20 Januari een git ZWARTE dag in de geschiedenis


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #311


Deze dag in de geschiedenis 20-01-2021, liet zien dat met giga fraude, het stelen van de Amerikaanse verkiezingen, zichtbaar voor een ieder in de nacht van 3 November 2020, met fraudeleuze rechters, met fraudeleuze kiesmannen, met zwijgende media, met ontelbare bewijzen, de laatste horde genomen werd om de dictatuur die ingegaan was op 17 Maart 2020 vaste grond te verschaffen, wereldwijd !

update Mike 21-01-2021

Het is een slechte misdaad om te proberen vals te spelen bij de verkiezingen. Het is een ergere misdaad om daadwerkelijk vals te spelen bij de verkiezingen. Het is de ergste misdaad van al om een verkiezing te stelen, frauduleuze resultaten te certificeren om zo de finish te halen. Er liggen nu maximale straffen op tafel en we hebben ze allemaal betrapt. Zet je schrap

20-01-2021 gaat het geschiedenisboek in als een GIT ZWARTE dag

Dit kan en mag niet ongestraft blijven, dit gaat ook niet ongestraft blijven daar heb ik alle vertrouwen in. Maar tot die tijd heeft het voor mij geen enkele zin om ook maar ergens over te schrijven. Niets is meer belangrijk dan onze vrijheid. Ik ga deze pagina ook niet als RSS feed promoten. Mensen die vinden dat het stil is kunnen dit lezen als ze zelf naar de site komen om te kijken wat er loos is. Voor het eerst sinds augustus 2018 is er geen dag voorbij gegaan of ik had wel wat te melden, inclusief de medeschrijvers. Buiten de podcast aanstaande zondag zal ik dan ook niets te melden hebben of het moet juist hier over gaan.

Ik ben sprakeloos dat zoiets zo openbaar ten toon gespreid kon worden zonder een totale opstand, totale verbijstering … !

20 januari 2021 vielen alle domino’s,
ze lieten mij achter totaal sprakeloos
Het werd een git zwarte dag
en niet alleen voor het land met de Amerikaanse vlag
En ook al hebben de Trump supporters zich voorbeeldig gedragen
voelt de rechtschapen wereld zich voor het moment verslagen
Maar met een rechte rug gaat de mensheid
alleen maar voor de waarheid

Mike Donkers (laatste nieuws ga naar het fa(c)tsforum)

Na de gebeurtenissen van gisteren te hebben gadegeslagen en X22 beluisterd te hebben kom ik uit op de volgende samenvatting:

Joe Biden is geen legitieme president en zijn ambtsperiode zal van zeer korte duur zijn, naar alle waarschijnlijkheid hooguit 30 dagen. Trump heeft het stokje over gegeven aan het leger en heeft hier goede redenen voor. We hadden allemaal gehoopt dat Biden voor het oog van de wereld op dat podium gearresteerd zou worden, maar hoe had dit er uit gezien voor de massa? ‘Trump is een dictator, dit is een staatsgreep!’. Nu Trump officieel uit het beeld is verdwenen is het aan het leger om Biden uit zijn ambt te zetten. The only way is military, alle andere overheidsinstellingen zijn volkomen corrupt.

Weet je nog dat Trump op 12 januari in die speech bij de grensmuur in Texas zei dat het activeren van het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet, een artikel dat stelt dat een president uit zijn ambt gezet mag worden als hij/zij fysiek of mentaal ongeschikt is voor deze functie, nul risico voor hemzelf presenteerde maar Joe Biden wel eens zou kunnen achtervolgen? Dat is exact wat er gaat gebeuren en Trump wist dit! In een aantal Q-posts vinden we verwijzingen naar 11.3. We weten nu dat dit geen datum is, maar een wettelijke bepaling die in de tijd van McCarthy is vastgelegd die stelt dat als er sprake is van een onwettige president die in dienst staat van een staatsvijandelijke mogendheid het leger de volmacht heeft om deze president te ontheffen van zijn functie. Heeft dit betrekking op Joe Biden? Nou en of! Hij is d.m.v. stemfraude aan de macht gekomen en staat volledig in dienst van China. En beide kunnen keihard worden bewezen!

Kunnen we uit de Q-posts een soort van tijdlijn achterhalen om te zien wanneer wat gaat gebeuren? We weten dat post 3232 is uitgekomen: Trump heeft op 19 januari om 4:49 EST alle bewijs vrijgegeven m.b.t. Crossfire Hurricane, de illegale bespionering van zijn campagneteam voorafgaand aan de vorige verkiezing in 2016. Volgens Q is dit marker 1, te zien aan de datum en tijd op dat horloge. Marker 2 is opnieuw een post met een horloge, deze keer met 27 als datum en 3:06 als tijd. Dat is volgende week woensdag al! We hebben geen idee wat er dan precies gaat gebeuren, maar als ook deze post waarheid wordt kunnen we slechts een week na de inauguratie van Biden vuurwerk verwachten! Er zijn in totaal 9 markers, maar 3 t/m 8 worden niet onthuld in de Q-posts omdat de vijand ook meeleest. Marker 9, genoemd in posts 3716 en 3717, gaat over de eerste arrestatie en deze zal wereldschokkend zijn!

Dan hebben we nog post 658 en 659, die spreken over ‘We The People’ en ‘Freedom Day’ en de datum is 31 januari.  Dat is op een zondag en de laatste dag van januari. Verder hebben we nog ‘done in 30’ (posts 870, 1280 en 1281) en we weten dat Gen. Flynn hier iets mee te maken heeft. Flynn’s Twitter-account is inmiddels permanent verwijderd, maar er bestaat een tweet waarin Flynn generaal George Washington citeert die zijn troepen op 31 december 1776 aanspoort om nog 1 maand bij te tekenen als soldaat:

My brave fellows, you have done all I asked you to do, and more than can be reasonably expected; but your country is at stake, your wives, your houses and all that you hold dear. You have worn yourselves out with fatigues and hardships, but we know not how to spare you. If you will consent to stay one month longer, you will render that service to the cause of liberty, and to your country, which you probably can never do under any other circumstances.

Als we 30 dagen doortellen vanaf 20 januari komen we uit op een einddatum van 18 of 19 februari, afhankelijk van of je begint te tellen op 20 of 21 januari. Van Flynn weten we ook dat hij weet ‘waar de lijken begraven liggen’. M.a.w. Flynn weet ALLES! Hij zal een sleutelrol gaan spelen in het ten val brengen van dit illegale marxistische regime dat door een staatsgreep aan de macht is gekomen en op geen enkele populistische steun kan rekenen, getuige het feit dat Trump meer bezoekers trok bij zijn vertrek dan Biden met zijn komst.

Dat Biden en zijn team allesbehalve goed vallen bij het leger blijkt uit verschillende zaken:

De National Guard keerde presidentiele stoet de rug toe toen ze voorbij reden.

Trump nam de ‘football’ met de nucleaire codes mee i.p.v. deze over te dragen aan het team van Biden. Inmiddels heb ik begrepen dat er een tweede ‘football’ wel is overgedragen aan Bidens team met nieuwe codes die gisteren in zijn gegaan om 12 u ‘s middags. Wat als ze Biden en zijn mensen niet-werkende codes hebben verstrekt en dat Trump alsnog beschikt over de juiste codes? Het mag duidelijk zijn dat deze oorlogszuchtige maniakken dergelijke macht helemaal niet gegeven mag worden!

Het Pentagon weigert het team van Biden op de hoogte te stellen van zogeheten ‘special ops’, zowel in binnen- als buitenland. Dit maakt de Biden-regering vleugellam als het gaat om ‘intelligence’ (geheime informatie) m.b.t. nog lopende missies die door Trump in gang zijn gezet.

Opvallend aan de inauguratie was verder nog het tijdstip wanneer Kamala Harris en Joe Biden zijn beedigd gisteren, als ook de volgorde. Om 11.50 u werd Harris beedigd en kort daarna Biden. Dit is ongrondwettelijk omdat eerst de president moet worden beedigd en daarna pas de vice-president en niet andersom. Daarnaast had dit vanaf exact 12 u moeten gebeuren en niet daarvoor. Er gaan stemmen op die beweren dat alleen al om deze reden Biden en Harris niet legitiem zijn – immers, ze zijn in de laatste 10 minuten van het presidentschap van Trump beedigd. Ik heb echter begrepen dat dit wel degelijk wettelijk is, maar het is wel een teken van disrespect voor Trump. Hoogmoed komt voor de val.

Dit is zo’n beetje wat ik aan informatie bij elkaar heb weten te sprokkelen een dag na de illegale installatie van Biden en Harris. We moeten nog even doorbijten, maar het is nog lang niet over. Hold the line!


Hold the Line, Yes maar tot de tijd dat HEEL de wereld weet en ziet dat er dingen gebeuren ga ik mij niet meer inzetten om de zombies van dienst te zijn, waar is iedereen, waar zijn de demonstraties en hulp, ondersteuning voor mede wereldburgers in nood. Vanaf 17 Maart is de gehele wereld een dictatuur en gisteren werd daar de handtekening onder gezet voor het oog van de wereld, onwettig of niet ! (laatste nieuws ga naar het fa(c)tsforum) Ik zie het voorlopig even niet zitten om mijn best te doen voor, … ja voor wie eigenlijk? Zou een ieder eens niet zelf met met zijn luie kloten uit de bank komen om zijn eigen hachje te redden?

– HM
Welkom in de Nieuwe Wereld Orde – Sinds 17 Maart 2020

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk