Mark Rutte en zijn ex kabinet zonder normen en waarden

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #306


De krant lees ik al niet meer sinds 2010 en meer en meer walg ik van het medium TV en de diep gezonken TV hoofden die menen nog over normen en waarden te beschikken. Hoe was het spreekwoord ook al weer; “Zoals de waard is (Rutte) vertrouwt men zijn gasten”

Normen en Waarden

Normen en waarden, twee verschillende begrippen die we graag als één laten klinken. Normen zijn ongeschreven regels over hoe je je hoort te gedragen. Waarden zijn de achterliggende idealen die als waardevol worden aangeduid; dingen die je belangrijk vindt, als persoon of als groep.  

Bron Normen en Waarden

Dit onderstaande plaatje, ook wel een ‘meme’ genoemd, verteld mij de normen en waarden van de gehele wereld in dit tijdstip van de geschiedenis.

Als er een symbolische manier was om het einde van de vrijheid van meningsuiting te tonen, …

Een ‘mijnheer’ Rutte hebben we dat vorig jaar nog luid en duidelijk horen vertellen; “Hou toch je bek”. … en dat uit de mond van de ‘leider’ van Nederland. Is er een meer duidelijke manier om te zeggen; ‘Luister naar mijn bevelen, ik ben de baas en jij moet je bek houden’.

Waar dit kabinet over gevallen is, dat is eigenlijk nog het minste wat hij op zijn kerfstok heeft. Onder zijn bewind is ons land omgetoverd tot een dictatuur in maart van het afgelopen jaar waar met angst een bewind is gevoerd dat tot het meest troosteloze jaar uit het leven van 17 miljoen mensen heeft geleid. Alles waar het woord vreugde aan ontleend kon worden moest met harde hand uit een ieder zijn leven verbannen worden.

Onder leiding van Mark Rutte kwam het slechtste in mensen bovendrijven, overal doken figuren op met onmenselijke eigenschappen die hun kans schoon zagen ook een graantje mee te pikken om hun satanische eigenschappen bot te vieren op hun medeburgers.

Gisteren kreeg ik weer een mail binnen van “N”, ik had er al meer over geschreven. Het gezin dat uit de ouderlijke macht werd ontzet omdat een van de kinderen ziek werd door de straling van zendmasten. Dit vond plaats in 2019 en gaat nu al het derde kalenderjaar in. Vier uur per maand mogen ze hun kinderen op dit moment zien en uitsluitend communiceren in het Frans, het land waar de gijzeling nu plaats vind maar het begon allemaal in Nederland. Ik kreeg deze week weer een ‘noodkreet’, per eMail maar wat kan ik ermee behalve hun verhaal delen en ze eigenlijk nog in bescherming moet nemen want de mail kan heel eenvoudig een spoor achterlaten en nog meer ellende veroorzaken als ik die plaats.

Overal ter wereld zie ik dat soort satanische genoegdoening opduiken in alle lagen van de maatschappij. De mensen die ergens macht over kunnen uitoefenen en genoegdoening vinden in mentale martelingen.

Maar vergeet ook niet de mensen die niet in opstand komen tegen deze misstanden en blijven zwijgen. De mensen die stemmen op figuren als Rutte, waar zijn hun normen en waarden?

Ik wens de wereld veel wijsheid toe.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk