Wordt de bevolking bedrogen door de politiek!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #334


De regering heeft van de rechter gehoord dat ze niet genoeg doen aan het milieu in Nederland. De kortgedingrechter in Den Haag maakte bekend dat de Nederlandse staat meer moet doen tegen de luchtvervuiling.  Milieudefensie en Urgenda eiste in kort geding dat de regering snel maatregelen neemt om de luchtvervuiling terug te dringen.

Met die uitspraak in hoger beroep, op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, bekrachtigt het hof de gerechtelijke uitspraak uit juni 2015. Urgenda – een organisatie die de verduurzaming van Nederland wil versnellen – en negenhonderd mede-eisers wonnen toen de door hen aangespannen ‘Klimaatzaak’ tegen de staat.

De staat moet met de billen bloot.

Maar hoe doe je dat! Hoe kan je op een handige manier ervoor zorgen dat iedereen denkt dat je de uitspraak van de rechter volgt. En hoe kan je ervoor zorgen dat de industrie – de grootste vervuilers – dit niet hoeven te betalen. Wat uiteindelijk toch op het bordje van de consument wordt gelegd omdat de producent elke prijsverhoging doorberekend in de prijs van een product!

Eenvoudig.

Je bedenkt iets dat eigenlijk niet toepasbaar en te duur is! Maar dan kan je wel kan zeggen dat je er alles aan hebt gedaan om het milieu beter te maken.

Dan kunnen Milieudefensie, Urgenda en de rechterlijke macht op hun kop gaan staan, ze kunnen niets doen!

Even een kort stukje geschiedenis.

We hebben in Nederland, maar ook in Europa, een groot gasnet liggen. Het Nederlandse gas werd goedkoop verkocht naar andere Europese landen. Nu de gasbel opraakt, Groningen instort, reden waarom de gaskraan dicht gedraaid gaat worden, raken we deze inkomsten kwijt. Het plan bestaat al langer om het gas uit Noorwegen en Rusland hier in te kopen en het gasnet te gebruiken om dit gas over Europa te blijven verdelen.

Hiervoor heeft Woutertje Bos, ooit een minister die de Nederlandse staat al miljarden heeft gekost – ABN- Amro/ Fortis – en het aankopen van een stuk gasnet in Duitsland voor 1.2 miljard, en daarvoor 400 miljoen teveel heeft betaald! Uiteindelijk weggegooid geld bleek. Bedankt Wouter!

Nieuwe mogelijkheden.

Nu zijn Duitsland en Rusland bezig met een gasleiding door de Oostzee. Dit omdat Oekraïne een onbetrouwbare partner is voor Rusland wegens de enorme rotte wortel die de EU voor de Oekraïne neus heeft hangen.

Maar dit heeft wel tot gevolg dat Duitsland het Russisch gas gaat distribueren!

Nu moet er compensatie gevonden worden omdat Russisch gas vies is geworden omdat Rusland allerlei zwarte pieten krijgt toegespeeld! En de gedachte inkomsten uit de distributie wegvallen. Daarom moeten we van het gas af.

Niet omdat gas vervuilend is, zeker niet, het is na kernenergie het schoonst! En ook het goedkoopst!

De vervuiling van zonnepanelen, accu’s van elektrische auto’s en windmolens is vele malen groter! En omdat wind en de zon soms verstek laten gaan, is het een onzeker factor die moet worden aangevuld.

Gaan we aanvullen met kolencentrales, gascentrales, Biomassacentrales of kiezen we toch voor kernenergie!

U ziet dus dat het niet zomaar een gelopen race is en er veel haken en ogen aan dit regeringsplan zitten die nauwelijks oplosbaar zijn!

Maar we moeten van het gas af. We moeten van diesel af, ondanks dat diesel minder gevaarlijk is dan benzine van wegen het Nano fijnstof dat door benzine auto’s wordt uitgestoten. Dit Nano fijnstof komt direct in het lichaam omdat het geen barrières heeft en overal kan doordringen!

En uit een liter olie kan meer benzine gehaald worden dan diesel. Een niet onbelangrijk argument voor de oliemaatschappijen.

Dus kunnen we beter overgaan op Waterstof. Dat is schoon! Maar helaas liggen de ontwikkelingen hiervan al jaren in de ijskasten van grote multinationale ondernemingen en oliemaatschappijen! Oliemaatschappijen zijn er wel mee bezig, maar het opwekken is kostbaar en vraagt ook energie. Dus waterstof is nog geen gelopen race.

Terwijl een Nederlander heeft uitgevonden dat je waterstof in poedervorm makkelijk kan meenemen als opslag in de auto!

Maar veronderstel!

Maar veronderstel dat we allemaal aangesloten zijn op elektra. Dan moeten alle elektrische leidingen vervangen worden omdat de huidige leidingen de enorme toename niet aankunnen.

Daartegenover staat dat ook het gasnet deels vervangen moet worden omdat het verouderd is.

En alleen op elektra is ook een beetje eng! Een knopje omdraaien of een storing. Dan geen warmte, geen mogelijkheid om te koken, niets meer!

Nee, dan liever aan het gas!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.

Noot: Ik was al een paar jaar geleden van het gas af in 2016. Niet voor de gedroomde nu actuele Green Deal, maar voor de eigen portemonnee. de kosten zo laag mogelijk met goede isolatie en en lucht / water warmte pomp op zonne-energie (20 panelen 2014) Dat liep iets anders want diezelfde overheid bleek WEER de onbetrouwbare partner en het financiële plaatje werd gesloopt met de afbouw van de saldering.

Nu inmiddels plan A toch is doorgegaan, emigreren naar Frankrijk omdat de voedselketen net zo onbetrouwbaar is als de overheid of mede dankzij de overheid. Ik maak nu weer een plan om ons nieuwe stekje comfortabel te maken met een laag energiegebruik maar nooit meer met zonnepanelen. heat pipes die direct het huis water en het huis verwarmen daar kan de overheid niet aan sleutelen en wederom betere isolatie en alleen de houtkachel voor de verwarming in koude dagen. Comfort is de insteek, op 350 euro houtstook valt weinig te bezuinigen per jaar en zes gaskruiken voor het eten koken voor 180 euro totaal.

– HM

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk