Is corona besmettelijk of is er iets anders aan de hand?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #348

18 juli 2020, Door Sally Fallon Morell.
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt


Is het coronavirus besmettelijk? Dit is de vierenzestigduizend-dollar-vraag. Het uitgangspunt dat het coronavirus zeer besmettelijk is en ziekten kan veroorzaken, heeft de rechtvaardiging gegeven om hele naties op slot te doen, de wereldeconomie te vernietigen en honderdduizenden werkloos te maken. Van gezichtsmaskers tot sociale distantie, van antivirale middelen tot vaccins, deze maatregelen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat kleine virussen ernstige ziekten kunnen veroorzaken en dat dergelijke ziekten van persoon tot persoon kunnen worden overgedragen. Maar is het coronavirus besmettelijk? Veroorzaakt het zelfs ziekte?

Al in 1799 vroegen onderzoekers zich af wat de oorzaak van griep was, die plotseling opdook – vaak op verschillende plaatsen tegelijk – en niet verklaard kon worden door enigerlei theorie van besmetting. In 1836 merkte Heinrich Schweich, auteur van een boek over griep op dat alle fysiologische processen elektriciteit produceren en presenteerde hij de theorie dat een elektrische storing van de atmosfeer kan verhinderen dat het lichaam het ontlaadt. Hij herhaalde de toen gangbare overtuiging dat de ophoping van elektriciteit in het lichaam de symptomen van griep veroorzaakt en dat uitbraken te wijten waren aan atmosferische ‘invloeden’ – vandaar de naam influenza.

INFLUENZA EN ELEKTRICITEIT.

Omdat we de elektrische aard van de zon kennen, kunnen we enkele interessante observaties doen. De jaren 1645-1715 waren een periode die astronomen het Maunder-minimum noemen, toen de zon erg stil was. Astronomen hebben gedurende die periode geen zonnevlekken waargenomen en het noorderlicht bestond niet; toen, in 1715, kwamen zonnevlekken weer tevoorschijn, net als het noorderlicht. De zonnevlekactiviteit nam toe en bereikte een hoogtepunt in 1727, en in 1728 verscheen griep in golven op elk continent. Zonnevlekkenactiviteiten werden gewelddadiger tot ze een hoogtepunt bereikten in 1738, toen artsen griep meldden bij zowel mens als dier, inclusief honden, paarden en vogels, vooral mussen. Volgens sommige schattingen zijn twee miljoen mensen omgekomen tijdens de tienjarige pandemie.

Deze en andere feiten over het verband tussen griep en elektriciteitsstoringen komen uit een opmerkelijk boek, ¨The Invisible Rainbow,¨ door Arthur Firstenberg.(1) Firstenberg beschrijft de geschiedenis van elektriciteit in de VS en de rest van de wereld in elke stap naar meer elektrificatie, samen met de uitbraken van ziekten die ermee gepaard gingen. De eerste fase omvatte de installatie van telegraaflijnen. Tegen 1875 vormden deze een spinnenweb over de hele aarde van in totaal zevenhonderdduizend kilometer, met voldoende koperdraad om de aardbol bijna dertig keer te omcirkelen, en er was meteen een nieuwe ziekte genaamd neurasthenie.

Buiten de VS erkenden wetenschappers elektriciteit als een van de oorzaken van neurasthenie. Net als degenen die tegenwoordig aan “chronische vermoeidheid” lijden, voelden patiënten zich zwak, uitgeput en konden ze zich niet concentreren. Ze hadden hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, dobbers in de ogen, een snelle hartslag, pijn in het hart en hartkloppingen; ze waren depressief en hadden angstaanvallen. Dr. George Miller Beard merkte op dat de ziekte zich verspreidde langs de routes van spoorwegen en telegraaflijnen. Het leek vaak op verkoudheid of griep en greep meestal mensen in de bloei van hun leven.

Het jaar 1889 markeerde het begin van het moderne elektrische tijdperk en ook van een dodelijke grieppandemie, die volgde op de komst van elektriciteit over de hele wereld. Firstenberg zegt: “Influenza sloeg explosief en onvoorspelbaar toe, keer op keer in golven tot begin 1894. Het was alsof er iets fundamenteels was veranderd in de atmosfeer.” Artsen waren verbaasd over de grillige verspreiding van influenza. William Beveridge, auteur van een leerboek over griep uit 1975, merkte bijvoorbeeld op: “Het Engelse oorlogsschip Arachne voer voor de kust van Cuba zonder enig contact met land. Niet minder dan 114 mannen van een bemanning van 149 werden ziek met griep en pas later werd vernomen dat er tegelijkertijd uitbraken waren in Cuba. ” (1)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog installeerden regeringen aan beide kanten van het conflict antennes die uiteindelijk de aarde bedekten met sterke radiosignalen. In 1918 sloeg het noodlot toe. De Spaanse griep maakte naar schatting vijfhonderd miljoen mensen ziek – ongeveer een derde van de wereldbevolking – en doodde maar liefst vijftig miljoen mensen, meer dan de Zwarte Dood van de veertiende eeuw. Degenen die op militaire bases woonden, waar de antennes routinematig werden geïnstalleerd, waren het meest kwetsbaar. Een veel voorkomend symptoom was bloeding – uit de neusgaten, het tandvlees, de oren, huid, maag, darmen, baarmoeder, nieren en hersenen. Velen stierven door bloeding in de longen, de slachtoffers verdronken letterlijk in hun eigen bloed. Tests toonden een verminderd vermogen van het bloed om te stollen, mogelijk het gevolg van grieppatiënten die hoge doses aspirine kregen.

Het jaar 1957 markeerde de installatie van radar wereldwijd. De “Aziatische” grieppandemie begon in februari 1957 en duurde een jaar. Een decennium later lanceerden de VS achtentwintig satellieten in de Van Allen-gordels als onderdeel van het Initial Defense Communication Satellite Program (IDCSP), waarmee de “Hongkongse” grieppandemie begon, die begon in juli 1968. Zoals Firstenberg opmerkt: ” In elk geval – in 1889, 1918, 1957 en 1968 – de elektrische omhulling van de aarde. . . was plotseling en diep gestoord ”, en daarmee ook de elektrische circuits in het menselijk lichaam.

De westerse geneeskunde besteedt weinig aandacht aan de elektrische aard van levende wezens – planten, dieren en mensen – maar bergen bewijzen wijzen erop dat zwakke stromingen alles beheersen wat er in het lichaam gebeurt om ons in leven en gezond te houden. Van de stolling van het bloed tot de energieproductie in de mitochondriën, zelfs tot kleine hoeveelheden koper in de botten, die stromingen creëren voor het behoud van de botstructuur – alles kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van elektriciteit in de atmosfeer, en vooral ‘ vuile ”elektriciteit, die wordt gekenmerkt door veel overlappende frequenties en grillige veranderingen in frequentie en spanning.

De Chinese geneeskunde heeft de elektrische aard van het menselijk lichaam al lang erkend en heeft een systeem ontwikkeld om de “accumulatie van elektriciteit” die tot ziekte leidt onschadelijk te maken. Het heet acupunctuur. Veel dingen die we instinctief doen, helpen ook om elke ongezonde stroomopbouw los te laten – de moeder die het hoofd van haar baby aait of die de ruggen van haar kinderen krabt om ze te helpen in slaap te komen, de liefkozingen van geliefden, wandelingen op blote voeten, massages en zelfs handdrukken en knuffels – allemaal nu streng ontmoedigd door gezondheidsautoriteiten (2) terwijl we het spook van de politie onder ogen zien die ‘s nachts binnenstormt om ervoor te zorgen dat papa op de bank slaapt.

Ben ik dit aan het verzinnen? De Washington Post publiceerde onlangs een artikel waarin een moeder haar tienerzoon uitlegde waarom ze hem niet kon omhelzen tijdens quarantaine; en een functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) suggereert dat volksgezondheidsfunctionarissen de huizen van mensen moeten betreden en ‘op een waardige manier’ degenen die positief testen moeten verwijderen om te voorkomen dat de rest van het gezin wordt besmet. (3)

 Nu verder naar het tijdperk van internet en mobiele telefoons. Volgens Firstenberg resulteerde het begin van de mobiele telefonie in 1996 in grotere sterftecijfers in grote steden als Los Angeles, New York, San Diego en Boston. In de loop der jaren hebben draadloze signalen op meerdere frequenties de atmosfeer steeds meer gevuld, samen met mysterieuze uitbraken zoals SARS (ernstig acuut respiratoir syndroom) en MERS (ademhalingssyndroom in het Midden-Oosten).

5G ROLLOUT EN COVID-19

Op 26 september 2019 schakelde Wuhan, China, de vijfde generatie (5G) draadloos in en lanceerde officieel 5G op 1 november, met een raster van ongeveer tienduizend antennes – meer antennes dan er in de hele VS bestaan – allemaal geconcentreerd in één stad. Al snel hoorden we over een vreemde nieuwe ziekte die uit deze sterk geïndustrialiseerde locatie kwam. Een piek in zaken deed zich ook voor op 13 februari, dezelfde week dat Wuhan zijn 5G-netwerk inschakelde voor het volgen van verkeer.

Ziekte volgde de installatie van 5G in alle grote steden in Amerika, te beginnen met New York in de herfst van 2019 – in de bovenstad, de binnenstad en het centrum van Manhattan, samen met delen van Brooklyn, de Bronx en Queens – die allemaal latere hotspots voor het coronavirus werden. Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland en Atlanta volgden al snel, met nu zo’n vijfduizend dorpen en steden.

Europeanen hebben ook een sterke correlatie gezien met de uitrol van 5G. Bartomeu Payeras i Cifre, een Spaanse epidemioloog, heeft de uitrol van 5G in Europese steden en landen in kaart gebracht met gevallen per duizend mensen. Zijn analyse toont “een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal besmettingen met het coronavirus en de 5G-antennelocatie.” (4) De stad Milaan en andere gebieden in het noorden van het land hebben bijvoorbeeld de dichtste 5G-dekking, niet Rome. Hoewel de belangrijkste luchthaven van Italië in Rome ligt, telt Noord-Italië tweeëntwintig keer zoveel gevallen van coronavirus. In Zwitserland hebben telecommunicatiebedrijven meer dan tweeduizend antennes gebouwd, maar de Zwitsers hebben ten minste een deel van de uitrol van 5G stopgezet vanwege gezondheidsproblemen. Per hoofd van de bevolking heeft Zwitserland veel minder gevallen van coronavirus gehad dan de nabijgelegen landen Frankrijk, Spanje en Duitsland, waar 5G op volle kracht vooruit gaat. Bijzonder opmerkelijk is het kleine land San Marino, het eerste land ter wereld dat 5G installeerde (in september 2018). De burgers zijn het langst blootgesteld aan 5G en het hoogste besmettingspercentage van het coronavirus: vier keer hoger dan Italië (dat in juni 2019 5G implementeerde) en zevenentwintig keer hoger dan Kroatië, dat geen 5G heeft geïmplementeerd. Op het platteland is de ziekte die wordt toegeschreven aan het coronavirus licht tot onbestaande.

Iran kondigde in februari 2020 aan dat het “alle voorbereidingen had getroffen die nodig waren voor de lancering van het 5G-netwerk” en dat het de uitbreiding van de bijbehorende 4G-LTE-infrastructuur had voltooid “naar bijna alle steden, dorpen en dorpen in het land.” (5) Daar hangen de eerste Covid-19 gevallen samen met deze aankondiging .(6) Korea heeft meer dan zeventigduizend 5G-bases geïnstalleerd en had in  medio maart meer dan achtduizend ziektegevallen gemeld. Japan is begin februari 2020 begonnen met het testen van 5G in tunnels in Hokkaido, en deze stad heeft nu de meeste gevallen van coronavirus in Japan, zelfs meer dan Tokio.

In Zuid-Amerika heeft de uitrol van 5G plaatsgevonden in Brazilië, Chili en Ecuador, en in Mexico, die allemaal veel gevallen van coronavirus hebben. Landen zonder 5G (zoals Guyana, Suriname, Frans-Guyana en Paraguay) hebben geen gevallen gemeld, hoewel de sanitaire voorzieningen in deze landen waarschijnlijk primitiever zijn. Paraguay doet wat alle landen zouden moeten doen: een nationaal glasvezelnetwerk opbouwen zonder toevlucht te nemen tot 5G.

Het 5G-systeem is ook geïnstalleerd op moderne cruiseschepen en in veel zorginstellingen. Bovendien staan de zorginstellingen vol met elektronische apparatuur, waarvan sommige zich direct naast de hoofden van zeer zieke patiënten bevinden. Mensen met elektrische gevoeligheid kunnen niet in de buurt van veel ziekenhuizen en verpleeghuizen komen.

Noot: Voor mij een heel aannemelijk verhaal maar bedenk dat iets noot zwart wit is. Bedenk dat ook hele volksstammen ondervoed zijn, vaak niet geaard zijn vanwege hun schoeisel. | Uitputting Landbouwgronden Medisch Dossier | dé noodzaak van aarden |

– HM

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk