In 2021 gaan we door met -hoop- inruilen voor -vertrouwen- !!

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #290


Ruim 10 jaar geleden schreef ik het liedje “Hope Comes In The Dark”, nu de tune van dotcom.radio

Maar waar ga je die hoop uit putten ?

In de allereerste plaats door niet meer te luisteren naar de doemdenkers.

Op gezondheid gebied hebben we een hele lange reis achter de rug samen met Mike en Ron sinds 2008 op gezondheidsradio en later dotcom.radio en vele leermeesters die voor korte tijd ons pad kruisten. Ik schrijf “We”, want op ons ontdekkingspad hadden we vele medereizigers die allen hun steentje bijdroegen, het zij ons te wijzen op hun eigen ontdekkingen, hetzij door de vragen die ze stelden en ons weer verder dwongen een antwoord te vinden voor die ander maar ook vaak voor onszelf. Hoe meer nadenkwerk, hoe eenvoudiger we de antwoorden konden formuleren naar die ander toe.

Vanaf 9/11/2001 werd ik mij ook meer en meer bewust van het politieke spel dat gespeeld werd achter de schermen. Met gezondheidsradio werden dan ook al regelmatig uitstapjes gemaakt in die richting, temeer omdat goed in je vel zitten alles te maken heeft met je geestelijke gezondheid.

Dat onderdeel, het krachtenveld achter de schermen, kwam meer en meer op de voorgrond te staan terwijl er in de podcast te weinig ruimte voor was. Ron ging niet mee in ons Q verhaal en de naam Trump gaf ook weerstand, met Mike alleen verder reizen was het gevolg en al snel bleek de extra tijd ook haast niet meer voldoende om de stortvloed van nieuws te verwerken.

Waar komt mijn eigen vertrouwen dan vandaan?

Dat komt in de allereerste plaats uit je eigen leven, hoe je telkens weer doelen stelde voor jezelf, mislukkingen ervaarde en nieuwe doelen stelde. Steeds weer opnieuw nederlagen en overwinningen. Steeds bleken de uitdagingen voor het oprapen te liggen op allerlei vlakken. Een voedingsbron voor vertrouwen waardoor je ook met een andere blik kijkt naar anderen, hun houding en daden vergelijkt met de woorden die ze spreken.

De een kijkt soms dus anders naar een persoon dan de ander vaak alleen al door het vertrouwen in zichzelf.

Op gezondheid gebied blaakte ik al jaren van vertrouwen door de genomen stappen die maakte dat ik altijd energie had en nooit ziek was. De leefstijl veranderingen, het beginnen met een volkstuin en nu dan de opzet van een permacultuur project. Het een leidde tot het ander en de uitdaging naar Frankrijk te emigreren was eigenlijk een logisch gevolg.

Dat ga je automatisch uitdrukken in je communicatie met de keuze van de naam van je website al, in 2000 met ‘uitdaging’ en 2012 met ‘gedachtenvoer’ en de subtitel ‘Create a Better World’. Het vertrouwen dat ik daar een klein steentje aan bij kan dragen. En, “vele kleintjes maken een grote”, is het spreekwoord.

De tweedeling in ons programma zien we nu overal in de maatschappij ontstaan. Ik nam ook afscheid van de radio in Nederland en we gingen uitsluitend als podcast door, maar overal werden er bruggen geslagen of kwamen tegenstellingen bovendrijven.

Een teken van de tijd, de een ziet het anders dan de ander, gevoed door vertrouwen en inzicht en de snelheid tot die inzichten te komen door zelfstandig onderzoek.

In het afgelopen jaar 2020 zagen ‘wij’ voornamelijk een voorstelling ontvouwen die veel mensen inzicht moesten geven, argwaan voor de gevestigde macht en meer en meer vertrouwen in de eigen waarnemingen. Die ‘wij’ is echter nog verre van de meerderheid en velen zijn nu afhankelijk van de factor ‘geluk hebben’ in plaats van je eigen leven richting geven.

De verantwoording daarvoor ligt echter bij een ieder zelf.

Ik heb alle hoop -en vertrouwen- dat het goed gaat komen maar moet daarbij wel blijven hopen dat die ander dat ook nog tijdig in gaat zien.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk