Sidney Powell: Trump zou de uitvoerende orde van 2018 kunnen activeren


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #274


‘Het zal elke burger in het land verbazen’

Nu de tijd dringt voor president Trump, stelt advocaat Sidney Powell de mogelijkheid aan de orde voor de opperbevelhebber om een beroep te doen op zijn uitvoerend bevel van 2018 met betrekking tot buitenlandse inmenging in Amerikaanse verkiezingen.


Bron artikel WND: Sidney Powell: Trump could trigger 2018 executive order
Door: Joe Kovacs

In het bevel, ondertekend door Trump op 12 september 2018, staat: “niet later dan 45 dagen na het sluiten van een Amerikaanse verkiezing, de directeur van de nationale inlichtingendienst, in overleg met de hoofden van andere geschikte uitvoerende afdelingen en agentschappen, zal een beoordeling uitvoeren van alle informatie waaruit blijkt dat een buitenlandse regering, of een persoon die optreedt als agent van of namens een buitenlandse regering, heeft gehandeld met de bedoeling of het doel zich bij die verkiezing in te mengen. “

Powell vertelde de Epoch Times dat het bewijs van buitenlandse inmenging “meer dan voldoende is om het bevel te activeren”, waarbij de president “alle soorten macht verschaft … om alles te doen, van het in beslag nemen van activa tot het bevriezen van dingen, het eisen van de inbeslagname van de Dominion [stemming] machines. “

Denk je dat de verkiezing voorbij is? Denk nog eens na!

“Onder de noodbevoegdheden zou hij zelfs een speciale aanklager kunnen aanstellen om dit te onderzoeken, en dat is precies wat er moet gebeuren”, vervolgde Powell.

“Elke machine, elke stemmachine in het land zou op dit moment in beslag moeten worden genomen. Er zijn eerlijk gezegd meer dan genoeg criminele waarschijnlijke reden om dat te rechtvaardigen, voor iedereen die bereid is om de wet en de feiten puur op basis van de waarheid en niet op basis van politiek aan te pakken, of hebzucht van bedrijven, of wereldwijde rijkdom. “

Sinds de verkiezingsdag op 3 november zijn er talloze beschuldigingen geweest van het wisselen van stemmen door machines die eigendom zijn van Dominion Voting Systems. Dominion heeft de beweringen ontkend en zei dat het onmogelijk is om stemmen uit te wisselen, omdat het ook banden met buitenlandse regeringen ontkent. Bovendien zegt het bedrijf dat het zijn werknemers niet toestaat om stemtabellen uit te voeren.

Lees verder bij de bron + Video

In de dotcom.radio podcast hebben we het uitgebreid over de situatie in de VS.

Gisteren 14-12-2020 waren de ‘kiesmannen” in de VS bijeen om de handtekening onder de verkiezingsresultaten te zetten. Daarmee zijn ze dus ook aansprakelijk te stellen voor de goedkeuring van de fraude, … op een later tijdstip. Belangrijk dit bewijsmateriaal.

– Hm

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk