Spamfilter: Junk Verslaggeving


Regelmatig krijgen we reacties op dotcom.radio en deze website over zaken die wij al lang geleden benoemde. Maar dat vinden we prima, het betekent dat mensen aan het ontdekken zijn hoe de wereld in elkaar zit. Donald Trump heeft de term “Fake News” op de kaart gezet en aan de reacties van de media, met name RTL, NOS en de schrijvende pers vinden ze het niet leuk dat de massa hun misdadige spelletjes beginnen te doorzien. Hieronder een artikel van 13 jaar geleden waar we het Nep Nieuws aan de kaak stellen met een onderwerp dat nog steeds niet tot de massa is doorgedrongen. Ernstige ondervoeding in de westerse wereld wat zeker actueel is met de Corona crisis. Het is niet het virus maar exosomen die als redmiddel te hulp moeten schieten om het lichaam te reinigen van gifstoffen door vitamine D gebrek, scheurbuik etc.


Journalistiek op z’n best? (& wetenschap)

Sommige berichten hebben een spamfilter nodig voor waarheidsvinding!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Een Nederlandse krant: 05-05-2007: Van onze redactie wetenschap

MILAAN – Het eten van verse sinaasappels is gezonder dan het slikken van vitamine C-tabletten. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit in Milaan in Italië.

Wat zou een journalist hebben kunnen doen met dit bericht?

Vraag: De journalist had zich kunnen afvragen hoe het komt dat alleen al in Nederland miljoenen mensen ziek zijn? Antwoord: Uit testen blijkt dat 75% vitaminegebrek heeft. Voor rapporten die dit aantonen hebben de media tot op heden geen belangstelling getoond.

Vraag: De journalist had zich kunnen afvragen waarom mensen vitaminesupplementen nemen?
Antwoord: Mensen nemen vitaminesupplementen omdat onze sinaasappels en ander fruit duizenden kilometers afleggen voordat ze hier verkrijgbaar zijn en niet de vitaminen bevatten die vers fruit bevat.

Vraag: De journalist had zich kunnen afvragen of 150 milligram wel voldoende is?
Antwoord: In orthomoleculaire lectuur kunnen we lezen dat een dosering van 3000 milligram aanbevolen wordt voor gezonde mensen.

Vraag: De journalist had zich kunnen afvragen welke soort vitamine C men heeft gebruikt in de test?
Antwoord: Het is al jaren bekend dat vitamine uit supplementen minder goed opneemt en er ook verschil is in opname tussen de verschillende soorten vitamine C. Er dient dus altijd hoger gedoceerd te worden om het zelfde resultaat te bereiken (en dit ook te meten middels testen).

Conclussie: Vitaminesupplementen worden gebruikt ondat het fruit en daarmee ook de sinaasappel onvoldoende vitaminen bevatten.

Even terug naar de basis van de journalistiek

Een journalist verzamelt feiten over recente gebeurtenissen van algemeen belang en onderzoekt of analyseert die en maakt daarvan meestal een verslag dat hij publiceert in een actueel (nieuws) medium. Een journalist wordt vaak gezien als de beoefenaar van een vrij beroep, dat wil zeggen dat hij of zij vaak werkt vanuit een diepere motivatie die losstaat van een directe aanstelling of opdracht, te vergelijken met die van bijvoorbeeld een arts of priester. Journalisten wensen net als deze groepen te beschikken over een wettig erkend beroepsgeheim. De eindverantwoordelijkheid over de gehele journalistieke inhoud van de publicatie valt onder een hoofdredacteur; de eindredacteur is meestal degene die de actueel uitgebrachte editie goedkeurt.

Er bestaan twee belangrijke vormen van journalistiek: zo neutraal en objectief mogelijk doorgeven, of juist duidelijk voorzien van commentaar.

In de media (Internet) heeft de burger de boel al overgenomen. De grenzen tussen maker en gebruiker en tussen journalist en amateur zijn vervaagd. Individualisering vraagt om personaliasering van het algemene, waardoor het gebruik van massamedia evolueert tot 1-op-1-dialoog.
– Henk Mutsaers

Vitamine C helpt niet tegen verkoudheidVolkskrant 17-07-07: Dagelijks slikken van vitamine C ter voorkoming van verkoudheid werkt niet, blijkt uit een overzichtsstudie van de Britse Cochrane Library. 

Journalist Bill Sardi: Het is al lang bekend dat vele mensen lijden aan scheurbuik (ernstig vitamine C gebrek). Nobel prijswinnaar Linus Pauling schreef het boek; Vitamin C and the common cold, in 1970. Na de publicatie van het boek gingen supplementengebruikers meer vitamine C nemen. Het resultaat was dat het aantal doden van hart en vaatziekten aanmerkelijk verminderde.

Dr Robert Verkerk, executive director of the ANH reported, “These headlines have been triggered by a small update to an existing review that does not reflect any significant new research findings. The review maintains all the flaws of the original Cochrane review on vitamin C and the common cold, as published in 2004. This boils down to the blatant misuse of a minor update of a review to make a major news story that is anti-natural health.”

Claims that vitamin C is ineffective against the common cold lack scientific foundation. The Cochrane reports on vitamin C are fundamentally flawed, for the following reasons:1. The range of doses covered is inadequate and does not cover current clinical practice in the fields of clinical nutrition or ecological medicine. A clinically more relevant review was recently published by Webb & Villamor (Nutrition Reviews, 2007; 65(5): 181-217). Doses of vitamin C suitable for treating the common cold should exceed one gram per hour, or more, to the point of bowel tolerance (Medical Hypotheses, 1981; 7(11): 1359-76). An amount of 20 grams daily, in divided doses, is 100 times greater than the 200 mg daily dose discussed by Harri Hemil?, from the University of Helsinki, one of the lead authors of the Cochrane review. Showing that doses of one gram or less per day are ineffective is irrelevant. Hemil? and his team have always upheld that people using prophylaxis prior to extreme physical exertion (e.g. marathon runners, soldiers) will benefit from vitamin C supplementation most (PLoS Medicine, 2005; 2(6): e168), yet the headlines accompanying the updated review hardly reflect this.

Met melk meer mans

de Telegraaf 19-07-2007 (voorpagina)
Mannen die dagelijks een halve liter melk drinken hebben minder kans op suikerziekte en hartkwalen. 

Eindelijk was er voor de journalisten iets positiefs te melden over melk. Oeps, er wordt gesproken over melk maar in het onderzoek dat verricht werd gebruikte men volle melk terwijl de meerderheid toch hier toch echt halfvolle melk drinkt. (foutje) (echte rauwe melk is slechts verkrijgbaar bij de boer)

Hier tegenover staan nogal wat andere studies. Om er enkele te noemen: the China Study .

Een Frans onderzoek van Malossa D en Perron H uit 1992 naar de relatie tussen koemelk consumptie en MS in 24 landen bracht aan het licht dat een hoger melk gebruik een stijging van de ziekte te zien gaf. Dit kwam overeen met de bevindingen van Diabetes type I en vrijwel alle andere auto-immuunziekten. In alle onderzoeken wordt Nederland (Holland) vernoemt vanwege de hoge melkconsumptie.

* Alweer een stukje perfecte JUNK verslaggeving van de wereldpers!
Half augustus verspreide de wereldpers dat vitamine C en E geen enkele waarde toevoegden in de bescherming van hart en vaatziekten. De pers bewijst hiermee eens te meer dat ze gewoon fungeren als een spreekbuis van de farmaceutische industrie en maken daarmee het vak – journalistiek – tot een farce! Volgens een rapport gepubliceerd in de Archives of Internal Medicinebleek het risico op een herseninfarct met 31% te verminderen bij gebruik van vitamine E & C supplementen en 22 % minder risico op een hartinfarct. De studie die negen jaar in beslag nam werd uitgevoerd onder vrouwen. Niet al de vrouwen namen de voedingssupplementen op een reguliere basis en wanneer je de resultaten van de vrouwen daarbij optelde die geen enkel supplement gebruikten waren er inderdaad geen voordelen te bespeuren!! Hoezo journalistiek? Logisch toch dat vitaminen niet werken bij mensen die ze NIET innemen! Vandaar dat de media weer met grote koppen vertellen dat vitaminen niet werken in de bescherming van uw en mijn gezondheid. Ik weet al lang beter maar veel mensen nog niet. Je kan eigenlijk wel stellen dat deze leugens misdadig zijn.

VWA: Consument positief over voedselveiligheid

Het ‘basisvertrouwen’ van consumenten in voedselveiligheid was de afgelopen jaren constant hoog. Dat maakt de Voedsel en Waren Autoriteit bekend. Ze deed vier jaarlijkse metingen (2003-2007) bij in totaal 2368 consumenten.

Note: Opmerkelijk dit vertrouwen. Er is in mijn opinie nog nooit zoveel – plastic voedsel – te koop geweest dat consumenten niet eens meer herkennen als zodanig. Een klein voorbeeld: Een aardbeien milkshake van een fastfoodketen bevatte 59 ingrediënten. Hieronder bevonden zich echter geen aardbeien en ook geen melk maar 59 verschillende chemicaliën. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar toch kopen we in de supermarkt elke dag producten die verschillende van die chemische toevoegingen hebben. Dat is bij 80% van de voeding in de supermarkt het geval. Ook natuurlijke producten die verpakt zijn hebben tegenwoordig toevoegingen als suiker. Kristalsuiker is echter minder onschuldig als de meeste mensen denken. Ook brood is geen natuurproduct meer want er worden vele onnatuurlijke ingrediënten aan toegevoegd.Ik denk dat de meerderheid van de consumenten gewoon onvoldoende kennis heeft van al deze zaken en door de media onvolledig voorgelicht worden. –Henk Mutsaers

Vitamine HOAX
Het Engelse woord ‘hoax’staat voor misleiding en bedrog. In het kleine handige magazine van Readers Digest van November (editie Amerika) staat een artikel over de vitamine hoax. De 10 vitamines die je niet moet nemen! 

Oktober 2008: Vitamine C en chemotherapie: JUNK VERSLAGGEVING.
Opnieuw vindt je in de internationale media berichten te lezen over het vermeende effect als zou vitamine C de werking van chemotherapie ondermijnen (?) Vitamine C zou extreem gevaarlijk zijn voor mensen die chemotherapie ondergaan! Deze berichten worden slechts om één reden verspreid, om mensen te laten stoppen met het gebruik van vitamine C tijdens Chemobehandelingen en in het algemeen als preventie tegen kanker. Echter door het afgeven van deze statement dat vitamine C het vergiftigen en doden van lichaamscellen tegengaat, dat is namelijk precies wat er met chemotherapie gebeurd, is eigenlijk bekennen dat Vitamine C inderdaad een zeer krachtige manier is om cellen te beschermen tegen vrije radicalen. Waarom is dit bericht zo opmerkelijk? Omdat reeds tientallen jaren de media u proberen wijs te maken dat Vitamine C geen enkel effect hebben op het beschermen van de cellen hoe dan ook. Vitamine zijn nutteloos werd ons verteld. De FDA heeft zelfs een officiële statement hierover: Vitaminen hebben geen enkel fysiek effect op het menselijk lichaam, omdat als dit zo was zouden het medicijnen zijn en geen vitaminen (!)

Arrogantie ten top; Alsof onze slechts twee honderd jaar ‘oude’ medicijnindustrie het beter weet als de miljoenen jaren bestaande NATUUR!

Note: Onthoudt dat media die deze junk berichten publiceren hun algemene betrouwbaarheid aanzienlijk ondermijnen. – HM

Juli 2010 Calcium supplementen geven verhoogt risico op hartinfarct

Calcium supplementen werken niet of toch?

Onlangs werd breed uit in de media bericht dat calcium supplementen niet werkten en zelfs een grotere kans gaven op een hartinfarct. Klopt dit dan niet? Jazeker wel, het risico op een hartaanval kan over een vijf jaar periode met 30% toenemen. Wat is er dan zo krom en leugenachtig aan deze studie. Er werd in deze metastudie gebruik gemaakt van een zorgvuldig geselecteerde aantal van 15 studies uit het totaal van meer dan 100 studies. En wat blijkt, calcium supplementatie dient te gebeuren samen met vitamine D, extra magnesium, omega 3 en vitamine K-2. Zonder deze essentiële co factoren kan de calcium inderdaad in de bloedbaan terecht komen met alle gevolgen van dien. Supplementen worden dus weer eens in een kwaad daglicht gebracht door simpelweg een belangrijk deel van de studies te verzwijgen. Indien calcium met de vernoemde co factoren wordt ingenomen voorkomen ze botontkalking en geven tevens een vermindert risico op darmkanker.