Wat kan je leren van de geschiedenis? De namen van ‘toen’ die nu aan het bewind zijn, …

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #240


Nu een deel van de bevolking aan het ‘ontwaken” is, vaak gedwongen door de onrealistische COVID crisis en de buiten promotionele genomen maatregelen, gaan mensen opzoek naar nieuws. Nieuws dat steeds minder vindbaar is met alle censuur en dat is zeker het geval op de sociale media. Met voldoende tijd om handen vanwege de lockdown maatregelen wordt er naar allerlei verbanden gezocht uit het verleden. Dat merken wij bij dotcom.radio als we opmerkingen krijgen in de trant van; “wisten jullie dit ook”. Heel belangrijk want de hoofdrol spelers van toen, die zeker geen schoon blazoen hebben zitten nu vaak op leidinggevende posities waar ze nog veel meer schade aan kunnen richten. Onderstaande artikel is dan ook zeker waardevol om eens terug te kijken, “hoe zat het ook al weer?”

– HM – Klik hierboven op de naam van de auteur om al zijn artikelen te zien

Valse vlag/ MH 17.

Valse vlag beschuldigingen

Valse vlag beschuldigingen zijn beschuldigingen van aanslagen die vaak door het beschuldigende land, of door een medestander worden uitgevoerd, maar waar een ander land de schuld van krijgt.

MH 17 kan hier een voorbeeld van zijn! Hierop kom ik terug!

De geschiedenis kan ons veel leren. Maar dan moeten we wel willen zien wat er steeds gebeurt. En dat is erg moeilijk omdat er krachten bezig zijn die u een ander beeld laten zien dan de werkelijkheid en die u willen manipuleren.

De verleidingen van het materiële leven zijn erg groot. U hebt vertrouwen in de door u gekozen vertegenwoordigers. Zijn ze dit vertrouwen wel waard?

Hieronder een aantal “ valse Vlag ”gebeurtenissen die u misschien nog wel weet, maar niet meer verbind met het heden. Er zijn veel meer valse vlag gebeurtenissen geweest. Een aantal is niet als zodanig erkend en herkend. Veel van deze aanslagen werden anderen in de schoenen geschoven. Bv. Carlos, Osama Bin- Laden, of andere zo genoemde terroristen. In mijn ogen is het minderwaardig om vermeende tegenstanders te beschuldigen van iets dat ze niet gedaan hebben. Helaas zijn een aantal politici er zeer bedreven in om via de media de bevolking een verkeerde voorstelling van zaken te geven.

Vietnam

Laten we beginnen met Amerika en Vietnam. Vietnam is een relatief klein en onbelangrijk land, maar wel belangrijk als springplank naar Azië. (Overigens iets waar Amerika nog steeds mee bezig is gezien het weer vaarklaar hebben van de Zesde Vloot. Deze schepen zijn na de tweede wereldoorlog niet meer uitgevaren. En deze vloot vaart nu in Aziatische wateren.)

Vietnam is onder valse voorwendsels aangevallen. Zogenaamd omdat Amerikaanse schepen werden aangevallen in de baai van Tonkin. Er heeft wel een aanval plaatsgevonden binnen de territoriale wateren waarbij één kogel van een Vietnamees schip naar een Amerikaans schip werd afgevuurd. Het Amerikaanse schip vuurde ongeveer 200 schoten af en beschadigde het Vietnamese schip behoorlijk en er vielen gewonden en een dode aan Vietnamese kant. Een zogenaamde tweede aanval op een Amerikaans schip heeft nooit plaatsgevonden volgens de NSA, ( National Security Agency). Maar president Johnson vond ( denk aan de dood van Kennedy ) toen dat de VS Noord- Vietnam mocht bombarderen. Waarna verdere escalatie plaatsvond. Bovendien bevond de USS Maddox zich in de territoriale wateren van Noord- Vietnam. We weten allemaal dat het grote land Amerika zwaar klop heeft gekregen van Noord- Vietnam en dat dit een deuk is in het vertrouwen dat de bevolking had in de oorlog kracht van het land.

Afghanistan en Irak, en andere conflicten.

Dat vertrouwen hebben ze trachten op te poetsen door Afghanistan en Irak binnen te vallen. Maar ook dat blijken volkomen mislukkingen te zijn geworden. Alleen de mensen die meedogenloos veel geld verdienen aan deze oorlogen, winnen erbij. Maar geven niets om de vele doden en gewonden die er vallen. Door verkeerde berichtgeving over deze valse vlag gebeurtenissen was de hele Westerse wereld op de hand van Amerika. In de geschiedenis herhalen de Amerikanen dit vele malen. Inval in Afghanistan, inval in Irak, gebruik chemische wapens Syrië, allemaal begeleid door leugens. We kunnen ons dus afvragen of de VS wel de juiste partner is voor Europa. Vooral door de meer dan 70 gewapende conflicten die de US heeft gehad na de tweede wereldoorlog blijkt Amerika een oorlog zuchtig land. Steeds meer “ belangrijke” mensen die de waarheid kennen, vertellen die waarheid nu. De VS beerput gaat meer en meer open!

Twin Towers.

Of we nu kijken naar de aanslag op de Twin Towers, waar de bewijzen dat de aanslag door terroristen is gepleegd steeds meer ontkracht worden. Er is nooit bewezen dat Osama Bin- Laden iets te maken heeft gehad met 9/11. Er wordt steeds meer bewijs gevonden dat de aanslag het werk is van de Amerikanen zelf. Maar waarom een aanslag in eigen land?

De koude oorlog was voorbij. Maar Amerika heeft vijanden en oorlogen nodig om zijn wapen industrie op peil te houden of uit te breiden. Zonder vijanden geen oorlog en zonder oorlog geen wapen industrie. Door de aanslag van 9/11 heeft Amerika zich het recht toegeëigend haar belangen overal ter wereld te beschermen. Als Amerika een olietekort heeft gaat het met oorlogsgeweld de olie ergens anders stelen. Veronderstel dat Rusland of China dergelijke uitspraken doen. Dan krijgt de hele westerse burgerij de meest afschuwelijke anti propaganda te verwerken en staat de hele westerse media en politiek overuren te maken om die propaganda te voeden. Tevens maakt Amerika via 9/11 van de gelegenheid gebruik iedereen in de wereld te bespioneren en te controleren. Dit alles op weg naar een totale wereld overheersing en de wereld heerschappij door het grote geld. In andere artikelen zal ik hier uitgebreidere informatie over geven.

Invallen in andere landen door leugens.

Als gevolg van 9/11 kon Amerika op jacht naar Osama Bin- Laden en andere vermeende terroristen. Volgens de Amerikanen zat Osama toen in Afghanistan en vielen ze er binnen. Ook een leugen. Hij zat toen al in Pakistan. De hele operatie was een excuus om Afghanistan binnen te kunnen vallen en er een oorlog te beginnen tegen de Taliban, die eerder de grote vriend was en door de VS met zwaardere wapens gesteund werd om de Russen te verslaan. ( Er zijn aanwijzingen dat Osama Bin- Laden nog steeds in leven is. Dit ook gezien de grote vriendschap tussen de Bush en de Bin- Laden familie, en de wederzijdse belangen. )( Er zijn ook bronnen die zeggen dat Osama Bin Laden al voor de aanval op hem was overleden aan nierfalen. ) Geen van beide beweringen heb ik kunnen verifiëren! 

Nu, eind 2020, is in ieder geval wel zeker dat de VS een toneelstukje heeft opgevoerd door te beweren dat ze Osama Bin Laden hebben gedood. Maar hierover zal ik de werkelijkheid ook bekend maken!  

Irak is ook twee keer met fors geweld binnengevallen onder valse voorwendsels. De eerste keer omdat Saddam Hoessein Koeweit binnenviel. Saddam had hierover vragen gesteld aan de VS en GB, die beide deden dat het hen niet interesseerde. Koeweit was voorheen Iraks grondgebied. De tweede inval was zogenaamd omdat er enorme hoeveelheden chemische wapens aanwezig waren in Irak. Weer een leugen. Er werden gemanipuleerde foto’s getoond die als bewijs moesten gelden. Libië werd ook van een dictator ontdaan onder valse voorwendsels. Wat moet Amerika in het Midden Oosten? Zijn ze alleen maar bezig de Soennieten en de Sjiieten tegen elkaar op te zetten? Dit kruitvat werd door de “ dictators “ Kadhafi en Saddam Hoessein onder controle gehouden, dus moesten die verdwijnen.

Syrië.

Syrië is nu aan de beurt, maar Rusland en China hebben via hun veto kunnen voorkomen dat de geallieerden er binnenvielen. De chemische wapens die zijn gebruikt in Syrië kwamen van de Saoedische geheime dienst en werden aan de ‘vrijheid strijders’ gegeven. Overigens zonder dat deze wisten dat het ging om chemische wapens. Obama sprak, voor er chemische wapens werden gebruikt in Syrië, dat de VS dit niet zouden tolereren. Er zouden dan harde acties volgen. Via de media was John Kerry direct al bezig iedereen op het verkeerde been te zetten om een kans te creëren Syrië binnen te kunnen vallen. Een geluk dat er bewezen werd dat het niet Assad was die deze wapens gebruikte. (Op dat moment namen de VS en de NAVO wel deel aan oorlogshandelingen in Syrië. Dit gebeurt met een huurleger waarin voormalig kindsoldaten meevechten. Ook gevechtsvliegtuigen van NAVO partners vochten tegen Assad en de Coalitie met Rusland en beschermen hiermee de strijders van IS en Al – Nusra.)

Maar of het iets uitmaakt of je uiteen gescheurd wordt door een granaat of geraakt door een kogel met licht nucleaire lading waardoor je toch langzaam doodgaat, of dat je doodgaat door chloorgas, Sarin, Napalm of Agent- Orange, is een vraag die we ons moeten stellen. Deze wapens hebben allemaal te maken met het op een afschuwelijke manier doden van mensen.

Onbegrijpelijk!

Een aantal hoofden van de “vrijheidsstrijders” in Syrië wordt door Amerika en  Saoedi Arabië betaald en van wapens voorzien! Wapens die  aan Saoedi Arabië geleverd worden door… juist, Amerika. En ook mensen van ISIS vechten in Syrië en ook die hoofden worden door de Amerikanen betaald. De leider van IS, Bagdadi, heeft zijn training gehad van de Mossad, MI6, en tijdens zijn “zogenaamde” gevangenschap door de CIA. Weer een oorlog die volkomen uit de klauw loopt.

Het gebeurt altijd als de Amerikanen ergens een oorlog willen beginnen dat er vooraf mensen getraind worden. Al voor de Syrische vrijheidsstrijders hun strijd begonnen werd een aantal van hen in Jordanië opgeleid door Amerikaanse instructeurs, gesteund door de VS, Frankrijk, GB, Saoedi Arabië en Israël. En dit hele spel wordt ook gespeeld om Rusland en Iran te isoleren. Maar dat is niet alles!

Olie en Gas belangen.

Olie en gas uit die streken worden door oorlog verkregen. En de strijd tussen Israël, Hamas en Palestina heeft er ook mee te maken. Van Egypte tot Turkije zit olie en gas in de grond. Het Levant veld. Er zijn onderhandelingen geweest met westerse maatschappijen. Maar de mensen in Gaza kregen geen redelijke vergoeding voor hun recht op olie. Daardoor keerden ze zich naar Gazprom, de Russische oliemaatschappij. In de onderhandelingen met de Russen konden de mensen in de Gazastrook een betere prijs bedingen en wilden de Russen helpen deze velden te ontwikkelen. De besprekingen waren in een ver gevorderd stadium. Maar Israël heeft zelf wel zin in de Gaza olie en gas velden. Ook wil Israël niet dat de Palestijnen geld krijgen uit hun deel van dit gas en olieveld. Dat is de reden dat Israël nu hard optreedt in de Gazastrook en er misdaden pleegt. Amerika en Israël zien liever dat Rusland buiten de deur wordt gehouden. De olie in het Syrische veld is aantrekkelijk voor de Amerikanen en Europa. Maar ook een pijpleiding door Syrië en Irak is goed voor Europa, Qatar en Saoedi Arabië. Tevens een goede reden voor honderdduizenden doden in Syrië! Buiten de meer dan anderhalf miljoen doden sinds de invallen door de VS, en NAVO bondgenoten in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië tot nu toe. Hoeveel doden gewonden en vluchtelingen accepteren we nog voordat we gaan protesteren tegen deze waanzin!

Boycot.

De boycot die de VS voor Rusland instelde, is iets dat ze al eerder bij een aantal andere landen met succes hebben toegepast. Door een boycot verzwakt een land en is het makkelijker eisen te stellen. Het is tevens een dreiging voor dat land en het zal daardoor gedwongen worden de eigen defensie te versterken. Wat ook weer nadelig is voor andere aspecten van een economie. Irak en Iran, maar ook Noord- Korea en Cuba zijn voorbeelden van geslaagde, maar inhumane boycot acties.

De Europese Wortel

Omdat het schijnbaar nog steeds werkt, doen Amerika en Europa dit nu ook via de Oekraïne. Want het westen is al langere tijd bezig de aan Rusland grenzende landen onder hun invloedssfeer te krijgen. Als laatste Oekraïne. West Oekraïne is al door Europa beïnvloed met een grote Europese wortel voor de neus. Mede door de act van Hans van Balen, die samen met een Belgische collega Europarlementariër Guy Verhofstadt op oorlog zuchtige manier steun toezegde aan Oekraïne. (Na de val van de muur is door de Amerikanen en Europa aan Gorbatsjov beloofd de NAVO niet uit te breiden richting Rusland.) Maar zoals we weten houden de Amerikanen, maar ook Europa, zich dikwijls niet aan hun woord. Of ze doen iets onder valse voorwendsels, of manipuleren beelden.

Een lange lijst van leugens.

Er is dus een lange lijst van leugens die door de Amerikanen wordt gebruikt om ergens een oorlog te kunnen voeren. En Europa doet hier, via de VN en de NAVO, hard en gewetenloos aan mee!

MH17.

Nu  de vlucht MH17. Waar weer gebruik wordt gemaakt van onbewezen verdachtmakingen richting separatisten en Rusland. Gevoed door de emoties die mensen hebben bij een dergelijk verschrikkelijk gebeuren. Want een dergelijke aanslag is een aanslag op de menselijkheid, net als ook elke oorlog dat is. Het is onmenselijk, grof en schofterig om over de ruggen van slachtoffers en nabestaanden onbewezen zaken naar voren te brengen en direct een schuldige aan te wijzen. Iedereen die dat doet is een oorlogshitser, leugenaar en geen knip voor de neus waard. Er is geen enkele Amerikaanse bewijsvoering dat MH17 door de separatisten of door toedoen van Rusland uit de lucht is gehaald. Ze zeggen ongeveer honderd mensen op het oog te hebben die mede verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH 17. Dat zijn er nogal wat! Het zijn wel Amerikaanse en Europese lieden die dit beweren. Maar de oorlogshitsers hebben in het verleden al vele malen oorlog kunnen maken door de bevolking voor te liegen. Gezien de steeds sterker wordende bewijzen dat Amerika zelf is betrokken bij het neerhalen van de Twin Towers, kan de waarheid heel anders zijn dan ons wordt verteld. Dus lijkt het mij dat Europa beter kan nadenken over de huidige vriendschappen. Want iedereen weet dat verkeerde vrienden de beste mensen kan veranderen in criminelen. (We moeten ook goed uitkijken voor de geheime TTIP handelsbesprekingen die nu gevoerd worden. Maar daar krijgt u nog over te lezen, ondanks dat Trump de onderhandelingen heeft stopgezet.)

Brokstukken Vlucht MH17 en het zogenaamde ongeduld.

Het kan een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn geweest. Of een menselijke fout. Maar er kan ook gemene opzet in het spel zijn. Helaas blijkt dat Amerika en west Europa direct hun bevolking manipuleren over de ruggen van de slachtoffers en de nabestaanden van MH 17. 

Volgens mijn informatie hebben de separatisten zich correct gedragen door niet zomaar iedereen toe te laten op het terrein waar MH 17 is neergestort. Eerst is het nodig dat zonder oordeel wordt uitgezocht wie er verantwoordelijk is voor deze wandaad. Daarna is het nodig dat er niet gerotzooid kan worden met de bewijsstukken. Dat hebben de separatisten voor ogen gehad. (Helaas is dit grotendeels mislukt omdat de mensen die uit Nederland zijn gestuurd voor onderzoek naar de ramp voor een groot deel bestonden uit mensen van de geheim dienst!) Vooralsnog wilden de separatisten dit op hun manier regelen, of wachten op orders. Als dat niet gebeurt zoals het westen dat wil, zijn de separatisten onmensen. Wanneer onze ex minister van Buitenlandse zaken, Frans Timmermans, met tranen in zijn stem een emotionele reden houd, met een beschuldigende vinger naar de separatisten en vermeende daders, dan doet hij dat ook over de rug van het slachtoffer en de nabestaanden. Alleen wordt dat niet zo gezien omdat de vinger al naar een richting wijst. En de politiek en media doen hier aan mee! En de publieke opinie is weer gemanipuleerd. Zonder enig bewijs of gedegen onderzoek.

Is MH17 een aanleiding tot.

Wat opvalt, is dat het Oekraïense leger in dat gebied doorgaat de separatisten aan te vallen. Terwijl je toch mag verwachten dat het westen, in ieder geval in dat gebied, een staakt het vuren in acht wil nemen om de specialisten hun onderzoek te laten doen. Niets daarvan! Dus heb ik hierover een aantal vragen. (Ook vergelijkbaar met de gasaanval in Syrië. Na de aanval werd een onderzoek aangekondigd. Dit onderzoek wilde de Amerikanen stopzetten. Onderzoekers van de VN konden de eerste dagen niet naar het gebied omdat sluipschutters op hen schoten. Ze werden niet geraakt omdat het alleen de bedoeling was hen enige dagen op te houden. Na enige dagen is het gas niet meer traceerbaar. Het gebied waar de gasaanval plaatsvond was in handen van de tegenstanders van Assad. De zogenaamde vrijheid strijders. Het was dus onmogelijk dat mensen van Assad zich in dit gebied ophielden. Er werd ook beweerd dat het Sarin gas was dat werd gebruikt. Sarin is een zenuwgas. In de beelden die werden getoond van de slachtoffers was het lichamelijk schokken dat Sarin teweeg brengt niet te zien. Volgens mijn informatie was het Chloorgas. Ook verschrikkelijk.)

En als nu in het rampgebied van de MH17 onderzoek onmogelijk gemaakt wordt door acties van het westers georiënteerde leger, dan gaan bij mij de bellen rinkelen. En dan denk ik dat de waarheid, of verdraait of helemaal niet boven water komt. Dat dit verschrikkelijke voorval misbruikt wordt voor propaganda doeleinden, en misschien wel meer. Het kan zelfs worden gebruikt voor een derde wereld oorlog. Er zijn vele aanwijzingen dat de VS en bondgenoten bezig zijn tot het uitlokken van een grote oorlog tegen Rusland. 

Er zijn andere bewijzen die u niet hoort.

We zien een onduidelijke foto van een voertuig dat raketten bij zich heeft en naar gezegd moet hebben afgevuurd. Er wordt één voertuig getoond omdat de beschuldigende vinger denkt dat er verder niemand onderzoek doet. Voor de westerse media geldt dit wel. Dat niet doen van onderzoek bedoel ik. Kijkt u eens op Wikimedia. Hier kunt u de Buk- afweer installatie zien. Een radarvoertuig, het voertuig dat de raket lanceert en het besturingsvoertuig. Er zijn dus drie voertuigen nodig om gericht een raket af te vuren. Wat willen de Amerikanen en de Europese machthebbers bereiken met het tonen van een voertuig op een dieplader? 

Het blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten geen beelden willen vrijgeven die de waarheid kunnen laten zien. En dat is toch zeer vreemd!

Ongetwijfeld heeft Amerika satellieten die beelden maken van gebieden dat de separatisten nog in handen hebben. Vooral omdat er ten tijde van het neerschieten van MH17 in de Zwarte zee de oefening Sea Breeze werd gehouden door de VS, NAVO en Oekraïense strijdkrachten. 

Ietwat provocerend ten opzichte van Rusland, maar dat mag als Amerika en de NAVO oefeningen houden. In plaats van gedegen satellietbeelden komt Amerika met een tekeningetje, gemaakt op een stukje Google Earth, dat een kind van twaalf ook kan maken. Ze denken echt dat ze iedereen wat op de mouw kunnen spelden! Dat zegt ook veel over hun inschatting over de intelligentie van de bevolking en de betrokken parlementen en Kamerleden! Nee, de echte beelden willen we zien. Beelden die laten zien dat Rusland de raketinstallatie overdraagt aan de separatisten, het verdere vervoer, de lancering van de raket, en het terug vervoeren van de installatie naar Rusland. En geen onduidelijke foto’s van een vrachtwagen met aanhanger waarop een soort tank staat. Dat is geen overtuigend bewijs! Als ze die beelden kunnen tonen en het blijkt dat de beelden echt zijn, want dat is dan ook nog niet zeker, dan kunnen we met de vinger wijzen. Eerder niet! Niet bij wat foto’s en animaties. En denk nu niet dat ik pro Rusland ben. Nee! Ik ben voor eerlijkheid, voor de waarheid, vrede, voor respect. De enige manier waarop mensen met elkaar behoren om te gaan. God, wat ben ik naïef!

Overneem systeem.

Veel Boeing vliegtuigen zijn uitgerust met BUAP ( Boeing Uninterruptible Auto Pilot ). Met dit systeem kunnen autoriteiten de controle van vliegtuigen vanaf de grond overnemen. Kan het zijn dat MH17 voor korte tijd is overgenomen om de vlucht te beïnvloeden?

Gevechtsvliegtuigen. Er zijn satelliet- en radarbeelden van de twee gevechtsvliegtuigen van de Kiev regering die dicht bij vlucht MH17 vlogen. Het is voorstelbaar dat deze vliegtuigen iets hebben te maken met het neerstorten van de Boeing. Werd er een raket afgeschoten door één van de SU jets van de Oekraïense luchtmacht? Heeft deze raket de linker motor geraakt waardoor het vliegtuig, vlak voor het neerstorten, een vreemde en niet te verklaren scherpe linkse draai maakte.

Had het vliegtuig ergens anders moeten neerstorten? Dichter bij de Russische grens? Kon het vliegtuig op eigen kracht verder vliegen en de koers herstellen en misschien ergens een noodlanding maken? Dit zou niet in het voordeel van de snode plannenmakers zijn. Het definitief neerschieten is dan de volgende optie. En dat moest vanaf de grond en grondig gebeuren. Vandaar de inzet van het BUK systeem door Oekraïense militairen? Met voorbedachte rade?

Daarom moet de vraag gesteld worden of de Russen of separatisten van te voren wisten dat MH 17 deze route zou volgen! Gauw een BUK systeem uit Rusland lieten komen om MH 17 naar beneden te halen. Of dat ze, ondanks dat ze zelf al verschillende vliegtuigen van Kiev met eigen luchtdoel geschut hebben neergehaald, toch een BUK systeem wilde hebben. Waarom een Buk systeem terwijl ze al hadden bewezen een goed werkend afweersysteem te hebben? 

Of, en dat klopt beter, dat Kiev MH 17 de instructies gaf deze gevaarlijke route te vliegen met het bekende resultaat!

Een aantal feiten.

De Amerikaanse luchtmachtgeneraal P.M. Breedlove, als opperbevelhebber van de NAVO- strijdkrachten in Europa, verklaarde twee dagen na het noodlottig gebeuren: “we hebben tot nu toe geen enkel Russisch voertuig de Russische grens zien passeren.” Admiraal John Kirby, Defensie voorlichter, heeft enige tijd later in een interview gezegd dat experts geen enkel bewijs hebben kunnen vinden dat er BUK luchtdoelraketten zijn vervoerd vanuit Rusland naar Oekraïne en terug. Er zijn wel aanwijzingen dat een raket is afgevuurd vanaf een gebied dat in handen was van de Oekraïense “overheid”. Zoals al gezegd is vlucht MH17 korte tijd door twee gevechtsvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht gevolgd. Ook zijn er aanwijzingen dat een van deze vliegtuigen van links op MH17 heeft geschoten.

Rusland heeft wel radar- en satellietbeelden vrijgegeven. Ook aan de Europese autoriteiten. Hier zien we een heel ander beeld dan we via de westerse media horen en zien. De beschuldigingen komen uit het westerse kamp. Amerika voorop, gevolgd door Europa en Kiev. Dat zijn de belanghebbende partijen. De manipulators, VS, Europa en Oekraïne hebben onder druk van de Russische satelliet- en radarbeelden hun zienswijze niet aangepast.  Rusland en de separatisten hebben geen enkel belang bij het neerschieten van een burger vliegtuig. Maar ook dat dekt de lading niet zoals blijkt uit de verdere vlucht van MH17. Maar er zijn gelukkig mensen van geheime diensten, mensen die betrokken zijn bij Eurocontrol ( die bepalen hoe vliegtuigen kunnen en moeten vliegen ), die informatie geven die anders is dan burgers krijgen via hun politici en media. Iemand heeft voor het neerschieten de controle overgegeven aan Kiev.

Vreemd is dat MH17 door de verkeersleiding van Oekraïne een andere koers heeft gekregen dan de oorspronkelijk gegeven koers vanuit Amsterdam. Elk vliegtuig krijgt een vliegroute voordat het vertrekt. De vliegroute van MH17 was L980.

Een vliegtuig wordt op zijn vlucht gevolgd. Boordapparatuur geeft constant de te vliegen route door naar de verschillende grond stations en de moedermaatschappij, Malaysia Airlines.

Het blijkt dat vlucht MH17 al boven Polen van ATC (Air Traffic Control) uit Kiev de opdracht kreeg van de vliegroute af te wijken. Dit gebeurt wel meer als blijkt dat er op de vliegroute zwaar weer wordt verwacht of er iets anders is waardoor de vlucht gevaar kan lopen. Er zijn mensen die beweren dat de vlucht werd omgeleid omdat er zware onweersbuien waren, maar dat is onwaar omdat andere vliegtuigen op deze route de waarschuwing niet kregen. Ook de directeur van MAS operations, Captain Izham Ismail, ontkent dat zwaar weer de oorzaak is van de wijziging van het vliegplan. Vlucht MH17 werd 200 km noordelijker gestuurd. Daardoor kwam het vliegtuig boven oorlogsgebied. De vraag is waarom de vluchtleiding in Kiev het vliegtuig een andere route liet vliegen terwijl daar geen goede reden voor was.

Op 17 juli, in de vroege morgen, werden de vlucht gegevens en opgenomen gesprekken tussen het vliegtuig en de ATC Kiev door de Oekraïense geheime dienst SBU in beslag genomen.

Deze verslagen van de gesprekken worden altijd gebruikt ter controle en kunnen ook worden vergeleken met de gegevens uit de zwarte doos. Nu is het de vraag of de gegevens uit de zwarte doos wel onafhankelijk onderzocht worden. Of wordt dit ook weer een cover- up operatie om de waarheid onder de pet te houden. Het is in ieder geval vreemd dat ATC het vliegtuig opdracht gaf van de koers af te wijken. Normaal is Eurocontrol verantwoordelijk voor het Europese luchtruim. Wat heeft de ATC uit Kiev de piloten van deze vlucht verteld om ze een andere koers te laten vliegen? Als de gesprekken die Kiev heeft niet boven water komen zal de zwarte doos antwoord kunnen geven. Maar er is nog meer informatie beschikbaar! De grond controle in Kiev geeft de piloot toestemming “direct routing” te gaan vliegen. Dit bespaart brandstof. Maar normaal is het in dit gebied om zigzag te vliegen via navigatiepunten of bakens op de grond. Het vliegtuig heeft ook 1 km lager gevlogen dan normaal is in dit gebied. Ook de snelheid moest van ATC in Kiev lager zijn dan normaal.  Korte tijd voordat MH17 neerstortte maakte het vliegtuig een volkomen onnodige draai naar links, waarbij het zwaar naar links overhelde. Het vliegtuig was bezig weer terug te draaien naar de opgegeven koers en verdween van de radar. Was de draai naar links een opdracht van ATC Kiev, of kwam dit door het overnemen van de controle door het BUAP systeem. Of werd MH17 door een ander vliegtuig met een hitte zoekende raket, of 30 mm boordkanon, beschoten waarbij de linker motor werd geraakt?

Hadden de mensen in het vliegtuig nog enige seconden tussen de beschieting en de draai naar links voordat het uiteen gerukt werd door de BUK raket?

Kort voor de dood?

Hieronder de woorden die onze ex minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans in zijn opmerkelijk emotionele verhaal voor de VN- Veiligheidsraad. Hij sprak: ” How horrible must have been the final moments of their lives, when they knew the plane was going down. Did they lock hands with their loved ones, did they hold their children close to their hearts, did they look each other in the eyes, one final time, in a wordless goodbye? We will never know.”

De vertaling: “Hoe verschrikkelijk moeten de laatste momenten in hun leven zijn geweest, toen ze wisten dat het vliegtuig ging neerstorten. Hielden ze de handen van hun geliefden vast, ineengestrengeld, en hun kinderen dicht tegen hun hart, keken ze elkaar voor de laatste keer in de ogen, één laatste keer, in een woordeloos afscheid? We zullen het nooit weten.”

Prachtige woorden. Poëtisch ook. En zulke woorden kunnen troost bieden aan nabestaanden.

Wat houdt deze bewering van Frans Timmermans in?

Wat Frans Timmermans hier eigenlijk mee zegt is dat de mensen in het vliegtuig tijd hadden elkaar nog in de ogen te kijken. Elkaars handen vast te houden en hun geliefden aan het hart te drukken. Wist Timmermans meer? Zijn tweede uitspraak, die hij bij Pauw maakte, is hier ook bewijs van. Er werd een slachtoffer gevonden met een zuurstofmasker op het gezicht. Nu kun je daarvoor natuurlijk je excuus aanbieden aan de nabestaanden. Maar het feit verdwijnt daardoor niet. Was MH 17 alleen door een BUK raket uit de lucht geschoten, dan had niemand tijd gehad om zelfs met de ogen te knipperen!

Uit onderzoek in Nederland wordt beweerd dat de BUK raket schuin boven de cockpit is ontploft. Dat kan alleen als het vliegtuig zwaar overhelde en schuin vloog.

Normaal ontploft een BUK raket onder een vliegtuig. Daarvoor is het zo gemaakt. Was het een afspraak om MH17 te beschieten èn er een Buk raket aan te wagen?

De waarheid weten we pas als de zwarte doos is onderzocht door onafhankelijke specialisten en die waarheid ook naar buiten wordt gebracht! Wat tot nu toe niet het geval is.

Volgens de Russische satellietbeelden had het Oekraïense leger het volledige BUK systeem dicht bij Donetsk staan. De dag na het neerschieten werd het systeem verplaatst. Het is zeer vreemd dat deze raket afvuur installatie in deze regio geplaatst werd omdat de separatisten niet beschikken over vliegtuigen. Zoals gezegd blijken de separatisten in het oosten helemaal niet over een BUK raket afvuur systeem te beschikken. Maar gebruiken ze wel een ander systeem om vijandige vliegtuigen uit de lucht te schieten. Dit systeem is niet geschikt om vliegtuigen die op grote hoogte vliegen neer te halen.

Amerika heeft al vele malen onder een valse vlag operaties laten uitvoeren zoals ik al beschreef. Daarbij horen ook aanslagen op burger doelen en vliegtuigen. Al in 1962 wordt voor de eerste keer melding gemaakt dat dit is gebeurd. Er is zelfs een geheim document dat dit bevestigd. Een ex medewerker van NSA is hiermee naar buiten gekomen. Strategic Culture:

Via een betrouwbare CIA bron is vernomen dat de Amerikaanse inlichtingendiensten gedetailleerde satellietbeelden hebben die bewijzen dat de raket is afgevuurd door militairen van regeringstroepen. Consortium News

Hoop.

Ik hoop dat er niets wordt overgelaten aan toeval, doofpot of beerput, dat de onderste steen boven komt en de echte waarheid wordt geaccepteerd. Helaas betwijfel ik dit zeer. Toch vind ik dit een verplichting naar de slachtoffers en de nabestaanden, en aan de mensheid. In de nabije toekomst zal ik meerdere artikelen schrijven die dieper en uitgebreider ingaan op het dubieuze spel dat gespeeld wordt ten koste van vele slachtoffers en misschien wel uitkomt bij een totale onderdrukking van de mensheid.

Rusland wordt beschuldigd omdat iedereen weet dat Rusland hier niet mee akkoord kan gaan waardoor er wel een claim komt die helaas nooit gehonoreerd zal worden! Dus hebben de nabestaande het nakijken!

Een vies spel?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk