Kunstmest & Kunstmatige ‘Gezondheid’!


Een artikel vandaag uit de oude doos, eind 2007. Mijn eerste ontmoeting met Mike Donkers. Eigenlijk best schokkend, als alle niet biologisch voeding niet kan voorzien in een ieder zijn gezondheid, en een deel van de biologische producten eveneens tekorten geven omdat er met de biologische normen ook gerotzooid wordt. Hoeveel procent eet er dus gezond? Maximaal 5% denk ik. Immuunsysteem optimaal? vastbaar voor ziekten en gebreken? Ja !!


Krijgen onze gewassen onvolwaardige voeding?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Alweer een puzzelstukje op zijn plaats gevallen. Onlangs bij de lezing van David Wolfe in België kwam het gesprek op Sea  Farming waar een van de bezoekers in de zaal Mike Donkers op inhaakte. Het kwam er op neer dat men met een volwaardige voeding voor planten geenbestrijdingsmiddelen in hoeft te zetten. Dit is een item wat deze maand (oktober 2007) in het nieuws was omdat de EU heeft besloten dat men gif mag blijven spuiten tot aan de rand van onze waterwegen zonder een veilige zone om te voorkomen dat deze schadelijke stoffen direct in ons oppervlakte water komen.

Dat onze landbouwgronden niet meer konden voorzien in hoogwaardige producten die onze gezondheid ondersteunen was al duidelijk geworden uit het rapport dat ik van het blad ODE op mijn site mocht plaatsen. Uitputting Landbouwgronden in 2003.

Hoe dit nu precies zat met de toepassing van kunstmest was mij nog niet geheel duidelijk. Natuurlijk zal er wel weer geld in het spel zijn wat een grote rol speelt. De bemesting met kunstmest levert in ieder geval buiten mooi uitziende gewassen ook producten op die totaal niet voorzien in essentiële bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft om  gezond te blijven. Net zoals de gewassen met kunstmest onnatuurlijke bescherming moeten hebben met pesticiden is de generatie die zich voet met deze producten afhankelijk geworden van de farmaceutische industrie. Wij zijn namelijk een onlosmakelijk onderdeel van deze keten. De met kunstmatige mest gekweekte voeding betekend dan ook dat velen met medicijnen kunstmatig ‘beschermt’ moeten worden. De ene industrie zorgt dus voor het bestaansrecht van de andere en opvallend genoeg is met het afstappen van natuurlijke landbouwbemesting ook het medicijngebruik alleen maar blijven stijgen.

Harmonie met het Milieu.

Een ding is duidelijk, kunstmest zorgt niet voor een harmonie met het milieu zoals een natuurlijke bemesting en toepassing wel voor een kringloop zorgde. De hoofdelementen die toegepast worden bij kunstmest zijn stikstof, fosfor, kalium, calcium, zwavel en magnesium. Bovendien vindt men hierin de sporen elementen ijzer, zink, koper, molybdeen, borium en kobalt.

Milieuverontreiniging

Het gebruik van kunstmest leidt vaak tot een verontreinigd milieu. Doordat de minerale voedingsstoffen goed oplosbaar zijn in water, komt veel voeding gedurende een korte tijd ter beschikking van planten. Een teveel aan voeding wordt uitgespoeld via het grondwater, en eindigt in vijvers en oceanen. In deze wateren wordt de natuurlijke balans aan voedingsstoffen verstoord, met als gevolg dat ook het leven in die wateren een ander evenwicht zoekt. Dit leidt tot een grotere aanwezigheid van de van nature in water voorkomende blauwalg. In de kunstmatig hoge concentraties kan blauwalg bij heet weer afsterven en stoffen vrijmaken waardoor zwemwater onveilig wordt. Ook botulisme is vermoedelijk een indirect gevolg van het uitspoelen van kunstmest.

Op de boven genoemde website: kunstmest.com stelt men zichzelf de vraag: “Waarom is kunstmest noodzakelijk? Voor een goede gewasgroei is het nodig dat er voldoende voedingsstoffen worden aangevoerd. Landbouwgrond bevat normaal gesproken niet voldoende hoeveelheden van dergelijke voedingsstoffen voor aanhoudend hoge opbrengsten. Door opname van voedingsstoffen door het gewas wordt de voorraad in de bodem lager en die moet aangevuld worden. Dat kan met organische mest en met kunstmest. Als er geen voedingsstoffen worden aangevoerd neemt de opbrengst af, gaan gewassen gebreksverschijnselen vertonen en in extreme gevallen mislukt de oogst volledig. De aanvoer van voedingsstoffen kan ook met organische mest, maar gebruik van kunstmest is zeker op wereldschaal onontbeerlijk om voldoende voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking. Organische mest, als het al beschikbaar is, is niet voldoende om volledig in de gewasbehoefte aan voedingsstoffen te kunnen voorzien. Kunstmest is daarom nodig voor een duurzame landbouw”.

Dit verhaal klinkt heel aannemelijk maar blijkt toch niet waar nu ik wat meer heb vernomen op het fenomeen Sea farming. Zee mineralen blijken een uitstekende bron om landbouwgronden mee te bemesten die geen belasting opleveren voor het milieu en komen uit een onuitputtelijke bron.


Hallo Henk. Ik lees al heel wat jaartjes mee op je website en ben altijd blij met alle info die je daarop deelt. Nu las ik dat bericht over kunstmest vandaag en zou daar nog wat over willen toevoegen. Het gaat uiteindelijk niet alleen over de voedingsstoffen die een plant opneemt via kunstmest of organische bemesting, maar in mijn ogen vooral over het gene kunstmest vernietigd, en dat zijn vele hulpstoffen die in de bodem zitten en op de plant bij organische bemesting. Een bodem die gevoed wordt door plantaardige compost maakt oa vele hulpstoffen en bacteriën aan die het menselijk lichaam helpen om oa b12 op te nemen. Ook worden in een organisch bemest bodem antibiotische stoffen aangemaakt waaronder penicilline. Het is een lang verhaal, mss kan ik beter mijn bronnen met je delen, dan kan je het zelf nalezen en daar zelf je conclusies van trekken. Mijn bronnen zijn het boek De geheimen van een vruchtbare bodem van Erhard Henning, Medical medium van Anthony Williams en Hoe overleef je… van dr Michael Greger. Ik ben zelf ruim 15 jaar vegetarisch, verbouw meeste van mijn voedsel zelf, eet een groot gedeelte van mijn voedsel rauw ivbm de enzymen die allemaal boven de 43 graden verwarmen gedood worden, het liefst eet ik uit mijn tuin of wild plukken en dan alles zo gauw mogelijk de mond in ivbm de levenskracht van voedsel wat elk uur af neemt nadat het geoogst is. Ik herken veel in je verhaal over nooit ziek zijn, als iedereen om me heen 2 weken plat ligt met een griep heb ik hoogstens 1 dag een loopneus en ben ik die 2xweken druk met sapjes en smoothies voor iedereen te maken. Ik heb nog nooit enige vorm van vitaminen oud geslikt, ook geen b12 want ik vertrouw volkomen op wat de natuur mij schenkt uit de tuin of in het wild:)) Ik lees dat je ook bezig bent een tuin op te zetten, ik raad je aan om zeker het boekje De geheimen van een vruchtbare bodem te lezen, er ging voor mij een wereld open en eindelijk begreep ik waarom ik zo gezond ben sinds ik zelf verbouw op een zo natuurlijk mogelijke wijze:) Nogmaals grote dank voor al de moeite die je neemt om de mens over de waarheid te informeren, ik heb veel van je opgestoken in de afgelopen jaren. Warme groet uit Portugal, Anja

Bedankt voor je bijdrage. Op de site vindt je ook artikelen over savastrolen, enzymen. En ja ooit lang geleden een interview gedaan met iemand die alleen maar uit de natuur at, 365 dagen en nooit iets uit de winkel.