COVID 19, is het een ‘Virus’, of onschadelijke ‘Exosomen’?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #190
Countdown to Freedom #41 + 1 day

Onderstaande tekst werd vertaald door Mascha Roedelof, geen onbekende voor mij en we publiceerde al meer van haar op deze site. Het is hard nodig want velen begrijpen of hebben nog geen kennis genomen van deze belangrijke informatie genomen. Een Virus, IS HET GEVAARLIJK, of kijken we naar gif opruimende exosomen die een belangrijke taak vervullen in het lichaam ?


Feit is dat Exosomen geen theorie zijn maar wetenschappelijk onderbouwd en germ theorie (dus bestaan van besmettelijk ziekmakende micro-organismen inclusief Virussen) inderdaad theorie, want nog nooit is er een Virus geïsoleerd aangetoond, noch is er voldaan aan de Koch postulaten.

Oorzakelijkheid ‘ziekte’ vanuit Nieuw Paradigma Vanuit German New Medicine zien we de jaarlijkse ‘griep’ (en andere ‘ziektes’) anders. Vanuit German New Medicine weten we dat symptomen ontstaan tijdens de HELING fase na een ervaren conflict: ‘ziekte’ verloopt in 2 fasen, t.w. conflictactieve fase (meestal zonder symptomen) en helingfase (in deze fase zien we de symptomen). Tijdens de winter en vooral aan het eind van de winter kunnen we een stinkconflict ervaren dat oplost zodra de temperaturen in de lente gaan stijgen en de natuur weer in bloei komt.

Begin lente gaan mensen dus in heling van het stinkconflict met symptomen die de meeste mensen ‘griep’ noemen. Voor wat betreft de testen Ze hebben longvloeistof opgezogen en daarin zitten vanzelfsprekend allerlei lichaamseigen stoffen, aan de longvloeistof worden lichaamsvreemde! stoffen o.a. van nieren van apen, én antibiotica toegevoegd… Als gevolg van die toevoeging! worden Exosomen in het lichaam actief en het zijn de Exosomen die gezien worden onder de microscoop.

Het kan simpelweg niet dat er een Virus gezien wordt onder de microscoop, want er is nog NOOIT een Virus geïsoleerd aangetoond.

Verder is er nog nooit voldaan aan de Koch postulaten… Voor veel mensen is het zo’n schok te horen dat de germ theorie niet juist is en dat er nog nooit aan de Koch postulaten is voldaan dat ze direct in cognitieve dissonantie gaan of in coping mechanisme. Herhaling van de waarheid gebracht op verschillende manieren kan een gesloten deurtje in de geïndoctrineerde mind open laten gaan. Zelfs, en met name vooral, regulier opgeleiden zoals de arts in de video die ik hieronder deel, moeten hun perspectief veranderen. Mensen die geloven in ‘witte jassen’ geven hun autoriteit en innerlijke macht weg aan hen, en het zal een schok geven als de ‘witte jassen’ een ander geluid laten horen. Die schok en schuring is nodig voor ruimer bewustzijn en anders HANDELEN.

Voor meer informatie en wetenschappelijke onderbouwing…

Een emotionele oproep aan politie en leger voor het bewaren van de vrede en gerechtigheid, .. KIJKEN dus, …


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk