Wat gebeurt er werkelijk?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #283


In dit artikel wil ik u een aantal zaken voorleggen die u misschien nog niet weet of er andere gedachten bij hebt. Het is volkomen redelijk de media te geloven omdat de meeste mensen afhankelijk zijn van de informatie die via deze kanalen tot hen komt. Er zijn voldoende andere kanalen om informatie te verkrijgen, maar daarvoor moet je de weg weten, tijd hebben, en erin geïnteresseerd zijn. Toch zijn er steeds meer Nederlanders die voelen dat het niet goed is wat er nu gebeurt en er meer van willen weten. 

Dit is één van de redenen dat ik de tijd neem om onderzoek te doen en deze mensen te laten zien dat het niet klopt wat er nu gebeurt. En de regering kan dit doen omdat er een grote groep mensen het regeringsverhaal horen en zien en andere geluiden als complot denken weg zetten! (Nu wil ik toch even de negatieve klank in het woord complotdenker aan u uitleggen!) 

(Dit woord is na 9/11 door de CIA de wereld ingebracht en meteen belachelijk gemaakt als gekkies die overal een complot in zien en daarover de raarste dingen naar buiten brengen. Ik beweer niet dat in een aantal gevallen dit niet gebeurt! Maar in echt belangrijke zaken als 9/11 en de MH17 is gedegen onderzoek gedaan – ook door mij – waar ook gekeken is of het wetenschappelijk mogelijk is zoals de officiële lezing gegeven wordt. In de geschiedenis zien we dat regeringen vaak gebruik maken van leugens, valse verklaringen en verdraaiingen om b.v. een oorlog te kunnen beginnen! Dit is gebeurd met de volgende oorlogen. Vietnam, in de baai van Tonkin. De oorlog in Irak waar Saddam chemische wapens zou hebben en hiermee het westen aanvallen. Libië, waar Kadhafi een oorlog wilde ontketenen. En Syrië waar Assad zijn eigen bevolking uit wilde moorden. En niet te vergeten Afghanistan, waar Osama Bin Laden zich verborgen hielt na 9/11. Oorlogen met meer dan 2 miljoen slachtoffers!  Dus kan ik rustig zeggen dat complotdenkers journalisten zijn die diepte onderzoek doen. Het zijn geen complotdenkers, maar complot onderzoekers!                                                                                                                               
Waar een aantal van deze oorlogen werkelijk om ging kunt u lezen door mij te volgen op Gedachtenvoer, Facebook en Yoors onder de naam Piki of Pi Brohuis. ) 

Door regeringsleiders worden maatregelen tot wetten gemaakt, soms tegen de grondwet! Er zijn juristen die hierover hebben geschreven dat dit onwettig is. Ondanks de noodwet die is ingesteld! Ook kunnen we verwachten dat er in de nabije toekomst tegen regeringsleiders gerechtelijke stappen worden ondernomen. Het dragen van mondkapjes is een verplichting, maar is tegen de wet die gezicht bedekkende kleding verbiedt. Dat zijn twee wetten die elkaar tegenwerken. 1.5 meter afstand houden is ook iets dat wettelijk nooit kan omdat een samenleving het nodig heeft dichter bij elkaar te komen. Het schijnt dat de 1.5 meter afstand nodig is om via satellieten en 5G draagbare telefoons en mensen die gechipt zijn uit elkaar te kunnen houden. Een blijvende maatregel dus! Bedrijven worden gecompenseerd om de verliezen die worden geleden deels op te vangen. Maar het is altijd te weinig. Winkels moeten dicht! Met uitzondering winkels waar men voedsel kan kopen! Scholen gaan dicht en leerlingen zijn aangewezen op les via een computer. Dat is leuk wanneer die kinderen ondersteunt kunnen worden door ouders of begeleiders. Maar kinderen die dat niet hebben, om welke reden dan ook, vallen in een gat. 

 ( Wat scholen en andere lokalen betreft heb ik onderzoek gedaan of er mogelijkheden zijn om een lokaal vrij te houden van bacteriën, virussen en/of schimmels. Door dit onderzoek kwam ik terecht op het e-mailadres  Bureau.eSBe@gmail.com  Dit bedrijf verkoopt luchtbehandelingen apparatuur en kan lucht virusvrij maken door via licht de eiwitstructuur dat virus genoemd wordt te neutraliseren.) 

 Maar dit er even tussendoor! Laten we doorgaan met de onwaarschijnlijk maatregelen die burgers worden opgelegd om zogenaamd het corona virus de baas te worden! Iets dat onmogelijk is omdat de eiwitstructuren die virussen genoemd worden vrijelijk door de lucht zweven en overal terecht kunnen komen en een gastheer kunnen vinden! Het immuunsysteem bepaald dan of men ziek wordt! Wanneer dit zo is, zijn alle genomen maatregelen waanzin…of er moet een andere reden zijn om deze maatregelen op te leggen! Wanneer we kijken naar de maatregel 1.5 meter, dan zien we dat we geen direct contact meer met elkaar mogen hebben. De hand schudden is verleden tijd. En nu zie je clowns elkaar elle bogen omdat dat door idioten  is voorgesteld als veilig. Maar hoe kan je elkaar elle bogen op 1.5 meter afstand? 

Wanneer je binnen 1.5 meter van elkaar bent ben je asociaal bezig.  

Het dragen van een mondkapje is bijna verplicht. We zien elkaar niet goed meer! Maar we kunnen ook niet makkelijk met elkaar communiceren. Weer een beperking in het sociale contact met elkaar. Als gevolg van het dragen van een mondkapje kunnen er problemen ontstaan met de ademhaling. Ademen we een deel van onze uitgeademde lucht weer in met daarin de bacteriën, eiwitdeeltjes en schimmels die concentraties gaan vormen in de kapjes. Dit gebeurt al na 4 minuten dragen van een mondkapje! Het mondkapje behoren de druppels speeksel die uit de mond kunnen komen tegen te houden. Maar thuis is het niet verplicht een mondkapje te dragen. Het is dus een schijnmaatregelen en geen noodzaak om besmetting te voorkomen. Het is een mondkapje, dus is het dragen over de neus niet zinvol. Dit heeft ook geen zin omdat het gaat om de aërosolen te voorkomen, en die komen uit de mond! Wanneer je het mondkapje niet draagt ben je asociaal bezig!  Al de voorzieningen die het sociale contact kunnen bevorderen zijn dicht, behalve voedingszaken. Want die kan je nooit dicht doen omdat dan het volk wakker wordt en in opstand komt. De rest van de winkels moet dicht! Zelfs wanneer ze maatregelen nemen om besmetting te voorkomen worden ze gedwongen dicht te gaan. Dus denk ik: wat is hier aan de hand? 

Wil de regering heel bewust alle vormen van economie naar de knoppen helpen en wat is daar de reden van? Is het wel de bedoeling dat na het vaccin alles weer normaal wordt?                                                                             
Moet de economie van de kleine ondernemer kapot omdat daardoor de grote ondernemingen die plaats kunnen innemen? Wanneer de hele economie naar de knoppen is, komen dan de super rijken om alle failliete bedrijven voor een habbekrats op te kopen? Zodat ze nog meer macht krijgen? Of is het een opmaat naar het verbouwen van winkels om en woonhuizen van te maken? Toch nog iets goed! 

Krijgen onze regeringsleiders opdracht van derden om deze maatregelen te nemen? Ik heb al verschillende artikelen geschreven over de uitkomsten van de ziekenzorg waar het aantal zieken de pan uitstijgen ondanks vaccinatie en farmaceutische medicatie, en de regering niets doet om dit te keren. 

 De corona adviezen van de regering zijn er alleen op gericht de samenleving uit elkaar te rukken. Afstand te creëren, en verdeeldheid te stimuleren via het genoemde asociale gedrag wanneer je niet meedoet zoals de regering dat graag wil. 

Ik hoor al van mensen dat ouders of andersom  kinderen niet meer welkom zijn wanneer ze zich niet laten vaccineren. Onder vrienden hoor ik dezelfde geluiden. Veronderstel dat we hetzelfde gaan doen met mensen die HIV hebben, of griep, of een andere ziekte die we nu gewoon vinden maar wel besmettelijk kan zijn.                                                                                                 

Dit is een opmaat naar bijna verplichte vaccinatie. Het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd zijn is een grove discriminatie. Het zal ook veroordeeld worden wanneer aangifte van discriminatie wordt gedaan bij de rechter! In veel gevallen kunnen burgers naar de rechter omdat de opgelegde maatregelen geen enkele wetenschappelijke ondergrond heeft en dikwijls ook ingaan tegen de grondwet. 

Eigenlijk is het de plicht van de 2e Kamer dit aan te kaarten. Maar daar zitten over het algemeen mensen die graag zitten en zich laten voorlichten door lobbyisten die voor grote bedrijven werken en hiermee een dik belegde boterham verkrijgen!  

Voor enkele Kamerleden geldt dit niet zoals voor Pieter Omtzigt en Renske Leijten. 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk