Dokters & Verpleegkundigen overtreden de Code van Neurenberg

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #337


Het artikel van maandag liep een beetje uit de hand, al schrijvend: Wist je dat -LEF- het enkelvoud is van -LEVEN- ? Hiermee schiet ik mijn doel voorbij, het waarschuwen van dokters en verpleegkundigen die op dit moment misdaden aan het begaan zijn of zullen begaan die onder het oorlogsrecht vallen. Geen enkele opdracht van de overheid kan hen daar voor beschermen, eigen verantwoording, …. lees verder

Je krijgt een ondertekende brief van de overheid; “Morgen moet je die en die persoon gaan vermoorden”. Wat zeg je dan; Ik kijk wel uit, ik ben niet gek”. Precies !! Maar nu ga je mensen inenten met een bewezen experimenteel mRNA ‘vaccin’ waar al legio doden mee zijn gevallen? Ben ik nu gek of ben jij zwaar geschift?

OORLOGSMISDAAD dokter, verpleegkundige

Wir haben es nicht gewusst

Voor alle dokters en verpleegkundigen. Stel een duidelijke juridische verklaring op en laat elke patiënt tekenen dat men het gelezen en begrepen heeft voor vaccinatie. U bent het namelijk die voor de rechtbank staat, niet de politiek en niet de farmaceutische industrie. U bent verantwoordelijke bij dood en schade. Noot: Ik zou een familielid ook laten tekenen zodat duidelijk is dat dit niet onder dwang tot stand gekomen is !!

De Code van Neurenberg

  1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn, om toestemming te geven; zou zo gesitueerd moeten zijn dat hij in staat is, zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, pressie, misleiding of enige andere verborgen vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp, zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. 

Noot: Ga er maar van uit dat de farmaceutische industrie -NU- hun graf aan het graven zijn, hun hand overspeeld heeft. De opstelling / medewerking van dokters en verpleegkundigen -OP DIT MOMENT- maakt uit of en hoe jij de dans nog kunnen ontspringen en de hele praktijk van chemische medicijnen, chemotherapie, bestralingen, het zal allemaal meegenomen worden. lees er hier meer over

Aansprakelijkheid artsen en verpleegkundigen (met de huidige kennis en inzichten)

Update 15-02-2021 10.45 uur
German Nursing Home Whistleblower: “Elderly Dying After COVID Vaccine”

Let op: Kijkt men naar juridische zaken zoals de bijsluiter. Er is ook nog “het geweten”. Als burger ben ik bovengemiddeld geïnformeerd en heb nu al -NUL- vertrouwen in het chemische geneesmiddelen arsenaal van “de dokter”. Spreek je uit – NU- of wees straks het slachtoffer van je eigen geweten.

Mike Donkers hierover (Factsforum | dotcom.radio)

Volgens het (satanische) maritieme recht is telkens als je iets MOET van de overheid er sprake van een EENZIJDIG CONTRACT. De ‘toestemming’ die je verleent is dan impliciet (implied consent). Volgens de Neurenberg Code mogen overheden echter de bevolking niet aan medische experimenten blootstellen zonder dat men op de hoogte wordt gesteld van de procedure(s) en de hieraan verbonden risico’s en gevaren. Dit heet ‘informed consent’. De parasitaire ‘elite’ werkt graag met implied consent. Door een no consent-verklaring af te geven aan in dit geval de schoolleiding geef je expliciet aan niet deel te willen nemen aan hun eenzijdige contract, hun psychologische gedragsexperimenten en hun medische proeven op levende mensen. Dat is heel wat anders dan je ‘soeverein’ verklaren tegenover de koning en dan weer doorgaan met je leven en gewoon belasting betalen! Let trouwens goed op het ‘onderwijs’ dat je kinderen krijgen, want ze zetten nu steeds meer in op ‘kinderrechten’ en de term ‘assent’. wat inhoudt dat ze kinderen op steeds jongere leeftijd willen laten beslissen over hun eigen lot (na jarenlange indoctrinatie uiteraard). Stemrecht verlenen aan 16-jarigen valt hier ook onder, evenals de ‘klimaatspijbelaars’. Er is een marxistische agenda om ons onze kinderen af te nemen en ze tot een soort NWO Jugend te maken die hun eigen ouders gaat aangeven!

Nadat bekend was geworden welke gruwelijke experimenten er plaats hadden gevonden op levende mensen in de concentratiekampen o.l.v. Mengele is de zogeheten Neurenberg Code opgesteld. Deze stelt dat er geen medische experimenten op onschuldige burgers mogen worden uitgevoerd en dat als er sprake is van menselijke experimenten de proefpersonen 100% op de hoogte dienen te worden gesteld van zowel de medische procedure als de daarmee gepaard gaande risico’s. Als de proefpersoon hiervan op de hoogte is gebracht en expliciet zijn/haar toestemming hiervoor verleent is er sprake van ‘informed consent’ (geinformeerde toestemming). Hier staat ‘implied consent’ (impliciete/veronderstelde toestemming) tegenover, wat natuurlijk niets meer is dan een sneaky manier om potentieel schadelijke medische handelingen te kunnen verrichten op levende mensen (bijv. door te stellen dat er geen risico’s zijn verbonden aan de injecties en ook geen bijsluiter te verstrekken). Let wel, volgens de Neurenberg Code is dit een OORLOGSMISDAAD!

En beste dokters, ik hoop dat je op de hoogte bent dat een levend virus niet bestaat en ook nooit heeft bestaan. Dat hebben ze jullie prachtig wijs gemaakt. Dus ook de vaccinatie industrie is hocus pocus. neem kennis van de onderstaande video. Het kan toch niet zijn dat er een heel leger burgers dit al jaren weten terwijl jullie van toeten nog blazen weten, ik denk dat dit wel het geval is, … KIJK !!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk