Nullify – Nullification – Ongedaan maken – Vernietiging


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #225
Countdown to Freedom #7 + 1 day

“Nullify”, ongedaan maken en “Nullification”, vernietiging. Ik kwam deze woorden tegen op een website op internet in relatie met de wetgeving en … de wet negeren.


De wet negeren, dat kan niet zul je denken. De overheid is veel te machtig. -Of- Wij hebben de overheid veel te veel macht gegeven?

Maar de wet aan onze laars lappen, … doen we dat niet elke dag?

Er zijn in de EU nu zoveel wetten uitgevaardigd dat iedereen al in overtreding is voordat je ‘s morgens je bed uitstapt en de deur uit gaat, dat heb ik wel eens ergens gelezen en geloof ik graag.

Als je overal netjes 100, 80, 50 of nu zelfs 30 als maximum snelheid aanhoudt, zoals de borden aangeven, ik denk niet dat er ook maar een enkel persoon in het gehele land te vinden is die deze regels van de overheid nooit heeft overtreden, -NOOIT- !!

Zo is er geen enkel bedrijf die niet doet aan -creatief boekhouden- wil je aan het einde van het jaar nog iets verdienen. De regels en belastingdruk maakt dit simpelweg noodzakelijk. Boekhouders verdienen daar hun geld mee om ondernemers de weg te wijzen in de duistere gangen van de wetgeving / overheid.

Zo zullen we met zijn allen -NU- creatief moeten omgaan met de dictatoriale trekjes van de democratie / de dictatuur / “democratuur” / “dictacratie” om het te verwoorden in wat woord spelingen

Er zijn dus in werkelijkheid twee definities van ongedaan maken en vernietiging. De ene is legaal, de andere praktisch. Als we het hebben over vernietiging als strategie, bedoelen we meestal de praktische definitie. Een wet blijft in de boeken, maar is niet afdwingbaar of heeft gewoon geen praktisch effect meer.

Alle snelheidscamera’s en snelheidscontroles ten spijt worden er miljoenen overtredingen begaan – elke dag – elk uur, en dat is een feit. Zwart werken zal ook nooit uitgeroeid kunnen worden, we kunnen dienst / wederdienst voor elkaar blijven doen. Het belasting monster is te groot, te machtig en te onrechtvaardig geworden, ook de belastinginspecteur leeft hier privé de wet niet meer na.

HET GROTE GEVAAR

Het grote gevaar is de invoering van de China stijl “Sociaal Krediet Systeem” app. De app die hier nu zijn intrede gemaakt heeft als de “Blootstelling COVID 19” app en op elke telefoon al in het systeem staat bij Google instelingen, maar die alle andere functionaliteit mee kan krijgen gelijk in China.

NU KUNNEN WE NOG WETTEN AAN ONZE LAARS LAPPEN

Nu spreekt men al in Australië, geen vaccin, geen werkvergunning.
Dus dat wordt dus totale uitsluiting van het openbare leven.

Het is niet je buurman of buurvouw die op de stoel van een onnadenkende NSBer gaan zitten maar een volledig geautomatiseerde oost Duits model Stasi die alles elke minuut controleert wat je doet, waar je bent en wat je van plan bent te gaan doen. Dit laatste heb je al bekend gemaakt door jaren lang van alles te Googlen en door het laten volgen van je CIA Facebook uitingen.

Het is niet voor niets dat ik het volgende op mijn sociaal profiel heb gezet.

Voordat jullie de “Blootstelling COVID 19 app” installeren willen jullie mij dan “ontvrienden” en verwijderen uit je adresboek op de computer en telefoon. “Met het oog van de wet op de privacy” IK GEEF -UITDRUKKELIJK- GEEN TOESTEMMING !!

Vooral mensen die iets gewend zijn te doen, vooraleer grondig na te denken over de gevolgen vertrouw ik voor geen sodemieter. En ja ik heb een bepaalde groep in gedachten.

Let wel, ik heb alle vertrouwen in “Het Plan”.

Aan de andere kant, mocht dat plan enige vertraging oplopen dan wil ik niet graag de kans lopen dat het ergens fout gaat, waar denk ik aan, …

Ik ben bang op het laatste moment nog -vriendschappen voor het leven- ten einde te zien komen omdat men zich als NSB verrader gaat gedragen. Geen enkele familie en vrienden relatie is nu -echt- veilig !!

Ik bedacht mij onlangs: Er zullen –OP DIT MOMENT– mensen zijn die geen kennis genomen hebben van –HET PLAN– maar al wel weten welk gevaren er achter de –Sociale Krediet Systeem– app schuilen en denken;

Is het leven nog wel waard geleefd te worden? Wil ik nog wel blijven leven in -deze- wereld-? Een domme, intens lompe -onnadenkende- actie van een goede vriend een familielid, een collega, … kan zomaar de trigger zijn om uit het leven te stappen !!

Hoeveel onnadenkende mensen telt de Wereld Nu Al ?

Laat het niet zo ver komen, denk na voordat je iets doet, de spijt kan daarna zo intens zijn dat je ook gaat besluiten om uit het leven te stappen, ….

... als je uiteindelijk gaat ontdekken dat alles is begonnen met een niet bestaand virus, …


Robert Jensen vandaag 27 oktober reactie Belgische DJ;

“IK ken(de) al 31 vrienden die uit het leven zijn gestapt”

Noot, ik heb dit boek nog nimmer ingezien maar wil voor anderen dit plaatje toch niet achter houden

… tenslotte nog een muziek tip: Van Morison “No More Lockdown”

P.S. Overal ter wereld vinden aardbevingen plaats nabij hoogspanningslijnen. Wordt er een aanslag gepland op onze energie voorziening nog voor de verkiezing van 3 november vanwege de EXPLOSIEVE informatie die nu dagelijks vrijgegeven wordt. INFORMATIE denk je? Yep gewoon de TV blijven kijken dan weet je inderdaad van niets !!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk