Co\/id | PCR | Open brief Exit paniekvoetbal

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #278


Geachte heren Omtzigt , Hoekstra, van Haga, van der Staaij, Voordewind en Dijkhoff,    

van Berber Pieksma, huisarts Haulerwijk

Als  ervaren huisarts, die mede verantwoordelijk is voor de “retraction letter”,die de Corman/Drosten/Koopmans-PCR-test  veroordeelt tot een zeer slechte test die 98% vals positieve uitslagen oplevert, staande voor de artseneed, wil ik u graag bijstaan in het vinden  van de juiste uitweg uit deze crisis.  

Als eerste wil ik u de artseneed onder de aandacht brengen. ‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen  ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. 

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.’  Realiseert u zich hoezeer de burger lijdt onder het inhumane beleid van deze regering, waarbij MKB en cultuursector verdwijnen? Hoezeer de “normale” zorg achterloopt door de focus op Covid19? U bent allen politicus en staat voor vrijheid en democratie. U zou het belang van de bevolking voorop moeten stellen.  

Ik schrijf u zessen aan omdat ik vertrouwen  in u heb. Sluit een pact en ga samen deze verkiezingen in met ontbinden van dit Covid19- beleid als doel. Medisch gezien hebben we al jaren sinds de ziekenhuisbeddenvermindering ‘s winters te maken met het probleem een plek te vinden voor op te nemen patiënten. Dit jaar is dat niet anders dan andere jaren. Ook de totale sterfte is dit jaar niet meer dan andere jaren. 

Deze ondeugdelijke PCR-test, waar alle regeringsbeleid op stoelt, mag niet verder leidraad voor beleidsregels zijn zoals wij die nu kennen! Is het gebrek aan ziekenhuisbedden het probleem? Doe er wat aan! De statistieken wijzen uit dat de tweede golf een golf is van positieve testen ten gevolge van het opnieuw uitbreiden van de testmogelijkheden en testverplichtingen, zonder dat er sprake is van toename patiëntenopnames in de ziekenhuizen. U weet dat de PCR-test alleen mag  bijdragen in diagnosestelling bij iemand die klinisch symptomen heeft die bij een betreffende ziekte passen. U zou eens moeten kijken naar het percentage positieve testen op het totaal van de testen dan ziet u hoe de vork in de steel zit over de ten onrechte negatieve interpretatie van de uitkomsten. De enorme toename van testmogelijkheden en testverplichtingen heeft een toename van positieve uitkomsten gegeven daar waar er relatief geen enkele toename is.  

Verder:  Er is nog nooit een virus verdwenen! We moeten ermee leren leven en dat doen we goed!  Hoe meer positieve testen zonder ziekte des te meer zijn we op weg naar groepsimmuniteit.   

Het is volstrekt verantwoord de regeringsregels betreffende de pandemie onmiddellijk op te heffen. Maar om gezichtsverlies te voorkomen doet u dat stapsgewijs:

1.Horeca weer open.
2.Twee weken later mondkapjes loslaten waarvan we weten dat de verplichting ze te dragen te maken heeft met gedragscontrole  en er geen enkele medische rechtvaardiging voor bestaat.
3. Anderhalve meter-regel opheffen. 

Wilt u een fascistisch Nederland voor uw en onze kinderen achterlaten?   Ik heb u steeds gerespecteerd. Gaat u alstublieft samen verder en leidt ons uit deze domheid: Alle maatregelen, van mondkapje tot social distancing tot lockdown zijn niet wetenschappelijk onderbouwd.  

Bovendien zijn ze zeer schadelijk voor onze gezondheid en die van de jeugd die momenteel hard wordt getroffen. Alle voorspellingen genoemd in de brandbriefGGZ.nl  zien we uitkomen. Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan. Horecabezoek, samen zijn met vrienden, goede scholing op locatie en mogelijkheden tot ontspanning zijn verboden voor de jeugd. In plaats daarvan krijgen zij keer op keer de schuld van iets waar zij geen schuld aan hebben. Namelijk, dat vooral oude mensen overlijden aan een relatief onschuldig virus.  

Distantieert u zich van de WHO, die volkomen onterecht de definitie van pandemie veranderde en de ernst van de ziekte uit de definitie haalde.   De jeugd moet onmiddellijk haar vrijheid terug krijgen! Afstand, bij ziekteverschijnselen, zal de Nederlandse bevolking uit zichzelf bewaren, uit gezonde gewoonte vanouds. 

Er bestaat zoiets als het hebben van goodwill  van een regering  bij haar bevolking. Die goodwill is alras aan het verdwijnen. Grote delen van de bevolking hebben geen vertrouwen meer in de regering en politiek.  

Kijk naar Zweden!  Zweden heeft uiteindelijk zich het minste schade aangedaan op gezondheidsgebied, economisch en sociaal.  Let wel: Van SARScov2 wordt 2 % van de mensen ziek en van die 2 % sterft 0,23% over de totale bevolking berekend. Onder de 70 jaar is de IFR zelfs 0,05%! Dat betekent dat 0,05% van de mensen die echt zijn besmet (dus met de klinische symptomen, een positieve test zegt niets) overlijdt door toedoen van dit virus.  Een ziekte met IFR van 0,23 % hoort niet op de A-lijst van ziekten te staan en daarmee valt de iedere onderbouwing voor het huidige gezondheidsbeleid betreffende covid19 weg. De  risicogroep voor overlijden bestaat vooral uit hoogbejaarden (mensen boven de 80 jaar) en mensen met een ernstig onderliggend lijden. 

Bovenstaande percentages leiden samen met het “number to treat” betreffende vaccinatie tegen SARScov2 ertoe dat we door heel Nederland te vaccineren 100 overlijdens zouden voorkomen van vooral 80-plussers en dan hebben we het nog niet over de schade die dit nieuwe mRNA vaccin kan geven.

Ik ben geen anti-vaxxer. Echter  het is goed te weten dat de ontwikkelde vaccins tegen Covid19 van een heel andere aard zijn dan de vroegere verzwakte-virusbevattende vaccins. Het gaat nu om genetisch gemodificeerde virustoediening. Bovendien is de huidige manier van pressie op mensen om zich te laten vaccineren, tezamen met de slechte onderbouwing waarom mensen dat moeten doen, funest voor het Rijksvaccinatieprogramma (bof, mazelen, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hemofilus Influenzae). In dit Rijksvaccinatie programma hebben wij vertrouwen en stáán wij als artsen voor. Nu raken grote groepen mensen hun vertrouwen ook kwijt in dit Rijksvaccinatieprogramma.  

Vanwege onze reeds bestaande kruisimmuniteit voor coronavirussen  (NB 98 % wordt immers niet ziek na besmetting) is vaccinatie volstrekt onnodig en geldverspilling. Er is  goede therapie voorhanden in meerdere vormen. Dat er tijdens de eerste golf veel mis is gegaan voor de patiënten heeft te maken met gebrek aan kennis over de ziekte destijds. Inmiddels is er veel voortschrijdend inzicht.

Al met al is het huidige regeringsbeleid van het kabinet Rutte disproportioneel. Het beleid van deze regering richt onnoemlijke schade aan. Ik doe een beroep op uw geweten en uw verantwoordelijkheid voor volgende generaties.   

De Nederlandse bevolking is niet gek en zal dit onmenselijke politieke klimaat niet lang meer verdragen.     

Hoogachtend,  Berber W. Pieksma, Huisarts sinds 1mei 1986

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk