de Politieagent in DIENST van de dictatuur, of, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #232
Countdown to Freedom #0 + 1 day


Al eerder plaatste ik al enkele artikelen omtrent mijn/onze zorg dat de politie agent zich zo (schijnbaar) gemakkelijk voor het karretje laat spannen van onze dictatoriale bewindslieden, …

Vandaag kreeg ik een keurig gedocumenteerde mail van Truus, lezer dotcom.radio luisteraar, …

Dit is een brief geschreven door een politie chef uit Australië, getekend door collega’s. Hij onthult het Covid 19 verhaal, de deceptie en de schade die het veroorzaakt bij de politie en hun relatie met het publiek. Het is een goed verhaal, inclusief achtergrond informatie:

‘Open brief betreffende de politie Handhaving van de lopende COVID-19-beperkingen.’ 

Deze brief is bedoeld voor politie functionarissen. 

Ik deel deze informatie met jou, omdat ik geen contacten heb met politie functionarissen, wellicht heb jij dat wel of weet hoe dit te activeren. 

Het bevat: valse voorspellingen van de ernst, valse en misleidende statistieken, tekortkomingen in de testen en serieuze vragen betreffende het virus zelf. Hij gebruikt het krachtige argument dat, de politie een inaccuraat snelheids detectie apparaat niet kan gebruiken voor automobilisten, hetzelfde geld voor de RT PCR test en dat de politie op geen enkele manier de test voor Covid 19 verplicht zou moeten stellen of vertrouwen op de resultaten. 

De website waar de brief is geplaatst

De PDF van de brief: 

Truus heeft dit vernomen via de Truth Honor and Integrity, radioshow, en even gezocht op internet of dit bericht opgepakt was door Nederlandse alternatieve media? Nee dus, Truus is een burger die dit wilde delen met de wereld en met name de politieagent. Chapeau Truus, iemand die verantwoording neemt voor de situatie en zo ook ten strijde trekt.

Ondernemers biedt politieagenten een baan aan, waarom?

Politie in Atlanta weigert hun werk te doen, toch neemt de misdaad af, en ontstaat er geen chaos

Politieafdelingen beginnen het bereik van machtsvretende gouverneurs te negeren

Politieagent besluit om tirannieke ordes -NIET- te gehoorzamen, …

De Politie is / was Je Beste Vriend (?) [manifest]

Al deze artikelen werden reeds in April, Mei en Juni geplaatst, daarna werd het oorverdovend stil zo bleek, …

Enkele citaten uit de brief

We schrijven u om uw zorgen te uiten over het gebruik van de politie om de voortdurende beperkingen te handhaven die aan onze burgers worden opgelegd met betrekking tot COVID-19, dat heeft vertrouwen van de gemeenschap in onze grote politiemacht ernstig uitgehold .

Nu we beschikken over bijna 12 maanden aan statistische gegevens waarop we kunnen vertrouwen van gebrekkige computermodellering, deze statistieken tonen een realiteit die verre van de modelprojecties, waarop het nationale kabinet in hun reactie vertrouwde

We zijn bezorgd over de legitimiteit van de acties die we moeten ondernemen tegen de inwoners van Australië. Staten en territoria kunnen niet boven het gemenebest uitstijgen, grondwet en internationale verdragen die we hebben ondertekend, maar dit gebeurt.

Onder de noodtoestand zijn de noodvereisten gekwalificeerd en beperkt
door het belangrijke feit dat noodvereisten en -aanwijzingen niet om een
persoon die wordt geïsoleerd, vastgehouden, getest, gevaccineerd, medisch behandeld of lichamelijk gezocht in afwezigheid van een bevel tot bioveiligheid controle dat aan het individu is afgegeven.

Velen van ons geloven dat we onze eigen rechten en vrijheden opheffen door handhaving van deze regels die gelden voor de gemeenschap, inclusief onze familie en vrienden. En de gemeenschap is verbijsterd door de geïntensiveerde politiehandhaving rond vreedzame vrijheidsprotesten en hoe inconsistent dit was in vergelijking met de Black Lives Matter-protesten. Deze tegenspraak vernietigt het vertrouwen van het publiek verder.

Cops for Covid Truth

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk