Het meest gebruikte woord in de media ‘Complottheorie’ ontleed, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #170
Countdown to Freedom # 62 + 1 day


Het eerste deel van het woord “Complot” is duidelijk, een samenzwering. Gebeuren die samenzweringen? Natuurlijk, de geschiedenisboeken staan er vol mee. Dan naar het tweede deel van dit samengesteld woord.

“Theorie”, op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst.

Oeps, niet het juiste woord eigenlijk om de Qanon aanhangers daar van te beschuldigen als een soort gekkies

De volgende mogelijkheid de betekenis te duiden komt beter van pas in het media straatje.

“Theorie”, Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen (aannames) en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen.

Nog een mogelijkheid

“Theorie”, Een stelsel van samenhangende en toetsbare algemene uitspraken.

Als de media het over complottheorieën heeft dan bedoelen ze dus, mensen die een beetje geschift zijn in hun bovenkamer, ook wel complotgekkies genoemd.

Deze omschrijving kan ik eigenlijk totaal niet terugvinden in de omschrijvingen / betekenis van “Theorie”.

Als nu al die Qanon gekkies hebben gehoord en gezien op video dat tientallen wereldleiders vertellen dat we toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde.

Dan denken al die gekkies, kunnen we daar op gaan stemmen?

Nee, en mogen we dat dan, uitgaande van een democratie, een complot noemen? Ja dus!

Als we de krant lezen, en we betrappen die krant op een leugen, waarbij we diezelfde leugen letterlijk in meerdere kranten tegenkomen. Mogen we dat dan een complot noemen? Ja dus!

Het zelfde gaat natuurlijk op voor radio en televisie, bij de krant wordt de kop nog wel eens aangepast vanwege het aantal beschikbare kolommen, bij de TV valt het nog beter op als het zelfde script wordt voorgelezen. Complot? Ja dus! Voorbeeld, …

… aan het eind proberen ze het goed te praten

Als er een aanslag plaatsvindt en er zijn van die toevalligheden als het vinden van een ID of paspoort van de daders, of steeds weer een oefening die gelijktijdig plaatsvindt, of bij elke aanslag is de dader al bekend binnen 24 uur en meer van die toevalligheden, dan moet je erg brief zijn om niet in complotten te gaan denken! Hoe herken je een valse vlag aanslag

Als politici over de gehele wereld exact dezelfde beslissingen nemen, na een gezellig onbetekenend onderonsje van de Bilderberg club of een ander theekransje bij een van die clubjes dan is overtreffende trap van naïef -hersendood- het juiste woord om niet in complotten te geloven.

Dan is er ook nog de wereldwijde bibliotheek van het internet. Rapporten zijn ook in te zien van een ieder die enige moeite en tijd aan de dag legt om al die theorieën aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Chemtrails konden geen theorie meer genoemd worden toen we het document vonden op .gov “Owning the Weather in 2025

De overheid verklaring van 9/11 was onhoudbaar toen we het boek en de Youtube uitleg kregen van Dr, Judy Wood; “Where did the towers go”. Zij maakte iedereen deelgenoot van natuurkundig onmogelijke zaken die niet strookten met de officiële verklaring. Complot, Ja dus!

Theorie, een stelsel van samenhangende en toetsbare algemene uitspraken / verklaringen maakt dan al snel van een complot theoreticus  een complotdenker.

Iemand die bij alles argwanend is en gelijk op zoek gaat naar de verborgen zaken.

Als je dat nu twintig jaar doet, dan raak je in eerste instantie in een isolement, niemand geloofd je nog. Aansluiten bij een collectief van dwarsdenkers geeft dan al enige verlichting, maar de grote boze buitenwereld is dan nog steeds vijandig.

Toen Qanon echter ten tonele verscheen werd dat collectief al snel wereldomvattend, het speurwerk en de duidelijke aanwijzingen dat we het goede spoor volgden maakte dat alles in een stroomversnelling terecht kwam.

En de naïevelingen en hersendoden, ja ze zijn er nog steeds maar hun aantal wordt met rasse schreden minder. Het blijkt ook dat zelfs de hersendoden weer tot leven gewekt kunnen worden en zelfs met rasse schreden. Ze zijn zich bewust van het feit en de schande dat ze al die tijd in de Matrix geleefd hebben. Eenmaal bij het volle bewust zijn zien ze al snel een groot stuk van de puzzel die al zichtbaar is geworden en kunnen dat stuk relatief snel bevatten.

De grootste moeite aan het bevattingsvermogen komt echter daarna. De realisering dat er mensen zijn die zo in en in slechts zijn, onmenselijk zelfs dat dit “feitelijk” niet te bevatten is.


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk