Leren van het verleden: Mexicaanse griep

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Dit artikel wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse of welke andere griep dan ook’. De werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit uitgebreide artikel primair een bredediscussie op gang te brengen in Nederland en België. Het gaat omeen buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient.De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp,mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt.Gezien de buitengewone urgentie van het onderwerp, wordt dit artikel ter beschikking gesteld aan websites in binnen- en buitenland. Er is geen tijd te verliezen. Het is ook verzonden naar diverse politici, overheidsinstanties, media, tijdschriften en kranten in Nederland en België, zodat een groot publiek zich op de hoogte kan stellen van wat zich momenteel afspeelt. Iedereen is vrij dit artikel te kopiëren en te verspreiden onder vermelding van. Het copyright ligt bij de werkgroep. 

Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er gaande is.

 Achtergronden van de Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep heette voorheen ‘varkensgriep’ en zou in Mexico zijn ontstaan. Het virus leek afkomstig uit het dorpje Perote in de staat Veracruz, waar men leeft van intensieve varkensfokkerij. Sinds december 2008 is er een vernietigende golf van ademhalingsproblemen. In maart 2009 hadden 1600 van de 3000 inwoners daar last van. Twee baby’s overleden aan longontsteking. Volgens een woedende gouverneur Fidel Herrera kwam het virus niet uit Perote, maar uit Azië (Volkskrant 29 april 2009). Om de varkenssector niet te schaden en omdat er nu ook ménsen door het virus werden geïnfecteerd en het niet aangenaam klinkt als iemand moet zeggen dat hij de ‘varkensgriep’ heeft, wordt er vervolgens gesproken van de nieuwegriep, wat op een geheel nieuw virus wijst, aangeduid als H1N1. Deze nieuwe griep is overigens geengewone seizoensgriep. Omdat volgens de WHO Mexico de haard was, werd uiteindelijk besloten om te kiezen voor de benaming ‘Mexicaanse griep’. In feite is het H1N1-virus van deze griep tot op de dag van vandaag noch door de WHO, noch door enig CDC (Centre for Disease Control) met een elektronenmicroscoop geïsoleerd en het muteert nog steeds. Dit roept natuurlijk meteen de vraag op welke bescherming de honderden miljarden kostende vaccins kunnen bieden tegen een zich muterend virus, waarvan de structuur niet eens volledig bekend is. Onder virologen en epidemiologen is er bovendien ook nog een verschil van mening over dit H1N1-virus, zo blijkt uit commentaar van Dr. Christian Sandrock, assistent-professor klinische geneeskunde van de afdeling besmettelijke ziektes van de UC Davis School of Medicine in de VS. Woordvoerder Thomas Abrahamvan het Amerikaanse CDC verklaarde dat men zich ‘zeer, zeer veel zorgen’ maakt. Het openbare leven in Mexico-Stad en deels daarbuiten kwam al spoedig bijna geheel tot stilstand door de wurggreep van de angst. Mexico-Stad veranderde in een spookstad. Paniek alom. Geen beste zaak voor het economisch toch al verzwakte land, dat bovendien met Amerika nog steeds op gespannen voet leeft.

Gevreesd werd trouwens dat Obama mogelijk besmet zou zijn, die op 16 april (exact op het tijdstip van de uitbraak) in Mexico-Stad een rondleiding in het Nationaal Antropologisch Museum kreeg van directeur en archeoloog Felipe Solís. Gelukkig was er niets aan de hand. Voor de BBC verklaarde Obama dat hij nergens last van had en vernomen had dat op 23 april, na zijn bezoek aan het museum, de directeur, wiens hand hij nog had geschud en die kennelijk al langer verkouden was, overleden was. Even werd er gedacht aan een bioterroristische aanslag op Obama, hoewel het toch zijn gastheer was die stierf en niet Obama.

De griep verspreidde zich snel. Van Mexico naar de VS, Europa, Nieuw-Zeeland, Azië, Rusland, de Arabische wereld… Enkele maanden later was er al sprake van een pandemie. In Caïro kwam het tot heftige botsingen tussen oproerpolitie en varkensboeren. 400.000 varkens moesten worden afgeslacht. Op 28 april waren er ‘al’ 159 dodelijke slachtoffers van de Mexicaanse griep, aldus de officiële kanalen, waaronder de WHO. Ook in andere landen vielen nu slachtoffers, al waren het er nog maar weinig. Al snel bleken ziekte- en sterftecijfers niet te kloppen. Er was sprake van desinformatie en verkeerde tellingen. Niet 159 mensen waren gestorven, maar 7. De molens van de WHO, regeringen en gezondheidsraden begonnen plotseling snel te draaien. De ‘echte griepgolf’ kon wel eens dit najaar of in de winter komen, als het virus zou muteren en dan vele malen gevaarlijker zou zijn. Het Spaanse virus, zo weet men nu door reconstructie, bestond uit een combinatie van het varkensgriepvirus, het vogelgriepvirus en het menselijke griepvirus. Hoe zit het dan met het virus van die nieuwe griep, voorheen varkensgriep genoemd en nu officieel Mexicaanse griep geheten?

Influenzapandemie voorspeld in U.S. Airforce 2025-onderzoeksrapport

Air Force 2025 is een militaire studie, gemaakt door hooggeplaatste kolonels, luitenant-kolonels en majoors en gepubliceerd op 17 juni 1996. Dit in opdracht van het hoofd van de staf van de Amerikaanse luchtmacht om concepten, mogelijkheden en technologieën te onderzoeken die de VS nodig hebben om de hegemonie in het luchtruim en in de ruimte voor de toekomst te behouden. Voor hen die geïnteresseerd zijn waar de miljarden dollars belastinggeld van het Pentagon en DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het Pentagon, naartoe gaan, licht het rapport de lezer in over wereld‘surveillance’ (anders gezegd: controle van de wereld door o.a. satellieten), aanvalswapens die de hele wereld omspannen, onbemande luchtstrijdvoertuigen, geavanceerde lasersystemen (voor ruimteoorlogen), aanvalsgerichte microrobots, fusie van databanken, geavanceerde energiesystemen.  

In hoofdstuk 5 van dit rapport is een tijdlijn opgenomen, die een ‘mogelijke geschiedenis’ voorstelt. Volgens dit schema zullen in 2009 30 miljoen mensen sterven aan een griepepidemie. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met de Spaanse griepepidemie van 1918-1919, die volgens het rapport ‘een van de ergste menselijke catastrofes ooit’ was, waarbij volgens schatting ‘meer dan 20 miljoen mensen over de hele wereld tijdens deze epidemie stierven, waarvan alleen al in de VS ongeveer 850.000 mensen’.

In een voetnoot is vermeld: ‘Het influenzavirus is in die zin uniek onder de virussen, dat het in staat is om zoveel antigenetische verandering te ondergaan, dat een antigenetisch nieuw virus binnen een jaar of twee over de hele wereld kan razen, waarbij ziekte- en sterftecijfer hoog kunnen oplopen.’

De ‘bron’ van deze gefingeerde pandemie wordt in het rapport als ‘onbekend’ omschreven en het staat niet vast ‘of het virus een natuurlijke mutatie is of door bio-engineering is ontstaan. Velen vrezen het laatste’. 

Is het louter toeval dat het Pentagon zich een dodelijke grieppandemie als mogelijk doel stelde voor 2009, terwijl levende H5N1-vogelgriepvirussen zijn ontdekt in vaccins die ontwikkeld zijn door een bedrijf van farmagigant Baxter International in Oostenrijk, vraagt Kurt Nimmo zich af. ‘Het feit dat Baxter het dodelijke H5N1-virus mengde met menselijke seizoensgriepvirussen is de lont in het kruitvat,’ schrijft Paul Joseph Watson.

Kan het H5N1-virus op zich al dodelijk zijn, gecombineerd met het H3N2-virus is het ronduit een dodelijk biologisch wapen, omdat een dergelijk virus, in tegenstelling tot het H5N1-virus, gemakkelijk door de lucht verspreid wordt.

Bekend is dat het militaire apparaat van de VS over talloze geavanceerde militaire laboratoria beschikt (waar o.a. antrax wordt gemaakt). Zou het mogelijk zijn om de ‘onbekende bron’ te traceren, waarover het Airforce 2025-onderzoeksrapport spreekt? In dat geval zou de ‘onbekende bron’ al in juni 1996 voorkennis hebben gehad van een nieuwvirus dat zich nu lijkt te openbaren. Horrorverhaal of mogelijk wrange werkelijkheid?

WHO en alarmfase 6

Sprak Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, in de derde week van april nog over een ‘matig ernstige pandemie’, waarbij ze er wel voor waarschuwde dat het H1N1-virus zich kon vermengen met het HIV-virus (AIDS), enkele dagen later kondigde ze alarmfase 5 af.

Op 18 mei spreekt mevrouw Chan op de 62ste vergadering van de WHO in Genève haar grote zorg uit over de zich ontwikkelende epidemie en de invloed die deze vooral op de ontwikkelingslanden zal hebben in een wereld die niet meer in balans is. Ze wees erop, dat de wereld dankbaar mocht zijn dat de leiders van 189 landen de Millenniumverklaring en haar doelen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondertekend hebben. (Een vooruitlopen op een mogelijk verplichte vaccinatie als de pandemie haar hoogtepunt bereikt?) In dezelfde toespraak zei mevrouw Chan dat de wereld te maken heeft met verscheidene crises (energiecrisis, voedselcrisis, financieel-economische crisis en klimaatcrisis) waarbij dan ook nog de dreiging komt van ‘de eerste pandemie van deze eeuw’.

‘Al vijf jaar lang hebben de uitbraak van het ziekteverwekkende H5N1-vogelgriepvirus onder gevogelte en de met een zekere regelmaat sporadisch voorkomende fatale ziektegevallen bij mensen de wereld zover gebracht, dat ze is voorbereid op een mogelijke grieppandemie met een hoog sterftecijfer. Als resultaat van deze jarenlange conditionering is de wereld beter voorbereid en erg bang geworden. Zoals we nu weten, is er vanuit een andere bron en van een andere kant van de wereld een nieuw griepvirus opgekomen, dat de mogelijkheid heeft zich over de hele wereld te verspreiden: de nieuwe A-griep H1N1-stam. Verschillend van het vogelgriepvirus, verspreidt het nieuweH1N1-virus zich heel gemakkelijk van de ene persoon naar de andere. Als het zich eenmaal in een land heeft genesteld, verspreidt het zich daar zeer snel en het verspreidt zich ook heel snel naar nieuwe landen. We verwachten dat dit patroon zich voortzet.’ Mevrouw Chan refereert aan het feit dat ze op 29 april het niveau van de grieppandemie van alarmfase 4 naar 5 bracht en noemt als kenmerkende eigenschap van een pandemie ‘de bijna universele kwetsbaarheid van de wereldbevolking voor infecties’. Verder zegt ze dat de taak om polio uit te roeien afgerond dient te worden en dat de omvangrijke surveillerende netwerken en infrastructuur die al klaarlagen om polio uit te roeien nu gebruikt kunnen worden om ‘de surveillance’ van de H1N1-infectie te vergroten, vooral in het gebied van de Afrikaanse Sahara en het Aziatisch subcontinent. Om het vaccinatieprogramma goed te kunnen uitvoeren, is geld nodig, laat ze impliciet weten. Aan het eind van haar toespraak merkt ze op: ‘Influenzavirussen hebben het grote voordeel van de verrassing. Maar virussen zijn niet slim. Dat zijn wij.’

 Dr. Keiji Fukuda, ad-interimassistent directeur-generaal voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu (nauw verbonden met de WHO), verklaart tijdens een virtuele persconferentie op 26 mei 2009 (waaraan ook Gregory Hartl deelneemt als woordvoerder van de WHO voor epidemische en pandemische ziektes), dat de WHO goede contacten onderhoudt met (farmacie) bedrijven, samenwerkende gezondheidscentra, regulerende instanties en SAGE. SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) is de wetenschappelijke raad van de WHO, die advies geeft in noodtoestanden en uit een aantal topadviseurs bestaat die goede contacten onderhouden met de farmacie en de WHO adviseren inzake vaccins en vaccinatieprogramma’s.

 Op basis van ‘wetenschappelijke criteria’ verklaart Magaret Chan in een conferentie van 11 juni 2009 dat ze besloten heeft om het niveau van alarmfase 5 te verhogen naar alarmfase 6: ‘De wereld staat nu aan het begin van de 2009-influenzapandemie.’ Dit citaat vermeldt Chussodovsky in Martial Law and the Militarization of Public Health: The worldwide H1N1 Flu Vaccination Programm.

In de westerse media verschijnen in juli berichten dat de komende twee jaar wel eens 2 miljard mensen besmet zouden kunnen worden. Dat is bijna eenderde van de wereldbevolking. Goede bronnen met betrekking tot deze bewering ontbreken. Mevrouw Chan zegt dat de vaccinproducenten in het allerbeste geval 4,9 miljard griepvaccins tegen de pandemie kunnen vervaardigen. Kennelijk stond de hele farmaceutische industrie al geruime tijd vóór alarmfase 6 in de startblokken (gezien hun ‘zakelijke’ contacten en contracten met de WHO erg aannemelijk) om straks de noodlijdende mensheid te hulp te kunnen komen. Zo beloofde de firma Baxter aan de WHO dat ze zeer snel vaccins kon maken. In plaats van de gebruikelijke 26 weken kon het ook in 13 weken. Parallel aan alarmfase 6 van de WHO nam bij velen de angst toe, mede aangewakkerd door de media en allerlei verwarrende en soms elkaar tegensprekende berichten. Juist in zo’n situatie is alertheid van geest nodig.

 Steeds opnieuw wordt er door overheidsinstanties op gehamerd dat straks eerst de ‘medische  risicogroepen’ (jonge  kinderen, jongvolwassenen, zwangere vrouwen, zieken en bejaarden) gevaccineerd moeten worden. Vaccineren, dát is het sleutelwoord.

Razendsnel neemt de WHO maatregelen. Alarmfase 6 houdt in dat nu definitief vaststaat dat er sprake is van een dierlijk of dierlijk-menselijk virus dat over de hele wereld van mens op mens overspringt, vooral via de lucht (vandaar de vele luchtaandoeningen). Volgens de WHO kan de ziekte echter niet meer worden ingedamd, gezien de grote mobiliteit van de wereldbevolking. Het kwik van de angstthermometer stijgt wereldwijd.

Samenvattend: in de derde week van april verklaart de WHO dat er sprake is van een ‘matig ernstige epidemie’. Op 29 april wordt alarmfase 4 verhoogd naar 5 en op 11 juni wordt de griepepidemie officieel tot pandemie verklaard, terwijl mevrouw Chan in haar toespraak van 18 mei in Genève herhaaldelijk het woord nieuw gebruikt in relatie tot de griep en het virus. Wist de WHO iets wat het grote publiek niet wist? Had de WHO wellicht al eerder het Airforce 2025-onderzoeksrapport bestudeerd, waarin dit nieuwe virus werd voorzien? Misschien in handen gekregen van iemand die relaties onderhoudt met het Pentagon én de farmacie?

Rol van de WHO en het creëren van de angst

Gebaseerd op verklaringen van de WHO, ministeries van gezondheid, gezondheidsraden en vele commissies, werden wereldwijd pijlsnel maatregelen genomen. Australië koopt 40 miljoen mondkapjes in en plaatst eind april van dit jaar op de luchthavens luchtscanners die verhoogde temperatuur via de ademhaling kunnen meten. Indien nodig moeten passagiers een uitstrijkje toestaan van mond of neus (mooi meegenomen voor de DNA-databank!) en worden er kaarten uitgereikt aan hen die gezond worden bevonden (maar pas na invulling van veel gegevens). ‘Verdachte’ passagiers kunnen gedwongen in quarantaine worden gehouden, mogelijk gemaakt door voorschriften van de WHO. Big brother volop in actie. Voor ons aller gezondheid natuurlijk. Anne Kelso, directeur van het WHO Influenza Centrum in Noord-Melbourne, had al in april bij studenten uit Nieuw-Zeeland monsters laten nemen van het virus. Deze monsters werden gecultiveerd in warme embryo’s van kippeneieren, zodat farmaceutische bedrijven snel een vaccin konden maken. Begin mei bericht de Britse regering dat ook in Groot-Brittannië quarantaine tot de mogelijkheden behoort (DailyExpress, 6 mei 2009). Er circuleren berichten dat er wel eens 18 miljoen mensen in Groot-Brittannië getroffen zouden kunnen worden. (Mogelijk een welkome afleiding van de ernstige declaratieschandalen van de regering-Brown?) Er wordt een klimaat van angst gecreëerd, vooral door de WHO, overheidsinstellingen, farmaciebedrijven en virologen. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland, heeft al een draaiboek klaarliggen, dankzij de alertheid van viroloog Ab Osterhaus en epidemioloog Roel Coutinho.

Draaiboeken om bedrijven in actie te houden worden verzonden, in België bijvoorbeeld de paper:Installatie van eenBusiness Continuity Planning: voorbereiding op de uitbraak vaneen grieppandemie. Nieuwsbrieven met de laatste stand van zaken van het RIVM verschijnen met regelmaat en het ‘Project De Grote Griepmeting’ (met o.a. het RIVM als partner – dat zich overigens op geen enkele wijze verantwoordelijk acht voor dit project – en  Sanofi Pasteur als sponsor) houdt als ‘volstrekt onafhankelijke’ instantie de ontwikkeling nauwkeurig bij. () ‘De griep is waarschijnlijk minder gevaarlijk dan de normale griep,’ zegt de Franse professor Bernard Debré, die de vinger wijst naar de WHO, die volgens hem bewust paniek zaait. (Telegraaf, 27 juli 2009)

 De WHO is bevoegd, in overleg met SAGE en andere instanties, opdrachten te geven aan farmaciebedrijven als Baxter, Sanofi-Aventis, GlaxoKlineSmith (GSK), Novartis, Gilead-Sciences en andere firma’s. Weinigen echter zijn ervan op de hoogte dat de rol van de WHO bij een pandemie dusdanig groot is, dat niet langer de wetten van een land geldig zijn, maar de bindende afspraken van de 189 lidstaten van de WHO. Ook de EU is hieraan gebonden.

Op 28 april 2009, ruim vóór alarmfase 6 dus, verklaart Sanofi Pasteur, de afdeling vaccins van de Sanofi-Aventis-Groep, in een officieel persbericht dat het Department of Health and Human Services (HHS) in de VS ‘een vracht H5N1-antigeen’ heeft overgenomen om zo’n 38,5 miljoen doses vaccins te kunnen produceren ter bescherming tegen een nieuwe stam van de vogelgriep. Sanofi Pasteur heeft een meerjarencontract met HHS als onderdeel van het pandemieprogramma en ontvangt voor de levering van de vaccins een bedrag van $ 192,5 miljoen, geboekt in hettweede kwartaal van 2008 (!). Algemeen bekend is dat HHS nauwe contacten onderhoudt met de WHO. Op 16 juni van dit jaar (vier dagen na het uitroepen van alarmfase 6) zei Wayne Pisano, president-directeur en CEO van Sanofi Pasteur (een van de grootste vaccinproducenten) in een persbericht dat de firma voor een periode van drie jaar 60 miljoen doses van het H5N1-vaccin aan de WHO zal schenken, waardoor een wereldvoorraad aangelegd kan worden voor de arme landen waar het H5N1-virus circuleert. Pisano verklaarde: ‘Het is essentieel dat de industrie samenwerkt met internationale organisaties als de WHO, de Bill and Melinda Gates Foundation en andere gezondheidsspelers in de wereld.’ De bekende wetenschappelijk onderzoeker William Engdahltekent in The Pentagon’s alarming project: Avian Flu Biowar Vaccine  hierbij aan dat de Bill and Milinda Gates Foundation financieel betrokken is bij de zogeheten Doomsday Seed Vault(de grootste zaadbank ter wereld, gelegen in het Arctische ijs van Svalbard in Noorwegen) en miljoenen spendeert aan bevolkingscontrole, met name in Afrika. (Doomsday Seed Vault in the Arctic)

Uit Engdahl’s boek Seeds of Destruction blijkt dat de Bill and Milinda Gates Foundationsamenwerkt met de Rockefeller Foundation, de Monsanto Corporation, de Syngentia Foundation en de regering van Noorwegen. Voornoemde ‘Foundations’ hebben talloze dwarsverbindingen met farmaceutische bedrijven en houden zich o.a. bezig met genetisch gemodificeerd voedsel, eugenetica en projecten rondom bevolkingscontrole. In het uitstekend gedocumenteerde boek van Engdahl wordt het hele netwerk blootgelegd. De Rockefeller Foundation was, samen met de Rockefeller’s Population Council, de Wereldbank en de National Institutes of Health (gezondheidsinstellingen) van de VS, betrokken bij een project van 20 jaar, dat in 1972 startte om voor de WHO in het geheim een abortusvaccin te ontwikkelen met een tetanusdrager. De regering van Noorwegen, gastheer van de ‘Svalbard dag-des-oordeels-zaadbank’, doneerde $ 41 miljoen om het speciale abortus-tetanusvaccin te ontwikkelen.

 Margaret Chan bedankte overigens Sanofi openlijk voor het ‘genereuze gebaar’ van de 60 miljoen doses van het H5N1-vaccin voor de WHO, waardoor volgens haar de solidariteit tussen de farmaciebedrijven en de arme landen werd aangetoond.

De WHO weigerde echter de notulen bekend te maken van het topoverleg van de ‘adviesgroep over vaccins’ op 7 juli jl., waar de belangrijkste vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven die vaccins maken tegen het kunstmatige H1N1-virus bij aanwezig waren (zoals Baxter, Novartis, Sanofi). Per e-mail werd zelfs meegedeeld dat er helemaal geen notulen waren.

RIVM, minister van volksgezondheid, Volksgezondheidsraad: neutraal? 

Het RIVM, dat de minister van volksgezondheid Ab Klink (van huis uit socioloog) adviseert, stelt zich tot doel om de burger te voorzien van ‘nuchtere, neutrale informatie’.

Het Latijnse woord neuter, waar ons woord neutraal van afkomstig is, betekent: ‘naar geen van beide kanten’.Een woord dat echter steeds weer terugkeert bij de ‘nuchtere en neutrale informatie’ is vaccinatie. Een keuze vooraf lijkt vast te staan. Op verzoek van de minister van volksgezondheid heeft de Nederlandse Gezondheidsraad via de commissie ‘Vaccinatie bij een grieppandemie’ de minister geadviseerd inzake het al dan niet opnemen van een vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De Gezondheidsraad kan daarvoor de nodige farmaciebedrijven benaderen. Voorzitter is prof. dr. J.A. Knottnerus, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

Op 29 april van dit jaar vroeg minister Klink de Gezondheidsraad om een spoedadvies betreffende de Mexicaanse griep, waarbij hij vooral informeerde naar de beschermende werking van het huidige seizoensvaccin, of deze eventuele bescherming versterkt kon worden door de ‘nieuwe generatie adjuvantia’ (versterkers), of er eventueel een nieuw vaccin geproduceerd moest worden, of dat vaccin voldoende bescherming bood en of er eventuele bijwerkingen konden zijn. In het Briefadvies Vaccinatie tegen Mexicaanse griep van de commissie ‘Vaccinatie  bij een grieppandemie’ (Publicatie nr. 2009/08) komt naar voren, dat ‘vanwege het grote antigene verschil tussen het Mexicaanse griepvirus en de H1N1-seizoensstam, het onwaarschijnlijk is dat een versterkt seizoensvaccin adequate bescherming zal bieden.’ Gezien de mogelijkheid ‘dat het virus zal muteren in een meer pathogene stam’ en omdat we in een ‘situatie van onzekerheid verkeren’, adviseert de commissie ‘ernstig gezondheidsrisico’ te beperken. ‘Om te vermijden dat geld besteed wordt aan een vaccin dat niet gebruikt hoeft te worden, zou kunnen worden overwogen om de aanschaf, indien mogelijk, zodanig te regelen dat het voor dit vaccin te gebruiken antigeen (virus) kan worden ingewisseld voor een ander antigeen, mocht zich een dreiging van een pandemie door een ander griepvirus voordoen.’ Het advies luidt dat waarschijnlijk twee doses nodig zijn voor een effectieve bescherming. Niet geheel wordt uitgesloten dat geadjuveerde vaccins ‘in zeldzame gevallen ernstige bijwerkingen veroorzaken’. Als voorbeeld wordt de vaccinatie tegen varkensinfluenza in 1976 in de VS gegeven, waarbij zich het syndroom van Guillain-Barré voordeed. De commissie wijst erop, dat het besluit om de fabrikanten te verzoeken om van de productie van het huidige seizoensvaccin over te stappen op een pandemisch vaccin, bij de WHO ligt, alhoewel hierbij ‘ook een eigen Nederlandse verantwoordelijkheid geldt’. In ieder geval wordt een ‘monitoringsysteem’ sterk aanbevolen in verband met eventuele bijwerkingen van vaccinatie en wordt geadviseerd, indien besloten wordt tot vaccinatie en er onvoldoende vaccins zouden zijn voor de gehele bevolking, allereerst ‘de medische risicogroepen te vaccineren’ en ‘alle gezondheidswerkers met direct patiëntencontact’. 

In voornoemde commissie zetelden diverse specialisten, zoals prof. dr. R.A. Coutinho, ambtelijk adviseur, hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekten (Academisch Medisch Centrum te Amsterdam) en directeur Infectieziektebestrijding van het RIVM dat onder zijn opdrachtgevers o.a. de EU en de VN telt. Verder zit in deze commissie prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, internationaal bekend viroloog, voorheen directeur van het RIVM. Van een aantal commissieleden is niet bekend of zij al dan niet relaties onderhouden met de farmacie of de WHO. Door opening van zaken te geven, wordt bij de burger iedere schijn van mogelijke partijdigheid weggenomen, zodat men er inderdaad zeker van kan zijn dat er ‘nuchtere, neutrale informatie’ wordt verstrekt, of men het er nu mee eens is of niet.

Op grond van het advies van de commissie bestelde minister Klink 34 miljoen vaccins (voor iedere burger dus 2) bij de Zwitserse farmaceuten GSK en Novartis. Het precieze bedrag voor deze vaccins weigert hij te noemen, maar het wordt geschat op € 400 miljoen. België heeft een voorraad ingeslagen die het bevolkingsaantal overschrijdt (voorlopig tegen de 11,5 miljoen doses). De overheidsinstanties zijn door hun van tevoren reeds bepaalde keuze voor vaccinatie niet neutraal. Andere benaderingen van de pandemie komen niet eens ter sprake, laat staan dat er onderzoek is gedaan naar de achtergronden van de pandemie. Ondanks grootschalige vaccinatieprogramma’s in het verleden, voornamelijk aangestuurd door de WHO, is het algemeen bekend dat vele vroegere infectieziekten zijn teruggekeerd, zoals de pokken, de pest – onlangs nog in China – cholera, tuberculose, knokkelkoorts, tyfus en malaria, die honderden miljoenen slachtoffers eisen, terwijl er tegelijkertijd ook nog eens overal nieuwe ziektes opduiken, zoals aids en ebola, om maar niet te spreken van bacteriële infecties in ziekenhuizen.

 Op 21 maart dit jaar verklaarde prof. Coutinho in de NRC:

‘Wetenschappers die de effectiviteit in twijfel blijven trekken van het vaccin tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt ondergraven ook het vaccinatiebeleid bij andere ziektes.’ En als reactie op de kritische houding van onderzoekers, zoals prof. dr. F. van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut zegt hij: ‘Die wetenschappers legitimeren het optreden van de antiprikbeweging. Zij legitimeren een groep die irrationeel is en aan misleiding doet. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de hele vaccinatiegraad.’ Het liefst zou Coutinho wettelijk willen optreden tegen al die mensen die op internet alleen maar ‘nonsens’ verspreiden.

Osterhaus, die al vele jaren herhaalde dat niet de vraag ‘óf’, maar wel ‘wannéér’ de pandemie zou uitbreken van belang was, voert een voor velen nogal ‘drammerig’ beleid, dat erop gericht is dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren. Hij schroomt niet daarbij de door de WHO gezaaide angst aan te wakkeren. In het Radio 1-programma ‘Dit is de dag’ (10 juli 2009) vroeg de interviewer hoe hij erover dacht dat hij bij een aantal mensen bekend stond als een ‘drammer’. Daarop antwoordde Osterhaus dat hij dit wel begrijpen kon, maar dat hij al 15 jaar met de WHO in gesprek is over maatregelen die getroffen dienen te worden bij een naderende pandemie. Osterhaus heeft haast. Dat blijkt ook uit ‘Antwoorden op kamervragen van Sap (GroenLinks) over het bestellen van een vaccin tegen varkensgriep (Nieuwe Influenza A H1N1)’, Kamerstuk, 18 mei 2009, waarbij minister Klink toegeeft dat Osterhaus er al vroeg in het openbaar voor pleitte om voor Nederland een bestelling te plaatsen voor het – nog in ontwikkeling zijnde – vaccin tegen de varkensgriep. Weliswaar deed Osterhaus dat op persoonlijke titel, maar de minister betrok wel diens advies bij zijn besluit. De minister gaf ook toe dat vergaderingen van het ‘Outbreak Management Team’ (OMT), waar Osterhaus ook in zit, een vertrouwelijk karakter hebben, waarbij onmiddellijk de vraag rijst of kamerleden niet van de besluiten op de hoogte dienen te zijn.

Ab Osterhaus is niet alleen hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij een interdisciplinair team leidt van meer dan 100 wetenschappers, hij is ook nauw betrokken bij een aantal succesvolle BV’s die zich voornamelijk bezighouden met viraal onderzoek en innovatietechnieken. Deze BV’s staan weer in nauwe verbinding met de Erasmus Universiteit. Verder onderhoudt Osterhaus goede betrekkingen met GSK. (NRC, 3 januari 2009) Bij deze firma hebben zowel de Nederlandse regering als de federale regering van België een deel van de vaccins besteld. Osterhaus overlegt indien nodig met de influenzacommissaris van België, Marc Van Ranst. Beiden kunnen het naar hun eigen zeggen heel goed met elkaar vinden. Marc Van Ranst adviseert de federale regering van België.

Wat betreft de BV’s waar Osterhaus mee verbonden is: van het door hemzelf opgerichte bedrijf Viroclinics BV is hij wetenschappelijk hoofd en een van de bestuurders. En van ViroNovative BV en Viroscope, die beide onder ViroVentures vallen, is hij medeoprichter. Verder is Osterhaus wetenschappelijk hoofd van CoroNovative BV, een privaatbedrijf in Rotterdam ten behoeve van viraal onderzoek en behandelingsmethodes bij infectieziektes, dat samenwerkt met Akzo Nobel (Nobilon). De merknaam van CoroNovative BV is Viroscope. Daarnaast levert Osterhaus bijdragen aan internationale wetenschappelijke tijdschriften, is hij lid van een aantal wetenschappelijke adviesraden voor verscheidene gezondheidsorganisaties op internationaal en regeringsniveau, zoals WHO-commissies, de Nederlandse Gezondheidsraad en voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza. In samenwerking met GSK heeft hij een vaccin ontwikkeld tegen H5N1 (vogelgriep).

Om te voorkomen dat er zich in deze roerige tijden bij sommigen het idee zou kunnen postvatten dat mogelijke belangenverstrengeling in het spel zou kunnen zijn, lijkt volledige opening van zaken redelijk, zoals het momenteel een goed gebruik is dat politici hun eventuele commissariaten of andere nevenfuncties bekend maken. Immers, soms kan het misgaan als neutraliteit (per ongeluk) niet in acht wordt genomen. Zoals bij de Engelse professor Sir Roy Anderson, een internationale autoriteit op het gebied van infectieziekten. Anderson bleek lid te zijn van SAGE en bestuurslid van GSK, dat naast vaccins ook antivirale stoffen levert aan het Department of Health and Human Services (HHS). Voor zijn bestuursfunctie bij GSK alleen al ontvangt hij jaarlijks £ 116.000. Doordat hij 1 mei van dit jaar in een radio-uitzending antivirale middelen (van GSK) aanprees, kwam zijn connectie met GSK uit en werd hem verzocht op te stappen. Een voorbeeld van neutraliteit?

 Farmacie te vertrouwen?

Wie diverse boeken en websites raadpleegt over farmaceutische bedrijven, belandt in een Brave-New-World-achtige wereld, waarin kosten noch moeite gespaard worden om ons gezond te houden en een lang leven te bieden. Mochten we toch onverhoopt ziek worden, dan staat een leger van farmaceutische bedrijven klaar met ontelbare medicijnen, die we regelmatig dienen te slikken en waarvan de meeste mensen de in kleine lettertjes geschreven mogelijke bijwerkingen meestal niet eens lezen. Een paar vragen. 1. Hoe komt het toch dat deze menslievende bedrijven op de internationale aandelenmarkten het hoogst genoteerd staan? (nrc.next, 24 juli 2009) Vooral Roche, GSK, Sanofi-Aventis, Novartis, Baxter en Gilead Sciences maken grove winsten. Big Farma blijkt ook voor Big Business te staan. Vooral vaccins en antivirale middelen scoren het hoogst op de aandelenmarkten. De pandemie komt als geroepen voor de farmacie en levert nu al tientallen miljarden op. 2. Hoe komt het toch dat ondanks de inspanningen van honderdduizenden personeelsleden in de farmacie, die zich allemaal enorm voor onze gezondheid inspannen, het aantal ziektes alleen maar toeneemt en het aantal medicijnen, die dagelijks wereldwijd worden geslikt, alleen maar stijgt (honderden miljoenen per dag!)?

 Nader onderzoek leert dat de farmacie diverse dwarsverbindingen heeft naar talloze bedrijven, gezondheidsinstellingen en zelfs regeringen. Tijdens de regeringsperiode van G.W. Bush verdubbelde zich het aantal farmaceutische lobbies van 500 tot ca. 11.00. Bush sr. was vóór zijn presidentschap bestuurslid en grootaandeelhouder van de farmareus Eli Lilly (betrokken bij diverse medicijnschandalen als zyprexa). Als vice-president onder president Reagan deed Bush sr. van alles om ‘zijn’ bedrijf belastingvoordelen te geven. Toen hij presidentskandidaat werd, schoof hij als running mate Dan Quayle naar voren, die familiebanden heeft met de familie Pulliam, een van de grootste en invloedrijkste aandeelhouders van Eli Lilly. Quale’s vader had Bush sr. overigens 11 jaar tevoren bij het bestuur van Eli Lilly geïntroduceerd.1

Bekend zijn verder de zakelijke relaties van Donald Rumsfeld met Gilead Sciences. Samen met Roche verdient dit bedrijf nu goud aan de steeds meer bekritiseerde virusremmer Tamiflu. Tamiflu, l door de WHO gepropageerd als virusremmer nummer 1 en binnenkort in Nederland op recept gratis verkrijgbaar, blijkt ernstige hallucinaties, longaandoeningen, slapeloosheid, nachtmerries, diarree, misselijkheid, maagkrampen en nog een aantal andere ernstige klachten te veroorzaken, terwijl het tevens het immuunsysteem verzwakt. De Canadese Gezondheidsraad heeft de bevolking over de bijwerkingen van Tamiflu geïnformeerd.2

Als voormalig minister van defensie in de regering van G.W. Bush, kende Rumsfeld ongetwijfeld het Airforce 2025-rapport, dat, zoals we zagen, al in 1996 de huidige pandemie ‘voorspelde’. Rumsfeld en vice-president Dick Cheney onderhielden beiden zeer goede contacten met het Pentagon en het militaire apparaat in het algemeen. Beiden waren nauw betrokken bij de bouw van detentiecentra in de VS door Kellog Brown & Root (KBR), een filiaal van oliegigant Halliburton. KBR bouwde ook de beruchte gevangenis in Guantánamo op Cuba3. Enkele maanden geleden weigerde President Obama het fotomateriaal prijs te geven van de mensonterende gebeurtenissen die in deze en andere gevangenissen hebben plaatsgevonden. Obama deelde mee dat de betrokkenen martelden omdat ze meenden juist te handelen in opdracht van hun ‘meerderen’ (lees: Cheney en Rumsfeld). Obama wilde dit boek van het verleden dichtslaan. Rumsfeld echter voegt er nog een pagina aan toe. Verdiende hij al vóór zijn ministerschap miljoenen dollars bij het bedrijf Searle door de verkoop van het giftige aspartaam, bekend zijn ook zijn zakelijke relaties met Gilead Sciences, dat met grote broer Roche vet verdient aan de enorme verkoop van Tamiflu. Het schimmige bedrijf Monsanto heeft heel wat op zijn geweten. Het is berucht vanwege o.a. de verkoop van het giftige onkruidverdelgingsmiddel Round-up,dat alle gewassen doodt behalve het genetisch gemodificeerde gewas van het bedrijf zelf. Round-up bevat glysofaat, dat als het in het grondwater terechtkomt, de bodem en het water volledig vergiftigt. Wie een onderzoek doet naar Monsanto in India, ontdekt al gauw dat duizenden boeren die financieel volledig van Monsanto afhankelijk waren geworden, zelfmoord pleegden. Monsanto kocht het bedrijf Searle op.

 Van Baxter International is bekend dat de eerste vier directeuren (William Graham, Vernon Loucks, Clinton Frank en A. Bartlett Giamatti) banden hadden met de beroemde én beruchte Yale Universiteit,4 waar het geheime genootschap Skull & Bones zijn oorsprong vond en als een octopus zijn vangarmen over de hele wereld heeft uitgestrekt en waar de econoom Antony Sutton veel over gepubliceerd heeft.

Nog een voorbeeld uit de schandalenmedicijnkast van de farmacie. Het Zwitserse concern Ciba-Geigi, bekend om zijn milieuschandalen, productie van insecticiden en soms onrechtmatige reclamemethodes, vervaardigde een aantal jaren geleden het omstreden medicijn Voltaren tegen artritis en een medicijn tegen diarree, dat alleen al zo’n 1000 Japanners het leven kostte. Novartis, een fusie van Ciba-Geigi en Sandoz Laboratoria (dat LSD ontwikkelde dat door de CIA werd ingekocht voor mind-controlprogramma’s), wordt nogal eens bekritiseerd vanwege zijn gebruik van chemische middelen bij landbouwgewassen.5

Dat de farmacie de drijvende kracht is achter de Codex Alimentarius die binnenkort in werking treedt, is bij velen bekend, o.a. goed gedocumenteerd blootgelegd door de arts Matthias Rath. Bovendien wordt in de farmacie heel wat winst gemaakt  door het ondoorzichtige spel van octrooien en licenties, waar Eurocommissaris Neelie Kroes sinds kort scherp tegen optreedt. In een onthullend rapport hierover maakt mevrouw Kroes bekend dat merkbedrijven extreem gebruik maken van het octrooirecht. In het rapport wordt melding gemaakt van geneesmiddelen die door meer dan duizend patenten worden beschermd. Werd vroeger alleen het werkende bestanddeel gepatenteerd, tegenwoordig deponeren de farmaceutische bedrijven ook de hulpstoffen, conserveermiddelen, de productiewijze en de verpakking van het geneesmiddel. Over de schandalen van de farmacie wordt liever niet gesproken als het om vaccincontracten gaat. Er zijn trouwens bekende methodes in sommige bedrijven om schandalen af te schermen: liefdadigheidsprojecten, sponsorschap, schimmige Foundations en soms omkoping.

Bovendien is de farmacie in nogal wat landen diep in de universitaire wereld binnengedrongen. Alleen al van de Katholieke Universiteit Leuven werden in 2005, 36 van de 48 leerstoelen van de faculteit geneeskunde gefinancierd door farmaceutische of biotechnologische bedrijven. Waar is de onafhankelijke kritische universiteit gebleven, waar zuivere wetenschap werd beoefend en fundamenteel onderzoek werd gedaan i.p.v. toepassingsgericht onderzoek?6

 Nu de farmaceutische ‘gezondheidsmolen’ op volle toeren draait om massaal vaccins te produceren, vraagt bijna niemand zich af hoe zo’n vaccin gemaakt wordt en wat erin zit. Per slot van rekening komt de inhoud van deze cocktail straks in het lichaam van degene die zich wil laten vaccineren en die daar dan tussen de €15,- à 20,- voor betaalt. Wie in een restaurant gaat eten wil toch ook weten wat hij op zijn bord krijgt? 

 Hoe vaccins gemaakt worden en wat erin zit

Lange tijd dienden honderden miljoenen bevruchte eieren uit de bio-industrie als broedoven voor het kweken van virussen, waarna de farmaceutische industrie het ‘materiaal’ in het ei ‘reinigt’ en het virus chemisch ‘inactiveert’, zodat het niet meer levend is (hetgeen nimmer voor 100% kan worden gegarandeerd). Na het chemisch inactiveren van het virus zou het vaccin geen ‘levend’ virus meer bevatten, zodat we enkel ‘gevaccineerd’ zouden worden met ‘levenloze’ gebroken virusdeeltjes (en nog andere stoffen). Gezien deze intensieve en tijdrovende methode hebben verschillende farmaceutische laboratoria en innovatieve bedrijven inmiddels andere en snellere methodes ontwikkeld. Een van die bedrijven is Novartis, dat in 2005 het bedrijf Chiron opkocht, dat vaccins produceert via de ‘celmethode’.  In de winter van 2006 diende Chiron een verzoek in bij de Britse regering om een vaccin tegen vogelgriep te mogen maken. Al in april 2009 volgde het contract. Omdat de schrik voor een eventueel dodelijke vogelgrieppandemie er toen bij tallozen in zat, ook aangewakkerd door de WHO, verliep het vaccincontract voor Chiron snel en soepel. Maar wat zit er in een vaccin, onafhankelijk van de oude of nieuwe methode?

 Dr. Viera Scheibner, internationaal bekend vanwege haar onderzoek naar de relatie tussen wiegendood en vaccinatie, is van mening dat er onmiddellijk een einde gemaakt zou moeten worden aan iedere vorm van vaccinatie. In haar boek Vaccinatie schrijft ze o.a. over de inhoud van vaccins.7 Mensen die weinig tijd hebben om zich in het onderwerp ‘vaccinatie’ te verdiepen, raden we aan in elk geval dit boek te lezen. Het is niet alleen een ‘must’ voor ouders, artsen en verpleegkundigen, maar ook voor politici en beleidsmedewerkers. Ook in het boekBaarmoederhalskanker van medisch researchjournalist Désirée L. Röver wordt op de inhoud van vaccins ingegaan.8 Informedchoice bevat een lijst met de ingrediënten van vaccins. Vatten we deze drie bronnen samen, dan blijken vaccins uiterst giftige stoffen te bevatten, bestaande uit bacteriële of virale bestanddelen in een oplossing. Die oplossing is een water- of zoutoplossing met een weefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide) en een conserveermiddel (thiomersal, ook geschreven als thimerosal,dat kwik bevat). Nederlandse vaccins voor het RVP zouden geen thimerosal bevatten, behalve het tetanusvaccin; het DKP-vaccin bevat het bekritiseerde conserveermiddel fenoxyethanol. Thiomersal wordt wereldwijd in relatie gebracht met o.a. autisme, hartziektes, hyperactiviteit en zenuwaandoeningen. Het werd in 1940 voor het eerst in vaccins geïntroduceerd door Eli Lillly en bevat 49,6% kwik! Kwik (ook in onze spaarlampen!) is een uiterst giftige stof. Eli Lilly kreeg voor het gebruik van thiomersal talloze processen aan zijn farmaceutische witte broek en moest hoge boetes betalen. DeWashington Postberichtte nog onlangs (30 juli 2009) dat er in het vaccin tegen de Mexicaanse griep, thimerosal (kwik!) en squaleen zit, maar dat het CDC en het Institute for Medicine iedere relatie met autisme ontkennen. Ook zou het het gevaarlijke squaleen bevatten, dat in verband wordt gebracht met o.a. het zogenoemde Golfoorlogsyndroom. Op zo’n 12.000 kinderen in de VS zullen binnenkort de eerste vaccins met o.a. thimerosal en squaleen worden getest.

Volgens Viera Scheibner vertegenwoordigt de bacteriële en virale inhoud van vaccins de voornaamste antigene component. De bacteriën en virussen in het vaccin, waarvan men aanneemt dat die het organisme zullen stimuleren tot het ontwikkelen van immuniteit tegen een bepaalde ziekte, kunnen levend, dood of verzwakt zijn. Dat laatste vindt plaats door ze doorgaans met formaldehyde te behandelen. Gedode micro-organismen bevatten echter nog steeds lichaamsvreemde nucleïnezuren (DNA en RNA), zodat zelfs gedode micro-organismen nog een schadelijke uitwerking hebben op degene die het vaccin krijgt toegediend. Aangetoond is dat verzwakte bacteriën en virussen tijdens hun rondgang door het lichaam weer virulent kunnen worden.

Dr. Sherri Tenpenny, een internationale autoriteit op het gebied van vaccins, waarschuwt ons voor nog een aantal andere gifstoffen in vaccins: het conserveermiddel Polysorbaat 80 (onder het handelsmerk Tween 80), dat heftige allergische reacties kan geven, Triton X100 (een sterk soort zeepsop), synthetische hars, die allergieën veroorzaakt, en het antibioticum Gentamycine. In het nieuwe antigriepvaccin van Novartis zit MF59, gebaseerd op olie en samengesteld uit o.a. het giftige squaleen en Tween80. Ratten die met MF59 werden geïnjecteerd, raakten verlamd in hun achterlijf.

Geen wonder dat er door het Department of Health and Human Services (HHS) geen enkel voorzorgsprincipe is ingebouwd met betrekking tot mogelijke schadelijke bijwerkingen.En dat het achter de politieke schermen zo geregeld is, dat de farmacie volledig gevrijwaardis van iedere vorm van aansprakelijkheid indien er toch onverhoopt negatieve effecten zouden optreden ten gevolge van vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Kennelijk vertrouwen de farmaceutische bedrijven hun eigen producten niet en liggen de talloze processen die tegen hen gevoerd zijn nog vers in hun geheugen.

 Chippen via vaccinatie?

Een extra verrassing in de vaccincocktail behoort tot de mogelijkheden. Niemand minder dan prof. Jean-Pierre Petit, internationaal bekend astrofysicus en voormalig directeur van het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut van Frankrijk, waarschuwde jaren geleden al voor ‘de nieuwe generaties vaccins’, waarbij nanotechnologie zou kunnen worden ingezet en een (nano)chip aan het vaccin kan worden toegevoegd. Via het satellietsysteem en uiterst geavanceerde computers is de gevaccineerde mens dan overal controleerbaar én beïnvloedbaar. Eenzelfde waarschuwing gaf dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde, voormalig hoofdambtenaar van de Finse Gezondheidsdienst. ‘Er is nog maar weinig tijd om de richting van de militaire geneeskunde te wijzigen en de toekomst van de vrijheid van de mens te verzekeren,’ schreef zij enkele jaren geleden.9 En enkele decennia geleden was het Milton William Cooper, oud-marinier, topfunctionaris in het Amerikaanse leger en de geheime dienst, die hiervoor waarschuwde. Omdat hij toegang had tot uiterst geheime archieven, ontdekte hij tot zijn verbijstering de verborgen plannen van de Amerikaanse regering en een aantal topvertegenwoordigers van het industrieelmilitair complex. In zijn boek Behold a pale horse verhaalt hij over een machtselite die een nieuwe wereldorde wil creëren en het plan heeft om de bevolking tot meer dan de helft terug te brengen. Daarbij zullen ‘inentingsprogramma’s’, waarbij zich chips in de vaccins kunnen bevinden, een wezenlijke rol spelen, meende Cooper.10 Zijn bewering wordt anno 2009 bevestigd door de miljardair Kevin Trudeau, die dit jaar de Bilderbergconferentie in Athene bijwoonde. In een radio/tv-interview met Alex Jones bevestigde hij dat de machtselite van de wereld en Bilderbergleden naar hun zeggen ‘tweederde van de domme mensheid’ van de planeet wil verwijderen. De elite acht zich genetisch superieur aan de rest   van de wereldbevolking. De Bilderbergclub, in 1954 opgericht door prins Bernhard en David Rockefeller, telt onder zijn regelmatige bezoekers diverse leden van koningshuizen, bestuurders uit bedrijfsleven en politiek, van banken en het militair apparaat. Een vaste kern is altijd aanwezig, waaronder Rockefeller, Kissinger, Wolfowitz en Wolfensohn. Van hetgeen op de Bilderbergconferenties wordt besproken, komt nooit iets via officiële kanalen naar buiten.11 Dit jaar was ook de  voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Novartis aanwezig, Daniel L.Vasella…Toeval?

Het is zeker geen toeval dat er zowel in de VS als bij de EU al talloze vaccins zijn opgeslagen die de indexcode 666  meekregen: EU666 Biodefense stockpile/ US666 Biodefense stockpile. Voor christenen verwijst het getal 666 naar Boek Openbaring (13:18), waarin het ‘Beest’ zich manifesteert onder het symbolische getal 666.

 Spaans griepvirus tot leven gewekt

Op 5 oktober 2005 wijdde Elsevier een artikel aan de geslaagde reconstructie van het Spaanse griepvirus en informeerde de lezers dat George W. Bush aan het congres om speciale bevoegdheden had gevraagd om het leger te kunnen inzetten als er een pandemie zou uitbreken. ‘Om goed voorbereid te zijn op een grieppandemie, hebben Amerikaanse wetenschappers het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte gereconstrueerd. Het werk moest in een goed beveiligd laboratorium worden gedaan, want de Spaanse griep is levensgevaarlijk. … Om het griepvirus tot leven te wekken, groeven de onderzoekers overigens het lichaam op van een vrouw die aan de Spaanse griep is overleden. In Alaska wel te verstaan. Daar is de grond bevroren, waardoor het virus jarenlang bewaard is gebleven in de ingevroren longen van de vrouw’. William Engdahl schrijft dat er zich ‘alarmerend bewijs’ opstapelt, ondersteund door ‘serieuze wetenschappelijke bronnen’ om aan te nemen dat de regering van de VS het vogelgriepvirus al tot een (biologisch) wapen heeft gemaakt. In dit verband haalt Engdahl o.a. de bekende arts Rima E. Laibow aan, hoofd van the Natural Solutions Foundation (een civiele ‘waakhondgroep’), die zegt dat het pandemisch vogelgriepvirus door ‘genetic engineering’ in de VS is ontstaan door de dodelijke gnoom van de 1918-pandemie (foutief ‘Spaanse Griep’ genoemd) te mengen met het DNA van het onschadelijke H5N1-virus in menselijke niercellen als ‘groeimedium’. Dit gebeurde met instemming van de National Institutes of Health en de producent van de vaccins. Engdahl’s artikel wijst duidelijk naar het militairindustrieel complex, waarbij regering en farmacie betrokken zijn. Hij wijst erop dat Bush en Cheney altijd al getracht hebben om de conventies [o.a. die van Genève], die het maken van biologische en chemisch wapens verbiedt, af te zwakken. 

Onderzoek naar het patent van het A-H1N1-virus (patentnummer US 20090047353) wijst in de richting van het Amerikaanse Fort Detrick, waar in 1997 een zekere dr. Jefrey Taubenberger,samen met een door het Pentagon gefinancierd team, er in 2005 in slaagde het dodelijk virus van de Spaanse griep via ‘bio-engineering’ tot leven te brengen met onderzoeksgeld van het Pentagon. Na dit geslaagde experiment aanvaardde Taubenberger een veelbelovende baan bij de National Institutes of Health om vervolgens een vaccin te vervaardigen tegen het door hemzelf tot leven gewekte dodelijke ‘Spaanse’ griepvirus, waarvan het patent niet veel later in handen kwam van Novartis. Zou dit impliceren dat Novartis voorkennis had van de pandemie en daardoor in zeer snel tempo het vaccin kon ontwikkelen? Marc van Ranst noemt de A/H1N1-influenza ‘een verre neef van de Spaanse griep’.

 De hele zaak kwam in versneld tempo aan het rollen toen de Oostenrijkse journaliste Jane Bürgermeister in juni een aanklacht deponeerde bij de FBI in Wenen (en inmiddels een aanklacht zou voorbereiden voor het Internationaal Gerechtshof te Den Haag). In haar rapportage brengt ze naar voren dat een internationaal misdaadsyndicaat, waarbij de WHO, een aantal bankiers, de regering van de VS, gezondheidsinstituten en de farmaceutische industrie (onder meer Baxter, Novartis en Sanofi Pasteur) betrokken zouden zijn, het doel heeft om de mensheid via een kunstmatig opgewekte pandemie en straks een massale vaccinatie te decimeren. Bürgermeister spreekt openlijk over een poging tot genocide. Het farmaceutische bedrijf Baxter International zou opzettelijk 72 kilo besmet materiaal verzonden hebben naar een aantal laboratoria in de Tsjechische republiek, Duitsland en Slovenië, dat moest dienen voor de vaccins tegen de Mexicaanse griep die nog geen pandemie was. Nadat iemand van BioTest in de Tsjechische Republiek dit ontdekt had, deden vervolgens de WHO, de EU en Baxter zelf (vanwege zogenaamde ‘handelsgeheimen’ betreffende de productie van vaccins) er het zwijgen toe. In Nederland diende Susan Wolfreyin juli een aanklacht in bij de politie in Eindhoven, die haar aanklacht serieus nam.

Dat bio-engineering met virussen een veel voorkomende praktijk is, blijkt uit het boek van de Russische topspecialist en insider van laboratoria, Ken Alibek. Al een aantal jaren geleden deed hij een boekje open over de ijzingwekkende wereld van biologische oorlogvoering, biowapens en virussen, met als doel massa’s mensen te vernietigen.12

 Noodzaak van snel onafhankelijk onderzoek

Alles bij elkaar genomen zijn wij van mening dat er sprake is van zeer verontrustende signalen. Zwaarwegende redenen voor parlementariërs om regeringen aan te sporen om met de grootste spoed een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die de kwestie van de Mexicaanse griep diepgaand, maar toch snel onderzoekt. Gedacht kan worden aan een interdisciplinair team van onafhankelijke wetenschappers en juristen. Juristen die gespecialiseerd zijn in internationaal recht verdienen wellicht de voorkeur. Ze kunnen dan meteen de schending van de mensenrechten onderzoeken met betrekking tot artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat handelt over de ‘vrijheid en onschendbaarheid’ van de persoon. Een ‘brede discussie’ over de Mexicaanse griep, al voorgesteld door Alexander Pechtold (D66), is eveneens met spoed gewenst (Telegraaf, 1 augustus 2009). Reeds eerder had o.a. Frans Meyman, hoogleraar publieksinformatie aan het Medisch Centrum van de VU, een ‘burgerdebat’ voorgesteld. (Trouw, 8 juli 2009) Het is wellicht niet zonder betekenis dat juist in de vakantieperiode en tijdens het reces van de Kamer de productie van vaccins op volle toeren draait en het uittesten begonnen is. Novartis liet op 5 augustus weten dat er 6000 vaccins naar diverse landen zijn verstuurd om uit te testen (Radio 1, nieuws van 23.00 uur). Nu massale vaccinatie dichterbij lijkt te komen, pleiten wij als werkgroep voor een analyse van het vaccin door een onafhankelijk laboratorium, dat geen enkele band heeft met de farmacie, de regering, de gezondheidsraad, de WHO of welke andere instantie dan ook.

 Wel of niet vaccineren?

Volgens de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22), die in juni 2007 van kracht werden, heeft de directeur-generaal van de WHO (mevrouw Chan) het recht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen. In dat geval kan besloten worden tot quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie, waarbij alle landen die het verdrag met de WHO ondertekend hebben, verplicht zijn deze maatregelen uit te voeren. In het geval van een noodsituatie voor de gezondheid kan in de VS de FEMA (Federal Emergency Agency) actief worden. De FEMA, die samenwerkt met het Department Homeland Security, heeft grote bevoegdheden, kon al eens oefenen bij megaorkanen zoals Rita en Katrina en is betrokken bij o.a. de opslag van de vaccins. In noodsituaties kan het leger worden ingezet en kan zelfs de Martial Law (krijgswet) van kracht worden.

In het reeds eerder vermelde artikel van Chussodovsky kan men lezen hoe al enige tijd systematisch gewerkt is aan de voorbereidingen van de Martial Law.

Er zijn signalen dat vaccinatie straks verplicht wordt gesteld. Voeg daaraan toe, zoals we al schreven, dat de farmacie wettelijk gevrijwaard is van iedere vorm van aansprakelijkheid en dat er volledig wordt voorbijgegaan aan het voorzorgsprincipe. Intussen ligt in de VS een wetsvoorstel klaar voor een totale herziening van de gezondheidssector (waar Obama onlangs zeer dringend 800 miljard dollar voor vroeg, noodzakelijk om ‘te voorkomen dat de VS anders failliet zouden gaan’. In dit wetsvoorstel is een artikel opgenomen (sectie 1711) waarin staat dat de overheid ‘preventieve vaccinaties’ verplicht kan stellen.

 Eenieder zal op basis van informatie een eigen keuze dienen te maken en alles zorgvuldig af te wegen. Wij hebben getracht informatie naar voren brengen die ontbreekt bij de overheidskanalen en de reguliere media.

In Nederland wil zich inmiddels bijna een kwart van de verplegers (24,6%) niet laten vaccineren. Nog eens 22 procent twijfelt, blijkt uit een onderzoek onder 600 zorgverleners. Ab Osterhaus reageert hierop als volgt: ‘Ik vind de negatieve opstelling van de neestemmers onder de verpleegkundigen niet in de haak vanwege hun beroepscode. Daarin staat dat zij de taak hebben hun patiënten te beschermen. Maar,’ voegt hij eraan toe, ‘als de griep eenmaal losbarst in september of oktober, dan wil echt iedereen worden gevaccineerd.’ (Telegraaf, 29 juli 2009) Is het ook mogelijk dat deze weigeraars misschien wel de beste bescherming geven aan de patiënten indien er werkelijk iets mis is met de vaccins? Is het ook mogelijk dat de druk die steeds opnieuw wordt uitgeoefend op de burger om zich toch vooral te laten vaccineren wel eens door velen als ‘neagtief’ beschouwd kan worden? Marc Van Ranst: ‘Als dit virus muteert tot een heel erge griep, kan een massavaccinatie een goed idee zijn. Daar hebben we ook een plan voor, op basis van de knowhow die we hebben van verkiezingen.’

 Samenvattend

De snelheid waarmee de WHO alarmfase 6 afkondigde, haar regelmatig anticiperen op een pandemie, het Airforce 2025-onderzoeksrapport, het tot leven wekken van het ‘Spaanse griepvirus’, de vergaderingen van de WHO achter de schermen en het niet prijsgeven van notulen, de rol van de Bilderbergclub, de steekhoudende artikelen en waarschuwingen van gezaghebbende auteurs, het snel produceren van vaccins, de eenzijdige informatie en soms ook desinformatie die verspreid wordt, de twijfelachtige achtergronden van een aantal farmaceutische bedrijven en hun relatie tot overheidsinstanties, de rol van bepaalde regeringen (speciaal die van de VS), het niet hanteren van het voorzorgsprincipe en de volledige vrijwaring van de farmacie van iedere vorm van aansprakelijkheid voor het geval er iets misgaat, de veel te korte testperiode, de inhoud van het vaccin en de mogelijke bijwerkingen, het voortdurend opkloppen van de angst en het propageren van vaccinatie door instanties die belang hebben bij de verkoop ervan en het speculeren op een mogelijke vaccinatieplicht. Men hoeft geen specialist te zijn om op te merken dat hier iets buitengewoon ernstigs aan de hand is. De ongerustheid onder de bevolking is meer dan begrijpelijk. Maar juist nu is het zaak het hoofd koel te houden. De werkgroep is van mening dat er meer aan de hand is dan ‘irrationeel’ gedrag van ‘leken’.

 Het lijkt erop dat de motoren van een vernietigende machine zijn opgestart die zich tegen de mensheid wil keren. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De mens heeft de unieke kracht van de geest, de gave van samenwerken, wijsheid en creativiteit. Mevrouw Chan van de WHO mag dan wel zeggen dat virussen niet slim zijn, maar wij wel, zij houdt er kennelijk geen rekening mee, dat slimheid doorzien kan worden. De opgestarte machine kán gestopt worden voordat ze de wereld over dendert. Als we bereid zijn samen te werken vanuit een geweldloze maar krachtige levenshouding, vredelievend maar doortastend én tegelijkertijd in staat zijn deze misdadige handelingen te ontmaskeren, kunnen we veel, zeer veel. Zij die de schepping desacraliseren en streven naar hún wereldorde, zullen ongetwijfeld te maken krijgen met een voor hen onbekende kracht, een kracht die niet opgeslagen kan worden in het Pentagon of in de stalen laden van de farmacie. Het is de kracht van bewustzijn en liefde die alles kan keren. Mits we ons ervoor willen inzetten.

 Wat kunnen we doen?

Wij mensen worden ons ervan bewust, dat er meer aan de hand is en zijn bereid alles te onderzoeken.

De werkgroep wil dit artikel afsluiten met een aantal voorstellen. Voor wie zich niet wil laten vaccineren of nog geen besluit genomen heeft, informeer en steun elkaar. Verspreid, waar enige openheid is voor dit onderwerp, informatie. Gebruik ook internet om uw omgeving te informeren.

Informeer uw media, lokaal en landelijk, stel vragen aan politici en overheden. Stel uw bedrijf op de hoogte van uw bevindingen en breng ook daar de discussie op gang. Vooral in de zorgsector kan dit verschil maken.

Zorg voor een optimaal immuunsysteem door een gezonde leefwijze. Onderzoek de mogelijkheid van colloïdaal zilver als immuunversterker en de beschermende werking van o.a. vitamine D van de zon (met mate opnemen). Een sterk immuunsysteem is onze bescherming. Zeker als het virus muteert tot een pathogene stam, kan een pandemie gevaarlijke vormen aannemen. Dat mag niet ontkend worden. Maar juist dan zou men zich kunnen afvragen waar de voorkeur naar uitgaat. Vaccineren of niet vaccineren, dat is de kwestie. Laat u nimmer leiden door angst of paniek. In het geval de overheid degenen die zich niet willen laten vaccineren hiertoe toch wil verplichten is burgerlijke ongehoorzaamheid op collectieve schaal nog altijd een van de mogelijkheden, mits deze op een waardige en geweldloze wijze plaatsvindt. De principes van Gandhi kunnen ons veel leren. Tot slot kan men nog denken aan een grote manifestatie in den Haag (Binnenhof) of Brussel (voor het EU-gebouw).  

Samen staan we sterk. Samen zijn we tot alles in staat. Juist in deze stormachtige tijden. Er is een kracht, groter dan die van alle geavanceerde wapens. Deze kracht komt voort uit het universele levensprincipe zelf, het onmetelijke reservoir van de geest die alles in het universum doordringt en verbindt.  

 © De werkgroep WijWordenWakker

 1. Robinson, J., De medicijnenmaffia. Geld, ego en macht binnen de farmaceutische industrie, Elmar, Rijswijk 2003, p. 56-57.

2.  Engdahl, F.William, ‘Sarkozys Geheimplan: Militarisirung des Gesundheitssytem’, in: Kopp Exclusiv, 2009, nr 24.

3. Messing, M., Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel, Ankh-Hermes, Deventer 20074, p. 54-55.

4. Everybody’s Business.A Field Guide to the 400 Leading Companies in America, ed. M Moskowitz, R. Levering & M. Katz, Doubleday, New York 1990, p. 189.

5. Ibid., p. 179-180.

6. Vandereyken, W. & R. van Deth, Psychiaters te koop? De invloed van de farmaceutische industrie op het psychiatrisch denken en handelen, Cyclus, Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2006, p.119.

7. Scheibner, V., Vaccinatie. Honderd jaar gedegen onderzoek toont aan dat vaccins het immuunsysteem van het lichaam ondermijnen, Lemniscaat, Rotterdam 2000, p. 320-330.

8. Röver, D., Baarmoederrhalskanker. HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’, Ankh-Hermes, Deventer 2009, p. 73-84.

9. Zie noot 3 p. 201-204, resp. 120-121.

10. Cooper, M. W., Die Apokalyptischen Reiter, Pandora, Michaels Verlag, Peiting 20024, p.440-441 (vert. van Behold a Pale Horse).

11. Cf. Estulin, D., De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie, Kosmos/Z&K, Utrecht/Antwerpen 2007.

12. Cf. Alibek, K. & S. Handelman, Biohazard. The Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World – Told from the inside by the Man Who Ran It, Delta, Random House, New York 2000.

 Begrippenlijst

Vaccinatie:
 komt van het Latijnse woord vacca, dat ‘koe’ betekent. De arts Edward Jenner ontdekte in de 18de eeuw dat de voor mensen ongevaarlijke koepokken bescherming gaven tegen de gevaarlijke pokken die bij de mens kunnen voorkomen. In de 19de eeuw ontdekte Louis Pasteur dat kippen die met een oude kweek van kippencholerabacillen werden ingespoten, daarna niet meer vatbaar waren voor vers gekweekte bacillen. Omdat Pasteur een overeenkomst zag met het inenten met koepokken, noemde hij dit proces vaccineren, een begrip dat nu nog gehanteerd wordt.

Virus: het Latijnse woord virus betekent ‘vergif’ of ‘venijn’. Bij vaccinatie wordt getracht om via tegengif een schadelijk virus (gif dus) in de mens te doden. Virussen behoren tot de  kleinste organismen, vele zijn nuttig, andere schadelijk of zelfs gevaarlijk. Eén menselijke cel biedt plaats aan miljoenen virussen. Een virus vermenigvuldigt zich enkel in een levende cel, de gastheer. Als ankerplaats gebruiken virussen o.a. eiwitten, koolhydraten of vetten op onze celwand. Zo richten hepatitisvirussen zich specifiek op onze levercellen. Virussen kunnen zeer snel muteren. Onze moderne leefwijze en de toenemende globalisering zijn oorzaak van de snelle verspreiding van virussen. Het kwaadaardige ebolavirus en Westnijlvirus zijn daar voorbeelden van.

Immuunsysteem: beschermt het lichaam tegen infecties. Maakt uit zichzelf witte bloedcellen en antilichamen/antistoffen aan om een binnengekomen ziekteverwekkende stof die het immuunsysteem niet als lichaamseigen herkent (antigeen), af te weren. Antigenen kunnen gifstoffen zijn, virussen, bacteriën (kleine eencellige organismen, waarvan er duizenden soorten zijn), schimmels en protozoën (eencelligen), maar ook weefsel en cellen van getransplanteerde organen. Vermenigvuldigt een virus zich, dan nemen de antigenen een andere vorm aan om herkenning tegen te gaan, ‘antigene drift’ genoemd. Bij ingrijpende mutaties (‘antigene shift’) is er geen voldoende immuniteit meer en kan het virus een epidemie teweegbrengen, bijvoorbeeld een griepepidemie.

Griepepidemie: Griep is het populaire woord voor influenza, afkomstig van het Latijnse werkwoord influo, dat ‘in iets uitstromen’, ‘(onopgemerkt) binnendringen’ betekent. Griepvirussen van verschillende soort kunnen veel ellende veroorzaken. De seizoensgriep eist jaarlijks wereldwijd honderdduizenden doden. Epidemie komt van het Grieks epi (onder) en demos (volk). Het virus komt ‘onder de bevolking’. Een griepvirus is tussen de 80 en 100 miljoenste millimeter ‘groot’. Vogels zijn het belangrijkste reservoir van een griepvirus, mede veroorzaakt door de dieronwaardige bio-industrie. Vogelgriep verwijst naar een reeks van virussen die vooral vogels (met name eenden, zwanen, ganzen en kippen) treffen. Soms echter kunnen deze virussen ook andere dieren besmetten, zoals varkens, maar ze kunnen ook overspringen op mensen. Sinds 1997 (Hongkong) heeft het vogelgriepvirus A- H5N1, meestal aangeduid als H5N1, voor het eerst andere dieren en zelfs mensen geïnfecteerd. Er ontstaan dan ernstige ziektes bij mens en dier, waarbij dieren vaak massaal worden afgeslacht.   Drie keer werd de wereld getroffen door een influenzapandemie: in 1918 (H1N1, ten onrechte ‘Spaanse Griep’ genoemd); in 1957 (H2N2) en in 1968 (H3N2). De ‘Spaanse griep’ eiste tussen de 20 en 30 miljoen doden. 

Pandemie: Als het griepvirus over de hele wereld reist en hele bevolkingsgroepen infecteert, is er sprake van een pandemie, van het Griekse pan (alle(n) en demos (volk). In het volksgeloof verbond men een dergelijke uitbraak met het geloof dat dit vanbuitenaf werd veroorzaakt, vaak door demonen. Er breekt dan paniek uit, een plotselinge algehele angst bij de hele bevolking. Een grieppandemie is een wereldwijde griepepidemie, veroorzaakt door een nieuw griepvirus (subtype van het influenza A-virus), dat zich op dezelfde wijze als de normale griep verspreidt: via hoesten en niezen. Omdat het virus nieuw is, herkent het immuunsysteem dit niet meteen en heeft (even) weinig weerstand. Het is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die volgens ‘wetenschappelijke criteria’ bepaalt wanneer er sprake is van een pandemie, hoe ze bestreden dient te worden en welke maatregelen er genomen moeten worden. De WHO is een onderafdeling van de in 1947 opgerichte Verenigde Naties, waar de machtige oliebaron John D. Rockefeller een sleutelrol in speelde en die niet veel later ook ‘denktanks’ oprichtte als de Council on Foreign Relations (CFR) en de Trilaterale Commissie, waaruit heel wat presidenten, secretarissen-generaal van de VN en NAVO worden gerekruteerd. Bij een pandemie heeft de WHO als centraal beleid: vaccinatie.Andere mogelijkheden komen niet ter sprake.

 Disclaimer
De werkgroep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die mensen nemen naar aanleiding van het lezen van dit artikel. Het is altijd raadzaam een arts te raadplegen bij ongerustheid en/of bepaalde symptomen.