Hope Comes In The Dark, Q Dark to Light


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #137
Countdown to Freedom # 94 + 1 day


Song: Hope Comes In The Dark

Nog niet eerder was de tekst van mijn song uit 2011 actueler als nu in 2020.Leaders Leave The Stage, To End A Long Dark Age

Download: Hope Comes In The Dark

Mike Donkers dotcom.radio | factsforum

Ik hoorde laatst Willem Engel heel treffend zeggen dat de tweedeling er in feite een is van moed vs. angst. De angstige mensen zitten vast in hun Stockholm-syndroom, waarbij ze zich identificeren met hun onderdrukker(s). Dit is een overlevingsinstinct dat hen niet in staat stelt om logisch na te denken, vandaar dat ze ook niet te bereiken zijn met logica en feiten.

Het is aan ons moedige mensen om de angsthazen onder ons een uitweg te bieden, een veilig alternatief. Dit betekent dat we naar een nieuwe samenleving moeten. Er is geen oud normaal meer, dat is definitief voorbij. We moeten naar een beter normaal en daar zullen we hen die een harde landing gaan krijgen moeten opvangen, want de psychologische schade die deze angstige mensen gaan lijden zal aanzienlijk zijn en nog jaren duren voordat deze kan worden weggewerkt.

We moeten dan ook niet in de verwijtende ‘zie je nou wel’-sfeer gaan zitten, dat is echt het laatste wat deze mensen straks nodig hebben. De volgende woorden van QAnon schieten mij te binnen:

You are the frame.
You are the support.
People will be lost.
People will be terrified.
People will reject.
People will need to be guided.

belangrijk om te weten, komt de 2 de lockdown en zo ja wanneer ? (al)
Berlijn de 5 miljoen mars kan dat het keerpunt zijn ?
symbolism will be their downfall
Verzet in Nederland is minimaal maar SUPER belangrijk

Goed nieuws: Inkomstenbelasting dit jaar opgeschort. Geen belasting heffing op arbeid tussen juli en einde jaar

IS DIT het antwoord op de 1.3 miljoen demonstratie in Berlijn

Informatie overload 5 van de zes gemist, en jij ?

Ramp in Beiroet of Iran veilig gesteld door vernietiging wapenopslag midden in woonwijken

Mike Donkers factsforum | dotcom.radio

Wat ze proberen te doen is het volgende:

Stemmen moet per post, want het virus infecteert niemand die meewerkt aan het platbranden van steden maar in de rij staan om te stemmen is levensgevaarlijk.

Zelfs met deze manier van stemmen heeft Biden nog steefs geen schijn van kans, maar het geeft ruimte om te frauderen en, nog veel belangrijker, er zal veel chaos ontstaan rondom het tellen van de stemmen, vergelijkbaar met de ponskaartjes van 2000, toen George Bush pas weken later ‘won’ van Al Gore (met behulp van een corrupt Hooggerechtshof).

Door de chaos en onduidelijkheid rondom de verkiezingsuitslag zullen de Democraten aandringen op een interim-president, die wordt aangewezen door het Huis van Afgevaardigden, Amerika’s tweede kamer en in handen van de Democraten. Trump zullen ze willen vernederen door hem letterlijk uit het Witte Huis te laten sleuren en via de media zal Trump worden neergezet als een dictator die de macht niet uit handen wil geven.

De verkiezingsuitslag zal eindeloos op zich laten wachten. Er zal veel fraude aan het licht komen. De gebruikelijke projectie zal worden gehanteerd: datgene waar de Democraren zich zelf aan schuldig hebben gemaakt zal worden toegeschreven aan de Republikeinen. Dit verlengt de onduidelijkheid over de uitslagen alleen maar, waardoor de tijdelijke president langer aan kan blijven.

Dan, net als gebeurde nadat Bush Jr. aan de macht kwam d.m.v. verkiezingsfraude, zal er een ‘onverwache’ aanslag plaatsvinden op Amerikaanse bodem, een nieuwe 9/11 die zal worden gepleegd door Rusland of Noord-Korea (of allebei). De president zal zich strijdbaar opstellen en in oorlogstijd schaart het volk zich achter een daadkrachtige leider. Trump is vergeten, COVID-19 en de verkiezingschaos verdwijnen naar de achtergrond en Amerika stort zich wederom in een eindeloze oorlog, daarbij het westen meenemend als militaire bondgenoten, met een vergroot risico op een (nucleaire) wereldoorlog.

Dit is wat ze van plan zijn. Maar het gaat ze niet lukken, patriots in control. Met slechts een paar tweets heeft Trump dit snode plan onder de aandacht weten te brengen, lang voordat het ten uitvoer gebracht kon worden. Let op de maand augustus, daarin gaat veel gebeuren!


02-08-2020

An organization claiming to fight child labour that makes its money by providing educational materials which serve to groom children for a life of low paid, high stress, psychologically manipulative coercion? Indeed! But there is a lot of history behind this, and in this video I go through connections you will have to see to believe.


Donald Trump, de 45e president van de Verenigde Staten, verdeelt zelfs in Nederland de meningen tot op het bot. De spraakmakende vastgoedmagnaat en mediapersoonlijkheid die de verkiezingen won tegen alle verwachtingen in – althans, zoals deze werden geschetst in de media in elk geval – ligt ook nu weer onder vuur dankzij de inzet van federale troepen om rellen en plunderingen in te dammen.

Zijn verkiezingscampagne draaide destijds om de leus “drain the swamp”; Trump beloofde het Amerikaanse volk om de politiek te zuiveren van kwade actoren die andere belangen dienen dan die van het volk, waarmee hij het patriottisme en het wantrouwen in de overheid aansprak dat leefde onder een groot deel van de bevolking.

Hij is het middelpunt van QAnon, de beweging die zich over de hele wereld heeft verspreid, bewerend dat Trump en zijn team achter de schermen inderdaad bezig zijn om corruptie, nepotisme en nog veel duisterder praktijken aan te pakken en de daders achter slot en grendel te krijgen. Of dit nu werkelijk waar is of slechts een sluwe psyop vanuit zijn eigen gelederen, Sven heeft aanwijzingen dat er wel eens nog meer met The Donald aan de hand zou kunnen zijn dan zelfs de wildste verhalen doen geloven…

Code Oranje


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk