Verzekerd van de wieg tot het graf, maar nu met COVID even niet, ….


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #358


Zo is het altijd geweest in Nederland, of zo was het altijd? Berichten overal vandaan laten een ander beeld zien bij het experimentele mRNA vaccin en de ‘PCR’ codes oranje en rood.

Artikel tot stand gekomen met medewerking van verschillende Fa(c)tsforum leden
Update 11-03-2021 (Onder aan de pagina 3 bijdragen)

1). Je hebt een reisverzekering en moet verplicht getest worden van de overheid. Dit schrijft Allainz verzekeringen; “Je verplicht laten testen op het coronavirus is een ‘maatregel van de overheid’. Dit is geen verzekerde gebeurtenis. Deze kosten worden dus niet vergoed. Ook niet als je verzekerd bent voor aanvullende medische kosten.”

Ik moest ineens weer denken aan; “Een verzekering is een paraplu voor als het niet regent”.

2). Allianz; “Een verplichte vaccinatie is een ‘maatregel van de overheid’. Dit is geen verzekerde gebeurtenis. Deze kosten worden dus niet vergoed.”

3). Allianz; “Het afgeven van een negatief reisadvies (kleurcode oranje of rood) vanwege een epidemie is geen geldige reden in de annuleringsverzekering. Je annuleringskosten worden dus niet vergoed. Wij adviseren om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar je de reis hebt geboekt.

4). Allianz; “Het terughalen van reizigers vanwege de sluiting van de grens of vanwege wijziging van de kleurcode is niet verzekerd op de reisverzekering”.

5). Allianz; LET OP; “Als je reist naar een land waar de kleurcode van het reisadvies oranje is, dan worden de kosten voor corona gerelateerde schade niet vergoed. Hierbij maakt het niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent. Het reizen naar een land waarvoor het reisadvies oranje of rood is, raden we ook om deze reden dus nadrukkelijk af. 

6). Allianz: “Het coronavirus valt niet onder de dekking van een natuurramp of terroristische aanslag en de kosten voor het annuleren zijn dus niet gedekt door de verzekering”.

7). 8), 9). etc, etc. Oh ja bij pech onderweg wordt je gewoon geholpen in  een oranje of rode zone. (noot 10 jaar koerier geweest 50 tot 100.000 km per jaar. Nooit hulp nodig gehad, dus om daar een verzekering voor af te sluiten? Alles nalezen? Hier moet je zijn, of niet dus!

In België vonden we dit; “Vaccinatieschade niet verzekerd”.

Met de zoekwoorden “health insurance after COVID vaccine” in het Engels vond ik dit: “Als een verzekeringnemer enig ongemak ervaart na het nemen van het COVID-19-vaccin en in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor behandeling, wordt dit gedekt door de ziektekostenverzekering. Vaccinatiekosten of behandeling / medicatie voor lichte koorts, pijn in het lichaam door lokale artsen na inname van het vaccin worden echter niet gedragen door verzekeraars, aangezien dit geen ziekenhuisopname inhoudt”.

Schade na vaccinatie in de VS

Zoekwoorden: “am I insured after an experimental mRNA COVID vaccine

Verwondingen door het Covid-19-vaccin zullen worden gedekt door een programma dat bekend staat als het compensatiefonds voor tegenmaatregelen, dat in 2010 werd opgericht om de schade te dekken die het gevolg is van vaccins voor een grieppandemie of geneesmiddelen om een miltvuur of ebola-uitbraak te behandelen. en ook Covid-19-vaccins moet dekken, waardoor farmaceutische bedrijven immuniteit krijgen voor mogelijke aansprakelijkheidsprocedures.

Maar volgens advocaten en vaccinatiedeskundigen zal het fonds naar verwachting niet veel remedie bieden aan het publiek. Sinds het begon met het verwerken van claims, heeft het fonds $ 6 miljoen uitbetaald op 29 claims, gemiddeld $ 207.000 per persoon, vergeleken met $ 585.000 gemiddeld per persoon voor een ouder vaccinatiefonds.
Bron: WSJ

the Hill: Een ambtenaar van het detentiecentrum in New Mexico heeft een rechtszaak aangespannen over een vereiste op de werkplek het coronavirus vaccin te ontvangen, de eerste rechtszaak tegen verplichte COVID-19-vaccinatie in de VS.

Bekijk de video van de advocaat hier op the Activist Post

Bekijk ook onderstaande video op ongeveer 09.30 minuut over onverzekerd zijn bij deelname aan een medische experiment, … en mRNA is een experimenteel ‘vaccin’ tot medio 2023 !!

  • In de experimentele fase is niet de farmaceut, niet de overheid maar de arts verantwoordelijk, hoe vindt je dat doktertje?
  • Zonder geïnformeerd consent en een getekende verklaring, … aansprakelijk !
  • Canada / België verzekering geeft geen dekking omdat je meedoet aan een wetenschappelijk experiment

Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015

1 Het wetenschappelijk onderzoek wordt slechts verricht indien op het tijdstip waarop het onderzoek aanvangt, een verzekering is gesloten die de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen door het onderzoek veroorzaakte schade door dood of letsel van de proefpersoon dekt. De verzekering behoeft niet te dekken de schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035881/2015-07-01

Dan nog dit: Wordt een levensverzekering uitgekeerd als je overlijdt na een vaccinatie tegen COVID-19?

Op internet en social media circuleren berichten dat er geen uitkering uit een levensverzekering wordt verstrekt in geval de verzekerde overlijdt na vaccinatie tegen COVID-19. Of dat er geen uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou worden verstrekt, in geval er sprake is van ernstige bijwerkingen na coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. In geval iemand zou overlijden na vaccinatie, of arbeidsongeschikt raakt, wordt de verzekering gewoon uitgekeerd als verder aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Er zijn ons overigens geen gevallen bekend van overlijden of arbeidsongeschiktheid door vaccinatie. Meer over de effecten van de COVID-19-vaccinatie vindt u bij het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb.

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Een gedachte: Hoe moeten we dit bericht plaatsen op waarde. De overheid riep ook al maanden dat verplichte vaccinatie niet aan de orde zou zijn, ook niet via een achterdeur constructie en wat zien we nu. De invoering van het vaccinatie / test paspoort maakt vele locaties niet meer toegankelijk zonder test en/of vaccin. Gelukkig weten we dit al voor de verkiezing, dat geeft ruimte aan slechts een enkele partij, een enkele !

Gezondheid
Als je op dit moment positief getest bent op het coronavirus of symptomen hebt die mogelijk wijzen op het coronavirus, kunnen we je niet accepteren voor een nieuwe verzekering. We raden je aan om te wachten met het indienen van je aanvraag tot je volledig hersteld bent. Bron Reaal

Kunnen verzekeraars naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen?

Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het Coronavirus doorgaans geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het Coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

11-03-2021 Update
Vanaf 25 minuten gaat het over levensverzekeringen die niet uitkeren na dood door ‘vaccin’.

UK COVID-19: your life insurance

In alle gevallen zullen verzekeringen volledig uitkeren, ook als je COVID gehad hebt en weer hersteld aan het werk bent. NERGENS wordt gesproken van afgekeurd vanwege schade door het experimentele vaccin. LEES DE KLEINE LETTERS is nog niet een van toepassing, het wordt doodgezwegen (voorloping)

If you die from Coronavirus ‘vaccine’, your life insurance won’t pay as it’s an ‘experimental medical intervention’

Check with your insurer before you have the vaccine.  It’s reported that some or all life insurance won’t pay out for COVID vaccine related deaths, as the ‘vaccine’ is experimental.   If this is too big a risk for your insurers, should you be taking it?

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk