Vrijheid -of- Fascisme ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #183
Countdown to Freedom # 49 + 1 day


Hier zijn we. Geen speculatie meer over ‘wat je te wachten staat’; de gevangenbewaarders begeleiden ons door de betonnen gang en de celsleutels hangen aan zijn riem. Ieder van ons, op zijn beurt, veroordeeld – zonder kennisgeving en zonder proces – om Mens te zijn en ervoor te kiezen om ons dienovereenkomstig te uiten. Dat is de nieuwe definitie van ‘terrorist’.

Bron artikel the Activist Post: Freedom or Fascism?
Door: Julian Rose

De gevechtslinies zijn getekend; er is geen andere manier om het eerlijk te zeggen, we zijn in de strijd van – en voor – ons leven. We gaan voorwaarts met de moed en overtuiging die gepaard gaan met het weigeren om van het pad van de waarheid te worden ontspoord. Of capituleer voor het centrale controlesysteem en val in een zeer donkere put waaruit geen ontsnapping mogelijk is.

We zullen elkaar kennen door het kaliber van onze daden. We hoeven geen badge te dragen die ‘het verzet’ aankondigt. Het leger dat we worden, vormt zich organisch. Geen uniform vereist, geen ‘uniformiteit’ zichtbaar. We kennen onze taak en hoeven niet te wachten op een commando.

We zijn ons bewust van de samenstelling van de oorlog die tegen ons wordt gevoerd. En we zijn ons ervan bewust dat we vatbaar zijn voor bepaalde elementen van zijn duistere agenda. Dus we weten dat we onszelf van die kwetsbaarheden moeten ontdoen om er bovenop te komen. Dat is de eerste les in de kunst van deze vorm van oorlogvoering. Een krijger zonder zelfdiscipline en zelfbewustzijn is een verloren zaak.

Het confronteren van een vaak onzichtbare vijand is een nieuw spel. Toch is een belangrijk onderdeel van het arsenaal van onze repressor gebaseerd op bewapende digitale, algoritmische en bestralende technologieën. Men behandelt deze door zijn trouw aan de instrumenten en praktijken van een geest die de ‘gemakscultuur’ controleert, in te trekken.

De tirannie die zich nu direct manifesteert, heeft zijn intrede gedaan als gevolg van het onvermogen of de onwil van degenen in verantwoordelijke posities om de top-down anti-levensketen te doorbreken en pal te staan ​​voor waarheid en gerechtigheid. Angst en omkoping zijn de belangrijkste instrumenten die worden ingezet om degenen die niet zouden moeten zwijgen het zwijgen op te leggen.

Dit leidt tot de volledige capitulatie – onder alle categorieën ‘officieren van de staat’ om de integriteit, verantwoordelijkheid en de noodzaak om fundamenteel geciviliseerde morele normen te handhaven.

Toch zijn er velen die zich bewust worden van hun gevangenschap. Bij sommigen roept dit de wens op om beschutting te zoeken tegen de storm en, indien mogelijk, een oogje dicht te knijpen om te erkennen in welke mate hun gevangenschap zich uitstrekt tot in alle uithoeken van hun dagelijks leven. Maar anderen, die de diepgaande implicaties voelen van wat er in het verschiet ligt als ze geen actie ondernemen, de muziek onder ogen zien en strijders worden in de zaak van gerechtigheid, waarheid en vrijheid.

Het mooie van het zich wenden tot de muziek, is dat een onzichtbaar kosmisch element onmiddellijk ondersteuning biedt bij de missie die men heeft gekozen te ondernemen. Terwijl voor degenen die zich proberen te verbergen, zo’n gunstige gebeurtenis niet plaatsvindt.

Het kiezen van vrijheid maakt iemand machtig, maar brengt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee om te ‘beoefenen zoals men predikt’. Het is niet echt mogelijk om al iemands slechte gewoonten in één keer te laten varen, zoals degenen die op het bewuste pad beginnen, ontdekken. Maar het is mogelijk, en absoluut noodzakelijk, om zonder uitstel te reageren op de belangrijkste uitweidingen.

De beslissing nemen om zich te verzetten tegen de wegen van de diepe staat en het spinnenweb van zijn corporate globalisering, kan niet inhouden dat je je met de ene hand ertegen moet verzetten en je met de andere hand moet ondersteunen. Dat is de weg naar ergens erger dan nergens en de antithese van het pad van de krijger.

Om de continuïteit tussen iemands woorden en daden te verzekeren, moet men een snelle scan maken van die dagelijkse routines die niet in overeenstemming zijn met iemands vastberadenheid om op te komen voor gerechtigheid, waarheid en vrijheid.

De meest voor de hand liggende prioriteit, gezien de aard van onze onderdrukkers, is het intrekken van iemands steun (geld) van de grote banken; men koopt voedsel bij de grote supermarkten en men koopt medicijnen bij de grote farmaceutische bedrijven. Andere stappen zullen volgen, maar zonder te beginnen met het intrekken van iemands steun voor deze grote kolossen van ongebreidelde sociale, ecologische en economische achteruitgang, kan men echt zeggen dat men tegen het fascisme en voor vrijheid staat?

De dictatuur die op ons neerdaalt – gebruikmakend van het alibi van de huidige Covid-hersenschim – biedt de grootste kans die de meesten ooit zullen hebben om zich om te draaien om de muziek onder ogen te zien. Het is precies de juiste katalysator om iemand de waarheid te laten zien, of op zijn minst te zoeken – en er vervolgens naar te handelen.

De opzettelijke chaos die zich nu manifesteert, is onze wake-up call. De vooraf geplande ‘orde uit de chaos’ is het opleggen van een fascistische staat; het is zo simpel. En we hebben alle tijd om de symptomen te herkennen.

Elke slagader van de samenleving, in welk deel van de (post) geïndustrialiseerde ‘democratische’ wereld dan ook, is gestaag vergiftigd door de social engineering, voorspellende planning en de sluipende technocratische agenda die voortkomt uit de wereldwijde ambitie van de staat om de wereld te regeren. Een ambitie die eerder werd gehouden door de achterban van Hitler in nazi-Duitsland, Franco in Spanje, Mussolini in Italië en Stalin in Rusland – om er maar een paar te noemen.

Onze politieke instellingen hebben zich gecapituleerd voor de blauwdruk van het Vierde Rijk en het grootste deel van de bevolking is met hen meegegaan, zich niet realiserend welke agenda wordt uitgespeeld.

De voorhoede van het ‘nieuwe’ fascisme is geen bezettingsleger, maar een digitale herprogrammering van de menselijke geest. Een technologische giftige deken van ‘virtuele’ controle die de mens van de natuur scheidt, waardoor de fundamenten van de menselijke evolutie worden vernietigd.

Wij, die ons nu verenigen, doen dat om een ​​leger te creëren dat in staat is om deze doodscultus te weerstaan ​​en te keren. Daarom is onze eigen integriteit in ‘oefenen zoals we prediken’ zo belangrijk. We moeten ons onderscheidingsvermogen gebruiken om door onze eigen aarzelingen heen te komen en om de vermeende ‘gemakken’ die onze actieve inzet om te reageren op de belangrijkste eisen van onze tijd, ondermijnen en vertragen.

Dan, langzaam maar zeker, zullen de compromissen die ons van ons doel afleiden – alleen om de zakken van degenen die we beweren te vechten op te frissen – worden verwijderd en afgeschaft. De geïntegreerde wezens die tevoorschijn komen door met succes te strijden tegen hun eigen wisselvalligheden, zullen de enigen zijn die in staat zijn om het op te nemen tegen de schijnbaar onwrikbare onderdrukkers van deze planeet, haar volkeren en alle levende wezens die haar enorme diversiteit vormen.

De emancipatie van dit alles berust op de moed en vraatzucht die we investeren in het benutten van onze innerlijke en uiterlijke drijfveren voor integriteit en waarheid. Dat is wat het eigenlijk betekent om vrijheid te verkiezen boven fascisme.

Julian Rose is an early pioneer of UK organic farming, writer, international activist, entrepreneur and teacher. His latest book ‘Overcoming the Robotic Mind – Why Humanity Must Come Through’ is particularly prescient reading for this time: see www.julianrose.info


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk