Het “Nieuws”, zoals we dat eens kenden, … is dood.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #189
Countdown to Freedom # 42 + 1 day


Het “Nieuws” is aan zijn einde gekomen, ten onder gegaan aan zelf toegebrachte verwondingen.

In dienst staande van de linkse agenda is er werkelijk geen gezond denkend mens die de constante bagger, fake nieuws, roddel en verdraaiingen nog serieus neemt.

Het constante bashen van de Amerikaanse President Donald Trump is een vaststaand gegeven. Waarom doet men dit? De media hebben wel in de gaten dat met de tweede termijn de poorten van de hel wereldwijd open gaan en dit een doodstrijd is voor de media zoals we die nu kennen.

Literaire zelfmoord

“In 2017 ontdekte het liberale Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy aan de Harvard University dat 93% van de berichtgeving van CNN over de Trump-regering negatief was”. [Bron]

Hier in Nederland en de EU is het niet anders, alles wat naar populisme ruikt, de stem van het volk, wordt belachelijk of zwart gemaakt. Betogingen in èèn weekend waarbij miljoenen mensen op de been zijn door geheel Europa worden afgedaan als hier en daar een protest van 20.000 mensen. Deze berichtgeving verteld ons slechts een ding; “Paniek”.

Het gevaar komt echter niet alleen uit de EU maar voornamelijk uit de VS.

Trump maakt er al sinds 2016 geen geheim van wat zijn doel is. Het moeras droogleggen. “Drain the swamp” Een einde maken aan de Deep State de -niet meer zo geheime -schaduw- wereld regering.

Het zijn vooral de nevenverschijnselen van deze wereld regering die de doodsteek gaan geven aan vele multinationals, farmaceutische bedrijven, artiesten, filmsterren en, … de huidige politiek marionetten poppen.

Satanisme, Kinderhandel, Pedofilie, Moord, Marteling & Adrenochrome dat zijn de gereedschappen waarmee het leger volgers in toom werden gehouden door pure afpersing met wat de spil in het rad ‘was’; “Jeffrey Epstein. De boarding files van de inmiddels beruchte “Lolita express” worden binnenkort vrijgegeven. Niets maar dan ook niets kan dit nog stoppen.

Alle zeilen worden bijgezet om het naderende einde nog te keren met de nep COVID 19 crisis. Een crisis waarbij volgens plan 8 miljoen doden voorzien waren. maar de ziekenhuizen bleven nagenoeg leeg, het waren de jaarlijkse griepdoden op hoge leeftijd die als het ware ‘omgekat’ werden tot Corona doden en bejaarden werden meedogenloos sneller aan hun einde gebracht. (lees vermoord)

Alleen met een totale dictatuur is het nog mogelijk om het deksel op de doofpot te houden.

Vandaar de tegennatuurlijke maatregelen als sociaal afstand houden, vrijheidsberoving wereldwijd met lockdowns, opbergkampen voor rebellen die niet meer mee willen werken aan de niet bestaande hoax met een duidelijke stellingname #IkDoeNietMeerMee. Straffen voor burgerjournalisten, censuur, angst en boetes die nu wel heel erg opzichtelijk de 10.000 pond in de UK is voor iemand die de quarantaine negeert. Dat terwijl al drie maanden vrijwel niemand meer dood gaat aan COVID. Dat wijzen de statistieken immers uit en iedereen kent ze wel behalve een aantal TV propaganda zombies.

Als zwarte magie zitten zij nog aan de buis gekluisterd maar met 10% wakkeren is het kantelpunt reeds verzekerd en dankzij de Qanon WWG1WGA beweging is dit kantelpunt wereldwijd reeds lang overschreden.

De Zelfmoord van de Media is nu in volle gang

Met alle macht proberen ze de tandpasta weer terug in de tube te krijgen, een vruchteloze actie en dat weten ze.

Hun allerlaatste wanhopige daden zijn om de uitrol van de Nieuwe Wereld Orde gestalte te geven, de coup die uitgerold werd op 15 maart met de wereldwijde lockdown.

Alles is echter een vruchteloze poging het vege lijf te redden. Teveel mensen weten van al deze zaken en de zwijgende massa ruiken op zijn minst onraad. Als dat fout loopt wordt het een burgeroorlog maar zover zal het niet komen, dat staat niet in het plan van “Q”.

Veel op emotie gestoelde meningen en mensen zullen tot hun afgrijzen gaan meemaken dat juist de door hen zo gehate Trump de redder gaat worden.

Andere die het spel al langer doorzien zullen hun geluk en feestvreugde niet opkunnen, mensen die net als ik al vier jaar toeleven naar het moment van de ontknoping. De onthulling van de beste president uit de totale geschiedenis van de Verenigde Staten.

Een president die ondanks de torenhoge staatsschuld bakken met geld ter beschikking zal hebben om in no-time de economie te herstellen, immers, … De Executive Order van 21 december 2017 gaat dit alles mogelijk maken.

Op 21 december 2017 ondertekende president Trump een uitvoeringsbesluit waarin een nationale noodsituatie werd uitgeroepen met betrekking tot ernstige mensenrechtenschendingen. Het stelt het Amerikaanse ministerie van Financiën in staat beslag te leggen op de bezittingen van personen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie.

Een politicus die 100% zeker op die lijst staat is Mark Rutte, dat heeft hij reeds zelf laten blijken op TV, Getuigen verklaringen hadden dit reed vele jaren geleden onthult evenals de vele beschuldigingen tegen het koningshuis waar nooit stelling tegen is ondernomen maar men dat probeerde dood te zwijgen, mede door de zwijgende media die daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen.

Deze week was het de Minister President die in de camera snauwde
“Je moet gewoon je bek houden”
Ik geef je op een blaadje dat het kabinet van Covid achterklap en fraude
Hun doodsvonnis hebben getekend en nog wel …. cum laude
Want #IkDoeNietMeerMee
Rutte wordt een gesloten dossier

Het spreekwoord; “Liegen alsof het gedrukt staat”, zal binnenkort vleugels gaan krijgen en een versnel einde laten zien van die gedrukte media.

Een emotionele oproep aan politie en leger voor het bewaren van de vrede en gerechtigheid KIJKEN dus, …

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk