Beste Burgermeester(s), wanneer gaat ‘uw’ verstand in werking?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #316


Het is nu nog niet te laat om tot inkeer te komen, nog niet, maar de problemen van de avondklok komen nu mogelijk naar iedere gemeente en voordat “U” de laatste restjes respect gaat verliezen wordt het hoog tijd het tij te keren, wordt het tijd uzelf te informeren en niet meer met een “ONWETTELIJK” bevel aan de slag te gaan TEGEN de burgers. “Wij” zijn het probleem niet maar “U” !!

Volgens de gouden standaard van de geneeskunde moeten wetenschappelijke onderzoeken aan regels voldoen. Aan geen van die wetenschappelijke regels is -OOIT- voldaan betreffende het bestaan van -LEVENDE- virussen, tot die conclusie kwam ook het Duitse Hoge Gerechtshof in 2016 in de zaak van Dr Stefan Lanka.

Dus voor alle duidelijkheid, een virus moet leven om te kunnen muteren, en het moet buiten het lichaam zelfstandig kunnen leven om iemand te kunnen besmetten !

De hele Corona / Co\/id 19 waar al 316 dagen deze gekte aan opgehangen wordt is dus èèn grote leugen beste Burgermeester, en U bent onderdeel van dat probleem, onderdeel van die leugen. U kan of weigert zelfstandig na te denken !

Oproepen aan de bevolking om zich aan de wet te houden werkt dus averechts, U bent het probleem als vazal van het partijkartel.

In eigenbelang, overdenk uw positie nu U er nog ‘redelijkerwijs’ mee weg kan komen. Als binnenkort hier de gehele wereld kennis van gaat nemen is ontslag nemen geen optie meer.

De processen tegen U en de zijne zullen in omvang de Neurenberg rechtsgang overtreffen en het aantal “Ich hab es nicht gewusst“, misdaden kunnen aansluiten in een lange rij.

Alle maar dan ook alle maatregelen die uitgevaardigd zijn afgelopen jaar zijn in strijd met de grondwet en velen met de Code van Neurenberg

Van een burgermeester mag ook verwacht worden de wet na te leven evenals de politie die eveneens de door het afgelegde eed verloochenen.

In mijn vorige gemeente Geertruidenberg had ik al in de gaten uit welk hout de Burgermeester gesneden was toe de loco burgermeester ontslagen werd afgelopen zomer. Ik heb toen gelijk besloten te stoppen bij de locale omroep om hen niet tussen twee vuren te brengen op -DAT- moment omdat zij afhankelijk zijn voor een deel van overheidsgelden. Nu is de situatie echter onhoudbaar geworden, ook al zijn veel van de rellen aangezet door agenten in burger (video bewijzen van vele burgerjournalisten) en net als BLM in de VS wellicht ook betaalde Soros relschoppers hier bij de avondklok protesten / rellen.

Bedenk dat aan dit alles snel een einde kan / gaat komen. Een exacte tijdsspanne is daarbij niet aan te geven. Ik zou iedere burgermeester het advies willen meegeven om de situatie in de V.S. nauwlettend in de gaten te houden en vooral de woorden van inmiddels ex President, Donald, J Trump. “I’ll be back in some other form”, waren zijn afscheidswoorden.

Op het moment dat deze woorden in actie zijn omgezet is er geen vluchtweg meer open.

U volgt nu de onwettelijke orders van de overheid en daarmee staat U rechtsreeks onder bevel van de verderfelijke Nieuwe Wereld Orde, de gevolgen voor U en uw gezin zullen voor uw eigen verantwoording zijn.

Enig idee hoe het gaat voelen als u wellicht door uw eigen familie en gezin verstoten wordt?


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk