Brand, Brand, Brand


13 jaar geleden schreef ik dit artikel met enkele reacties (kon toen nog) Het artikel heeft niets aan kracht ingeboet, sterker nog we leven nu in het eindspel, er op of eronder, ..

Het einde van de oude wereld

Wat zou jij doen als…. de wereld in brand staat maar niemand het nog weet!

Wat zou jij doen als….

Stel je voor dat je huis in brand staat en er liggen nog verschillende familieleden boven in huis te slapen. Je hebt geen moment te verliezen en rent naar boven. Als je iemand niet snel genoeg wakker kan schudden, in diepe slaap of wellicht verdoofd door al wat rook, sla je in het gezicht, links en rechts. Je moet ook nog anderen redden.

Terug naar de realiteit

De situatie is zoals hij nu is… Iedereen die logisch en zelfstandig kan nadenken weet dat 9 / 11 geen ongeluk was zoals de regering ons wil doen geloven. Zeker niet als je op de hoogte bent van de feiten die Dr. Judy Woods beschrijft in haar boek “Where did the towers go” en die zij recentelijk presenteerde. Met chemtrails wordt al sinds 1954 geëxperimenteerd en al die tijd was dit omgeven met een waas van geheimhouding. Iedereen die niet totaal blind is kan in de lucht zien dat de patronen die vliegtuigen trekken niet natuurlijk zijn en bovendien hebben we zoveel vliegverkeer dat het haast lijkt of er in elke plaats een luchthaven ligt ter grootte van Schiphol. Nog niet zo lang geleden gaven de hoge heren officieel toe dat dit geen samenzweringstheorieën waren maar geo-engineering om de opwarming van de aarde tegen te gaan. O ja… al sinds 1954 dus? We weten dat onze voedingsketen rammelt van de onnatuurlijke E-nummers, nano-technologie heeft zijn intrede gedaan en in de gehele wereld is men bezig GMO-voeding te promoten of het wordt net als in de VS op grote schaal toegepast zonder een enkel label om ons te waarschuwen. Goed geïnformeerde mensen weten bovendien dat dokters zich in een harnas van voorschriften en protocollen uitsluitend mogen bedienen van zwaar giftige medicijnen, chemotherapie en vaccinaties waarvan maar al te duidelijk – bewezen – is dat de meerderheid niet werkt en alleen maar meer problemen veroorzaken – met vaak de dood als gevolg!!

Wat zou jij doen als….
.
..je al jaren op de hoogte bent van deze feiten en je ziet nog steeds mensen zich melden bij de dokter, mensen die jij goed kent, die zich onwetend laten volspuiten met zwaar giftige vaccinaties, met chemotherapie wat maar al te vaak slechts èèn enkele afloop kent…. Zou jij dan niet die mensen wakker willen schudden, links en rechts om de oren slaan, omdat je nog meer mensen wil redden?

Als je de geschiedenis bekijkt zijn er al heel veel duistere zaken aan het licht gekomen waarbij valse vlagoperaties opgezet werden door de overheid om een mandaat te verwerven oorlog te gaan voeren. De meest recente valse vlag was natuurlijk 9/11 om Irak binnen te vallen op zoek naar geheime wapens die nergens te vinden waren. Nu staat er een nieuw conflict in de steigers waarbij men een excuus zoekt om Iran binnen te vallen. Grondstoffen zoals in dit geval olie is natuurlijk het doel maar dat geven ze niet toe. Het oude vliegdekschip de USS Enterprice dat volgend jaar uit de vaart wordt genomen zou weleens een doelwit kunnen vormen om die oorlog uit te lokken. Nederland en de rest van de EU doen braaf mee in de olieboycot zoals afgesproken (in Bilderberg-overleg?).

Zou je dan mensen niet links en rechts om de oren willen slaan opdat ze dit ook zien aankomen? 

De Occupybeweging werd door de oude gecontroleerde media in het nieuws weggezet alsof ze niet wisten waar ze voor protesteerden. Natuurlijk gingen de antwoorden aan de vragende reporters alle kanten op. Er is immers zoveel wat er totaal scheefgegroeid is waardoor het leek alsof deze beweging een ongeleid projectiel is.

Niets is echter minder waar. Duidelijk, zeer duidelijk is de wereld zich nu bewust dat ze door de 1 %-groep uitgebuit worden. Uitgeknepen tot niets meer dan moderne loonslaven. Dat doel heeft de Occupybeweging dus wel degelijk bereikt.

Onze wereld begon eind 2007 te wankelen in de VS. Dat was de ver-van-ons-bed show totdat bleek dat de banken en pensioenfondsen ook bij ons tot de nek in de problemen zaten en de problemen kwamen met een hogesnelheidstrein binnen ons bereik. IJsland en Ierland kwamen het eerst in de shit te zitten, met de Grieken hadden we geen medelijden dankzij de misinformatie verspreid door onze media. Spanje, Portugal en Italië volgden en inmiddels zijn er vele ‘krachtige’ economieën en banken hun zo gewaardeerde ‘Triple A’ -status kwijt. De miljarden vliegen ons om de oren aan steunfondsen die wij, de burgers, mogen gaan inlossen. Dit kan maar slechts een enkel ding betekenen: alles gaat duurder worden en we gaan een giga-inflatie tegemoet. Ontslagen, werkloosheid en steeds meer mensen mogen zich op termijn bij de voedselbank gaan melden. In de VS zijn het al bijna 40 miljoen mensen die leven op voedselbonnen.

Inflatie is de grote vriend van schuldenaars en een sluipende vijand van de spaarders!

Zou je de mensen niet links en rechts om de oren willen slaan omdat onze toekomst op het spel staat? Als je er nog steeds in gelooft, straks over een paar jaartjes een goed pensioen te verwerven, droom dan lekker verder. En er zijn nog steeds mensen die denken veilig te zitten omdat ze sparen. SPAREN… ons geld staat nu al te verdampen op de bank maar door de maatregelen in de EU is het waakvlammetje al lang standje ‘half’ gezet en de nieuwe regelingen maken dat de hand aan de knop gehouden wordt om nog wat ‘gas’ bij te geven.

Maar wat zou jij doen als…. je wist dat dit allemaal deel uitmaakt van een tevoren opgezet plan? Nee niet alweer een samenzweringstheorie maar een plan dat je gewoon kon lezen in een boek. Een plan dat zich al bewezen heeft en succesvol uitgerold wordt sedert de jaren zeventig. De vaste lezers van deze site / nieuwsbrief kennen dat boek al, ook al heeft de meerderheid het nog nooit gelezen: “Confessions of an Economic Hit Man” – De bekentenissen van een economische huurmoordenaar!

Intussen zijn ‘wij’ al vele jaren bezig mensen te waarschuwen voor deze gevaren. We hebben onderling overleg hoe we mensen het beste kunnen benaderen. De een is er voorstander van dit uiterst terughoudend te doen omdat de veranderingen voor mensen niet te behappen zijn. Onvoorstelbaar wat een negativiteit er ineens op je afkomt als je al deze zaken in korte tijd voor je kiezen krijgt.

Maar… de wereld staat in brand. 

We worden in rap tempo onder in de voet gelopen door de Nieuwe Wereld Orde als we niet tijdig wakker worden. We zien de `Powers That Be” de ‘krachten achter de schermen’ wild om zich heen slaan. De ene na de andere maatregel komt uit hun koker. Gedwongen vaccinaties bij kinderen in de VS, verplichte vaccinaties anders mag je niet naar een openbare school etc. Er worden pandemieën over ons afgeroepen om de doelstellingen te gaan bereiken. Alles wordt uit de kast getrokken met SOPA en ACTA-wetten om de vrije media op internet aan banden te leggen. Voor het eerst in de geschiedenis, zo lazen we, zou de Bilderberggroep versneld bij elkaar komen (crisisberaad?). De Powers That Be krijgen haast of … ze zien de zaak uit hun handen glippen. Is hun wiel van fortuin aan het kraken en komen we zoals voorspeld in een algemenen golf van bewustwording terecht die eigenlijk al zijn gezicht heeft vertoond? Komen al de duistere zaakjes een voor een aan het licht bij een snel groeiende groep wakkere mensen? En zullen alle bewuste mensen ten opzichte van de samenzweringstheoristen niet ontdekken dat ze samen ieder een eind zijn van een en hetzelfde touw?

We beseffen al lang dat de wereld die men voor ons heeft opgezet, onze planeet snel totaal doet vergiftigen en letterlijk de bronnen doet opbranden. Dat is dan ook de reden dat we moeten hopen dat het oude systeem snel tot een einde gaat komen. Ons financiële systeem is immers niets meer of minder dan een illegaal piramidesysteem.

Onze energievoorziening kan eigenlijk al lang in korte tijd omgezet worden tot een onuitputtelijke bron van schone gratis energie. Onze planeet is groot genoeg om wellicht 100 miljard mensen in overvloed te voeden met de gezondste biologische voeding. Met dit alleen al in gedachten zou er zo snel mogelijk een einde moeten komen aan de verderfelijke eeuwenlange dynastie van heers en verdeel.

En…. eenmaal ontdaan van alle franje, geloofstegenstellingen, politieke tegenstellingen etc., als iedereen voorzien is van de meest essentiële basisvoorzieningen, voeding, gezondheid, een dak boven het hoofd, veiligheid, erkenning, liefde, zelfrespect en zelfontplooiing, wie heeft er dan nog ook maar enige behoefte aan zoiets stoms als oorlog. Oorlog die in alle gevallen tot stand is gekomen door regeringen vanwege macht en onderdrukking.

Dus schreeuw het met z’n alle van de daken: 

Brand, Brand, BRAND! 


En schud een ieder wakker. Snel, snel snel. Links, rechts, klets, klets! Ik kan er namelijk niet op wachten om in zo’n wereld te gaan leven! En alles gaat pas van start na het bewust worden. Het bewust worden dat zo gevreesd wordt door de krachten achter de schermen. Door duistere krachten wordt niets zo gevreesd als het open daglicht. Niets doen is geen optie en niet erg slim. Gewoon de confrontatie zoeken in alle openheid.

Wat maakt het mij uit dat ze al mijn bewegingen kunnen volgen via mijn mobiele telefoon, mijn e-mail een jaar mogen bewaren, mijn surfgedrag kunnen volgen. Overal bewakingscamera’s ophangen. Een netwerk en techniek waar de gevreesde Stasi geheime dienst in de DDR niet eens van durfde te dromen. Wat maakt het uit als ik al open en eerlijk vertel hoe ik erover denk op mijn website, mijn radioprogramma en mijn websites. En gaan ze dan al die miljoenen mensen die ook al ontwaakt zijn allemaal opsluiten, of nog eenvoudiger verplicht vaccineren met..?

De wakkeren trappen daar niet meer in en ook de massa die in sneltreinvaart aan het ontwaken is zal al snel die realiteit onder ogen zien. De tijd is aan onze zijde maar wacht niet af en maak haast, je zult het je namelijk nooit vergeven als net op het randje van de grote verandering je nog dierbaren verliest aan dit verderfelijke systeem.

— in alle openheid Henk Mutsaers

De reactie die wij van onze familieleden kregen was o.a. we leken wel jehovaas en ze gaven als antwoord nou dat hoeven we allemaal niet te weten hoor daar wil ik niet over nadenken. En ook nog hoe bestaat het dat jullie dat allemaal geloven? Het zijn ook allemaal mensen die dagelijks de hele avond voor de tv hangen geen serie kunnen missen alles geloven wat het nieuws en vooral de dokter zegt we hebben talloze malen gevraagd of ze het niet willen onderzoeken op internet en we hebben talloze websites doorgegeven zelfs aangeboden om een weekend bij ons te komen zodat wij er met zijn allen over konden praten en tussendoor een aantal documentaires over dit onderwerp konden kijken. Gevolg geen van hen had er zin in en zijn niet geïnteresseerd en wij moeten er maar niet meer over praten want het word vervelend. We hebben ons er bij neergelegd maar het nadeel is nu dat we in twee totaal verschillende werelden leven en ik geen behoefte heb om er nog energie in te stoppen, dat doe ik alleen nog bij vreemde mensen. En zoek contact met gelijkgestemden, sommige mensen kiezen er schijnbaar voor om te verbranden met het huis en dat moet ik dan maar accepteren en mijn energie in mensen steken die iets bewuster zijn ik persoonlijk kan niet wachten op de nieuwe aarde ik kijk er zeer naar uit.– Talla


Ik vroeg laats aan mijn Spaanse arts, ik woon in Spanje, wat is de consequentie als ik mijn medicijnen; bloedverlager, bloedverdunner,en cholesterol pillen niet meer in zou nemen. Hij keek verdwaasd, trok zijn schouders op en keek naar het scherm waar de medicatie op was weer gegeven. Hij kwam niet verder dan, ik weet het niet. Ik heb vervolgens alle medicijnen een paar maanden geleden in de vuilnisbak gegooid. Mij nog nooit zo goed gevoeld. ik ben 68 jaar. — Willem 


Hoe komt het toch dat zo weinig mensen in dit soort informatie geinteresseerd zijn en je zelfs spottend aankijken als je er mee op de proppen komt of je er van beschuldigen dat je een complot denker bent. Mij dunkt, het is alarmerend genoeg wat je zoal om je heen ziet gebeuren. In de media merk je er nauwelijks iets van. Die worden zelf aan censuur onderworpen en durven hun ‘reputatie’; niet op het spel te zetten. Hoe erg moet het niet worden eer men tot echte aktie overgaat en de machthebberskliek aanpakt!! — C.V

Noot, je kaart zelf de oorzaak al aan. De pers word gecontoleerd en dit zal dit jaar nog erger worden. De journalsiten zijn simpelweg bang voor hun baantje, net als de dokters die zich aan regels moeten houden etc etc. Lees hier de nieuwe regels voor de Engelse pers. Helaas hebben nog teveel mensen vertrouwen in de oude media. — HM

... en inmiddels zijn we alweer dertien jaar verder