“Q”: De geschiedenis van de letter q.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #164
Countdown to Freedom # 68 + 1 day


Deze week kwam ik een prachtige bloemlezing tegen over de geschiedenis van de letter “Q” van fa(c)tsforum lid Charza. Wat zijn de overeenkomsten die er gevonden werden, herkenbaar voor Q volgers?

Voor wat betreft het Q fenomeen; heeft iemand zicht ooit afgevraagd wat de oorsprong en symboliek achter deze obscure letter eigenlijk is?

Ik ben dit gegeven eens een beetje gaan onderzoeken, en ik vond de uitkomsten best opmerkelijk!

Dus laten we beginnen.

De letter Q is zeker binnen de Nederlandse taal een obscuur fenomeen. De letter bestaat, maar de woorden waarin het wordt gebruikt zijn allemaal uitheems van oorsprong, en weinig gebruikt in dagelijkse spreektaal.

via GIPHY

Waar komt deze letter precies vandaan, en heeft het een diepere betekenis?

De Q zijn oorsprong light in het Mesopotamië van de oudheid. De diverse Semitische culturen die leefden in de landen “tussen de twee grote rivieren” (De Tigris en de Eufraat) hadden een runen achtig schrift.  en een van de belangrijkere symbolen binnen dat schrift was de “Quph” of “Qoph”.
Het symbool was niet heel anders dan de huidige letter Q, namelijk een cirkel onderbroken door een lijn. Het huidige Hebreeuwse alfabet kent de letter Quph nog steeds in zijn “oude” vorm en de Hebreeuwse geschiedschrijving heeft een vrij uitgebreide documentatie van de symboliek achter dit symbool vastgelegd.

Q of Qoph kan diverse betekenissen hebben: De cirkel representeert in de meest basale vorm de zon. Dit is belangrijk, want in de oudheid werd de zon naast een brenger van vruchtbaarheid, ook gezien als een indicator voor tijd. De lijn van de Q representeert de horizon. Een begin van een cyclus en een einde van een cyclus. De zon komt op, en de zon gaat onder, en in beide gevallen zie je de horizon.

Het Q symbool staat dus voor het einde van iets, maar ook weer voor het begin van iets anders. Een ononderbroken cirkel kent geen begin of eind, het is dus een eeuwig doorgaande cyclus, maar de Q is als het ware een onderbroken cirkel, waarbij de lijn een eindpunt is, maar ook een nieuw beginpunt.

Het volledig afronden van een cyclus wordt ook wel een “revolutie” genoemd. De aarde die in een jaar tijd dus een volledige baan om de zon heeft gedraaid, heeft een revolutie afgerond.

Op 31 juli 2020 heeft Q een lange drop neergezet. Hierin stond de volgende slotzin:

Welcome to the Revolution.
Q

Spannend! De syboliek achte de Q letter lijkt exact te zijn waar de Q beweging voor staat!

Maar er is meer.

Sinds wij Europeanen allemaal vormen van het Latijnse schrift zijn gaan gebruiken, is de Q als symbool via de invloeden van het Grieks en Latijn in onze taal terecht gekomen. In ons alfabet heeft de Q de 17e positie van de 26 letters die gebruikt worden.

17 is ook weer zo’n bijzonder nummer waar veel occulte betekenis aan wordt gegeven.

Hieronder enkele voorbeelden:

In het oude Egypte werd altijd gevierd dat hun vruchtbaarheidsgod Osiris op de 17e dag van Athyr (De winter zonnewende) opnieuw herboren is. (Wederom een revolutie/jaargang die voorbij is, waarbij een nieuw jaar ingaat.)

Volgens de bijbelse overlevering in Jezus precies 17 jaar op reis geweest voordat hij begon aan het verkondigen van zijn evangelie.

In de Tarot is de 17e kaart “De Ster” of “De zon”. Deze kaart kent een afbeelding van een man of vrouw die in iedere hand een kelk of kom heeft waar water uit vloeit, en deze man/vrouw staat met een been in het water, en de andere op het land. Vanuit één kelk stroomt water in het water (collectief bewustzijn), vanuit de andere kelk stroomt water op het land. (Brengen van vruchtbaarheid) Deze kaart representeert wederom de vruchtbaarheidscyclus, op zowel een innerlijk niveau als een uitwendig niveau. Wanneer droog land water krijgt en zonlicht wordt het levensvatbaar voor diverse planten. De kaart kan op vele manieren geïnterpreteerd worden, maar het concept van het voeden van nieuw leven is diep verankert in de symboliek.

Dit alles is geen toeval: Revolutie, einde van een tijdperk en een nieuw begin, vruchtbaarheid. Q als symbool representeert het allemaal! Belangrijker nog, het heeft altijd al deze betekenis gehad!  We zijn nu in de “winter zonnewende” van ons tijdperk. We hebben in een tijd geleefd waarin duisternis alsmaar toegenomen is. De donkere dagen worden langer en langer en de mensheid is in “winterslaap”. Nu komen we op het punt van revolutie, en zullen de figuurlijke dagen weer langer licht gaan worden. (Verlichting). Een nieuw tijdperk. Een nieuwe cyclus waarin de mensheid tot zijn ware potentie kan komen!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk