Ademen wij COVID via fracking auto brandstof in ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #291


Wekelijks een podcast maken, 8 uur per dag, 7 dagen in de week nieuws verzamelen, (minimaal), bijdragen van luisteraars en actief forum anders denkenen en toch kwam onderstaande bericht niet op onze radar. Hoe is het mogelijk en waarom hebben niet meer media dit bericht opgepikt ?

Al het gehele jaar vraagt men zich af hoe het komt dat de Corona / COVID 19 griep, zoals hij geclassificeerd is zo’n heftig component heeft ten aanzien van de ademhalingsmoeilijkheden en de ontstane problemen ten aanzien van beademing in het ziekenhuis en de daarmee ook mogelijk dodelijke afloop. De wildste geruchten deden de ronde, insiders en goed geïnformeerde burgers weten dat een levend virus niet bestaat maar toch moet er een besmettingsbron zijn voor COVID, een biologisch wapen uit Wuhan kwam al ter sprake, maar wellicht is het veel dichterbij en nog ongeloofwaardiger, ….

Deze week las ik een bijdrage op het Factsforum waarin onderstaande artikel zijdelings vermeld stond. Gelijktijdig vernam ik van twee ex collega’s / opdrachtgevers in het transport twee zaken die mij aan het denken zette. Een collega had 4 weken in het ziekenhuis gelegen met “COVID” en dit maar net overleefd, de andere had in deze zelfde periode een hersen aandoening gekregen (infarct?). Na het lezen van onderstaande artikel dacht ik gelijk. Ze hebben een brandstof tank installatie binnen staan in de loods waardoor ze mogelijk meer brandstofgassen inademen en hun leverancier Lukoil is actief in fracking (zie tabel op hun website)

“COVID-19” veroorzaakt door Waterstofcyanide (HCN)

In dat schrijven van augustus 2020 kwam de auteur tot de conclusie: “In dit artikel proberen we kruisverbanden aan te leggen tussen de nieuwe ziekte COVID-19, lucht-, water- en bodemverontreiniging en elektromagnetische straling. De medische wetenschap heeft het verschijnsel gekarakteriseerd als een “virus” en daarmee voor zichzelf het bewijs geleverd, dat één ontsnapt (gemuteerd) virus SARS-CoV-2 verantwoordelijk is voor één (nieuwe) ziekte: COVID-19. Met de intrede van deze ziekte, was het met de griepgolf over en uit, evenals andere ziekten. Hoe kan het bestaan als er geen virus is, dat er toch wereldwijd mensen worden “besmet”.

de Bataafse Courant, lees verder
HCN komt dus vrij bij schaliegas / schalieolie boringen ook wel Fracking genoemd

Waterstofcyanide, of HCN, is een giftige luchtverontreinigende stof die wordt uitgestoten door aardolieraffinaderijen. HCN is een kleurloos gas en vaak helemaal naar niets ruikt. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency weet dat vervuiling door waterstofcyanide door raffinaderijen landelijke gemeenschappen vergiftigt.

HCN werd gebruikt als een middel voor chemische oorlogsvoering in de Eerste Wereldoorlog en het conflict tussen Iran en Irak in de jaren tachtig, en het is formeel geclassificeerd als een middel voor chemische oorlogsvoering. De EPA weet dat aardolieraffinaderijen in het hele land waterstofcyanide in de lucht afgeven. Toch is de EPA er niet in geslaagd om een gezondheid gerelateerde emissiegrenswaarde voor waterstofcyanide vast te stellen en dus ook ten minste twee belangrijke olieproducerende staten.

Volgens het Center for Disease Control kan blootstelling zelfs bij lage niveaus leiden tot duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, snelle hartslag, rusteloosheid en zwakte. Vanwege de zeer schadelijke aard ervan kan de impact ervan op de menselijke gezondheid snel fataal zijn; blootstelling aan hoge niveaus van waterstofcyanide kan binnen enkele minuten tot de dood leiden.

Bericht uit de VS Earthjustice

Natural Libery of Medicine PubMed. gov Hydraulic fracturing for natural gas: impact on health and environment

We praten hier niet over zomaar een gevaarlijke stof, de belangrijkste praktische toepassing was het gebruik van waterstofcyanide (Zyklon B) in de gaskamers door nazi-Duitsland om de massamoord op Joden en anderen in de loop van de Holocaust te plegen. Dit resulteerde tot nu toe in het hoogste dodental als gevolg van het gebruik van chemische middelen.

Ademen wij COVID in via de auto brandstof en vallen de doden en zieken wellicht (nog) relatief mee?

Vierendertig epicentra worden vermeld, gesorteerd op overlijdensincidentie. De tabel laat zien dat de COVID-19-sterfte-incidentie evenredig is met de aanwezigheid van fracking, uitlaatgassen en vergiftigde aarde. De belangrijkste epicentra staan bovenaan: The Tri-State Region (NY / NJ / CT), Louisiana, enz.

Bron website

Welke nieuwe vervuiling veroorzaakte de COVID-19-pandemie?

De aanleiding voor een pandemie was een wereldwijde beslissing om raffinaderijen toe te staan hogere niveaus van cyanide in de atmosfeer en in de brandstofstroom van aardgas af te geven. Cyanide wordt normaal uitgestoten door omzetters van de raffinaderij (“crackers”), omdat convertors cyanide genereren uit stikstofverbindingen die in de olie aanwezig zijn. Gefrackte olie kan echter 20x hogere niveaus van stikstofverbindingen bevatten, en daarom is de noodzaak om cyanide in de atmosfeer en de brandstofstroom te dumpen relevant voor gefrackte olie.

Cyanide voorkomt dat de cellen van het lichaam zuurstof gebruiken / opnemen [CDC]. (Noot: Bij deze zin kwamen mijn ex collega’s hun gezondheid problemen weer in gedachten)

En hier komt hij weer: “Het zou minder kosten om cyanide in de lucht of brandstof te dumpen”.

En wat deden de dokters op de IC? Ventilatoren hielpen niet. Ze beschadigden eigenlijk de toch al beschadigde longen met luchtdruk en doodden patiënten. Patiënten konden prima ademen (spieren functioneerden goed) maar hun longen konden zuurstof niet efficiënt opnemen. De ziekte werd verkeerd gedefinieerd door ambtenaren. Dr. Cameron Kyle-Sidell suggereerde lage druk 100% zuurstof voor hypoxie.

5G is niet de primaire oorzaak

Sommigen beweren dat elektromagnetische velden (EMF) van 5G de pandemie veroorzaken.

Dit is onwaarschijnlijk omdat het 5G-protocol niet substantieel aanwezig was in alle epicentra en de 60 GHz-frequentie, de vorm van 5G die naar verluidt COVID-19-symptomen zou veroorzaken, nog niet was geïmplementeerd. 5G is geen gemene deler.

Op de website vindt je nog veel meer achtergrond informatie

Ik wacht nog op mogelijk aanvullende informatie over welke oliemerken gevaar kunnen opleveren en over de veiligheid van luchtfilters in de auto die je risico mogelijk kunnen verminderen in het dagelijks verkeer voor de kilometervreters.

Nogmaals, het valt me tegen dat deze belangrijke informatie meer als 4 maanden onder de radar bleef in Nederland (13 augustus) en 9 April het originele artikel. op de MSM hoeven we niet te rekenen maar, ….

-HM

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk