POLITICI EN AMBTENAREN PLEGEN ZWARE MISDADEN EN WORDEN NIET GESTRAFT!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #309


We hebben het allemaal meegekregen via de media.  Niet dat dat veel zegt omdat de media lang niet altijd de werkelijkheid weergeeft. Maar dat is gewoon even een sneer naar de valse media die burgers ook onware of verdraaide verhaaltjes vertellen! U begrijpt al waarover ik het heb. 

DE TOESLAG AFFAIRE!

Een affaire die al jaren loopt, jaren van bedrog en discriminatie van de ergste soort. Zo erg dat zelfs Akwasi er publiekelijk niets over heeft gezegd. Want die heeft alleen iets tegen Zwarte Piet en niet tegen gekleurde mensen die door een overheid gediscrimineerd worden, berooft, geestelijk gemarteld, van hun toekomst beroofd, vernederd, tot de bedelstaf veroordeeld en zonder enig respect jarenlang behandeld als grof vuil. 

Het is best mogelijk dat er mensen bij waren die het niet meer zagen zitten en zelfmoord hebben gepleegd. Maar dan komt bij mij de vraag op of dit valt onder dood door schuld, of zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Maar daarvoor hebben we justitie die hier kan ingrijpen. Als justitie zich niet op het pad van klassenjustitie heeft begeven? 

Want wanneer dat zo is kunnen we eerdaags bananen plukken in Nederland. Wat wel weer tot gevolg heeft dat we de Elfstedentocht op de buik kunnen schrijven. Dit om aan te geven welke verregaande gevolgen deze kindertoeslag affaire kan hebben op ons land. 

We weten allemaal dat de politiek een spel is! Maar dat het spel zo vuil gespeeld mag worden dringt nu pas door bij de gewone burger! Dit komt omdat ze er nu, dankzij complotonderzoekende journalisten en de op één hand te vinden eerlijke politici als Pieter Omtzigt en Renske Leijten, de waarheid enigszins boven tafel is gekomen.

Maar dat heeft wel 12 jaar geduurd. 

Twaalf jaar ellende, twaalf jaar discriminatie, twaalf jaar onrecht, twaalf jaar beerput, twaalf jaar tegenwerking, twaalf jaar vernedering, twaalf jaar spanning, twaalf jaar angst, twaalf jaar geen leven. 

EN DAT WORDT AFGEDAAN MET HET AFTREDEN VAN DIT KABINET?

Zijn we als bevolking dan zo mak geworden dat we tegenwoordig helemaal niet meer voor elkaar opkomen wanneer een regering zo omgaat met een deel van onze bevolking? Het kan ook u gebeuren!

Pikken we echt alles dat onbetrouwbare politici ons door de strot duwen? 

Kunnen we elkaar nog wel met open blik in de ogen kijken? Zijn we al zover uit elkaar gedreven dat de afstand tot elkaars ogen niet meer kunnen zien?

Zijn we zover uit elkaar gedreven dat we de mond hebben laten snoeren?

Zijn we zover uit elkaar gedreven dat we elkaar niet meer kunnen ontmoeten?

Zijn we zover uit elkaar gedreven dat we angst voor elkaar moeten hebben?

Of is het niet alleen de zorgtoeslag affaire die hiervoor verantwoordelijk is?

Maar spelen er meerdere zaken die de bevolking laat merken dat dit totaal de verkeerde kant op gaat?

Moeten burgers eerst zich realiseren dat de verantwoordelijke politici en ambtenaren bewust de toeslag affaire wilden gebruiken als een deksel op de beerput! Dat ze verantwoordelijk zijn voor al de pijnlijke situaties waarin ze de betrokken slachtoffers hebben gebracht! En dat willen ze afdoen met zich demissionair verklaren. Iets dat ze buitengewoon goed uitkomt! Omdat ze zich dan helemaal kunnen richten op het vinden van mogelijkheden u bij de volgende verkiezingen weer een rad voor ogen te draaien. Denken de verantwoordelijke politici dat de Nederlandse bevolking echt zo dom is.

We gaan dit merken bij de komende (verliezingen)! En dat is geen schrijffout!

Dat wil niet zeggen dat ik klaar ben met de verantwoordelijken in de zorgtoeslag affaire! Er zijn door de verantwoordelijke ministers, staatssecretarissen en betrokken ambtenaren zware misdrijven gepleegd. 

Misdaden tegen de menselijkheid, zware discriminatie, bedrog, oneigenlijk misbruik van macht, bedreiging, grove nalatigheid, diefstal van geld en goederen, en mogelijk hadden deze misdrijven bij enkelen de dood tot gevolg. En het kabinet denkt dit af te kunnen doen door demissionair te worden?

Nu schreeuw ik om hulp bij justitie! 

Nu schreeuw ik naar de bevolking! 

Kan dit en pikken we dit! 

Wanneer laten we zien dat we er ook zijn voor elkaar als er dingen gebeuren zoals nu met de zorgtoeslagen waar 30.000 mensen de dupe zijn van misdaden die bestraft horen te worden! 

En dan laat ik corona nog even rusten!

En nu komen we aan een mogelijke strafmaat die de totale Nederlandse bevolking alle betrokkenen kan opleggen! Het moment dat een wakkere bevolking politici en ambtenaren voor het volksgerecht slepen!

Ik ben geen rechter! 

Wel ben ik voor eerlijkheid! 

En eerlijkheid staat boven elke rechter!

Als straf wil ik dat alle betrokkenen van regeringszijde voor de tijd dat ze met deze affaire bezig zijn geweest (voor een aantal meer dan 12 jaar) de helft van hun inkomen betalen aan de slachtoffers als boetedoening.

De milde rechter, …

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk