De mens als economische en financiële factor in de ziekenzorg!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #256


Weinig perspectief!

  • De mens als economische en financiële factor in de chemische ziekenzorg.
  • Zijn mensen gebruiks- artikelen geworden?

De ziekenzorg zakt steeds verder af naar een commercieel en economisch verdienmodel. In Nederland hebben we elk jaar een verhoging van de kosten van de ziekenzorg. In 2015 is dit boven de 70 miljard euro uitgekomen. Dit moet worden opgebracht door iedereen. Het is dus een collectieve en sociale instelling. Wat erg goed is omdat gezonde mensen ook betalen voor de mensen die ziekenzorg nodig hebben. Iedereen die in deze sector werkzaam is wordt betaald uit de inkomsten die iedereen betaalt voor de ziekenzorg. Al zijn in de betaling te grote verschillen!

Omdat de ziekenzorg steeds duurder wordt tracht men oplossingen te vinden voor de tekorten die ontstaan. Eén van die oplossingen is de patiënt een eigen risico bijdrage te laten betalen. Eigen risico is een onvervalste stokpaardje van verzekerings- maatschappijen. Wie dit eigen risico zonder moeite kan betalen heeft al een boven modaal inkomen!

Dit bovenop de maandelijkse vaste premie die al een flinke hap neemt uit het maandelijkse inkomen van veel mensen die in een financieel zwakkere positie verkeren. Deze mensen kunnen zich een eigen risico bijdrage eigenlijk niet veroorloven. Dit heeft tot gevolg dat ze de volle premie betalen. Via de belastingdienst komt er een maandelijkse compensatie voor het enorme bedrag dat verplicht wordt ingehouden. Dit voelt voor velen als een druppel op een gloeiende plaat. Daar bovenop worden steeds minder middelen vergoed. Dus de ziekenzorg wordt steeds minder voor meer geld.

Het is goed vreten uit de collectieve ruif.

De groep mensen die veel verdienen in en aan de ziekenzorg zitten al in een financieel goede positie. Specialisten, doktoren, leveranciers van dure apparatuur en het management van ziekenhuizen en zorgverzekeraars verdienen vaak meer dan de Balkenende norm.

De basispremie gaat altijd omhoog. Aan de bovenkant, de veelverdieners, blijven veel verdienen en zorgen goed voor zichzelf. Dat is minder collectief en minder sociaal.

Wordt de ziekenzorg ook beter?

NEE. De ziekenzorg wordt niet beter en gaat door op het al meer dan een eeuw geleden ingeslagen chemische pad. Het wordt wel duurder met steeds andere en “ betere “ chemische medicatie en technischer, maar is dat een verbetering. Nee, het gaat zelfs bergafwaarts. Dat komt door een aantal factoren die eigenlijk deels niet direct hebben te maken met gezondheidszorg.

Wat bedreigt onze gezondheid!

Onze voeding is een zeer grote vertegenwoordiger in de mogelijkheid ziek te worden. Door het antibiotica, en giftige chemicaliën gebruik in de voedingsindustrie worden mensen en dieren steeds resistenter tegen antibiotica en werken de chemische vergiften negatief op de gezondheid. De bacteriën zelf worden nog sneller resistenter tegen de gebruikte antibiotica. Niet alleen voedsel en antibiotica bedreigen onze gezondheid! Onverwerkte emoties doen dat ook. Kwaadheid die niet geuit wordt ( en die kwaadheid zit in veel mensen gezien de Gele Hesjes ) kan ook aanleiding zijn tot ziek worden! Daarbij komt ook de vervuiling van lucht, water en grond waar we van moeten leven! De bedrijven die hierin het meest vervuilen zijn de chemische bedrijven! Ook de bedrijven die chemische medicatie maken. Als voorbeeld geef ik de pil tegen de zwangerschap. Deze pil heeft er wel voor gezorgd dat mensen seksueel meer vrijheden kregen. Maar een groot minpunt is dat vrouwen die de pil gebruiken ook naar het toilet moeten. En juist daar zit het gevaar! We komen steeds meer tegen dat zowel mannen al vrouwen onvruchtbaar worden. Dit komt omdat via het toilet het water weer gereinigd wordt tot drinkwater. Water heeft geen grenzen. Wanneer oppervlakte water in het drinkwater terecht komt – en dat doet het – zitten daar veel chemische stoffen in. Niemand weet wat al die chemische mix doet bij mens, dier en het milieu. Maar wat we wel weten is wat antibiotica en chemische stoffen die in de pil zitten al doen! Steeds meer mannen, maar vooral vrouwen worden onvruchtbaar en kunnen geen kinderen meer voortbrengen!

Weer het vaatdoekje!

Ook het elke dag verschoonde vaatdoekje waarmee mevrouw Edith Schippers ( onze vorige gezondheid minister ) enige tijd geleden op tv kwam, maakt ons gevoeliger voor bacteriën waar we voorheen totaal geen last van hadden. We worden hierdoor nog sterieler. Het lijkt me dan ook beter dat we als mens een zekere resistentie opbouwen tegen bacteriën die in ons dagelijks leven met ons leven. En dat we stoppen met het resistent maken van bacteriën die ons in de toekomst bedreigen door hun snelle mutatie waar we niet en nooit tegenop kunnen. Ik vind het daarom ook onbegrijpelijk dat mevrouw Schippers zo anders denkt en mensen kwetsbaarder maakt. Maar het kan zijn dat mevrouw Schippers een andere agenda heeft voor de toekomst. Wel heeft mevrouw Schippers geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar sterkere middelen tegen bacteriën. Ze heeft ook geldelijke bijdragen uit de staatskas overgemaakt naar instanties die met toekomstplannen omtrent het medicijngebruik in de gezondheidszorg hebben te maken. Maar het blijven trekken aan een dood paard is volkomen nutteloos. Het lijkt me dan ook vreemd en jammer dat mevrouw Schippers, als minister van volksgezondheid, niet een ietsiepietsie meer verstand heeft van gezondheid. Wel blijkt ze veel verstand te hebben van geldstromen en meer macht toekennen aan de zorgverzekeraars.

Wetenschappers, mensen die het weten en waar we een grenzeloos vertrouwen in moeten hebben, beweren dat er in 2050 per jaar meer dan tien miljoen mensen dood gaan aan antimicrobe resistentie. Zo, dat ruimt op! Wel jammer als het je kind is die daar slachtoffer van wordt. Dit geldt alleen voor de westerse wereld. In Azië en Afrika zullen dat vele slachtoffers meer zijn omdat die in een snel tempo gedwongen worden naar de farmaceutische middelen en antibiotica. Het is bekend dat mensen die ziek zijn door bacteriën meestal behandeld worden met… juist, antibiotica. ( En veel doctoren zijn zelfs zo onwetend dat ze ook mensen die ziek zijn door een virus, ook antibiotica krijgen. Dit gezien de ongeveer 25.000 mensen die in Europa hierdoor overlijden.)

Het zal toch niet zo zijn dat de hele gezondheidszorg zich inzet mensen steeds zwakker te maken? Kom, kom Piki, dit lijkt me een complot theorie. Ja, dat is misschien een beetje ver gezocht. Maar er is wel meer! Het blijkt dat er steeds meer bacteriën, waarvan we beweren deze overwonnen te hebben, nu gemuteerd de kop weer opsteken. Wij hebben er geen resistentie tegen kunnen opbouwen. Dit is al zichtbaar bij de E. coli, de tuberculose en ook malaria. En dit is nog maar een begin. Kortzichtigheid viert hoogtij!

Is er een oplossing?

Natuurlijk is er een oplossing. Voor alles is er een oplossing! Maar dan moet er wel de wil zijn te stoppen aan een dood chemisch paard te blijven trekken. Het is makkelijk antibiotica voor te schrijven. Maar of het op de lange duur verstandig is betwijfel ik. Terug naar natuurlijke middelen is de uitkomst!

U kent de uitspraak van Albert Einstein nog wel: ( Steeds een zelfde experiment herhalen en een andere uitkomst verwachten is een vorm van waanzin.) Dat is precies waar we mee bezig zijn. We herhalen steeds hetzelfde en verwachten een andere uitkomst. We hebben nog de herinnering aan DDT. Dit was een stof die de wereld zou redden van alle wezens die God ook geschapen had, maar waar mensen niet gelukkig van werden. Totdat er veel dieren en ook mensen er het slachtoffer van werden. Antibiotica, pesticide, herbicide en farmaceutische middelen doen hetzelfde en worden nog steeds gebruikt. Het vervuilt ons voedsel en het zo schaarse grondwater dat we gebruiken om drinkwater uit te halen. En dat is de toekomst van onze kinderen.

Dus vraag ik me af of de farmaceutische en chemische bedrijven er op uit zijn via hun medicijnen en vergiften de mens zieker en zwakker te maken en zodoende ziekten in stand te houden.

Want het is duidelijk dat elke vorm van ziekenzorg zieke mensen nodig heeft om economisch te kunnen blijven functioneren en daarmee geld te verdienen. Net als wapenfabrikanten oorlog nodig hebben om hun wapens te kunnen verkopen. En oorlog is tenslotte ook een collectief systeem waar onze belastinggelden misbruikt worden.

Of gaan we nog verder de afgrond in!

De huidige gebruikte farmaceutische medicijnen, vaccins en antibiotica, pesticide en herbicide maakt ons steeds kwetsbaarder en zwakker. We weten ook niet welke uitkomst dit heeft op generaties die na ons komen. Wel blijkt nu al dat drinkwater besmet is met een mix van al de gebruikte chemische middelen en medicijnen. Het komt in het oppervlakte water terecht en komt bij mens en dier die van dit water drinken. Met alle kwalijke gevolgen die hieraan zijn verbonden. Deze farmaceutische stoffen kunnen door de waterleiding bedrijven niet uit het drinkwater gezuiverd te worden.

Het gebruik van chemische medicijnen en antibiotica bij dieren heeft hetzelfde effect. Maar omdat we graag een stukje vlees eten krijgen we gratis de gebruikte medicatie en antibiotica erbij. Het is bekend dat het langdurig gebruik van antibiotica ons afweersysteem aanvalt en onderdrukt. Dit heeft in veel gevallen tot gevolg dat we bevattelijk zijn voor andere indringers zoals het schimmel Candida Albicans. Dit schimmel kan tot bloei komen in ons lichaam. Onze organen kunnen hierdoor worden aangetast. Onderzoeken wijst uit dat dit aanleiding kan zijn tot het krijgen van kanker. Slechte voeding, schimmels en chemische middelen kunnen onze genen veranderen waardoor we gevoeliger worden voor bepaalde ziekten. Oude bekende en nieuwe ziekteverschijnselen kunnen hier uit voortkomen. Onze knappe specialisten zeggen dat sommige kankers genetisch zijn bepaalt. En ze hebben volkomen gelijk. Maar waardoor onze genen zo veranderen dat ze chronische en dodelijke ziekten veroorzaken vertellen ze er niet bij. Door gezonde onbehandelde en onbespoten groenten en fruit te eten kunnen genen weer teruggebracht worden naar een gezonde staat. Therapieën die de natuur als basis en uitgangspunt hebben kunnen genen weer terugbrengen naar een staat waarin ze ziekten voorkomen in plaats van uitnodigen. Daarom is het zeer vreemd dat de regerings- partijen hebben besloten de btw op groenten en fruit met 50% te verhogen!

Als we willen dat onze kinderen overleven.

Het is dus zaak dat er andere medicijnen worden ontwikkeld. Deze mogen niet van chemische oorsprong zijn omdat we zien dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Het moeten natuurlijke medicijnen zijn. De natuur is vol medicijnen die ons afweersysteem en onze genen niet aantasten. Ons afweersysteem bestaat namelijk voor een groot deel uit bacteriën die in ons lichaam leven. Daarom is het ook onbegrijpelijk dat kankerpatiënten in de reguliere gezondheidszorg nog steeds worden behandeld met zeer giftige Chemo therapieën, en er nog niet gezocht wordt naar andere medicijnen die het afweersysteem niet aantasten. Bij chemotherapie wordt ook een groot deel van de gezonde cellen aangetast wat de patiënt nog meer verzwakt. Er zijn een aantal eenvoudige middelen die de patiënt kunnen helpen kanker te voorkomen en te genezen. Maar daarover een andere keer.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk