Wordt de Schroevendraaier het belangrijkste stukje gereedschap voor de ‘moderne’ dokter? Update


19-12-2019 | update 24-12-2019 | update 21-09-2020

Onder ‘ouderwetse’ dokters wordt hier verstaan de dokters die hun kennis verworven hebben via duizenden jaren kennis overdracht van de echte ‘weten’schap. De wetenschap dat iets in de praktijk werkzaam is om mensen beter te maken, onderschreven met de eed van Hippocrates:

  • Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.
  • Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.
  • Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren.
  • Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.
  • Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.
  • Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren.
  • Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.
  • Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.

update 21-09-2020 Chapeau respect voor deze dame

Bekijk zeker ook de video’s onderaan, er zijn dokters die wel kiezen, wel ZELFSTANDIG na kunnen denken, ..


De moderne dokter stuurt een kanker patiënt naar het ziekenhuis, ‘wetende’ (!!) dat een groot deel die behandeling niet zal overleven in de eerste drie maanden. Hij of zij is overtuigt dat dit de beste en enige methode is om iemand nog wat langer te laten leven, … of schuift alle berichten op internet terzijde waar ‘andere’ artsen miraculeuze resultaten behalen met vaak totale genezing zonder gifstoffen en bestraling, zonder operatief ingrijpen. Boek: “De waarheid over kanker”, dit boek zet voor velen de wereld op zijn kop!

De ‘moderne’ dokter: Hij of zij committeert zich daarmee bij volle bewustzijn aan de strikte richtlijnen van de farmaceutische artsenopleiding, wetende dat hen een schorsing uit het BIG register boven het hoofd hangt indien die richtlijnen niet opgevolgd worden.

De moderne dokter vaccineert volwassenen en kinderen in de ‘weten’schap dat ze in de praktijk veelvuldig bijwerkingen kunnen waarnemen, … als ze dit willen zien en erkennen (?)

Gevaccineerd -vs- Niet gevaccineerd, studie werd nooit gepubliceerd, tot nu, …

eBoek: 1200 studies die vaccinatie claims weerleggen (Engelstalig)

De moderne dokter schrijft eveneens veelvuldig medicijnen voor, zelfs in die mate dat er medicijnen ingezet dienen te worden ter bescherming van de ‘bijwerkingen’ van andere medicamenten. Zie artikelen onderaan deze pagina

De moderne dokters doen chirurgische ingrepen waarbij de oorzaak opsporen is vervangen door het wegsnijden van het probleem.

Waarom wordt de schroevendraaier een belangrijk gereedschap voor de ‘moderne’ dokter?

Met de momenteel ingezette openbaringen ten aanzien van pedofilie en satanisme wordt de wereld zich stapje voor stapje bewust van de immense misdaden tegen kinderen en hun ouders.

Weinstein, Epstein, Prince Andrew, dat zijn de bekende namen maar achter de schermen zijn er ontelbare arrestaties gerapporteerd door het Q anon team.

De strafmaat hierop is vastgesteld: totale confiscatie van alle eigendommen en vermogen, daar bovenop hoge gevangenisstraffen tot de doodstraf. Executive order 21-12-2017 Donald J Trump

Hier vindt je die uitgevaardigde order.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

Q anon team?

Q anon, nooit van gehoord? Je kan het omschrijven als een netwerk van burger journalisten, een burger inlichtingen dienst die wereldwijd al meer als twee jaar aan het speuren waren. Een miljoenen omvattend ‘leger’ van mensen die genoeg hadden van de leugens en bedrog en de kans aangrepen een puzzelstukje bij te dragen, met de zelfde middelen als de CIA, FBI etc. Getuigenissen verzamelen, feiten opsporen en het nieuws uitdragen. Dit gebeurde al die tijd onder de radar omdat de media alles verzwegen, bang voor nog meer volgers. Wat denk je wat er nu gaat gebeuren met de aanwas van deze burger speurders deze Q avons deze privé MI6, KGB, FBI, CIA, organisaties die samenkomen op internet media … ?

AL -DIE- TIJD WAREN ER DUS AL TEKENEN VAN HOOP

Op allerlei fronten van de economie zullen lijken uit de kast komen, de lijken die de meeste impact zullen gaan hebben zijn de leugens van de ‘moderne’ dokters omdat iedereen getroffen werd door hun methoden, iedere familie kent zijn slachtoffers.

Al -die- tijd hadden de moderne dokters hun huid verkocht aan de farmaceutische industrie. De vraag is, en ik heb geen glazen bol, hoe gaan mensen reageren op deze kennis op het moment dat dit mainstream gaat.

Uiteraard zitten de moderne dokters niet pontificaal met hun profiel op internet waar ze al die ‘beter’weters tegenkomen en al die alternatieve informatie die te confronterend is voor het ge’weten’.

Het belangrijkste stukje gereedschap voor de ‘moderne’ dokters is de schroevendraaier om dat bordje van het huis te schroeven waar jarenlang te lezen was wat ze deden voor de kost.

Donald Trump heeft al te kennen gegeven dat er veranderingen aan komen ten aanzien van de farmaceutische industrie, dat gaat ook zeker een vervolg krijgen ten aanzien van de dokter als trouwe ‘dienaar’, wie weet wat er allemaal gaat gebeuren ?

Hieronder alweer een bewustwordingsvideo  

de beste 2 uurtjes investering in je hele leven ? Trump zijn mening over beschikbaarheid alternatieve methoden op 1.25 minuten

Er zijn ook dokters die wel kiezen, …

Whow, wat een video, dokters verplicht kijken !!

Het moraal is hier ook: Preventie, zorg dat je nooit bij de dokter hoeft te komen. Zelf studie en eigen verantwoording


De “inkt” van dit artikel is nauwelijks opgedroogd als ik dit artikel tegenkom bij Fenixx: Ongelooflijke scènes speelden zich af in Pakistan toen honderden advocaten een ziekenhuis bestormden en artsen en personeel aanvielen. Het motief moet zijn geweest om wraak te nemen voor wat zij beweerden “wangedrag” van sommige van de ziekenhuisartsen in de richting van een van hun collega’s. Drie patiënten zijn overleden toen artsen het strijdtoneel ontvluchtten.


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk