Burgemeesters, gouverneurs, presidenten, premiers, dictators, koningen, koninginnen, pausen, potentaten, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #171
Countdown to Freedom # 61 + 1 day

Jon schreef een sarcastisch stukje over het wereldwijde COVID beleid van ‘onze’ leiders dat alle logica lijkt te ontberen maar gewoon strikt wordt uitgerold omdat er nu eenmaal een tevoren bepaald script gevolgd dient te worden om tot het beoogde doel te komen, …


Bron artikel: Mayors, governors, presidents, prime ministers, dictators, kings, queens, popes, potentates (Potentaat: Autoritair persoon)
Door: Jon Rappoport

Gebaseerd op mijn enorme ervaring als vertaler, zeggen deze leiders dit:

“We zijn te dom om te weten wat er aan de hand is. Dus we vertrouwen op onze volksgezondheid functionarissen. Wat zij aanbevelen wordt wet of edict (edict: afgekondigd besluit). Meteen.”

“We zijn bezig economische zelfmoord te plegen. We vragen je om je bij ons aan te sluiten, maar dat is niet nodig. Je bent het reeds, of je het nu leuk vindt of niet. En het ‘wij’ is een beetje een verkeerde benaming, want als leiders zijn onze loonstrookjes veilig. Ook is ‘bezig met het plegen’ niet helemaal correct, omdat we de bovengenoemde zelfmoord al hebben volbracht. Blijkbaar kan iemand de daad van zelfvernietiging meerdere keren bereiken. “

“We heropenen bijvoorbeeld onze economieën, breiden het testen uit met waardeloze tests, verzamelen valse positieven en gaan vervolgens op basis van deze zinloze zaaknummers weer over op lockdowns.”

“Geef ons niet de schuld. We zijn te dom om te weten wat we doen. Natuurlijk ZIEN we wat we doen, maar er is een onderscheid tussen zien en weten. Onze mensen zijn dat onderscheid nu aan het uitzoeken, en we zullen zo mogelijk bij je terugkomen met verduidelijkingen. “

“Er zijn twee zaken die we moeten uitleggen. Ten eerste heeft de CDC aangekondigd dat slechts zes procent van de COVID-sterfgevallen alleen door het virus is veroorzaakt. In alle andere gevallen leden de oudere slachtoffers al aan meerdere en ernstige gezondheidsproblemen. We zijn ons ervan bewust dat deze voorafgaande voorwaarden, plus de toegebrachte terreur van een COVID-diagnose, plus het daaruit voortvloeiende isolement van familie en familie, voldoende zijn geweest om de dood te veroorzaken bij 94 procent van ALLE personen met het label ‘dood door het virus’. GEEN VIRUS IS BENODIGD. Opzienbarend, is het niet? Maar we negeren dit allemaal. Waarom? Omdat het ons is opgedragen. “

Ten tweede, zoals de New York Times heeft onthuld, is tot 90 procent van alle gevallen van COVID, gedefinieerd door een positieve test, inderdaad zinloos, omdat de hoeveelheid virus in de lichamen van mensen zo oneindig klein is dat ze geen schade zouden berokkenen en geen besmetting van persoon tot persoon zou optreden. We negeren deze kwestie ook, omdat het ons is opgedragen. “

“Normaal gesproken zouden deze twee belangrijke ontwikkelingen ons ertoe brengen te verkondigen:‘ Ga weer aan het werk, ga terug naar je leven, doe je maskers af, het is allemaal voorbij. ’Maar we doen die proclamatie niet. We gaan door alsof er niets is gebeurd. Waarom? Om consistent te blijven, en omdat ons is opgedragen. We zijn (doen) zo stom. “

“Er is een derde probleem, nu we erover nadenken. In maart overwogen de VS en het VK een open beleid. Geen lockdowns. Toen verklaarde een aantoonbaar mislukte computer modelbouwer genaamd Neil Ferguson, van het Imperial College of London, dat 500.000 mensen zouden kunnen sterven in het VK en twee miljoen zouden kunnen sterven in de VS. Op die basis, zonder onderzoek naar Fergusons hopeloze staat van dienst, gingen beide landen naar de lockdown en de eerste ronde van economische zelfmoord. Andere landen volgden. Waarom? Wij leiders van deze landen begrepen de economische en menselijke gevolgen, maar we begrepen de gevolgen niet. Het onderscheid, ook hier, wordt momenteel opgelost. “

“In het belang van volledige openbaarmaking, is er nog een vierde kwestie die we op tafel moeten leggen en in het verslag moeten opnemen. Zie je, aan het begin van dit hele bedrijf, in Wuhan, hebben we echt geen idee wat onderzoekers wel of niet deden in hun laboratorium, wat ertoe leidde dat ze aankondigden dat ze een nieuw coronavirus hadden ontdekt dat een ernstige uitbraak veroorzaakte. “

“We zijn niet toegestaan ​​in deze labs. Er is geen video van het stapsgewijze proces dat plaatsvond in het Wuhan-laboratorium. Er waren geen onafhankelijke waarnemers zonder conflict. Kort gezegd: we weten niet of er daadwerkelijk een nieuw virus is ontdekt. ​​”

“We weten dat er geen traditionele grootschalige elektronenmicroscoop studies zijn uitgevoerd met weefselmonsters van bijvoorbeeld duizend patiënten die zogenaamd door de epidemie waren getroffen.”

“We weten ook dat de onderzoekers begonnen met een stukje RNA waarvan ze simpelweg veronderstelden dat ze afkomstig waren van een virus. Nog een … eigenaardigheid. “

“We weten ook dat de onderzoekers verklaarden dat longontsteking het hoofdkenmerk was van de nieuwe epidemie. Maar decennia terug, stierven jaarlijks ongeveer 300.000 mensen in China aan longontsteking. Dat betekent dat er in China elk jaar miljoenen gevallen van longontsteking optreden. “

“We weten ook dat als deze onderzoekers in Wuhan door de ramen van hun laboratorium hadden gekeken, ze een dodelijke waas zouden hebben gezien. Dit heet luchtvervuiling. In Wuhan en andere Chinese steden is de dodelijke mix van vervuilende gifstoffen uit het vroege industriële tijdperk en het moderne industriële tijdperk ongekend in de geschiedenis van de mensheid. “

“Deze vervuiling veroorzaakt allerlei soorten longinfecties, waaronder longontsteking, wat opnieuw een hoofdkenmerk zou zijn van de NIEUWE epidemie.”

“We weten het en toch weten we het niet, als je begrijpt wat we bedoelen.”

“We kunnen dingen bij elkaar optellen, maar de conclusie ontwijkt ons.”

“We zien het maar we begrijpen het niet.”

“Maar geduld met ons. Er is veel te regelen en te verduidelijken. “

“Het licht ZAL door de duisternis schijnen.”

“Je bent in onze gedachten en gebeden.”

“Dank u voor uw service.”

“Dat is alles.”

NEE, JULLIE FIJNE GEVEDERDE LEIDERS. DAT IS ZEER ZEKER NIET ALLES. DE SHIT STORM IS AL NAAR JE ONDERWEG.

DUCK. (duiken / maak dat je weg komt)

Noot: en voor diegenen die na al die tijd nog niet weten wat het beoogde doel van dit te volgen script is? Het is de uitrol van de Nieuwe Wereld Orde Chinees model (NWO)


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doel



Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk