Medicijnen & De rattenvanger van Hamelen!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #190


Net als in het sprookje, worden artsen, specialisten, politici en anderen betrokkenen meegetrokken door de fluit van de farmaceutische industrie!

Op een morgen had ik even tijd om naar Tegenlicht te kijken. Tegenlicht is een programma van de VPRO. Deze keer ging het over de macht, de hoge prijzen en de slechte werking van het gros van chemische medicijnen. De politiek weet dit, artsen weten dit, specialisten weten dit en bovenal weet de farmaceutische industrie dit. Wanneer chemische medicijnen wel werkzaam zouden zijn was het niet nodig onderzoeksresultaten te manipuleren, te vervalsen of mensen om te kopen dit te doen.

Maar het duidelijkste bewijs wordt geleverd door de  meer dan 10.000.000 mensen die alleen al in Nederland chronisch ziek zijn! Dat is de helft van de Nederlandse bevolking!!!

Hieruit volgt de nuchtere constatering dat zieke, maar ook gezonde mensen het slachtoffer zijn van een economisch model dat gehandhaafd blijft in de “gezondheidszorg “. En nu denkt u, waarom ook gezonde mensen? Kijk dan even wat u, als gezond mens, collectief betaald aan de gezondheidszorg!

Maar terug naar Tegenlicht.

Er werden allerlei argumenten aangevoerd waarom de chemische medicatie zo duur was. Ook dat daar iets aan gedaan moet worden. Er kwamen specialisten, artsen, politici en zelfs advocaten aan het woord. Allemaal hadden ze kritiek op de prijs van de chemische medicijnen. Duizenden euro’s rolden over tafel voor één behandeling van één patiënt die kanker had.

Stof tot nadenken!

Maar er was niemand die de kennis, durf, geestelijk vermogen, of alleen het idee had om te zeggen: “waarom blijven we in hemelsnaam deze slechte chemische medicijnen blijven gebruiken!” Terwijl bekend is dat slechts 7% genezende werking heeft. De rest heeft een onderdrukkende of geen werking!

Waarom blijven trekken aan een dood paard!

Mensen sterven bij bosjes aan kanker, krijgen ziekten als diabetes, alzheimer, dementie, Parkinson, hart en long ziekten, ziekten van de zenuwen en allergieën. Maar genezen niet, nooit door de chemische troep !

Hallo, is er iemand die zich afvraagt hoe dat nu kan, ondanks de opleiding tot arts, specialist, jurist, politicus en andere belanghebbende! Lopen ze als ezels in een tredmolen rondjes te draaien om hun ego’s! Of is het verdienmodel zo aantrekkelijk in alle hogere gelederen van de gezondheidszorg?

Gezien de resultaten kunnen we beter stoppen met het geven van chemische medicatie omdat onafhankelijke onderzoeken heeft bewezen dat er meer mensen dood gaan of negatieve symptomen krijgen door deze chemische medicamenten! Het is bekend bij vakmensen!!

Niet al de dokters, die worden ook verkeerd voorgelicht en doen zelf nauwelijks onderzoek! Maar ze weten wel hoe patiënten reageren op chemische medicatie.

Wat ook makkelijk wordt verzwegen zijn de 18000 tot 20000 mensen die jaarlijks in Nederland overlijden door chemische medicatie, of foute diagnoses!

We kunnen ons afvragen of er andere wegen zijn om mensen hun gezondheid terug te geven!

Die zijn er!

Hiervoor hebben we de politici nodig die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover de bevolking! Eerlijke mannen of vrouwen met gevoel voor verantwoordelijkheid

In de eerste plaats is gezond, natuurlijk, biologisch, onbewerkt voedsel een bron van gezondheid. Dus zal de regering kunnen beslissen geen btw te heffen op deze producten. Het stimuleren van biologische landbouw en veeteelt zal beter zijn voor de mens en het milieu! De regering kan ongezonde voedingsproducten extra belasten. Dat doen ze op alcohol en sigaretten ook!

Regeren is vooruitzien!

Dat kunnen we doen door natuurgeneeskunde als homeopathie, Fytotherapie, Acupunctuur en andere therapieën die bewezen hebben de gezondheid te bevorderen te onderwijzen en te erkennen. Deze natuurlijke therapieën verder te ontwikkelen om het wegvallen of minimaliseren van chemische geneesmiddelen op te vangen. Want mijn verwachting is dat binnen afzienbare tijd verstandige mensen ervoor kiezen geen chemische medicatie meer te accepteren!

Dus is het de hoogste tijd om betere en natuurlijke genezers op te leiden.

Vaccinatie!

Persoonlijk ben ik van mening dat vaccinatie slecht is voor de volksgezondheid! En daar heb ik mijn redenen voor!

In de vaccins zitten stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Maar dat is niet alles. Lees hiervoor het artikel “ Zijn vaccinaties wel zo goed voor onze gezondheid! “, waarin ik beweer dat de hedendaagse ziekten zo toenemen omdat mensen geen sterk immuunsysteem meer hebben omdat ze geen kinderziekten meer mogen krijgen. Dit artikel staat op Facebook dat ik eerder plaatste onder mijn Facebook naam Pi Brohuis en op Yoors.

Hierbij geef ik ook even de toevoegingen in de verschillende vaccins.

Omdat u recht hebt om te weten wat er in uw kinderen gespoten wordt!

#Difterie toxoïd 
#Tetanus toxoïd
#poliovirus type 1, Mahoney
#poliovirus type 2, MEF 1
#poliovirus type 3, Saukett
#Mazelenvirus1 Enders Edmonston stam 
#Bofvirus1 Jeryl Lynn™ [Level B] stam 
#Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam
#Kippenembryocellen
#Humane#diplo ïde(WI-38) longfibroblasten weefsel (geaborteerd foetaal menselijk longweefsel, 1962)
#Recombinant humaan albumine
#Gehydrolyseerd gelatine

Voor de rest nog een cocktail van: 
#Aluminiumfosfaat
#Formaldehyde
#Natriumchloride
#Kaliumchloride
#Magnesiumsulfaat
#Fenolrood
#Calciumchloride
#2 -fenoxyethanol
#antibiotica
#Neomycine
#Streptomycine
#Polymyxine B
#Sorbitol
#Sucrose
#Natriumfosfaat
#Kaliumfosfaat
#Medium 199 met zouten van Hanks
#Minimum essentieel medium, Eagle (MEM) 
#Mononatrium L-glutamaat

We leven in een wereld waarin mensen gebruikt worden als economische factor en verdienmodellen voor bedrijven. Zonder respect!!

En wat doen de door ons gekozen leiders? Die lopen mee omdat ze geen verstand hebben van gezondheid. Daarvoor hebben ze lobbyisten die voor bedrijven werken die het eigen vlees keuren.

En wat doen de artsen en specialisten die gezworen hebben op de meest zachte manier hun patiënten te genezen? Die worden bijgepraat en geïnstrueerd door lobbyisten die werken voor bedrijven die het eigen vlees keuren.

En wat doen patiënten? Die hebben het volste vertrouwen in chemische medicatie, politieke leiders, artsen en specialisten!

Wilt u beter, gezonder en nog langer leven in deze wereld? Wel, dan wordt het tijd het anders te gaan doen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk