Perceptuele blindheid, leven in een onvoorstelbare wereld


Deze week (aflevering 225) was de beïnvloeding van mensen het gespreksonderwerp op dotcom.radio. Het “Black Magic” effect. Omdat deze website vroeger voornamelijk over gezondheid ging heb ik daar een hele database opgebouwd waarop ik kan teruggrijpen. Lees vooral ook de artikelen die onderaan de pagina gelinkt zijn.

Als je erover nadenkt…. dan is het ook echt ondenkbaar wat er in de wereld gebeurt op dit moment. Het is bovendien zo zichtbaar en tastbaar maar tevens zo onrealistisch dat niemand het vaak wil zien en kan geloven. Het gaat het verstand te boven dat zulke dingen kunnen gebeuren op grote schaal.

Anderen echter kunnen er op hun beurt met hun verstand niet bij dat niet meer mensen zien wat er duidelijk aan het gebeuren is. Er zijn blijkbaar verschillende posities waaruit je de wereld kan bekijken.

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Perceptueel betekent zintuiglijk
De vraag die bij mij opkomt is dan gelijk: ‘In hoeverre zijn de zintuigen bij mensen vertroebeld?’ Weinig slapen, alcohol, drugs, voeding en stress heeft invloed op het lange of het korte geheugen. Maar ook reeds gevormde inzichten, informatie die reeds overdacht is. Hier schuilt het gevaar in dat we bloot staan aan de invloeden van de media en verkeerde waarnemingen. Iedereen weet dat bepaalde stimulerende middelen de hersenen kunnen beïnvloeden (drugs) maar zo zijn er ook voedingsstoffen nodig om de hersenen optimaal te kunnen doen functioneren[1]. Grootschalig onderzoek toonde aan dat voeding een grote invloed heeft op gedrag [4] en intelligentie [5].

Voorbeeld waarnemingen: Ouderdom komt met gebreken! Velen beschouwen dit als een vaststaand feit omdat ze daarover lezen en zelf kunnen waarnemen dat dit ook zo is. De feiten vertellen echter een heel ander verhaal. De zeven procent van de Nederlandse bevolking die het oudst worden hebben de minste ziektes en lichamelijke klachten volgens de cijfers van het CBS. Je kan je dus afvragen wat die 93 procent anders doen waardoor ze niet bij die gezonde 7 procent groep behoren? Als ik dus in contact kom met die groep van 7 procent gezonde mensen dan zie ik wat jij niet ziet! Dan denk ik dus niet dat ouderdom met gebreken komt!

Alle verstandelijke vermogens te boven gaande
Hoe is het mogelijk dat schadelijke stoffen als fluoride nu nog steeds toegestaan worden in water (nog steeds het geval in veel landen). Schadelijke stoffen in onze voeding en er zelfs nieuwe ontwikkelingen gepusht worden zoals nano-technologie en GMO-voeding? Zijn de hersenen van onze politici dan al zover aangetast dat zij dit toestaan? In feite wel, maar dan in de zin van macht en controle / lobby / geld van de grote multinationals. Het blijft voor vele mensen echter onbegrijpelijk dat deze zaken spelen ten koste van de gezondheid van miljarden mensen!

Als je dat al niet meer kan bevatten wat moet je dan wel niet denken van zaken als de 9/11 aanslagen, biologische oorlogsvoering met chemtrails en HAARP, en dichterbij, dat de dokter voor het grootste deel onbetrouwbare en onvoldoende geteste medicijnen gebruikt waardoor jij het proefkonijn bent! Dat we momenteel op grote schaal bedrogen worden met onze valuta-systemen en we in feite op grote schaal met open ogen bestolen worden. En dan hebben we nog vaccinatiecampagnes die de gezondheid bedreigen door het inspuiten met gifstoffen. Verder zijn er de media die onze gedachten vergiftigen en het zo weten te verpakken dat onze westerse ‘beschaafde’ landen oorlog mogen voeren, oh nee, ik bedoel vredesmissies mogen uitvoeren overal ter wereld waar de belangen van het westen veilig gesteld moeten worden.

Groeiend bewustzijn en vreedzaam verzet
Gelukkig is de groep bewuste mensen aan het groeien evenals het verzet tegen de ongebreideld groeiende macht van de Nieuwe Wereld Orde. In het hart van het financiële centrum van de wereld, op Wall Street, werden onlangs 700 vreedzame demonstranten gearresteerd waarmee de NWO het verzet in de kiem tracht te smoren. Tevergeefs echter want vanuit de gehele wereld beginnen de berichten binnen te komen via de alternatieve media dat mensen het niet meer pikken. Dit begon eerder dit jaar in het Midden-Oosten en gebeurt nu ook al in vele landen in de EU en staten in de VS. Zolang deze protesten vreedzaam blijven is er niets aan de hand maar naarmate er steeds meer beerputten opengaan zal het moeilijker worden de betogers in toom te houden. Er wordt zelfs beweerd dat dit het doel is van de NWO, om totale anarchie uit te lokken, om zo tot de installatie te komen van een totalitaire wereldregering.

Wat kunnen we daar tegen doen?
Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is lokale voedselproductie veilig te stellen. Net zoals in de middeleeuwen het verzet in een stad werd gebroken door deze te belegeren en uit te hongeren zo zal voedsel ook in moderne tijden ingezet worden als wapen. Met voeding worden nu al op grote schaal mensen vergiftigd en als het ware verdoofd. De voedselprijzen worden kunstmatig hoog gehouden nu er met voedsel (grondstoffen) gespeculeerd wordt op de beurs en voedsel wordt vastgehouden tot de prijzen hoog staan.

– Henk Mutsaers

Er zijn verschillende factoren, deze kunnen iemands gedachten beïnvloeden.

Fluor aan drinkwater toevoegen: In de jaren dertig deed de Russische overheid dat bij gevangenen in de Gulag in Siberië, want dat maakte ze gedwee. Hitler had daarom ook plannen om fluor aan drinkwater toe te voegen.

Voeding en crimineel gedrag

Voeding en intelligentie – studie-
Voeding en intelligentie in de praktijk getest