Loopt de enigste weg langs / naar de afgrond ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #174
Countdown to Freedom # 58 + 1 day


De afgelopen maanden lijk ik een figurant in een slechte B film. Acht weken -tegen mijn wil- opsluiting in huis, daarna beperkte vrijheid en gesloten grenzen, sociaal afstand houden, en daarbovenop nog eens mondkapjes draagplicht in openbare gebouwen, winkels en elke openbare ruimte waar enige lokale socialist meent onze rechten te moeten inperken voor het algemeen belang. (?)

Deze mondkappen die door mensen zelfs in de buitenlucht gedragen worden voor het gevaarlijke virus waar elk half uur hier in Frankrijk voor gewaarschuwd wordt op de radio.

“Corona: Le virus est très dangereux, …”

Angst werkt verlammend, dat het zelfs het denkvermogen uitschakelt had ik niet verwacht, zeker niet in deze mate en zeker niet hier in Frankrijk, het land van de gele hesjes, de Gilets Jaunes, het land van verzet, waar men het verzet als het ware uitgevonden heeft.

En met de dreiging van een experimenteel vaccin, nog nooit vertoont in de geschiedenis die ingrijpt op het menselijk DNA, onomkeerbaar. Vrijwillig, ja maar met de beperking dat niet gevaccineerde de toegang ontzegd gaan worden to de maatschappij, het openbare leven, tot het leven zelf. Wegkwijnen in eenzaamheid omdat je geen angst hebt zoals de mondkapjes mensen wel hebben.

Geen angst omdat je weet dat een levend virus niet bestaat.

Maar ja, ook al weet je dat al 11 jaar, en ook al heb je in alle rust langzaam aan deze gedachte kunnen wennen, … nu de gehele wereld met een sneltreinvaart meer en meer op zijn kop is komen te staan zou je denken, …

Zou je denken dat het denkvermogen het zou gaan winnen van de angst? Niets is minder waar.

  • De rechter heeft zich uitgesproken (2016)
  • De alternatieve media gaan er meer en meer over berichten.

Je kan jezelf informeren hoe deze sluipende vijand zich heer en meester heeft gemaakt van het gehele openbare leven in China gedurende de afgelopen 11 jaar. Je kan met eigen ogen zien, voelen en ervaren hoe dit plan in een sneltreinvaart zich verspreid -als ware het een ‘echt’ levend virus- het afgelopen half jaar sinds 17 maart.

Je kan de tweede golf zien aankomen, het wordt geen tweede griep golf maar een op leugens gebaseerde nieuwe realiteit. De tweede golf zal de golf van faillissementen en ontslagen worden. Bedrijven en werknemers die niet reageerden, niet verder kwamen dan de wens uit te spreken weer terug te willen naar het oude normaal. Veelal werd deze wens ongehoord in huiselijke kring uitgesproken.

Intussen rolden de fascisten, die zich ooit -lang geleden- een democratisch gezicht hadden aangemeten hun snode plannen uit. Aangestuurd door de hogere machten waar we ooit wel eens van gehoord hadden in termen van een complottheorie.

Maar, …

Het zijn de hogere machten,
die wij zo verachten,
Maar met het verpachten
van de eigen gedachten
dan kun je dat toch verwachten ?

– Henk Mutsaers

Onze toekomst is reeds gekaapt en verlamt stevenen we af op de afgrond, bedrijven gaan failliet, levenswerken worden vernietigd. Bij de landelijke protesten zijn er een paar duizend mensen die geen vuist kunnen maken omdat, … omdat de massa het te druk heeft zich een weg te banen naar het ravijn. Velen zullen naar beneden gaan storten, of zichzelf naar beneden storten. Anderen schrikken hopelijk op tijd wakker, afscherend langs de rand van de afgrond.

Het zal zo wel moeten zijn, doorgaan tot de wal het schip keert.

Intussen blijven we hameren op het nieuws dat levende virussen niet bestaan en dat maakt alles anders. Hopelijk komt mijn laatste klap met de hamer voor jou niet te laat?

Vrij reizen: Even naar Engeland is reeds onmogelijk, je dient eerst twee weken in quarantaine te gaan. Ierland gaat als eerste het vaccinatiepaspoort invoeren. Je -MOET- dus daar het experimenteel DNA vaccin gaan halen (zodra beschikbaar) voordat je kan reizen. Het digitale paspoort kan overal worden gescand voor toegang tot werk, school, openbaar vervoer, ziekenhuizen, luchthavens, evenementen, etcetera.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk