.

Vliegtuigbrandstof kan bij brand een temperatuur bereiken van 1200 tot hooguit 1400 graden. Om staal door te snijden is een temperatuur nodig van ten minste boven de 2400 graden Celsius. Ook werd de schuld van de instorting gegeven aan de constructie van de vloeren. De zogeheten “pancake” constructie.

Deze zou niet bestand zijn geweest tegen de hoge brandtemperaturen van de vliegtuigbrandstof. Uit onderzoek bleek dat dit kletskoek was. De vloeren zijn bij experimenten onderworpen aan nog hogere temperaturen dan de vliegtuig brandstof ooit heeft kunnen bereiken en bleken ruim te voldoen aan de eisen. Bij een brand moet een vloer meer dan twee uur kunnen doorstaan.

De getuigenissen. Verdere bewijslast.

Er zijn brandweermannen die beweren dat in de kelder van een toren een enorme explosie was.

Het NIST heeft onder druk van specialisten, die ( 2013) nog steeds met deze zaak bezig zijn, moeten toegeven dat ze geen verklaring hebben kunnen vinden voor de instorting van de torens. Dit onderzoeksbureau heeft de hele onderzoeksprocedure altijd op de lange baan geschoven. U kunt misschien zelf wel tot een conclusie komen, na het bovenstaande gelezen te hebben, dat er zeer verdachte omstandigheden zijn.

Bewijzen zijn er te over.

Ik weet natuurlijk niet hoe u daar over denkt. Misschien denkt u dat het ver van uw bed is en dat zoiets u nooit zal overkomen.

Om uw interesse vast te houden ga ik nog even door u een aantal bewijzen te overleggen over de aanslag op de Twin Towers.

Explosieven gebruikt.

Er zijn bewijzen te over dat er explosieven zijn gebruikt om de torens te laten instorten. Het invliegen van de vliegtuigen had dit nooit kunnen veroorzaken en dat is al een reden om een andere theorie te bekijken. Er zijn vele getuigenissen van verschillende mensen die beweren explosies gehoord te hebben in zowel de kelder als in en aan de buitenkant van de gebouwen zelf. De laatste bewijzen die zijn gevonden laten zien dat er nucleair materiaal is gebruikt voor de explosies waardoor er verpulvering plaatsvond van een groot deel van het beton waaruit het gebouw was opgebouwd!

Daarbij komt dat de verklaringen en uitleg van de betrokken officiële bureaus, technisch en fysisch gezien, totaal niet kloppen.

Waarom worden er onwaarheden verteld? Waarom worden sommige getuigen, die zich gemeld hebben, niet gehoord? Waarom komen getuigenissen van betrouwbare mensen en getuigen niet voor in die officiële rapporten? Waarom geven de officiële rapporten later – onder druk van specialisten toe – dat ze fouten hebben gemaakt, en verzwijgen de waarheid nog steeds?

Waarom zijn er langere tijd onderhoudswerkzaamheden geweest in de ingestorte torens waarbij veel geboord is in staal en beton?

Er zijn teveel vragen die nog door de regering van de VS en de officiële instanties nog niet zijn beantwoord.

Het Pentagon.

Het zelfde geldt voor het Pentagon. Dat zou ook door een vliegtuig zijn ingevlogen. Ook voor deze theorie is geen bewijs gevonden. Wel zijn er veel bewijzen gevonden die het invliegen van een passagiersvliegtuig tegenspreken.

Wat een groot vraagteken oproept is de kant waar het Pentagon werd ingevlogen. Dit deel was pas gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen. Dat was algemeen bekend.

Er werkten veel minder mensen in de afdeling budget-analyse. ( Erg aardig van de bedenkers van (het invliegen) om rekening te houden met minder slachtoffers.)

Rumsfeld, een beruchte naam.

Wat ook naar voren kwam was dat minister Rumsfeld een dag vóór de ramp, op 8/11 voor de Nationale televisie had verklaard dat 2.3 triljoen dollar weg was en niemand wist waar dat geld was.

Als we de loopbaan en de handelingen van Rumsfeld bekijken is deze man ook niet op de eerste leugen dood gevallen. Heeft hij zich aardig rijk gelogen en gemanipuleerd tot op het misdadige af.

Motieven.

Wat een prachtige samenloop van omstandigheden. In WTC 7 waren documenten die konden bewijzen dat de Amerikaanse regering ( met name de CAI) betrokken was bij onwettelijke acties. Te noemen: moord, onterechte oorlog voering, ontvoeringen, martelingen, valse vlag beschuldigingen, het opzettelijk laten neerstorten van een passagiers vliegtuig, fraude, omkoping, inmenging in binnenlandse zaken van buitenlandse mogendheden.

Zoals u ziet had de CIA in WTC 7 veel informatie over hun praktijken in binnen- en buitenland, die ze graag vernietigd wilde hebben.

In WTC 7 waren andere geheime diensten gevestigd die ook niet zuiver op de graat waren.

In WTC 7 werden ook vele tientallen miljoenen dollars illegaal overgemaakt.

Laten we dan meteen een plan bedenken om die 2.3 triljoen dollar definitief te laten verdwijnen door iets te doen met dat deel van het Pentagon waar onderzoek gedaan kan worden naar het verdwenen geld.

Daar kunnen we ook een vliegtuig, of iets anders, in vliegen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het een vliegtuig was die de schade aan het Pentagon heeft veroorzaakt. Er is een onderdeel van één vliegtuigmotor gevonden. Verder niets dat kan aantonen dat er een Boeiing het gebouw heeft beschadigd.

Wel waren direct na de beschadiging veel onbekende mensen bezig lichte stukken metaal te verzamelen en direct af te voeren. Er gaan twee geruchten.

1. Dat er een soort raket is gebruikt om het gebouw te beschadigen.

2. Dat er ook hier explosieven zijn gebruikt om het gebouw te beschadigen.

Officieel onderzoek steeds meer in het hemd.

Steeds meer specialisten en onderzoekers zijn het oneens met de conclusie van FEMA en NIST, de twee bureaus die officieel het onderzoek moesten doen.

Het collectief van wetenschappers, architecten en andere deskundigen die de waarheid boven water willen hebben groeit steeds meer omdat ze vinden dat er teveel onregelmatigheden zijn die niet volgens de wet zijn onderzocht.

Het zijn vooral deze grote gebeurtenissen die ons met de neus op de feiten drukken. En die feiten zijn dat regeringen en machthebbers zich alles denken te kunnen permitteren omdat de bevolking zichzelf heeft overgegeven aan dit soort “mensen”. Mensen die vertrouwen hebben in een democratie die geen echte democratie is. Als we dit niet vroegtijdig kunnen stoppen zullen we steeds meer de dupe worden van dit soort “mensen” en hun praktijken.

Wanneer u denkt dat het allemaal wel meevalt en dat er geen mensen zijn die zoiets doen, kan ik u alleen maar verwijzen naar internet ( de waarheid 9/11 en andere info ) en dat u zelf uw conclusie trekt uit de stroom van gegevens die beschikbaar is.

Wij betalen hier aan mee!

Het erge is dat wij er aan mee betalen. Niet alleen aan hun rijkdom en hun macht, maar ook aan oorlogen die ze veroorzaken, aan wetten die ze maken om ons te kunnen manipuleren en te onderdrukken als dat nodig is. U betaalt en zij draaien.

Niet alleen financieel hebben ze de macht in handen, ook het militair apparaat, politie en overheden zijn in hun handen. En dat is nog niet alles! De voedselproductie, gas, olie en elektriciteit, drinkwatervoorziening, en veel andere nutsvoorzieningen die steeds meer in handen van deze “mensen” komen. U kunt dit door laten gaan totdat het te laat is!

Dit alles weten belangrijke bestuurders van meewerkende landen ook.

Inlichtingendiensten hebben contact met elkaar en geven informatie aan elkaar door. Vaak zelfs erg slecht! De verantwoordelijke minister(s) krijgen deze informatie ook en nemen daarop besluiten.

Mag ik er dan van uit gaan dat de verantwoordelijke minister(s) ook weet heeft/ hebben van de omstandigheden betreffende het eventueel invliegen van de Twin Towers? Weten dus ook wat de opzet is van de Amerikanen om zulke verschrikkelijke dingen te doen om de achterliggende plannen tot uitvoer te brengen.

Het plan om een vrijgeleide te creëren overal in de wereld de jacht te openen op zogenaamde terroristen.

( Zoals ik al eerder in meerdere artikelen schreef, werd Al- Qaida ook door de Amerikanen opgericht met hetzelfde doel, de jacht op terroristen.)

Als we zien wat de Amerikanen na 9/11 hebben gedaan, zien we ook dat ze daadwerkelijk landen zijn binnengevallen met grote legers. Dat voor elk binnengevallen land weer een andere leugenachtige reden is opgegeven! Een leugen die wij geloven, zoals we teveel geloven. Of hebben we geen interesse?

Onze materiële welvaart.

In een groot aantal Westerse landen hebben we het, materieel gezien, zeer goed. Vooral in vergelijk met landen zoals in het Midden Oosten, Azië en Zuid Amerika. Deze landen worden ook allemaal geïnfiltreerd met Westerse ideeën en producten. Die markten worden geschikt gemaakt om geplukt te worden.

In de Westerse wereld lopen we 110% meer kans te sterven aan onvolwaardig, slecht, met chemische of door antibiotica besmet voedsel dan door terrorisme. Terrorisme wordt ons opgedrongen, want angst voor een aanslag maakt mensen kwetsbaar en gewillig. Slecht en besmet voedsel maakt miljoenen slachtoffers.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel
Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk