Studie resultaten Vit. D3 met COVID 19 / Corona


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #233
Countdown to Freedom #0 + 1 days


Dit artikel schrijf ik om u te informeren over de goede resultaten met Vit. D3. Hierover hoort u niets via de media, artsen, specialisten, wetenschappers, virologen, immunologen en politici. Tevens is het zeer vreemd dat in de media, door artsen of politici nergens wordt geadviseerd het immuunsysteem te versterken.

Ook onderzoeken naar nieuwe methoden om het virus de baas te blijven of de gevolgen van de besmetting te genezen op een andere manier dan de officiële reguliere voorschrijft, worden niet bekend gemaakt.

Dit is op zijn minst zeer verdacht!

Juridisch gezien kunnen we spreken van nalatig gedrag waardoor meer mensen sterven. Dat wijst weer naar dood door schuld. Want sterft een mens omdat je niet dat hebt gedaan wat mogelijk is die mens te redden, dan kan dood door schuld de veroordeling zijn.

Of geldt dit niet voor artsen. specialisten, virologen, immunologen, politici en de media?

Vitamine D tegen corona?

Beste lezer,

De afgelopen maand zijn de resultaten bekend gemaakt van een Spaans onderzoek naar vitamine D3 bij de behandeling van COVID-19. Vitamine D 3 bleek veel effectiever te zijn dan de standaardbehandeling.

De studie was van het type gerandomiseerd en dan ook nog dubbelblind. Dat betekent dat de betrouwbaarheid vrij hoog is. De studie is uitgevoerd onder 76 patiënten waarbij een COVID-19-infectie is vastgesteld.

Bij allen was sprake van een virale longontsteking.

Van de patiënten kregen 26 de Spaanse standaardbehandeling, wat inhield dat zij dagelijks een combinatie kregen van de medicijnen hydroxychloroquine, zink en azitromycine ( antibioticum ).

De andere groep van 50 patiënten ontving drie keer per week een hoge dosis orale vitamine D.

Het gaat om een 2:1 ratio, op elke twee patiënten die vitamine D 3 ontvingen kreeg er één de standaardbehandeling.

De patiënten zijn door een computer gerandomiseerd, om er zeker van te zijn dat ze willekeurig zijn uitgekozen.

De vitamine D 3 groep ontving op dag 1 van de behandeling 0,532 mg vitamine D 3, oftewel 20.000 IE (Internationale Eenheden). Vervolgens kregen zij driemaal per week de helft van deze dosis, oftewel 10.000 IE.

De resultaten

Van de groep die de standaardbehandeling kreeg moesten 13 patiënten (precies de helft van deze groep) worden opgenomen op de intensive care. Daarbij stierven er in totaal 2 patiënten.

Van de 50 patiënten die vitamine D 3 kregen toegediend, werd slechts 1 patiënt opgenomen op de intensive care en zijn er 0 patiënten overleden. Alle patiënten uit de vitamine D-groep zijn ontslagen uit het ziekenhuis zonder dat er sprake was van complicaties.

De conclusie

De onderzoekers concludeerden dat vitamine D 3 de noodzaak voor intensive-care-opnames significant verlaagt bij patiënten die door COVID-19 moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Daarbij vermindert vitamine D 3 de ernst van de ziekte en wordt het verloop verbeterd.

Omdat het hier een relatief kleine onderzoeksgroep betreft, roepen de onderzoekers op de studie te herhalen bij grotere groepen mensen.

Hoewel het hier een pilot betreft, zijn de resultaten zeer veelbelovend.

Actieve vorm

Opvallend is dat de onderzoekers calcediol, oftewel 25-hydroxyvitamine

D 3, hebben gebruikt. Dit is een actieve vorm van vitamine D 3 die niet als supplement wordt verkocht.

Het wordt gezien als een medicijn, waardoor het alleen door artsen kan worden verstrekt. Het lichaam kan met behulp van de lever zelf calcidiol aanmaken. Deze maakt dit aan door de cholecalciferol (inactieve vitamine

D 3) om te zetten. Cholecalciferol maken we met behulp van zonlicht aan in onze huid.

Overheid

Dit is niet de eerste keer dat vitamine D3 een interessante stof blijkt te zijn in de strijd tegen het coronavirus. Inmiddels beginnen de bewijzen zich op te stapelen. Het is dan ook een raadsel waarom de beleidsmakers niet meer met deze informatie doen.

Zowel het RIVM als de politiek blijven hameren op het gebruik van mondkapjes, de 1,5m afstand en hygiënemaatregelen. Er wordt met geen woord gerept over de kracht van supplementen en voeding. In Amerika geldt hetzelfde verhaal.

Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderstreept het belang van vitamine D 3 niet.

Dit is in mijn ogen zeer verdacht! Is de overheid wel begaan met de gezondheid van de bevolking?

Een Lock down, heeft tot gevolg dat veel mensen eenzaam zijn, er minder werk is, de armoede groeit, er minder voedsel geproduceerd wordt en mensen constant in angst leven.

Dit zal veel meer slachtoffers maken dan het Corona virus.

Daarbij denk ik dat veel overheden een poging doen Lock downs te blijven gebruiken totdat er een vaccin is.

Mogen wij burgers onze politici hierdoor laten vervolgen door justitie?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk